Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Efter en härlig sommar ser vi fram mot en spännande höst!

Efter en ovanligt sträng vinter och kall vår känns det särskilt härligt att sommaren nu är här på riktigt, och med den hoppas jag ni får en riktigt skön semester! Men innan vi tar ledigt är det intressant att ta ett steg tillbaka och reflektera kring vad som har hänt under det senaste halvåret – och också blicka framåt för att se vilka utmaningar vi står inför. Inom Produktionslyftet har vi under det senaste halvåret, genom uppstarten av vår andra programperiod som sträcker sig 2010-2012, arbetat intensivt med att få den nya regionaliserade organisationen på plats.

Vi har nu åtta regionala noder som kommit igång med sin verksamhet, med ansvar att koordinera arbetet i respektive region, där en central del är att hitta former för samarbete med er inom respektive region som verkar inom Produktionslyftets verksamhetsområde. Insiktsverksamheten har tagit ordentlig fart, planen för grundkursen i Lean produktion är lagd och ett antal kurser är uppstartade – med målsättningen att samma kurs ska kunna hållas av alla åtta lärosäten. Coachningsarbete har också startats upp i ett antal företag, med en metodik som uppdaterats med lärdomar från den första programperioden. Att vi själva hela tiden ifrågasätter hur vi arbetar och förbättrar oss känner jag är oerhört viktigt för att fortsätta ge er företag ett starkt stöd i ert förbättringsarbete.

Parallellt med att komma igång med arbetet i den andra programperioden håller vi också på och avslutar vårt coachningsarbete i ett antal av företagen inom första programperioden – och med lite tillbakablick kan vi se att det har varit en mycket spännande resa tillsammans (läs även artikeln). Konjunkturen har visserligen på många ställen lagt hinder i vägen, så arbetet har inte alltid kunnat gå så snabbt som vi gemensamt först planerat, men företagen har trots det lyckats hålla i och lägga en bra grund för sitt Lean-arbete, vilket har visats i direkta resultat och som inte minst bådar gott inför framtiden.

Jag ser nu fram emot att efter semestrarna arbeta vidare tillsammans under andra halvan av året. Då med nya utmaningar – vi kommer att arbeta med att avsluta vårt arbete i den första programperiodens företag och fortsätta det spännande arbetet inom ”Produktionslyftet 2” med Insikt/Utbildning/Coachning, som påbörjats under våren. Samtidigt påbörjas det långsiktiga arbetet för att få till stånd en tredje programperiod, ”Produktionslyftet 3” för att kunna fortsätta ge stöd till er företag utifrån grundtanken om nationell spetskunskap och regional närhet.

Tack alla för en spännande första halva av året och trevlig sommar!
Birgitta Öjmertz • Programdirektör


Artikel 2010-06-30

”Produktionslyftet skapar en samkänsla mellan företag”


Mikael Nilsson, VD på HT Svarv i Kalix, menar bland annat att Produktionslyftet skapar en samkänsla mellan företagen där de kan dela med sig av goda exempel. Här ses Mikael tillsammans med Produktionslyftets Lean-coach Hans Engström till vänster.

Arbetet med Produktionslyftets fortsättning är igång och just nu är vi i fasen med att ta in nya företag. Inför det arbetet har vi kontaktat några företag som avslutat sitt arbete med Produktionslyftet, även om deras eget arbete med Lean givetvis fortsätter. Vad har de för erfarenheter och råd att ge när de ser tillbaka på sin tid med Produktionslyftet?

Det finns många sätt att bedöma eller utvärdera en verksamhet, och alla återför på sitt sätt nyttiga erfarenheter och tankar till det fortsatta arbetet. Ett av de mest konkreta sätten är dock att fråga dem som aktivt deltagit i verksamheten, det vill säga fråga dem som verksamheten är satt till att stödja.

Inför sommarsemestrarna och därefter höstens fortsatta satsning på Produktionslyftets förlängning kontaktade vi därför ett antal ”gamla” Produktionslyftsföretag för att bland annat höra deras tankar om Produktionslyftet ”i backspegeln” samt eventuella råd till de nya Produktionslyftsföretagen. De företag vi kontaktade denna gång var HT Svarv AB i Kalix som startade sitt arbete med Produktionslyftet 2007, Kockums Maskin AB i Kallinge som också startade 2007 samt Lövånger Elektronik AB (Leab) i Lövånger, start 2008.

– För oss har Produktionslyftet gjort att vi insett att det är våra ”verkliga” värderingar och principer som avgör vilket resultat vi får i vår verksamhet, säger HT Svarvs VD Mikael Nilsson. Det är inte vad vi säger som är avgörande utan hur vi agerar i vardagen, framförallt som ledning.


Mats Malmqvist, VD på Kockums Maskin i Kallinge, säger att utan Produktionslyftets insats är risken stor att företaget inte funnits idag.

Mats Malmqvist, VD på Kockums Maskin, är inne på snarlika tankegångar.

– Just det faktum att vi satte oss ned i ledningsgruppen och tänkte igenom arbetet inför satsning gjorde att vi kunde komma igång med en Lean-strategi ordentligt, säger Mats. Givetvis har Produktionslyftets coachningstimmar varit viktiga, men allra viktigast var en bra start.

Samtidigt framhåller Mats vikten av att inte börja överallt samtidigt, utan att istället följa strategin med pilotgrupper för att successivt sprida förändringsarbetet genom företaget enligt Produktionslyftets metodik, den så kallade ”sneda vågen”. Just metodiken i sig är något som alla tre tillfrågade framhåller som avgörande för arbetet.

– Mitt råd till alla nya företag som ska påbörja sin Lean-resa med Produktionslyftet är att följa den utarbetade metodiken, framhåller Staffan Larsson, Produktionschef på Leab. Den är utprovad, den fungerar och den ger företaget möjlighet att hålla eventuella misstag till en liten pilotgrupp samtidigt som de goda resultaten på ett effektivt sätt sprids till hela företaget.


Staffan Larsson, Produktionschef på Lövånger Elektronik (Leab), skulle gärna haft längre tid med Produktionslyftet, men tvekar inte att rekommendera satsningen för andra företag.

Hos de tillfrågade företagen fortsätter Lean-arbetet oförtrutet även efter att samarbetet med Produktionslyftet avslutats. Alla tre framhåller att det handlar om en överlevnadsfråga för företaget och att arbetet på intet sätt är klart bara för att satsningen med Produktionslyftet är över.

– Vi fortsätter som tidigare med de personer som är utsedda att driva arbetet, säger Staffan. Det känns faktiskt som att vi börjat vrida om huvudet på alla och fått dem att tänka Lean, eller ”strukturerat bondförnuft” som vi kallar det.

– Små steg med ständiga förbättringar är vad som gäller, säger Mikael. Vi har skapat en kultur med fokus på kundvärde och lagarbete, och det är något vi fortsätter att jobba med.

– Jag och vår produktionsledare Håkan Torebrink, som gick Lean-kursen tillsammans med mig, driver Lean-arbetet framåt. Jag gasar, han bromsar, skrattar Mats. Ibland vill man gå fortare fram, men tillsammans jobbar vi sakta men säkert. Det är inte en självgående process så det gäller att det finns några eldsjälar som driver på.


Rent och snyggt är ofta en synlig del av Lean-arbetet (bilden är från HT Svarv), men de djupaste förändringarna sitter i ledningens och personalens ”verkliga” värderingar.

Mikael, Mats och Staffan är rörande överens om nyttan av att ha varit med i Produktionslyftet, men ingen av dem sticker under stol med att det är en kostsam satsning. Även om det i slutänden ”betalar” sig på många sätt, så gäller det att ha klart för sig vad det är företaget ger sig in på. Några rekommendationer som de vill ge de nya

Produktionslyftsföretagen är följande:

  • Tänk igenom noga om detta är vad ni vill – kan ni lägga ner den tid som krävs?
  • Planera länge men starta snabbt och med utgångspunkten att alla ska vara med!
  • Gapa inte efter för mycket, följ det tempo som metodiken rekommenderar!
  • Se till att du har hela organisationen med dig – du kan inte driva detta själv!
  • Det går inte att börja längre ner i organisationen om inte fullständig stöttning finns hos ledningen!

Något som också återkommer är nyttan av det ”tryck” som Produktionslyftet sätter på företagen. Flera menar att det är en nyttig ”piska”, att någon följer upp arbetet och att det därför är svårare att prioritera andra saker före Lean-arbetet – vilket annars är vanligt, speciellt i tider med ökande orderingång.

Vad hade Leab gjort om satsningen med Produktionslyftet inte blivit av?

– Risken är att vi skulle försökt oss på en satsning på egen hand och misslyckats än en gång, vilket vi gjorde 2004-05, säger Staffan Larsson. Med det här stödet har vi kommit på banan ordentligt, även om vi kunde önska att insatsen var längre än 18 månader. Till andra företag kan jag bara rekommendera dem att ta chansen, det är otroligt mycket värt!


Hos de flesta Produktionslyftsföretagen har de valt att tydligt visa sin Lean-satsning utåt, vilket i många fall både varit utmanande internt och uppskattat externt hos kunder och omgivande samhälle (bild från Kockums Maskin).

Vad är HT Svarvs inställning till Produktionslyftets arbete?

– Jag tror att Produktionslyftet skapar en samkänsla mellan företagen i Sverige, säger Mikael Nilsson. Genom att dela med oss av goda, positiva exempel kan visa hur vi kan stärka vår konkurrenskraft och därigenom lyfta alla.

Vad har Produktionslyftet i slutänden betytt för Kockums Maskin?

– Produktionslyftet har gett oss förutsättningar för en framtida konkurrenskraft, avslutar Mats Malmqvist. Utan Produktionslyftets insats är risken stor att vi överhuvudtaget inte skulle ha funnits idag.


Notis 2010-06-30

Mekanotjänst i Järvsö – finalist till Svenska Leanpriset!

Ett stort grattis säger vi till Mekanotjänst i Järvsö, som nyligen fick besked av Lean Forum att de är en av fyra finalister som är utsedda att tävla om Svenska Leanpriset. Vinnaren avslöjas och priset delas ut på Lean Forum Konferens i Göteborg i oktober.


Notis 2010-06-30

Förbättringsgrupper i hela Nolato Cerb

Nolato Cerbo har förankrat sitt produktionssystem – Cerbos Spelsystem – i företagets förbättringsgrupper. VD presenterade spelsystemet och dess betydelse för verksamheten och tillsammans med Lean-koordinatorn beskrev han deras framtagna förbättringstavla som företagets förbättringsgrupper kommer att få. Från och med maj har hela företaget indelats i förbättringsgrupper, där varje grupp har en coach med från företagets Lean-styrgrupp. Nästa steg är att utforma daglig styrning i produktionen. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.


Notis 2010-06-30

Leveransökning hos Bostik efter VFA

Hos Bostik i Helsingborg genomfördes i slutet av maj en värdeflödesanalys (VFA) på färdigvarulagret. Det är första aktiviteten i denna del av deras kärnverksamhet och det blev väldigt positivt; företaget tror att de kan öka sin volym genom ett ökat flöde med ca 75%. Det som främst behöver lösas är att hantera utökade tider för lastning, men även gränssnitt mellan avdelningar. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2010-06-30

Lean-introduktion hos Falk Graphic

Falkenberg Graphic Media är ett av de första företagen som genomför sitt arbete enligt Produktionslyftets uppdaterade metodik. Arbetet inleddes med en Lean-introduktion enligt den nya modellen, styrgruppen deltog och resultatet blev mycket bra. Företaget går vidare med möten varje vecka, där Produktionslyftets coach deltar varannan vecka, och etablerar pulsmöten/tavla redan i juni. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.


Notis 2010-06-30

Effektivt med Kanban hos KWH Pipe

I slutet av maj genomfördes en väldigt bra och effektiv övning med Kanban hos KWH Pipe i Borås. Företaget insåg en stor potential och kom fram till att de ska skapa en pilot i ett område. En lång lista på spridning av metodiken togs också fram. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.


Notis 2010-06-30

Lean-certifikat införs under hösten

Under hösten kommer en ny Lean-certifiering att införas i Sverige. Det är ett nytt begrepp med certifiering i brons, silver och guld, och inom Produktionslyftet är vi naturligtvis intresserade av vad detta kommer att innebära. Vår coach Joakim Bjurström har nyligen erhållit Sveriges första brons-certifikat, vilket han fick hämta vid en cermoni i Danmark. Grattis säger vi – den som vill veta mer kontaktar joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2010-06-30

Insiktsseminarier i Region Syd

I Produktionslyftets Region Syd genomfördes i början av juni två uppskattade och välbesökta insiktsseminarier. Den 4/6 i Olofström med 45 deltagare, och den 9/6 i Landskrona med 55 deltagare. Besökarna visade ett stort intresse och ställde många frågor till de Produktionslyftsföretag som var representerade. Ett par av de deltagande företagen har redan hört av sig och visat sitt intresse för Produktionslyftet. Mer vet lena.prinselaar@produktionslyftet.se.


Notis 2010-06-30

Tilläggsfinansiering till Produktionslyftet

Produktionslyftet har fått godkänt ett projektet med tilläggsfinansiering på 2,5 miljoner kronor från Tillväxtverket för tio fordonsleverantörer under hösten 2010. Samma villkor gäller som för övriga Produktionslyftsföretag, men med den skillnaden att målgruppen är preciserad till leverantörer till fordonsindustrin med 30-500 anställda. Målet är att företagen ska vara fördelade över landet. Intresserade kan anmäla sig via den ordinarie länken på www.produktionslyftet.se eller höra av sig direkt till birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


Notis 2010-06-30

Engagera dina medarbetare

I nästan alla organisationer hoppas ledningen på engagerade medarbetare. De vill ha människor som agerar på eget initiativ i linje med organisationens bästa, som vill hugga i lite extra när det gäller. En avhandling från Göteborgs universitet kan nu visa det grannlaga ledningsarbete som krävs för att bygga en företagskultur där medarbetare väljer att engagera sig. Bakom avhandlingen står Produktionslyftets Richard Berglund vid Swerea IVF.

Att företagsledningar deklarerar ”personalen är vår viktigaste resurs” är mer regel än undantag. I avhandlingen noterar Richard att det ordagranna uttrycket får 34.000 träffar i Google. Richard har i mer än 25 år arbetat vid Swerea IVF och har på så sätt fått insyn i uppemot tusen svenska företag och deras produktionsmiljöer.

– Det finns en imponerande kompetens i de allra flesta företag. Nästan alla människor i produktionen har kloka synpunkter. Ges de chansen att bidra med dem blir de engagerade och gör mer än vad som förväntas. Tyvärr efterfrågas bara en bråkdel av detta potentiella engagemang och därför omvandlas det inte till förbättringar och utveckling. Det
är ett slöseri av stora mått, säger Richard.

I sin studie undersöker han hur företagsledningar inom tillverkningsindustrin agerar när de inför produktionskonceptet Lean på bred front, ett koncept vars retorik bland annat betonar respekt för människor och engagerade medarbetare. Avhandlingen bygger på ett fyraårigt forskningsprojekt där Richard har följt utvecklingen inom tre tillverkande företag som arbetar enligt Lean, och där ledningen haft en uttrycklig ambition om att uppmuntra medarbetarnas engagemang. Den som vill veta mer om avhandlingen kontaktar richard.berglund@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet