Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Vikten av det ständiga lärandet

Den 6 september fick jag möjlighet att träffa många representanter för Produktionslyftet, däribland de flesta av programmets Lean-coacher. Efter att ha följt programmet på nära håll under något år så var det både intressant och utvecklande att träffa de som arbetar operativt ute hos företagen. Vi har i stort samma grundsyn inom Scania och Produktionslyftet; vi jobbar långsiktigt och vill skapa en kultur för ständiga förbättringar.

Det var också spännande att få utgöra en plattform för det informella samtalet Lean-coacherna emellan. Under pauser och vid rundvandringen i fabriken hörde jag många jämförelser, utbyten och reflektioner. Lean handlar om människor, och i mötet mellan människor växer idéer – och slår rot. I en verksamhet som Produktionslyftet är det viktigt att som grupp få möjlighet att se saker tillsammans, att jämföra intryck. Min förhoppning är att Scania är en bra bas att utgå ifrån. Vi vill berätta, och vi vill lyfta fram medarbetarna som berättar! Det skapar ett lärande och en stolthet inte bara för ”produkterna”, utan även för arbetssätten i verksamheten.

Vår metod går ut på att vi själva – ansvariga chefer – ska lära ut, det kallar vi farfarsträning – train the trainer. Var och en måste själv förstå detaljerna, ta ställning. Det är glädjande att konstatera att även Produktionslyftet har denna insikt; att ledningen måste vara lika engagerad som medveten om arbetet som företaget ger sig in i, att det är ledaren som också är ledare för förändringen, för kulturbyggandet.

Vi bjöd in Produktionslyftet med grundinställningen att ha alla dörrar öppna och att vara lyhörda för intryck och idéer. För vår del fick vi mycket tillbaka från Produktionslyftets besök; återkopplingen efter såväl våra presentationer som efter verkstadsbesöket gav mycket matnyttig information. Vi uppmärksammades på nya förbättringsområden och identifierade flera saker som vi kan jobba vidare med. För mig var det en dag med möten där jag fick tillfälle att slipa – och utmana – mina argument kring våra tankar om ledarskap och Lean-utveckling. Dagen med Produktionslyftets personal var en viktig dag i mitt kontinuerliga lärande!

Robert Dubois • Styrelseledamot Produktionslyftet • Produktionschef Scania


Artikel 2010-09-30

Rätt ledarskap motiverar personalen

I början av september samlades alla coacher samt ledning och administration inom Produktionslyftet för en kombination av studie- och reflektionsdagar. Vi inledde med en heldag hos Scania med besök i chassiverkstaden, allt under ledning av fabrikschefen Robert Dubois. I arbetet med att lära av de bästa och utmana vårt arbetssätt utgör Scania en viktig inspirationskälla!


Praktiskt taget hela gänget i Produktionslyftet samlat i samma bild vid reflektions- och studiedagarna i Södertälje.

Besöket hos Scania inleddes med en presentation av fabrikschefen Robert Dubois och hans kollegor. De framhöll att i arbetet med att bli Lean är det lätt att förföras av verktygen, vilket även drabbade Scania i början. Vikten av förankrade filosofier kan inte nog betonas, samtidigt som vi ska komma ihåg att grundarna – det vill säga Toyota – samtidigt var mycket praktiska. Filosofierna grundlades av att de helt enkelt var tvungna att arbeta på detta sätt för att överleva.

Scania arbetar med tre tydliga byggstenar: Individer (det är dessa som skapar kvaliteten), grupper (för sammanhållning, ger ett sammanhang) och ledarskap (för att skapa rätt förutsättningar). Det som i slutänden ligger bakom medarbetarnas motivation är möjligheten att påverka arbetet, och att lära sig nya saker.


Scania lever som de lär; tydlig information på stora tavlor är ett återkommande inslag i hela fabriken.

Motiverade människor fick vi sedan träffa i överflöd vid rundvandringen i chassifabriken. Totalt i fabriken har de 58 förbättringsgrupper som var och en äger ansvaret att driva ”sitt företag” i företaget under ledning av en produktionsledare. Varje individ i gruppen har ett eget ansvarsområde för att undvika att ett antal eldsjälar driver hela gruppens arbete. Av produktionsledarna kommer ca hälften från högskolan och hälften från monteringen.

Vikten av ledarskap betonas inom deras eget produktionssystem Scania Production System, SPS. Utan ledningens engagemang drivs arbetet inte framåt, något vi även har erfarenhet av inom Produktionslyftet. Överhuvudtaget fick vi många av våra tankar och svårigheter ”bekräftade” hos Scania; problematiken är generell och det finns inga genvägar. Därför menar Scania att deras SPS förvisso är otroligt viktigt att ha när det är goda tider och allting går att sälja, eftersom det är då de tjänar mer och kan ta marknadsandelar. Men det är ännu viktigare att ha när det blåser snålt; det är den stabiliteten som då håller samman företaget.

Hos Scania framhåller de att personalen är den viktigaste tillgången. Under hela krisen har Scania ansträngt sig för att behålla sin personal och använt frilagd tid till utbildning och träning, allt för att komma ut ur krisen ännu starkare. Det innebär att när det vänder har de en vältränad personal som på kort varsel kan rampa upp produktionen och – förhoppningsvis – ta marknadsdelar från konkurrenterna.Dessutom skapar denna inställning ett stärkt förtroende hos de anställda, hos kunder, ägare och omgivande samhälle. De har alltså inte valt att jobba långsammare, utan ansträngt sig för att ytterligare ta bort slöserier och korta ledtider under krisen. När det finns tid över är det annars förrädiskt enkelt att låta saker och ting ta tid …

Scanias ambitionen är att tillverka närmare dubbelt så många lastbilar i samma fabriker som idag genom att ytterligare träna och utbilda människorna i att se och ta bort slöserier. Inte genom att jobba hårdare!

Bakom Scanias intresse för och engagemang i Produktionslyftet – vid utbildningar, i styrelsen etc – ligger insikten i att det bara är en tredjedel av lastbilen som värdeskapas i Södertälje; resten värdeskapas hos deras leverantörer. Om Scania ska fördubbla sin produktion så måste leverantörerna göra likadant för att inte komponenterna ska saknas … Det är här som Produktionslyftet kommer in; vi kan träna de svenska medelstora företagen, många av dem leverantörer till våra storföretag. Produktionslyftet hjälper dem helt enkelt att hänga med i utvecklingen och ger storföretagen möjlighet att fortsätt handla av leverantörer inom landet.

Med tanke på att två tredjedelar av värdet ligger hos leverantörerna, ligger även en stor del av kunskapen hos leverantörerna. För ett företag med Scanias ambition vore det förödande om inte leverantörerna följde med i utvecklingen. Detta är en del av Produktionslyftets utmaning, ett arbete där vi är tacksamma över att kunna använda oss av Scanias erfarenheter och stöd!


Notis 2010-09-30

Tillväxtverkets tilläggsfinansiering av fordonsföretag

Förutom Produktionslyftets budgeterade 30 företag för 2010 så finansierar Tillväxtverket medverkan för ytterligare 10 företag, dock under förutsättningen att de är leverantörer till fordonsindustrin (minst 20% av omsättningen). Dessa företag får ha ända upp till 500 anställda; företag med fler än 250 anställda hanteras som om de vore 250 anställda vad gäller kostnad och antal besöksdagar. Däremot erhåller företag med fler än 250 anställda inte subventionerade kursplatser till utbildningen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Övriga förutsättningar är dock samma som för andra Produktionslyftsföretag. Anmäl företaget genom att klicka på ”företagsdörren”. I fältet ”Produkter” anger ni tydligt att företaget är en leverantör till fordonsindustrin, så kontaktar vi er inom kort! Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.


Notis 2010-09-30

Kort startsträcka hos Alimak Hek

I Skellefteå har Alimak Hek AB fått en bra start. De har sedan första Lean-introduktionen i juni fram till slutet av september redan kört sex pulsmöten. De har en hel del material sedan tidigare Lean-insatser, vilket de försöker dra nytta av. Intressanta diskussioner kring styrkor och svagheter samt en bra dialog med produktionschefen om metoder och arbetssätt i det kommande arbetet. Mer information har hans.engstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2010-09-30

Aktiviteter in i det sista hos Diab

Hos Diab i Laholm är avslutsseminariet redan inbokat, men de kör vidare med Produktionslyftsaktiviteter hela september ut. Det är mycket bra respons bland företags personal och VD stöttar på ett konstruktivt sätt. Ekonomiska måltal har tagits fram för att visa på potential och effekter. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2010-09-30

Planering för framtiden hos Maxidoor

Hos Maxidoor i Frövi har arbetet med förbättringsgrupper och 5S gåtts igenom. Ambitionen är att få upp farten ordentligt efter sommaren. Även visualisering gicks igenom med en diskussion kring vad som ska visualiseras i den närmaste framtiden. En ansvarig utsågs för att tänka på denna aspekt i det framtida arbetet. Maxidoors deltagande i Produktionslyftet avslutas i slutet av september. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.


Notis 2010-09-30

Produktionssystem presenteras hos Nolato Polymer  

Hos Nolato Polymer i i Torekov har de under september haft korrekturläsning av foldern kring det nya produktionssystemet, vilket blev mycket bra. Det finns en del synpunkter kvar, men de allra flesta i gruppen är överens. Foldern presenteras för hela företaget vid Lean-introduktionen i oktober. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet