Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Hållbart arbete för långsiktig konkurrenskraft

I mitt arbete som ombudsman på IF Metall kommer jag dagligen i kontakt med företag som inte baserar besluten i sin verksamhet på långsiktigt tänkande, utan tvärtom av kortsiktiga ekonomiska mål vid formandet av sitt utvecklingsarbete på företaget. De investerar inte heller i att bygga upp egen utvecklingskompetens för att kontinuerligt utveckla och förbättra sin verksamhet. De ger istället uppdrag till utomstående konsulter att driva utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. Det praktiska genomförandet brukar ofta ske genom att konsulterna kommer in på företaget och tillämpar ett antal Lean-verktyg (exempelvis 5S, värdeflödesanalys eller liknande) för att effektivisera någon utvald del i produktionen.

Ofta något produktionsavsnitt utan fokus på helheten i verksamheten. Utvecklingen av ledarskap, värderingar och principer i produktionssystemet eller hur de anställdas kompetens, kreativitet och arbetsinnehåll ska användas och utvecklas ingår normalt inte i konsulternas uppdrag. Insatserna leder då ofta till arbetsmiljöproblem för våra medlemmar, genom att de drabbas av belastningsskador, eftersom genomtänkta arbetsorganisationer med meningsfullt och växlande arbetsinnehåll inte heller ingår i deras uppdrag.
Ofta misstolkas de olika Lean-principerna så att enstycksflöde i produktionen blir ”löpande band” och den beräknade takttiden för att synkronisera tillverkningstakten med försäljningstakten är lika med arbetsinnehållet. Resultatet blir då ofta att anställda på dessa företag arbetar på taktade drivna löpande band med ett arbetsinnehåll på mellan 1 och 8 minuter innan det börjar om igen; 8 tim om dagen, 40 timmar i veckan osv. En sådan arbetsorganisation skapar inte förutsättningar till helhetssyn, engagemang eller motivation för ett effektivt dagligt arbete eller aktivt utvecklingsarbete som leder till ökad produktivitet och konkurrenskraft. Däremot innebär det ett stort slöseri av outnyttjad kreativitet.

En av de största utmaningarna för industriföretagen i Sverige är att utveckla ett hållbart arbete som leder till en långsiktig konkurrenskraft. I ett hållbart arbete utvecklas verksamheten till en effektiv och resurssnål produktion genom att använda och utveckla de anställdas kompetens, kreativitet och arbetsinnehåll. Då krävs det att företagsledningarna har både insikt och mod att basera besluten i företagets utvecklingsarbete på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.

Leans ”tänk” – filosofier, principer, och verktyg – kan mycket väl vara grundstommen i att utveckla ett hållbart arbete. Grundpelarna är naturliga och logiska för att forma en effektiv resurssnål produktion. En förutsättning för framgång är då att arbetet måste utgå från en helhetssyn av verksamheten, dess lokala förutsättningar, att arbetet genomförs i partssamverkan från början och med delaktighet från de anställda. Grundpelarna i Lean måste också kompletteras med vägvalet att utforma arbetsorganisationer där de anställda har ett meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll som skapar flexibilitet, motivation och engagemang för att både genomföra det dagliga arbetet och kreativt medverka i det kontinuerliga förbättringsarbetet. I en sådan helhet minimeras också riskerna för att drabbas av ohälsa i arbetet, samtidigt som ungdomarna som går ut Teknikcollege ser arbetsinnehållet och utvecklingsmöjligheterna som attraktivt.

Lean med detta förhållningssätt skapar en vinna/vinna-situation på arbetsplatsen, som både ger förutsättningar till förbättrad produktivitet och utvecklingsmöjligheter för de anställda – det vill säga långsiktig konkurrenskraft. Produktionslyftets stöd till företagen är att med teoretisk utbildning, praktiskt genomförande och coachning bygga upp företagens egen utvecklingskompetens under 18 månader. Företaget driver sedan med egen kraft det kontinuerliga utvecklingsarbetet i företaget. Det är en mycket viktigt utmaning vi har framför oss att skapa kunskap och insikt hos företagen att välja rätt utvecklingsväg, och att sprida de goda exemplen som blir fler och fler i vårt arbete.Tommy Thunberg Bertolone
Ombudsman på IF Metall • Ledamot i Produktionslyftets styrelse


Artikel 2010-11-30

Högt Lean-tryck i Skåne

Skåne imponerar med en mängd Lean-aktiviteter, både vad gäller engagerade företag och aktiva organisationer. I samarbete med Region Skåne, en av dessa organisationer, genomförde Blekinge Tekniska Högskola och Produktionslyftet ett Lean-seminarium den 23 november i Malmö. Som vanligt var intresset stort med ett 100-tal deltagare på plats!


Ett lika välordnat som välbesökt seminarium på Swedbank Stadium i Malmö; ett 100-tal deltagare trotsade kylan för att lära sig mer om Lean.

Blekinge Tekniska Högskola, som ansvarar för Produktionslyftets region omfattande Blekinge och Skåne, hade tagit initiativ till detta Lean-seminarium i Malmö. Tillsammans med IF Metall, Teknikföretagen och inte minst Region Skåne genomfördes arrangemanget på Swedbank Stadium med drygt 100 anmälda deltagare. Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson hälsade alla välkomna och lämnade därefter över till Hans Reich, som i sedvanlig ordning ”skrämde upp” publiken genom att visa varför det är så viktigt att svensk industri tar till sig Lean. Därefter vände han på steken och beskrev istället möjligheterna, bland annat genom exempel från framgångsrika företag som Toyota och Honda.


Produktionslyftets Hans Reich och Lena Lundh från Skånes Universitetssjukhus laborerar med tekniken inför Lenas föredrag.

Samtidigt framhöll Hans att det finns bra exempel även på närmare håll. I regionen och dess närområde har vi flera företag som framgångsrikt medverkat i Produktionslyftet: Carlsson & Möller, Smekab, Setrab, Bostik, Kockums Maskin, Johpomek, Nolato Polymer … Och fler är på gång! Att regionen är framåt beträffande sina Lean-satsningar beror givetvis både på framsynta företag och insiktsfulla samarbetsorganisationer som nämnda Region Skåne, samt Färe Industricenter och Sydsvenska Handelskammaren. Än finns det platser kvar inom Produktionslyftet; alla tillverkande företag med 30 till 250 anställda är välkomna med sin ansökan!

Närvarande vid seminariet var även Produktionslyftets styrelse, som passade på att träffa föreläsare och åhörare efter ett styrelsemöte i regionen. De uttryckte sin uppskattning över dessa seminariers upplägg, och framhöll samtidigt att arbetssättet och insikten sakta men säkert också håller på att sprida sig till andra områden.
– Det är inspirerande att notera intresset för ”vår” kunskap långt utanför målgruppen, menade Lena Ovesson, ledamot i Produktionslyftets styrelse. Idag pratas det Lean även inom byggsektorn, sjukvård, jordbruk, offentlig sektor etc.


Carina Bohm från Melleruds kommun ersatte med den äran Jan Eriksson från Färgelanda kommun, vilken fått förhinder.

Lena Lundh från Skånes Universitetssjukhus är ett bra exempel på detta. Även om de har arbetat i flera år med sin Lean-satsning så kan de givetvis inte jämföras med de bästa företagen inom industrin. Som Lena själv framhöll under föredraget: Ju mer vi arbetar med detta, ju mer inser vi att vi har att lära. Det innebär dock inte att de inte har uppnått resultat. Tvärtom, Lena kunde presentera flera imponerande siffror och statistik på förbättringar vad gäller ledtider och slöserier. På ett kvartal under 2009 lyckades de inom en enhet exempelvis få bort praktiskt taget hela kön som väntade på besökstid; från 380 patienter i augusti till 5 i november … Den största skillnaden menade Lena är att de nu arbetar utifrån en gemensam filosofi med tydlighet i medarbetaransvar och chefens roll samt små steg av ständiga förbättringar. Och, givetvis, stödet från sjukhusledningen.

– Vi är inte bäst i världen, men vi kan bli, avslutade Lena Lundh. Skillnaden mellan att veta något och framgång är att göra …

Carina Bohm från Melleruds kommun representerade en annan sektor med relativt nyväckt intresse för Lean. Carina framhöll vikten av ledarskap i samband med förändringen mot en mer Lean verksamhet. Kommunens Lean-arbete inleddes efter att de frågat lokala företag om vad de önskade hjälp med. Svaret var Lean! Efter en inledande Lean-utbildning i form av Chalmers 7,5-poängsutbildning, där flera kommuner och företag i regionen deltog, beslutade Melleruds kommun att även själva satsa helhjärtat på Lean.

– Grundtanken hos oss har varit att om detta ska bli bra så krävs ett brett engagemang, berättade Carina. Alla avdelningar fick börja med en processkartläggning för att sedan välja tre pilotområden.


En glatt överraskad Lars Dahl, vd för Sibbhultsverken, tar emot Sydsvenska Leanpriset av Anders Hederstierna, prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Den viktigaste frågeställningen var hur de skulle få arbetet att bli till en verklighet i vardagen och inte bara ett projekt; svaret var värderingar! Därför har kommunen från start varit inriktad på värderingar, inte verktyg. Att ändra till en modern kultur har legat i fokus, med målet att skapa en attraktiv arbetsplats genom Lean.

En som arbetet med Lean-frågor och effektiv produktion under många år är vd Lars Dahl på Sibbhultsverken, tidigare Scanias växellådsfabrik i Sibbhult. Även Lars imponerades av alla nya områden som inspirerats av Lean – och liksom Carina framhöll han vikten av ledarskap.

– Du måste själv vara en förebild, alla är inte Lean! Välj rätt person att leda ett Lean-arbete, betonade Lars. Den som inte är Lean själv har ingen trovärdighet.

På Sibbhultsverken är det mycket fokus på flöden, och att visualisera dessa. Allt organiseras i flöden, vilket driver avvikelser. De har över huvud taget inga avställningsytor, vilket gör att de måste ta tag i problemen direkt.

– Vi anser att pulsmöten och visualisering är avgörande för ett framgångsrikt Lean-arbete, berättade Lars vidare. Vi har så många tavlor att de som besöker oss tror att vi är en whiteboard-fabrik …

När Lars Dahl avslutat sitt uppskattade föredrag överraskades han med att återigen bli uppkallad på scenen. I samband med insiktsseminariet delades nämligen det nyinstiftade Sydsvenska Leanpriset ut för första gången – och vinnare blev en glatt överraskad vd för Sibbhultsverken! Priset kommer att vara en årligen återkommande utmärkelse och bakom det står Blekinge Tekniska Högskola (BTH), som håller i och är utdelare av priset; en kommitté bestående av representanter från BTH, Teknikföretagen, IF Metall och Produktionslyftet utser vinnaren.


Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz och styrelseordförande Göran Johnsson berättade om Produktionslyftets aktiviteter fram till dags dato, samt lite om planerna framöver.

Juryns motivering till utdelningen av 2010 års Sydsvenska Leanpris till Sibbhultsverken var:

”Med stor beslutsamhet fortsätter vinnaren att oavbrutet utveckla sin effektivitet. De är därför kända som leverantör i världsklass. Vinnaren är en stor inspiratör, inte bara för andra företag i Skåne och Blekinge, utan för leverantörer i hela Sverige.”

Överlämnare av priset var Anders Hederstierna, prorektor vid Blekinge Tekniska Högskola. Bland de första gratulanterna var Göran Johansson, som inför seminariets avslut tillsammans med programdirektör Birgitta Öjmertz passade på att sammanfatta en del av Produktionslyftets arbete fram till dags dato. Den under året avslutade första programperioden har utvärderats med gott resultat – vilket lett till en andra treårsperiod av Produktionslyftet. Denna del har dock ett lite annat upplägg med åtta ingående regioner, där Skåne/Blekinge utgör en region. Att arbetet i regionerna kommit igång på ett bra sätt visar om inte annat detta seminarium med 100-talet deltagare …

Göran Johnsson kunde också avslöja att planeringen för en tredje programperiod av Produktionslyftet redan pågår. En framtidsgrupp under ledning av Anders Rydahl i Produktionslyftets styrelse för samtal med såväl dagens finansiärer KK-stiftelsen och Vinnova som med Swerea, Chalmers och övriga akademier samt IF Metall och Teknikföretagen med flera.

– Vi ser det som oerhört viktigt med en tredje period av Produktionslyftet för att stötta små och medelstora företag, framhöll Göran Johnsson. Utan dessa företag finns det inte förutsättningar för framtida produktionsjobb.

I Skåne gör de dock sitt bästa för att ge företagen rätt förutsättningar!


Notis 2010-11-30

Engagemang vid Lean-spel hos Faiveley

Bilden visar ledningsgruppen hos Faiveley Transport Nordic när de spelar Lean-spel vid genomförandet av Lean-introduktion. Följande diskussion om pilotflöde och handlingsplan framåt har lett till en preliminär handlingsplan med mycket stort engagemang från deltagarna. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2010-11-30

Givande information kring Lean och automation

Den 25 november arrangerade Produktionslyftet i samarbete med Automation Region ett insiktsseminarium i Västerås. Närmare 40 personer medverkade när arrangörsrepresentanterna Magnus Wiktorsson från Produktionslyftet och Helena Jerregård från Automation Region hälsade deltagarna välkomna. Inledde gjorde Hans Reich från Produktionslyftet och Chalmers Professional Education, som berättade om varför en satsning på Lean är viktig för svensk industri.

Hans fortsatte sedan att förklara vad Lean står för, var det historiskt kommer ifrån och de möjligheter som Produktionslyftet kan erbjuda företagen. Mikael Joki, vd för Produktionslyftsföretaget Eskilstuna Elektronikpartner, berättade om deras Lean-resa och svarade på flera intressanta frågor från åhörarna. Magnus Wiktorsson, regionledare för Produktionslyftet i Östra Mellansverige, avslutade delen kring Produktionslyftet med att presentera de erbjudande vi har att erbjuda inom coachning och utbildning.

Därefter tog professor Mats Jackson vid och beskrev Mälardalens högskolas arbete inom Lean och automation i samarbete med näringslivet. Ytterligare exempel på nyttan av automation gav sedan Daniel Gåsvaer, Swerea IVFs industridoktorand vid MDH som berättade om automation inom sjukhuslogistik, och forskningsassistent Thomas Kokko vid MDH, som beskrev automation vid SKBs slutförvar av använt kärnbränsle. Efter en avslutande diskussion med deltagande föreläsare under ledning av forskningsassistent Erik Hellström och doktorand Niklas Friedler, sammanfattades eftermiddagen både som inspirerande och intressant inom såväl automation som Lean! Bilden visar, till vänster, Mikael Joki bredvid Mats Jackson. Mer information har magnus.wiktorsson@produktionslyftet.se.


Notis 2010-11-30

Seminarium med Sydsvenska Handelskammaren

I slutet av oktober genomförde Produktionslyftet ett insiktsseminarium i samarbete med Sydsvenska Handelskammaren, där Emballator Lagan Plast medverkade och även bjöd in till studiebesök. Som Caroline Rundbergs bild visar var seminariet välbesökt; bilden visar Hans Reich i full aktion. Mer finns att läsa på www.handelskammaren.com.


Notis 2010-11-30

IF Metalls prisar kompetens och påverkan

IF Metalls klubb vid Ostnor i Mora och avdelningen Norra Älvsborg tog emot årets Johnssonutmärkelse. Deras idéer höjer den fackliga påverkan och tar till vara medlemmars kompetens och därför prisades de inför IF Metalls förbundsråd den 17/11 i Stockholm.

– Idéerna leder till utveckling och ger fler och tryggare jobb för medlemmar inom IF Metall. På pricken det som utmärkelsen handlar om, sa Göran Johnsson, tidigare Metallordförande och tillika Produktionslyftets styrelseordförande.

På Ostnor i Mora har klubben varit drivande i att införa Lean och på vilket sätt de gemensamt ska jobba fram detta mellan fack och företag. Arbetet ingår i Produktionslyftet som i samverkande former hjälper parter att nå bästa möjliga lösningar – för både människor och produktion.

– Formellt handlar det om hur vi alla ska minimera slöseriet och vara en lärande organisation, berättar klubbordförande Staffan Gryting.

Prisbeloppet på 150 000 kronor tar de med sig hem till Mora och till medlemmarna. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.


Notis 2010-11-30

Snabb och välplanerad start hos Tebex Cable

I mitten av november fortsatte det inledande arbetet med ett bra möte med ett positivt gäng hos Tebex Cable Assemblies. Företaget har redan startat upp det egna Lean-arbetet genom att pröva enstycksflöden och jobba med daglig uppföljning och morgonmöten. Den närmaste tidens coachningsmöten är datumsatta vilket bland annat innebär en workshop i förändringsledning i slutet av månaden. Mer vet jan.linell@produktionslyftet.se.


Notis 2010-11-30

Positivt ”godis” hos Nolato Polymer

Under mitten och slutet av november genom fördes på Nolato Polymer en värdeflödesanalys för ett framtida läge i en av grupperna. En hel del ”godis” kom upp och ligger nu som underlag för kommande aktiviteter som exempelvis ställtidsreducering, standardiserat arbetssätt och 5S. Vissa kvalitetsbekymmer ska adresseras i samband med höjda kundkrav, där personalens inställning positivt påverkar processerna. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet