Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

God jul och Gott Nytt År!

Det är samma sak varje år – när julen närmar sig tänker jag att tiden omöjligt kan ha gått så fort! Samtidigt, när jag tänker efter, så har det hänt en hel del sedan det var sommar och varmt. Och jag tror att ni är fler som känner så, 2010 är inget undantag … Vi har i Produktionslyftet haft en intensiv höst som har bestått av tre huvuddelar: Avslut av Produktionslyftets första programperiod, fortsatt arbete i Produktionslyftets andra period och förberedelser inför Produktionslyftet del 3. I Produktionslyftet 1 avslutade de sista företagen sitt arbete tillsammans med oss under oktober och påbörjade därmed nästa spännande fas av sitt Lean-arbete.

Hur den nästa fasen kan se ut har vi fått möjlighet att ta del av, då vi under hösten gjort återbesök hos ett antal av de första företagen vi arbetat tillsammans med och fått många positiva berättelser om hur Lean-arbetet tagit ordentlig fart och utvecklats vidare (du kan läsa mer om det i månadens artikel).

Arbetet i Produktionslyftet 2 har samtidigt fortsatt med bra fart under hösten, med ett antal välbesökta insiktsseminarier, kursstarter av Lean produktion 7,5 hp och förberedelser för tre starter – från Luleå i norr till Karlshamn i söder – i januari, och inte minst uppstarter av arbetet i ett antal nya Produktionslyftsföretag. Vi lär ut vikten av att tänka långsiktigt vilket vi försöker göra genom att dels fortsätta bygga en stark nationell struktur med regional närvaro, dels genom att redan nu planera och arbeta för ett Produktionslyftet 3.

I Produktionslyftet 3 vill vi ta vara på den struktur och den kunskap vi alla gemensamt byggt upp och fortsätter bygga på, allt för att utmana oss att ta ytterligare ett steg i utvecklingen för att långsiktigt kunna ge stöd till er företag utifrån grundtanken om nationell spetskunskap och regional närhet.

Tack alla för ett gott samarbete under det gångna året; vi ser fram emot ett spännande år även 2011! Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!

Birgitta Öjmertz • Programdirektör Produktionslyftet


Artikel 2010-12-20

En företagsresa utan slut

I några kommande artiklar tänkte vi presentera ett antal företag som vi följt upp efter deras medverkan i Produktionslyftet. Det är ett axplock med både exempel på svårigheter och problem, men främst exempel som visar företagens engagemang trots yttre påverkan – och hur grundtankarna i Lean etablerats. Följ med på företagens Lean-resa med Produktionslyftet!

Ca 60 företag har under Produktionslyftets första programperiod påbörjat sin Lean-resa. Efter avslutande seminarium med utvärdering och diplomutdelning har vi följt upp ett antal av dessa efter något halvår. I den här artikeln presenterar vi fem företag som alla – på sitt sätt – anammat Lean genom sin resa med Produktionslyftet.

Först ut har vi Emballator Lagan Plast AB i Ljungby, ett företag som verkligen satsat mycket kraft på att implementera sitt Lean-tänk. De har efter avslutad Produktionslyftsinsats fortsatt att jobba med ledningssystemet och har idag en väl fungerande daglig styrning med stort engagemang. De har även en fungerande struktur med nedbrutna mål och mätetal i det mesta av verksamheten. Förbättringsverksamheten är i full gång i organisationen, inklusive marknads- och utvecklingsavdelningarna. Genom visualisering med tavlor går det att följa respektive avdelnings verksamhet på ett föredömligt sätt. Samtidigt har de fortfarande en ödmjuk attityd.


Produktexempel från Emballator Lagan Plast, ledande inom sitt område och med planer för ytterligare utbyggnad

– Visst har vi påbörjat vår Lean-resa, men vi har bara skrapat på ytan, framhåller vd Christian Silvasti. Alla ska engageras, men vi ska inte jobba mer utan smartare.

Emballator Lagan Plast har ett pågående 5S arbete i hela verksamheten, vilket har påverkat såväl miljö som engagemang påtagligt positivt. Lönsamheten är idag mycket bättre och företaget har planer på att bygga till för att fortsätta med de stora investeringar som är påbörjade. De är mycket fokuserade inom produktutveckling och ligger i framkant av förpackningsteknologin inom sitt område.

AB Furhoffs Rostfria i Skövde ser vd Björn Furhoff företagets fortsatta Lean-arbete som en förutsättning för tillväxt och de har till och med tillsatt ökade resurser för att arbeta vidare med Lean. Företaget avsätter planerad tid för Lean-arbetet, något de inte gör avkall på, och vid varje styrelse- och ledningsgruppsmöte tas Lean-frågor upp.


I Singapore fick Furhoffs Rostfria motta priset Preferred Supplier Award för sitt framgångsrika Lean-arbete.

– För varje timme vi avsätter får vi tillbaka mångfalt, säger Björn Furhoff. Vi har inte råd att vara utan Lean.

Furhoffs belönades dessutom 2010 – för tredje gången! – med utmärkelsen Preferred Supplier Award av Rosemount Tank Radar, en division inom Emerson Process Management. Rosemounts representanter lämnade över utmärkelsen med motiveringen att ”Furhoffs arbetar aktivt med ständiga förbättringar, Lean Production, kvalitet samt leveransprecision.” Björn Furhoff och Lars Ryefalk från Furhoffs Rostfria mottog utmärkelsen av Rosemounts representanter vid ett tvådagars leverantörsseminarium i Singapore.

Hos Gnotec Mefa AB i Reftele lever och verkar i hög grad Lean-andan även efter Produktionslyftet. Trots ett tufft halvår 2009, då företaget mer än halverade verksamheten, var de vid återbesöket tillbaka på 90% av sin tidigare omsättning – men med dubbelt så hög lönsamhet! Enligt platschefen Roland Johansson beror mer än hälften av lönsamhetsökningen på satsningen med Produktionslyftet. Gnotec Mefa har dessutom hållit seminarium för flera andra företag under 2010 och även tagit emot många besök, något som också stärker självförtroendet.


Hos Gnotec Mefa menar de att utan sitt Lean-arbete hade flera av de nya ordrarna de tagit hamnat utomlands.

– Lean blev en överlevnadsfråga för vår enhet, säger Roland Johansson. En del av de nya volymerna vi tagit hade definitivt hamnat utomlands om vi inte ökat vår konkurrenskraft genom Lean-arbetet.

Företaget hade faktiskt påbörjat sin Lean-omvandling strax före Produktionslyftet, men de stärktes i sin uppfattning och ”repetition är ju kunskapens moder”. Under lågkonjunkturen tvingades Gnotec Mefa att reducera personalstyrkan, men de var noga med att behålla tempot i Lean-arbetet, vilket medförde att leveransprecisionen aldrig sjönk under den besvärliga perioden. De menar idag att Lean-resan har varit en stark överlevnadsfaktor för företaget.

Problematiskt har även HT Svarv AB i Kalix haft det, men Lean-arbetet har fortsatt kontinuerligt trots att företaget drabbades av en ekonomisk kris. Framgångsfaktorerna har varit ledningens och personalens engagemang efter genomgången kris. Enligt ledningen gav deras medverkan i Produktionslyftet underlag för en väldigt bra omstart efter företagets konkurs; de jobbade länge inför starten av sitt Lean-arbete med sina värderingar, något de tog med sig vid ”omstarten” av verksamheten.


Omstarten hos HT Svarv baserades på de insikter de fått från sitt Lean-arbete, här i form av ett exempel på visualisering av instruktioner.

– Kulturen blir en spegel av ledningens agerande, menar Mikael Nilsson, vd på HT Svarv sedan omstarten och tidigare Lean-koordinator. Det är inte vad man säger som räknas, utan vad man gör.

Enligt företaget är det svårt att sätta siffror vad arbetet med Produktionslyftet betytt, men i många av mätetalen ser de en betydande förändring till det bättre. En insikt från HT Svarvs medverkan i Produktionslyftet är vikten av att företagets styrelse verkligen förstår att om de går med så är det ett investeringsbeslut, där resurser krävs för att förändra.

Det sista exemplet är Johpomek AB, ett företag i Osby som huvudsakligen tillverkar möbler för offentliga miljöer. Möblerna, som är baserade på en stomme av stålrör, tillverkas till stor del på lego men de har även en egen serie som växer i betydelse. Verksamheten består av en administrationsavdelning samt fyra avdelningar i produktionen: Mekanikavdelningen (som tillverkar komponenter), svetsavdelningen, lackavdelningen och slutmontering/leverans. De två senare avdelningarna jobbar alltmer tillsammans och delar lokaler och personal i växlande omfattning efter behov.


Bufferten före lacken är numera ordnad i köer för respektive färg, ett av många synbara tecken på arbetet med Lean hos Johpomek.

Sedan Produktionslyftet avslutades på Johpomek våren 2009 har företaget kämpat med effekterna av finanskrisen och var tvungna att säga upp ett stort antal anställda. Våren 2010 vände dock konjunkturen och de har nu det motsatta problemet; mycket att göra med för liten personalstyrka. Nyanställningar görs men det tar tid och är belastande för arbetsledningen att sätta in dessa i arbetet. Den senaste tiden har därför mycket av det framåtriktade arbetet fått stå tillbaka en del. Pulsmöten genomförs fortfarande i de flesta förbättringsgrupperna men tiden till förbättringsåtgärder finns inte just nu. De flesta av de framsteg som gjordes innan konjunkturen vände finns dock kvar och sätter sin prägel på verksamheten.

– Jag hoppas och tror att vi får ännu bättre nytta av detta i framtiden och kommer absolut inte att sluta, säger produktionschefen Jan Öhman. Det handlar bara om att hitta en nivå som passar oss.

Flödet genom produktionen är mycket snabbare idag vilket ger lägre PIA (produkter-i-arbete). Personalen är mycket medveten om vad Lean är och vad som krävs för att utveckla verksamheten åt rätt håll. Det gäller även produktutvecklingen; för de egna produkterna söker företaget konstruktionslösningar som ansluter till behovet att reducera antalet komponenter.

– Hade vi inte jobbat med Lean innan krisen kom så hade det varit illa, avslutar vd Jonas Persson. Vi hade kanske inte funnits kvar.


Notis 2010-12-20

Resurser för Lean-arbete hos LK Armatur

LK Armatur AB i Helsingborg är ett nyblivet företag inom Produktionslyftet som verkligen satsar på sitt Lean-arbete. Deras båda Lean-koordinatorer ser fram emot att påbörja sin Lean-utbildning i januari, vilket de även lär få tid att fokusera på. Företaget, under ledning av vd Magnus Eriksson (på bilden tillsammans med Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz), har nämligen redan tagit in personal för att frigöra koordinatorerna. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2010-12-20

Lean-seminarium med studiebesök

Den 7 december arrangerade Produktionslyftet tillsammans med IUC Wermland ett inspirationsseminarium i Sunne. Torsten Norén, vd på IUC Wermland och tidigare vd på Miller Graphics, berättade historien om hur Sunne har utvecklats från en bygd med utkomst från främst jord- och skogsbruk till en ort med industriell verksamhet inom främst flexografi.

Hans Reich inspirerade sedan deltagarna, 6o personer från 19 företag, om grunderna i Lean och varför vi behöver lära oss dem. Från Klässbols Linneväveri berättade vd Andreas Johansson om företagets Lean-uppstart via Produktionslyftet och samarbetet med coacherna Bosse Ericsson och Bosse Warg. Med fokus på att minska antalet lagerplatser i flödet och bara väva de produkter det finns behov av har de på kort tid ökat kassaflödet i företaget med 49%!

Tom Kolm (föreläser på bilden), WCM-koordinator och Erik Håkansson, Produktionschef på Tetrapak PM i Sunne, berättade sedan om Tetrapaks resa för att få det japanska TPM-institutets pris ”TPM Exellence Award”. Arbetet startade i början av 2010 och en slutrevision gjordes i november 2010. Seminariet avslutades med studiebesök på Tetrapak PM och Miller Graphics, som ligger före Tetrapak PM i tillverkningskedjan. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.


Notis 2010-12-20

Ladda ner Produktionslyftets Metoder & lärdomar

Boken Metoder & lärdomar har tagits fram för att tillgängliggöra Produktionslyftets arbetssätt och metodik för andra intressenter och aktörer. Den struktur och tydliggjorda metodik som finns inom Produktionslyftet kan på så sätt komma andra till nytta. I boken finns Produktionslyftets samlade erfarenheter från programmets första tre år. Samtidigt som vi själva här summerat våra erfarenheter, våra utvärderares insikter samt deltagande företags framgångsexempel, har vi även skapat ett underlag för andras lärande vid liknande omständigheter. Produktionslyftets metodhandbok är tänkt att fungera som stöd och inspiration för andra med motsvarande målsättning. Boken finns att ladda ner på vår hemsida – mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


Notis 2010-12-20

Praktisk verklighet hos Westcoast Windows

Vid ett möte med ledningsgruppen hos Westcoast Windows i november diskuterades produktflödet på plats i verkstaden. Personalen har visat stort intresse vad gäller slöserijakt och har skrivit ned flera exempel på vad som kan blir bättre. På träavdelningen ser personalen goda möjligheter till att deras ställtider kan kortas. De har nu avslutat Fas 1, där ledningsgruppen har tagit fram en handlingsplan över start av pilotområden; träavdelningen ska startas upp och därefter måleriet, vilket följer träflödet genom företaget. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.


Notis 2010-12-20

Scana Steel satsar på förbättringsgrupper

Hos Scana Steel Björneborg genomfördes en presentation av workshoparna kring förbättringsgrupper och standardiserat arbetssätt inom styrgruppen med genomgång av hur dessa är uppbyggda och tänkta att användas. Efter en del diskussioner i mitten av månaden om innehållet togs beslutet att förbättringsgrupper ska köras i alla tre pilotgrupper, medan företaget avvaktar lite med standardiserat arbetssätt. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.


Notis 2010-12-20

Norautron ser framåt med nyfikenhet

Flera möten i november har resulterat i diskussioner av mycket hög kvalitet hos Norautron AB. Den förstärkta ledningsgruppen har ögonen med sig, är positiv, nyfiken och har även en hel del med sig inom Lean sedan tidigare; företagets ledning har också valt att ta med en operatör från varje process i gruppen för att dra nytta av kunskapen. De öppna diskussionerna kring eventuella problem leder framåt kring företagets behovsbild och utmaningar. Mer vet bo.ericson@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet