Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Hela landet ska omfattas av Produktionslyftet!

Den nära kopplingen mellan produktion och produktutveckling för tillverkande företag var ett starkt motiv när KK-stiftelsen var med och initierade Produktionslyftet 2007. Produktionsutveckling är avgörande för produktutveckling och företagens FoU-avdelningar inom flera områden. Komplexitet och svårighetsgrad gör det naturligt att bygga Produktionslyftets verksamhet på samverkan mellan forskningsinstitut, lärosäten och företag. En samverkan som är central för den verksamhet som stiftelsen stöder.

På KK-stiftelsen kan vi med stor tillfredsställelse konstatera att Produktionslyftet har varit framgångsrikt för såväl utveckling av frågeställningar som för samarbete mellan högskolor, företag och forskningsinstitut och utveckling av nätverk dem emellan. Effektiva koncept för kompetensutveckling med behovsstyrt innehåll har utvecklats. Genom dessa har företagens produktionskunnande stärkts liksom deras förmåga att utveckla egna koncept för lärande och ständiga förbättringar.

En bra samverkan mellan företag, lärosäten och forskningsinstitut är värdefullt i hela landet. Första Produktionslyftet omfattade endast ett mindre antal lärosäten, men det finns företag och lärosäten i hela Sverige som behöver omfattas av denna form av program. Därför höjs ambitionen i den fortsatta verksamheten av Produktionslyftet: Utgående från framtagna koncept ska Produktionslyftet etablera åtta regionala noder vid lärosäten/forskningsinstitut som ska driva verksamheten i respektive region. Genom en nationell koordinering av verksamheten skapas förutsättningar till en stark utvecklingskraft såväl regionalt som nationellt. Produktionslyftet kommer att lyfta svensk produktion till nya höjder i flera branscher och till alla hörn av landet!

Madelene Sandström • VD KK-stiftelsen


Artikel 2010-04-29

Uppskattade föreläsare vid Konkurrenskraft 2010

Med ett 60-tal deltagare kunde konferensen varit mer välbesökt, men finanskrisen påverkar även dessa arrangemang. Kvaliteten på talarna var det dock inget fel på, vilket även enkätundersökningen visade med all tydlighet. Under de gemensamma föreläsningarna fick åhörarna ta del av erfarenheter från ett brett spektrum av företag som Scania, Ericsson, Saab Automobile (vinnare av Svenska Leanpriset) och Produktionslyftsföretaget Mekanotjänst.


Annica Blomqvist, Lean-samordnare inom industrikoncernen Mekanotjänst, höll ett uppskattat anförande vid Konkurrenskraft 2010.

Konkurrenskraft arrangerades i år för femte gången. Bakom konferensen står Tekniska Mässan och Eurostep, tillsammans med samarbetspartner som Produktionslyftet, Automation Region, KTH, PLMforum och Lean Forum. Dagen inleddes av Eurosteps Håkan Kordén som hälsade deltagarna välkomna och även presenterade alla samarbetspartner, innan han lämnade över till dagens moderator Monica Westman från PLMforum. Monica i sin tur presenterade konferensens förste talare, nämligen Anders Ekdahl, VD för Svensk Industriförening.

Svensk Industriförening representerar en stor bredd av företag, ofta mindre leverantörer. Anders Ekdahls råd för att klättra i värdekedjan var, med tanke på den typ av företag hans organisation representerar, att först och främst sprida riskerna istället för att satsa på få, stora kunder, samt att bygga upp egna produkter och varumärken. Ett annat råd var att ta in ungdomarna i företagen för långsiktig utveckling.


Förutom arrangörerna Tekniska Mässan och Eurostep var även ett antal samarbetspartner engagerade. På bilden ses Lean Forum, Produktionslyftet och Automation Region; saknas gör KTH och PLMforum.

Därefter följde Scanias Niclas Bruce, Produktchef Motor, som kunde berätta hur professor H. Thomas Johnson en gång kopplade samman Scania med Toyota; det ena företaget experter på modularisering, det andra på Lean (eller TPS, Toyota Production System). Scania tog till sig insikten kring principer, metoder och resultat, vilket ledde till deras eget produktionssystem (SPS, Scania Production System). Med samma antal anställda har Scania de senast året gått från 2,5 tillverkade fordon per anställd och år till snart 10 (vilket är målsättningen).

En sådan utveckling ställer inte bara krav på produktionssystemet, utan också på de olika utvecklingsavdelningarna. Niclas Bruce berättade hur de infört Lean även vid motorutvecklingen och vilka krav det ställde på förståelsen av kunden.

– Vi fick utgå från våra principer och mäta resultatet, berättade Niclas. Vi måste göra världens mest lönsamma lastbil att äga och därför måste vi förstå hur åkarna tjänar pengar.

”Klirr för kunden” omfattar områden som bränsleekonomi, lastförmåga, prestanda, säkerhet etc, men olika transporter har olika prioriteringar. Exempelvis har en bussmotor och en motor till en tung lastbil helt olika specifikationer, samma sak gäller exempelvis hjulhusen. Hur många varianter av hjulhus kan Scania tillverka? För vilken kund är det en så pass prioriterad fråga att de är villiga att betala extra?


Mingel vid fikapaus. Intresset för konferensen var stort hos åhörarna med mycket frågor under sessionerna och många spontana diskussioner i pauserna.

Efter en bensträckare tog Annica Blomqvist från Mekanotjänst över podiet. Hon berättade hur de påbörjade sitt Lean-arbete under 2008, precis när marknaden började falla. Det positiva med det var att de fick tid att satsa på sitt Lean-arbete, något de nu skördar frukterna av. De inledde arbetet vid en av enheterna – Mekanotjänst Järvsö – och var så nöjda över resultatet att arbetet nu fortsätter vidare i koncernen med Mekanotjänst Ljusdal och Mekanotjänst Hudiksvall.

– Vi samlade ett antal eldsjälar i ledningsgruppen under ledning av ägaren Christer Fransson, berättade Annica. All personal fick en introduktion till Lean via lego-spel, men det viktigaste var att det inte var konsulter som lärde ut, utan ledningen själva som inspirerade! (Den som vill veta mer om Mekanotjänst och deras satsning kan med fördel läsa en längre artikel i nyhetsbrevet från mars 2010.)

Torbjörn Sonning från Ericsson berättade hur de gått från ett industriföretag till ett kunskapsföretag, ur PLM-perspektiv. Torbjörn betonade även att Ericsson inte gör telefoner, men däremot allt annat runtomkring! Han själv arbetar med interna standarder för informationshantering; Ericsson har som få andra svenska företag genomgått förändringar för att stärka konkurrenskraften. Från att ha varit ett hårdvaruinriktat industriföretag är de idag ett mjukvaruinriktat kunskapsföretag, där informationens roll är en av de viktigaste beträffande produkternas livscykel. Och enligt Torbjörn Sonning kommer informationsintensiteten bara att öka; informationen är allt – utan denna inget kunskapsföretag!


Professor Mats Jackson (MDH) och Produktionslyftets Anders Hugnell (KTH) i samtal. I bakgrunden diskuterar Annica Blomqvist från Mekanotjänst med en av åhörarna.

De parallella sessionerna efter lunch bestod av tre spår; PLM, Innovation och Lean. Lean-spåret, som vi bevakade, bjöd på föreläsningar/workshop med Per Ola Post från Toyota Material Handling och professor Mats Jackson från Mälardalens högskola, som föreläste om Lean Automation.

Per Ola Posts wokshop kretsade kring hur vi kan skapa världsklass i hela värdekedjan, hur vi höjer oss tillsammans. En kedja är som bekant inte starkare än den svagaste länken. Förutsättningarna för Lean ligger enligt Per Ola i stabiliteten; det är dessa ”pelare” som bär upp taket i Toyotas produktionstempel i dess allra enklaste form. Stabiliteten består av 5S, visualisering, taktat flöde, ständiga förbättringar och standardisering. Det är stabiliteten som skapar den förutsägbarhet som det går att bygga vidare på. Per Ola Post avslutade även med att rekommendera Swerea IVFs skrift ”Lean i ledningen” för den som ville lära sig mer!

Med Lean Automation tog professor Mats Jackson från Robotdalen och Mälardalens högskola sig an det bästa av två världar. När allt fler företag anpassar sin produktion enligt Lean framkommer det ofta synpunkter på att automation och robotar blir för komplexa och icke-robusta för att passa in i produktionssystemet. I det projekt som Mats beskrev – Lean Automation – avser de att identifiera och utveckla automationslösningar enligt Lean i framtidens verkstad. Bakom projektet står Volvo CE, ABB, Mälardalens högskola, Solö, Westermo och Robotdalen.


Bengt Engdahl från Saab Automobile fullföljde traditionen med att vinnaren av Svenska Leanpriset föreläser på Konkurrenskraft; ifjol var det AstraZeneca som medverkade.

Ett av resultaten från detta projekt – och dess föregångare Lean Robotik – är att det inte finns några motsättningar mellan Lean och automation, bara andra förutsättningar. Mats Jacksons arbete kring Lean för mindre företag samt automation är något som även kommer Produktionslyftet till nytta. Som en av eldsjälarna inom Lean på Mälardalens högskola är Mats också engagerad i Produktionslyftet, även om han vid konferensen främst representerade Robotdalen.

– Vår insikt är att vi måste börja med Lean-arbetet för att sedan se var automation kan komma in, avslutade Mats Jackson. Det vill säga när det är motiverat och där det är lönsamt.

Saab Automobile i Trollhättan utsågs till vinnare av Svenska Leanpriset 2009 vid Lean Forum Konferens i Göteborg, ett pris med syfte att lyfta fram förebilder inom Lean. Och som sådan förebild platsar verkligen Saab och deras föreläsare Bengt Engdahl, Business Support, som visade det starka engagemanget från såväl ledning som medarbetare. Lean Forums motivering är värd att repetera: ”Med uthållighet och under stor press har Saab Automobile Produktion i Trollhättan infört ett systematiskt arbetssätt som uppnår resultat i världsklass.” Ett av resultaten som Bengt kunde visa var att de gått från 58 till 28 timmar per bil från 2002 till 2008, samt att de idag har under 3% frånvaro. Absolut världsklass.

Ett annat resultat som Bengt Engdahl gärna ville framhålla var nya Saab 9-5.

– Den står för en helt ny nivå för svensk bilindustri, avslutade Bengt Engdahl med ett stort leende, men korrigerade sig en aning:

– Volvo är rätt bra också, men det här är i alla fall en helt ny nivå för Saab!


Notis 2010-04-29

Lean på kontor hos Carlsson & Möller

En 5S-insats har genomförts på kontoret hos Carlsson & Möller i Helsingborg, ett arbete som gick väldigt smidigt. Som bilden visar fanns det ett behov att minska mängden papper som man vill ha ”nära till hands” … I produktionen har företaget tidigare arbetat med förbättringsgrupper, något som de insett behövde en omstart. Nu finns en ny mötesagenda och resultatet var positivt efter ett första möte efter den förbättrade metoden. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.


Notis 2010-04-29

Fler Produktionslyftsföretag
Bara de senaste veckorna har flera nya företag skrivit på avtal om sin satsning inom Produktionslyftet, exempelvis Nolato Polymer AB i Torekov, Falkenberg Graphic Media AB, Kraftelektronik AB i Surte och Alimak Hek AB i Skellefteå. För att anmäla även ditt företag, gå in på www.produktionslyftet.se! Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


Notis 2010-04-29

Referensgrupp hos Press & Plåt

Hos Press & Plåt i Oskarshamn har förbättringsarbetet i samband med SMED-aktiviteter i hydraulgruppen gett resultat. De har förbättrat sin produktivitet med 20% under de senaste sex månaderna och ackumulerat ligger de över årsmålet. Gruppen refereras till när förbättringar ska göras på övriga avdelningar, vilket är positivt. Mer vet jan.linell@produktionslyftet.se.


Notis 2010-04-29

Insiktsseminarium i Örebro den 19 maj

Den 19/5 arrangeras ett seminarium om Lean i Örebro med praktiska exempel från företag som deltagit i Produktionslyftet. Från Produktionslyftet medverkar Anders Hugnell (KTH) och Magnus Wiktorsson (MDH). Arrangemanget är ett samarbete mellan Produktionslyftet, Handelskammaren Mälardalen, Örebro universitet, Länsstyrelsen Örebro län och Mälardalens högskola. Mer information har magnus.wiktorsson@produktionslyftet.se.


Notis 2010-04-29

Förbättringsgrupp för tjänstemän hos Gnotec JV

I Habo har Gnotec JV dragit igång arbetet med förbättringsgrupper för tjänstemännen. Agenda utvärderas, och kontinuerliga möten är igång. Gnotec driver även arbetet med 5S-implementeringen vidare, bland annat en insats i en kantpress i början av april trots hög beläggning. SMED-arbetet i pilotområdena fortsätter också med gott resultat. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.


Notis 2010-04-29

Regionala 7,5-poängskurser inom Produktionslyftet

På www.produktionslyftet.se finns nu flera kurser i Lean produktion på 7,5 poäng upplagda. Förutom de pågående/fullbokade i Halmstad och Göteborg finns bokningsbara utbildningar i Södertälje, Mora, Jönköping/Borås och Luleå. Intresset för 7,5-poängskursen har varit högt sedan starten – mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.


Notis 2010-04-29

Stadigt framåt hos Bostik

Hos Bostik i Helsingborg fortgår arbetet enligt handlingsplanen, ett arbete som går stadigt framåt. Daglig styrning är på plats och håller på att etableras. Samtidigt håller ett stort 5S-projekt på att genomföras; därefter är det dags för revisioner och ”landa” metodiken. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2010-04-29

Seminarium kring möjligheterna med Lean

Välkommen den 20/5 till ett seminarium som berättar om Lean och Produktionslyftets möjligheter för ditt företag. Seminariet vänder sig till VD, produktionschef, ekonomichef eller den som vill få en insikt i vad Lean egentligen är och vad det kan ge företaget. Platsen är Gnotec Mefa i Reftele, tiden 13:00 till 17:00. Deltar gör Produktionslyftets Hans Reich, Gnotec Mefas produktionschef Roland Johansson samt Mikael Thulin från Produktionslyftet och Tekniska Högskolan i Jönköping. Mer vet larsgustaf.gustafsson@produktionslyftet.se.


Notis 2010-04-29

Insiktsseminarium med Produktionslyftet i Ludvika

I slutet av mars genomfördes ett insiktsseminarium i Ludvika med Produktionslyftet och partner. Förutom Åsa Mårtensson och Hans Reich medverkade även Produktionslyftsföretaget Hiak med Nicklas Bergström och Lars Olsson (se bild), som presenterade sitt första år med Lean. Intresset för Lean är stort i regionen och via samarbetet med bland andra IUC Dalarna erbjuds företagen en palett av Lean-initiativ, från Smart Produktion till Produktionslyftet. Mer vet asa.martensson@produktionslyftet.se.


Notis 2010-04-29

Ordning och reda hos Smekab i Önnestad

Önnestadföretaget Smekab fortsätter sitt Lean-arbete enligt plan. Svetsarbetsplatsen är målad och en verktygstavla uppsatt med uppmärkta platser för de verktyg som behövs. Resonemang fördes kring fördelarna med en standardtavla kontra att varje svetsare har en egen verktygsvagn. Ett städ- och underhållsschema upprättades samt ett revisionsprotokoll, som därefter testades genom att revidera den iordningställda svetsarbetsplatsen. Mer vet lars.danielsson@produktionslyftet.se.


Notis 2010-04-29

Produktionslyftets styrelse i Reftele

I slutet av april besökte styrelsen Gnotec Mefa och Esbe i Reftele, två företag som är klara med Produktionslyftets coachning. Företagen visade vad de åstadkommit på sin Lean-resa. Bilden är från Gnotec Mefa, med Produktionslyftets Malin Larsson från Vattenfall i förgrunden tillsammans med Gnotecs VD Stefan Ottosson. Efter rundvandringen var det gemensam fika med personalen – mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet