Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Finansiärer

VINNOVA – medfinansiär från 2007, huvudfinansiär från 2016.
Ansvarig: Tero Stjernstoft

VINNOVAS finansiering av Produktionslyftet omfattar 25 miljoner kronor för perioden 2007-2010, 25 miljoner kronor för perioden 2010-2012 (avslutas under 2013), 25 miljoner kronor för perioden 2013-2014 och 14 miljoner kronor 2015-2016.

Tillväxtverket – medfinansiär från 2007 till och med 2010, tilläggsfinansiär från 2010 till mitten av 2014 och medfinansiär från 2014 samt huvudfinansiär från andra halvåret 2016.
Ansvarig: Björn Langbeck

Tillväxtverkets (dåvarande Nutek) finansiering av Produktionslyftet omfattar 15 miljoner kronor för perioden 2007-2010, 2,5 miljoner kronor 2010-2013 riktad till fordonsindustri, drygt 7 miljoner kronor för perioden 2012-2014, 5 miljoner för perioden 2014-2015 (avslutas halvårsskiftet 2016) samt 7 miljoner från halvårsskiftet 2016.

KK-stiftelsen – medfinansiär från 2007 fram till och med 2013.
Ansvarig: Olle Vogel

KK-stiftelsens finansiering av Produktionslyftet omfattar 25 miljoner kronor för perioden 2007-2010 samt 25 miljoner kronor för perioden 2010-2012 (avslutades under 2013).

 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet