Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Produktionslyftet bäddar för en hållbar utveckling

Eskilstuna Elektronikpartner AB (EEPAB) startade arbetet med Produktionslyftet sommaren 2008. I april i år ”kastade vi loss” från Produktionslyftet för att fortsättningsvis driva Lean-arbetet på egen hand. Företagsinterna processförbättringar i kombination med extern samsyn bäddar för en fortsatt hållbar utveckling. Det är insikten runt detta som ger oss på EEPAB energi till att ständigt vilja förbättra vår verksamhet. Kund- och marknadskraven förändras i en allt snabbare takt. Nyckeln till framgång är att tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners skapa konkurrenskraftiga produkter.

Detta gör vi genom att utveckla smarta lösningar som möter morgondagens behov. Vi arbetar strategiskt med våra affärspartners i syfte att ständigt leva upp till marknadens krav och förväntningar. Vår aktuella produktionssatsning med bland annat Produktionslyftet grundar sig i en framtidstro och vilja att utvecklas. Kunder, medarbetare, leverantörer och samhälle – alla kan bidra till en tryggare tillvaro genom sunda mål och långsiktig tillväxt. Samverkan kring och utveckling av innovativa produkter och tjänster är avgörande för svensk tillverkande industri. Vi tror på framtiden och utvecklar vår verksamhet genom att tänka Lean – om du har möjlighet, sök till Produktionslyftet du också!

Mikael Joki • VD Eskilstuna Elektronikpartner AB (EEPAB)


Artikel 2010-05-27

Inspirerande om en framgångsrik Lean-resa

Inom Produktionslyftet genomför vi kontinuerligt så kallade insiktsseminarier för att inspirera kring Lean och väcka intresse för Produktionslyftets verksamhet. Dessa arrangemang genomförs i samarbete med regionala aktörer och ofta med deltagande från något Produktionslyftsföretag. Denna gång genomfördes seminariet på plats hos ett av ”våra” företag – och sällan har såväl deltagare som Produktionslyftets personal inspirerats så mycket som av Gnotec Mefa AB i Reftele!

Den 20 maj arrangerades ett insiktsseminarium hos Gnotec Mefa i Reftele. Förutom Produktionslyftet och Gnotec Mefa stod GnoHow i Gislaved, Polymercentrum och Skärteknikcentrum bakom inbjudningen. Under seminariet förklarade Produktionslyftets Hans Reich principerna bakom Lean och Mikael Thulin från Tekniska Högskolan i Jönköping berättade om Produktionslyftets erbjudande.
 

Roland Johansson, plats- och produktionschef på Gnotec Mefa, höll en mycket uppskattad föreläsning vid insiktsseminariet i Reftele den 20 maj.

Därutöver höll Roland Johansson, plats- och produktionschef på Gnotec Mefa, en mycket inspirerande föreläsning om företagets Lean-resa. Med hjälp av Lean och engagerad personal har de på några år lyckats med följande:
  • ”Kortslutit” sina flöden
  • Eliminerat stora delar av sina slöserier
  • Skapat ordning och reda i fabriken
  • Gjort en ”turnaround” efter år av dåliga resultat.
Inledningen till deras Lean-resa började med ett antal möten och seminarier med Hans Reich samt ett seminarium med chefer från Scania i Södertälje våren 2007. Därefter deltog de vid flera av Produktionslyftets arrangemang och sökte 2007 – och antogs – till Produktionslyftet med start våren 2008.

– Även om vi förstod varför så kändes det ändå lite tungt att starta med att skapa vårt eget produktionssystem, säger Roland Johansson. Vi ville börja direkt hands-on i produktionen, men i efterhand var det riktigt bra att hela ledningen tvingades sitta ner och formulera sig tillsammans.

Gnotec tillhör Gnosjögruppen med totalt ca 500 anställda och verksamhet i fyra länder. Ca 80% av deras produktion är riktad mot fordonsindustrin. Inom gruppen har förutom Gnotec Mefas enheter i Reftele och Kinnared även Gnotec JV i Habo deltagit i Produktionslyftet. 2006, innan Gnotec Mefa hade påbörjat sitt Lean-arbete, var Reftele-enheten på stopplista hos kunderna, orderingången var noll och verksamheten ifrågasatt av koncernledningen. Saker och ting kunde bara bli bättre …


Det är tydligt att 5S-arbetet genomsyrar fabriken, vilket inte minst denna före-/efterbild visar …
 
… liksom att lagervärdena nästan har halverats!
 
Vid början av deras Lean-satsning var utgångsläget att en ”typartikel” hade en ledtid på 23,9 dagar. Den värdeökande tiden låg på 148 sekunder och den interna transporten var närmare en halv kilometer. Som första åtgärd bröt de bland annat befintliga strukturer och började mäta, tog fram leveransplaner till leverantörer och byggde samman verktyg; 2-3 verktyg i operationsföljd på samma verktygsplatta erbjöd enstycksflöde. Bara genom att undvika mellanlager mellan operationerna sparades mycket pengar. Kortare genomloppstid (6-9 dagar mindre) och färre transporter var andra effekter. I de fall där de inte kunde bygga ihop verktygen ställdes dessa istället upp för line-körning.

Effekten på ”typartikeln” efter dessa och andra åtgärder var tydlig: Ledtiden sjönk till 7,7 dagar, den värdeökande tiden hamnade på 158 sekunder och transportsträckan sjönk till 255 meter.

– De konkreta effekterna som Roland och Gnotec Mefa visade upp på seminariet imponerar verkligen, säger Mikael Thulin, Produktionslyftets representant i regionen. Att även personalen på plats själva berättade om förbättringar och Lean-arbetet visar på ett brett engagemang.

Seminariet var upplagt så att efter den inledande föreläsningen visades företaget upp; Go To Gemba. I produktionsområdet fanns personal på plats för att svara på frågor och berätta om förbättringsarbetet. Gnotec Mefa med dess personal ställde verkligen upp!

– Tyvärr var det inte så många deltagare till seminariet, men de som kom var verkligt uppskattande, fortsätter Mikael. Tre-fyra av de representerade företagen ville direkt boka ett uppföljningsmöte med Produktionslyftet!

En starkt bidragande orsak till detta var förstås Rolands beskrivning av arbetet i positiva ordalag. Han framhöll fördelen med att börja med Lean-utbildningen för utvalda Lean-koordinatorer och sedan köra ”lyftet” tillsammans med coacherna.

– Lean blev en överlevnadsfråga för vår enhet. En del av de nya ökade volymerna vi tagit i år hade definitivt hamnat utomlands om vi inte ökat vår konkurrenskraft genom Lean-arbetet.

Så var står Gnotec Mefa idag? Enligt Roland har flödestänkandet kommit en bra bit på väg, vilket har gett sänkta lagernivåer (framför allt under 2008). Slöserijakten har varit framgångsrik och engagemanget är högt hos alla. 5S är implementerat och kvalitetsmedvetenheten är oerhört hög; det är ytterst få egenproducerade fel som hamnar hos kund. Det bästa av allt: Orderingången Q1 2010 var högre än någon gång tidigare i enhetens historia!

Vad saknas då? Standardisering som grund för avvikelser, och därmed förbättringar, behöver öka. Och som Roland säger: När vi träffar Scania, inser vi att resan bara startat …

– Mycket av initiativet till det som gjorts har kommit från ledningen, avslutar Roland Johansson. Nu är utmaningen att få alla, via förbättringsgrupperna, att liksom på Scania driva ännu mer själva.


Notis 2010-05-27

Tydlig ledning vid Lean-introduktion

Såväl VD som produktionschef deltog med all tydlighet vid Lean-introduktionen hos Nolato Polymer i Torekov. Det kan lätt bli mastigt med information vid dessa introduktioner, men grundinställningen i gruppen var mycket positiv. Dessutom brukar det mesta klarna inför nästa steg, Mål & Strategi, som Nolato Polymer inleder i slutet av maj. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2010-05-27

Fyra värdeflödesprojekt hos Diab i Laholm

Hos Diab har de startat fyra olika projekt med värdeflödesanalyser, där varje grupp hos Laholmföretaget fått coachning på ca två timmar var. Överlag är personalen väldigt positiv på alla nivåer och de kommer fram till september att arbeta med att verkställa och samla in data till sina nulägesanalyser. En grupp har kommit längre och arbetar redan med att testa olika åtgärder för att förbättra nuläget.

Rådet till flera grupper var att se hur de som första steg kan förbättra planeringen exempelvis genom att visualisera produktionen på tydliga tavlor. Detta för att undvika att de sätter igång produktionen för tidigt eller tillverkar produkter som inte behövs. Samtidigt kan tavlan enkelt utvecklas för att visualisera förbättringsarbetet. Företagets ekonomifunktion jobbar parallellt med att sätta kostnader på slöserierna, för att säkerställa att rätt förbättringar stimuleras. Uppföljning sker sedan under 1-2 heldagar i början av september. Mer information har per-ake.sigbrandt@produktionslyftet.se.


Notis 2010-05-27

Nya Produktionslyftsföretag

Sedan förra nyhetsbrevet har fler företag blivit godkända för Produktionslyftet. Två har redan skrivit avtal: Norma Precision AB i Åmotfors två mil utanför Arvika och Scana Steel Björneborg AB strax utanför Degerfors. För att anmäla även ditt företag, gå in på www.produktionslyftet.se! Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


Notis 2010-05-27

Produktionslyftet på Elmia Motek

Med föreläsningar i dagarna tre medverkade Produktionslyftet tillsammans med Smålands Produktivitetsförening på automationsmässan Elmia Motek i Jönköping. Av de företagskontakter som togs kunde flera vidareförmedlas till andra regioner i landet. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.


Notis 2010-05-27

EU-projekt ger mer möjligheter för Produktionslyftsföretag!

Vissa företag som startar sitt arbete i Produktionslyftet 2010 har möjlighet att söka en kostnadsfri utvidgning av coachningsinsatsen. Det är projektet ERIP (European Regions for Innovative Productivity) som testar ett gemensamt arbetssätt för Lean-implementering i små och medelstora företag i sex regioner i norra Europa. Den utökade insatsen, som utförs av Produktionslyftets ordinarie personal, inleds med en 2-3 dagars diagnostik-workshop där ett område i produktionen kartläggs och analyseras med avseende på ett antal grundläggande mätetal.

Därefter genomförs en workshop på fyra dagar, där konkreta förbättringsåtgärder genomförs på avsnittet och nya prestandamätningar genomförs. Företag med färre än 250 anställda (och som inte ingår i en större koncern) belägna i Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne eller Kronobergs län kan söka den kostnadsfria ERIP-utvidgningen. Det finns också fortfarande platser att söka inom det ordinarie Produktionslyftet för 2010! För mer information om Produktionslyftet, kontakta birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se. De företag som är intresserade av att undersöka möjligheterna med ERIP kontaktar Björn Westling på 070-780 61 69 för mer information!


Notis 2010-05-27

World Class Manufacturing – femdagars utbildning i Japan

I ett EU-initiativ erbjuds ledare inom tillverkande företag en femdagars utbildning omfattande en djupgående analys av metodiken i japansk tillverkning. Utbildningen ges 18-22 oktober, sista anmälningsdatum är 10 juni. Möjlighet finns att för små och medelstora företag via EU söka bidrag för uppehälle i Japan. Mer information och anmälningsformulär finns på www.eu-japan.eu/global/business-training/world-class-manufacturing.html.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet