Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

”Metoden skapar positivt tänkande och förändringsvilja!”

2009 var ett utvecklingsmässigt intressant år för Hiak, med utveckling av nya produkter inklusive det nytänkande som Produktionslyftet medfört. Arbetsmetoden som används i projektet med Lean-coacher från Produktionslyftet och Lean-koordinatorer internt på företaget har visat sig vara mycket framgångsrikt, framför allt har det skapat engagemang hos hela personalen och ökad delaktighet. Med den ökade delaktigheten har det följt en ökad förståelse för nödvändigheten av förbättringar. Vi har i dag totalt 13 förbättringsgrupper, varav tre är tvärfunktionella. Arbetet i grupperna fungerar över förväntan och inställningen till arbetssättet i grupperna är positiv, även om det naturligtvis är mycket som kan bli bättre eftersom grupperna endast varit operativa under ett par månader.

Vi har som i de flesta andra företag haft personal som inledningsvis inte varit med på Lean-resan till 100%, men återigen vill jag påpeka att den arbetsmetod som används skapar i sig ett klimat med positivt tänkande och förändringsvilja. Även mer restriktiva medarbetare attraheras av detta och deltar därigenom på ett positivt sätt i arbetet.

Vi arbetar med att införa Produktionslyftsprocessen i hela företaget – både i produktion och på tjänstemannasidan – och jag kan inte se någon skillnad på engagemang eller viljan till förändring. Däremot kan vi klart märka att samarbetet över ”gränserna” fungerar mycket bättre. Från lednings sida har vi dock en del arbete kvar. Det gäller målbeskrivningar samt framtagningen av bra indikatorer för alla operativa nivåer som är lätta att tolka – och som visar att vi är på väg mot en vinstmarginal som är förbättrad med minst 5%!

Lars Tallkvist • VD Hiak AB


Artikel 2010-03-31

”När vi bestämmer oss för något så gör vi det ordentligt!”

Framgång ger mersmak. Lean-satsningen hos Mekanotjänst Järvsö gav en sådan god smak att hela koncernen bestämde sig för att satsa på Lean. Inte för att det är en enkel väg; det kostar både tid och pengar och kräver en inställning av att inte ge upp i första taget. Något som verkar passa Mekanotjänst perfekt!


Anna Olsson, förbättringsgruppansvarig, med VD Christer Fransson på Mekanotjänst i Järvsö.

Mekanotjänst är en industrikoncern med flera enheter, var och en med sin specialitet. I Järvsö ligger Mekanotjänst Industrier, moderkoncernen, tillsammans med Mekanotjänst Järvsö som fokuserar på bearbetning och montering. Mekanotjänst Ljusdal fokuserar främst på rör och profiler, medan Mekanotjänst Hudiksvalls verksamhet är inriktad på tyngre maskinbearbetning. Det faktum att enheterna dels har olika inriktning, dels påbörjade sitt Lean-arbete vid olika tidpunkt, gör koncernen till ett spännande exempel på en Lean-satsning. Men vi tar det från början.

När Mekanotjänst för ett par tre år sedan deltog vid en föreläsning i Hudiksvall med Produktionslyftets Hans Reich hade de under en tid letat efter ett system för att arbeta med förbättringar på ett strukturerat sätt. De inspirerades av föreläsningen om Lean och bestämde sig för att samla in mer information om Produktionslyftet, som då var tämligen nystartat. Efter den sedvanliga ansökningen med besiktning och intervjuer blev de antagna och påbörjade sitt Lean-arbete i mars 2008.

– Vi hade redan från start beslutat oss för att vi skulle skapa en bred Lean Ledningsgrupp, LLG, med personer från hela verksamheten, berättar Christer Fransson, VD och ägare av Mekanotjänst. Totalt blev det 13 personer vilket vi först tyckte var lite för många, men det har visat sig vara ett lyckokast.


5S-arbetet vid en verktygstavla; rent, snyggt och tydligt planerat med bilder på hur tavlan ska se ut.

Från produktionen kom tre produktionsledare och tre operatörer, dessutom ingick VD, projektledare samt ytterligare personal inom olika stödfunktioner som marknads- och kvalitetsavdelning. Att hela företaget skulle vara engagerat blev en grundprincip, alla anställda skulle vara med. Syftet var att få ett brett engagemang.
– Även om ledningen visade ett oerhört engagemang så var alla inte lika mottagliga, men vi var tydliga med att det inte fanns något alternativ, menar Christer. Och vår historia i företaget är att när vi bestämmer vi oss för något så gör vi det också!

De planerade in LLG-möten för avrapportering, korta men ofta. Företagets principer identifierades och spikades och produktionssystemet togs fram. En del frågande och förundrade blickar – och en viss tröghet – märktes under arbetets gång, men vid presentationen av produktionssystemet för all personal var det tydligt att det speglade företagets vision.

– Vi landade helt rätt med produktionssystemet eftersom det var framtaget av en så pass bred grupp, säger Christer. Och vi presenterade det för personalen så att alla kände till det före starten av den breda Lean-introduktionen.

Upplägget gjorde att det blev något av ett vakuum efter presentationen. De hade beslutat att som första steg starta med 5S i en pilotgrupp, och när andra såg resultatet och engagemanget började det verkligen bubbla i den övriga verksamheten. Vad skulle hända nu? Ett riktigt sug efter att få börja med Lean-arbetet byggdes upp.

Anna Olsson är förbättringsgruppsansvarig hos Mekanotjänst Järvsö. Den korrekta titeln är egentligen Lagerstyrningsansvarig, men Anna hade redan en övergripande Lean-kunskap från högskolan och när chansen kom att jobba med Lean på Mekanotjänst så tog hon den.

– Ja, jag klev fram och tog jobbet, ler Anna, för det kändes helt rätt av flera anledningar. Dels hade jag min utbildning sedan tidigare och dels är arbetet med just förbättringar oerhört intressant. Och sist men inte minst tack vare människorna här, det finns en sådan otrolig kreativitet och potentiell förbättringsförmåga!


Ulf Hansson, platschef på Mekanotjänst i Ljusdal, med koncernens Lean-samordnare Annica Blomqvist.

Anna var inte ensam att känna så inför Lean-arbetet. Tillsammans med kollegorna Annica Blomqvist och Mona Nordin inleddes arbetet med Produktionslyftet med att de tre skickades på Lean-utbildning. Tillsammans med Christer Fransson har de varit motorn bakom koncernens Lean-arbete.

Först ut var Mekanotjänst Järvsö, som inledde med det praktiska arbetet med förbättringsgrupper i pilotområden i mars 2009. Efter de initiala omgångarna med Produktionslyftets Lean-coacher på plats, har Anna kört resten på egen hand tillsammans med pilotgrupperna på olika avdelningar. När vi var på besök så hade de just påbörjat arbetet med förbättringsgrupper även på ledningsnivå.

– För ledningen blir det lite mer övergripande, men deras roll är avgörande för ett konsekvent arbete, säger Anna. Om en satsning på Lean misslyckas så är det ledningens ansvar, så enkelt är det.

Idag lägger Anna ca 25% av sin tid på Lean och förbättringsgrupperna. Hon stödjer dem och fungerar som en handledare. När en ny grupp startar är Anna alltid med på de fyra första mötena, därefter efter behov. Hittills har 15-20 förbättringsgrupper startats inom Mekanotjänst Järvsö; alla i företaget ska vara med i minst en förbättringsgrupp.

– När Mekanotjänst drar igång något så blir det ett stort engagemang, avslutar Anna Olsson. Därför är det inte så konstigt att vi fått sådant engagemang också i förbättringsgrupperna. Visst tar det lite längre tid för vissa, men det är vårt jobb att bygga upp den förståelse som krävs.

Vi åker vidare från Järvsö till Mekanotjänst i Ljusdal för att se om de har samma positiva inställning där. I Ljusdal arbetar Annica Blomqvist, en av personerna som gick Lean-utbildningen tillsammans med Anna Olsson, då utlånad till Järvsö för att driva arbetet på plats. Annica är hela Mekanotjänst-koncernens Lean-samordnare, men arbetar också som Lean-koordinator på Mekanotjänst Ljusdal.

– Eftersom de började tidigare och har kommit längre på Mekanotjänst Järvsö så finns det mycket erfarenhet att hämta därifrån, säger Annica. Det är en starkt bidragande orsak till att det kunnat gå till och med snabbare här.


Joakim Swing, operatör på Mekanotjänst i Ljusdal.

Om fokus i Järvsö har legat på förbättringsgrupper, så har Mekanotjänst Ljusdal med sin rörbockning och kapning koncentrerat sig på flöden. Det är dessa som är akilleshälen, vilket de också fick bekräftat när de genomförde en värdeflödesanalys med Produktionslyftet. Givetvis går de vidare också med 5S och SMED, men som Annica säger kan en organisation inte ta till sig hur mycket som helst på kort tid. Förbättringsgrupper är dock på gång. Ulf Hansson, platschef på Mekanotjänst Ljusdal, menar att hela organisationen måste lära sig att tänka Lean.

– Det gäller givetvis även ledningen, vi måste kunna ta emot kraften underifrån och anta en lärande och coachande roll, säger Ulf. Vårt jobb är att ta till vara på kreativiteten och förse medarbetarna med rätt resurser.

Hos Mekanotjänst Ljusdal har de schemalagt Lean-arbete varje fredag. Som Ulf uttrycker det, ”gör vi något så gör vi det ordentligt”. Ett exempel på tillvaratagen kreativitet är operatören Joakim Swings arbete med flödet vid en station för aluminiumrörbearbetning, där de interna transporterna minskats med 43% ”bara” genom att ändra flödet. Genomloppstiden har sjunkit från 17 till 3 dagar …

– Operatörerna är själva stolta över det arbete och den förändring de skapar, säger Annica Blomqvist. I mars presenterade de för hela företaget vad de gjort beträffande kortare genomloppstid, kortade transportvägar, minskat ytbehov och visuell styrning. För att skapa en lärande organisation är det viktigt att kommunicera ut resultaten, och alla var lika imponerade!

Även hos Mekanotjänst Hudiksvall hade de förstås sett och hört vad som hänt i Järvsö, vilket varit väldigt inspirerande enligt platschefen Tomas Wiberg. Med stöd av Annica Blomqvist inleddes arbetet i Hudiksvall med en femdagars fördjupning tillsammans med erfarna personer från Järvsö och Produktionslyftets Lean-coacher.

– Vi ville komma igång på en gång, genast förändra saker och ting med erfarenhet och exempel från Järvsö, skrattar Tomas. De fick nästan bromsa oss, både från Produktionslyftets håll och Annicas.

Så här i efterhand framhåller Tomas vikten av att ta allt i rätt ordning, att inte rusa på utan att istället utnyttja metodiken. Det tar dessutom resurser så det gäller att göra rätt. En volymnedgång efter semestern 2009 gjorde det passande att satsa på utbildning och Lean-arbete.


Platschefen Tomas Wiberg med Lean-koordinatorn Lennart Persson på Mekanotjänst i Hudiksvall.

I Hudiksvall har de främst koncentrerat sig på SMED, eller ställtidsreduktion, vilket är naturligt med tanke på deras inriktning mot tyngre maskinbearbetning. De har avancerade ställ med många tidstjuvar runt ställen, så potentialen var stor. Ändå inledde de med 5S, men då som en del av det yttre stället. I februari i år körde de en första SMED-övning.

– Vi fick snabbt ett konkret resultat, berättar Tomas. Från början var det en person som ställde och under det stället gick han 1,5 kilometer. Totalt tog det ca 1:45 timmar.

När de gjorde om samma ställ, men med två personer, förberedande av yttre ställ samt annan finputsning, så landade de någonstans runt 16 minuter (dock utan första mätning). Ett lika imponerande som inspirerande resultat som gav ytterligare bränsle för det fortsatta Lean-arbetet.

– Vi tror stenhårt på detta, det är vår möjlighet att klara omvärldens konkurrens, säger Tomas. Vi måste arbeta med ständiga förbättringar hela tiden. Om alla kan göra det så ger det fantastisk effekt!

Satsningen som sådan, med ett starkt stöd från ledningen och en gemensam Lean-samordnare, är något Tomas uppskattar. Annica har gett tydliga instruktioner om att alla förbättringar måste dokumenteras, så att de ska kunna se tillbaka och berömma sig för vad de gjort.

– För oss har Produktionslyftet varit väldigt bra att ha med eftersom de har konkreta exempel från andra företag, avslutar Tomas Wiberg. De både kommer med förslag och utmanar. Jag har hört medarbetar kommentera Produktionslyftets Lean-coacher med att ”det han sa lät inte bra, men han har rätt”. Det är viktigt med tydlighet även kring det som inte är bra.

Vad är då effekterna av Lean-arbetet hos Mekanotjänst? Enligt Christer har de fått ett betydligt större engagemang i hela koncernen; och koncernen har återigen visat att de gör vad de säger … Mekanotjänst Järvsö har genomfört 600 förbättringsförslag, var och en ett litet steg framåt.

– Under dessa 18 månader har Mekanotjänst Järvsö satsat nästan 5% av all vår tid på Lean-arbete, vilket för oss är en enorm satsning, menar Christer. Givetvis följer vi upp detta noga.

De mäter inte kronor utan utnyttjandegraden, eller produktiviteten. De ställer anslagen tid i förhållande till närvarotid, något de följt upp under många år. Historiskt sett har de legat mellan 63-68% och under 2009, vilket var ett tungt år, låg de tio första månaderna på 66%. Under de två sista månaderna samt januari 2010 steg siffran till fantastiska 76%! Visserligen har de haft en något ökad orderingång, men 76% är all time high.

– När vi presenterade detta för personalen så blev de förvånade, ingen förstod eftersom ingen jobbade fortare eller hårdare … Men med 600 genomförda förbättringar så påverkas resultatet! Visst, det tar tid, för oss knappt två år, men det gäller att inte tappa sugen.

Christer berättar att alla som frågar om deras Lean-arbete – kunder, konkurrenter, leverantörer – vill se konkreta resultat. Det finns ingen som är villig att investera utan förväntade resultat. Nu finns dessa svart på vitt.

– Visst står Produktionslyftet och vårt Lean-arbete för en stor satsning för oss som företag, avslutar Christer Fransson. Kan vi ligga kvar på den här nivån så är det dock den bästa investering vi någonsin gjort!


Notis 2010-03-31

Anmäl dig till Konkurrenskraft 2010!

Produktionslyftet är en samarbetspartner till Tekniska Mässan vid konferensen Konkurrenskraft 2010, en konferens som fokuserar på Lean och PLM och som arrangeras i Älvsjö den 22 april. Ett av de företag som föreläser är Produktionslyftsföretaget Mekanotjänst (se artikeln i detta nummer). Så här säger Ove Leichsenring, Business Development, ABB Robotics, om arrangemanget: ”Jag tycker att det är angeläget att lyfta fram olika perspektiv på hur man kan öka tillverkningsindustrins konkurrenskraft! Presentationerna och föredragshållarna är intressanta, ett deltagande på Konkurrenskraft 2010 borde därför vara en självklarhet för alla företag som är intresserade att öka sin konkurrenskraft”. För mer information och bokning, se www.konkurrenskraft.com.


Notis 2010-03-31

Framtidens Industriarbete
I början av mars medverkade delar av Produktionslyftets personal tillsammans med Produktionslyftsföretagen Furhoffs Rostfria och Skaraverken vid en workshop i Stockholm om Framtidens Industriarbete. Både Furhoffs och Skaraverken har deltagit i studien som utförts av Swerea IVF och intresset var stort med besökare från företag som exempelvis Scania, Atlas Copco, Volvo Cars och SSAB. Värdar var Teknikföretagens Johan Ancker och IF Metalls Ola Asplund. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


Notis 2010-03-31

Starkt involverad styrgrupp hos Nolato CerboHos Nolato Cerbo i Trollhättan har förbättringsgrupper i fyra områden startats upp. Förbättringstavlor introducerades och fylldes i. Representanter från företagets styrgrupp ingår i de olika grupperna, och just styrgruppens involvering i gruppernas arbete ses som väldigt positiv; det är viktigt att styrgruppen lever som man lär. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.


Notis 2010-03-31

Produktionssystem på A3 hos Maxidoor
Nu finns en första version på ett produktionssystem hos Maxidoor i Frövi, ett A3-blad som tagits fram helt enligt Lean-tänket. Under senare delen av mars genomfördes Lean-introduktionen för alla, vilket passade bra i tid, och en genomförandeplan har lagts för hela våren. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.


Notis 2010-03-31

Tid för förbättringsarbete hos AQ Lasertool
Hos AQ Lasertool i Pålsboda friläggs all personal en timme per vecka för att jobba med förbättringar inom det egna området. En checklista för 5S finns framtagen och grupperna jobbar vidare med uppföljningen av detta arbete. Lean-introduktion för alla på företaget genomfördes dessutom i slutet av mars. Mer vet jan.linell@produktionslyftet.se.
 


Notis 2010-03-31

Träff med hov och hovleverantörer

Klässbols Linneväveri, som deltar i Produktionslyftet, ville ta med alla anställda på ett studiebesök till ett företag som kunde berätta om sina framgångar inom Lean-området. Produktionslyftets Lean-coach Bosse Warg föreslog ett antal företag i närområdet för att hitta något företag som påminde om den verksamhet som Klässbols Linneväveri hade. Valet föll på Mustadfors Bruk, tillverkare av hästskosöm i Dals Långed.

Det fanns flera likheter: Båda företagen är familjeägda, Klässbols Linneväveri sedan 1920 (90 år och fyra generationer), och Mustadfors Bruk sedan 1898 (sedan sju generationer tillbaka ägda av den norska familjen Mustad). Företagen är kända för sin högklassiga kvalitet och är båda Kungl. Hovleverantörer (Mustad dessutom leverantörer till Hästens Hov). Produktionsflödet utgår på båda företagen från ett råämne som stegvis förädlas i en ganska lång process med risk för överproduktion och många produkter i arbete. De litar på båda fabrikerna till gammal utprövad produktionsteknik i form av maskiner med många år på nacken, även om båda företagen har moderniserat dessa med moderna styrsystem och övervakning. Maskinoperatörerna övervakar flera maskiner samtidigt och arbetet kräver många års erfarenhet och fingertoppskänsla för att maskinerna ska producera rätt kvalitet.

Petter Marjomaa, produktionschef, och Fredrik Andersson, logistikchef, på Mustadfors Bruk berättade om de förändringar och framsteg som företaget gjorde i samband med deltagande i IUC Wermlands Lean-program ”Smart Produktion” mellan 2004-2006. Med ganska enkla medel lyckades de på mindre än ett halvår halvera ”produkter i arbete” och fick ner ledtiden i produktionen till en tredjedel av vad den var innan. Inom Mustadkoncernen är de nu huvudfabriken när det gäller sömtillverkningen och de har tagit hem produktion av hästskosöm även från lågkostnadsländer. Petter och Fredrik pekade på flera viktiga framgångsfaktorer; bland annat att vikten av att starta sitt förändringsarbete i liten skala och pröva sig fram inom ett pilotområde innan förändringen slår igenom brett. En ledning som hela tiden ligger några år framåt i ”tänket” och som utmanar och stöttar förändringsarbetet, tillsammans med personalens delaktighet, var andra viktiga delar. Det behövs också hjälp ”utifrån” i ett sådant förändringsarbete för att undvika hemmablindheten och få driv i arbetet.


Klässbols Linneväveris personal tillsammans med sina värdar utanför Mustadfors Bruk.

Besöket och rundvandringen på Mustadfors Bruk var mycket uppskattat av personalen från Klässbols Linneväveri, de såg många likheter med den egna verksamheten och kände sig inspirerade att själva ta tag i sitt förändringsarbete. De tackade värdarna för besöket med presenter från sitt väveri, specialtillverkad för Mustadfors Bruk.
 


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet