Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Lean ska lyfta svenskt lantbruk!

För drygt 1,5 år sedan träffade jag och en kollega Hans Reich för att undersöka vad Lean och Produktionslyftet var för något. Efter det besökte vi tillsammans ett mjölkföretag med 250 mjölkkor i mellersta Halland för att kunna se om vi kunde använda Lean i lantbruket. Svaret var ju givet – ”självklart!”

Detta blev ett startskott på en resa som är mycket inspirerande. Personligen ser jag Lean som det roligaste och mest utmanande som lantbruket mött på. Med Lean kan vi lyfta svenskt lantbruk in i en ny dimension, med ökad konkurrenskraft och ökade marknadsandelar i sikte. De flesta av er som läser detta vet kanske inte att svenskt lantbruk är i världsklass när det gäller produktivitet, djurhälsa och miljöeffektivitet. Dessutom är svenska avelstjurar för mjölkproduktion i absolut världsklass med stora exportframgångar, bland annat till USA. Det är ett resultat av ett målmedvetet arbete under decennier som nu ger stor utdelning. Med Lean lägger vi in en växel till!

Vi har börjat Lean-resan med att utveckla en lantbruksanpassad metodik för användning i lantbruksföretag, inspirerade av arbetssättet i Produktionslyftet. Det känns naturligt att anpassa Lean till branschens förutsättningar och vi testkör nu 16 gårdar innan vi kan ta det ut i större skala. Martin Melin, som är projektledare för Lean-arbetet på Hushållningssällskapet Halland, är mycket nöjd med 7,5-poängskursen som Chalmers anordnande i Halmstad. Det gav en bra start.

Vi har även tagit en del lantbruksföretag till industriföretag i Halland. Dessa möten har varit spännande och vi har alla tydligt sett att det inte är så stora skillnader mellan lantbruket och industrin. Vi kan definitivt lära av varandra och utvecklas tillsammans. Nu går startskottet mot framtiden!

Ove Karlsson • Vd Hallands Hushållningssällskap och rådgivningschef i Växa


Artikel 2011-03-29

Produktionslyftets arbete för långsiktiga effekter

Produktionslyftet tas upp som ett positivt exempel i den nyutgivna boken ”Att äga, styra och utvärdera stora projekt” (Studentlitteratur 2011). Författarna Göran Brulin och Lennart Svensson lyfter bland annat fram vikten av tydligt ägarskap och starka aktörer, där IF Metall och Teknikföretagen står som exempel. Nedan följer en kort sammanfattning.

Boken ”Att äga, styra och utvärdera stora projekt” (Göran Brulin och Lennart Svensson, Studentlitteratur 2011) visar att de flesta projekt- och programsatsningar inte leder till långsiktiga effekter. När projektledning slutat, medlen försvunnit och nya frågor kommit på dagordningen glöms även goda resultat bort. Ett hållbart utvecklingsarbete förutsätter att resultat tas om hand av starka projektägare, att det finns ett lärande i projektet och att rätt aktörer samverkar. I boken tas Produktionslyftet upp som ett positivt exempel på hur man medvetet har arbetat med just dessa förutsättningar för att göra projektet mer hållbart. Vad har då gjorts i dessa avseenden?


Lennart Svensson, en av medförfattarna till boken ”Att äga, styra och utvärdera stora projekt”, har god insikt i Produktionslyftet som följeforskare av programmet.

Det finns ett tydligt ägarskap från starka aktörer, där IF Metall och Teknikföretagens engagemang är avgörande. Ägarskapet har manifesterat sig i en professionell styrning som nära samspelat med projektledningen. Medlemmar i styrgruppen har personligen engagerat sig och aktivt deltagit i lokala träffar och tagit initiativ till påverkan uppåt. Det har funnits en viss finansiering för dessa insatser, vilket ofta saknas i stora program. Det finns en utvecklad samverkan mellan olika aktörer och organisationer – Swerea, Chalmers, olika högskolor, finansiärer, arbetsmarknadens parter. För att påverka ett system krävs att många och strategiskt viktiga aktörer är med från början och tillsammans driver frågor.

Programmet har även kännetecknats av ett utvecklingsinriktat lärande som har lett till förändringar under resans gång, bland annat när det gäller att involvera flera högskolor i Produktionslyftet 2. En annan viktig del är spridningen och påverkan när det gäller den nya satsningen inom offentlig sektor – det så kallade Verksamhetslyftet – som i hög grad har blivit inspirerad av organisation och arbetssätt inom Produktionslyftet. I det fallet kan vi tala om multiplikatoreffekter av ett program.

Naturligtvis räcket det inte att organisera ett projekt på rätt sätt, utan det måste angripa ett reellt problem – som i det här fallet att göra företag mer effektiva i en situation med tilltagande internationell konkurrens. En poäng med Lean är att utvecklingsarbetet bedrivs som en del av linjeorganisationen, inte som något ”vid sidan av”. Insatserna som ges måste också vara av hög kvalitet och fungera praktiskt. Även här har Produktionslyftet hittat väl fungerande former – med insiktsseminarier, högskoleutbildning, coacher, koordinatorer, nätverk med mera.


För den som är intresserad av att lära sig mer om Produktionslyftets upplägg kan ladda ner skriften ”Metoder & lärdomar” gratis från www.produktionslyftet.se.

Beskrivningen ovan ger en positiv bild, men allt är inte frid och fröjd. Ett program – även om det sker i olika omgångar – kräver något mer för att bli hållbart. Det måste finnas aktörer, system och finansiering som gör att utvecklingsarbetet kan fortsätta utan kontinuerlig projektfinansiering. Denna svåra, och närmast olösliga, fråga återstår att lösa.


Notis 2011-03-29

Produktionslyftsinformation hos Camfil Farr

Den 10 mars hade Camfil Farr Power Systems i Borås en aktivitetsdag där alla medarbetarna fick gå runt till sex stationer för att få 30 minuters information om viktiga projekt/aktiviteter i företaget, där Produktionslyftet var station nummer sex. Totalt var det ca 100 personer som fick en genomgång av Produktionslyftet som program och varför Camfil Farr har gått med, vad som har gjorts hittills samt planen framöver – mycket frågor och många svar blev det! Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.


Notis 2011-03-29

Edita i Västerås: ”Nu lossnar det!”

I början av mars genomfördes en coachningsdag på Edita Västra Aros i Västerås med mycket engagerade deltagare. ”Ledstjärnan” har omarbetats sedan föregående heldag och en projektgrupp tillsattes för att färdigställa utkastet. Bra mätindikatorer togs fram i storgrupp och eventuella hinder för implementeringen diskuterades. Vid avstämningen med vd och Lean-koordinatorer var kommentaren ”nu lossnar det!” Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.


Notis 2011-03-29

Stort Lean-intresse hos Konstruktions-Bakelit

Ett av de nyare Produktionslyftsföretagen är Konstruktions-Bakelit i Örkelljunga, ett företag som redan kommit en bit på vägen med sitt påbörjade Lean-arbete. Från och med april tillträder en ny vd som också arbetat med Lean tidigare, vilket lovar gott inför framtiden. Produktionschef Ritva Rosenbäck och produktionsledare Lars Pedersen ses till höger i bilden under 7,5-poängskursen i Karlshamn. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.


Notis 2011-03-29

Coachande ledning hos Tebex

Tebex Cable Assemblies i Norrtälje genomförde den 11 mars en Lean-introduktion där samtliga personal medverkade vid fredagssaktiviteten. Slöserier och värdeskapande/ickevärdeskapande tid gicks igenom och därefter presenterade företaget sin ”fyr”, det vill säga sina vägledande principer med en preliminär handlingsplan. Totalt var det tre grupper där personer från ledningen agerade coacher i förbättringsarbetet. Bilden visar personal som spelar Lean-spel. Mer information har jan.linell@produktionslyftet.se.


Notis 2011-03-29

Konkurrenskraft 2011 öppnar nya dörrar


Den 12 maj 2011 arrangerar Tekniska Mässan och Eurostep i samarbete med Produktionslyftet, KTH, PLM Forum och Automation Region för sjätte året i rad konferensen Konkurrenskraft. En dag utöver den vanliga utlovas! Årets tema följer det som Konkurrenskraft fick mycket positiv feedback för från 2010; skillnaden nu är att Sverige har kommit ur lågkonjunkturen och näringslivet levererar vinster igen.

Det finns dock redan orosmoln och vi närmar oss med rasande fart resursbrist inom flera områden. Konkurrenskraft tar fasta på konjunkturen och bjuder in till högaktuella presentationer, trendspaning, workshops och diskussioner inom våra områden Innovation, LEAN och PLM. Hur kan Sverige behålla positionen som ett av de länder som leder den globala kapplöpningen om marknadsandelar och tillväxt? För mer information och anmälan se www.konkurrenskraft.com.


Notis 2011-03-29

Svenska Leanpriset 2011

Det är dags att nominera tävlande till Svenska Leanpriset, Sveriges mest åtråvärda pris för alla Lean-intresserade. Lean Forum behöver få in bidragen senast den 13 maj för att hinna utvärdera de tävlande; de tre utvalda finalisterna presenteras sedan tidigt under hösten. Vinnaren tillkännages som vanligt på Lean Forum Konferens, i år i Södertälje den 4-5 oktober. Svenska Leanpriset har på kort tid blivit ett lika åtråvärt som uppskattat pris, både inom den tillverkande industrin som i andra typer av organisationer. Bland tidigare års vinnare hittar vi AstraZeneca, Saab Automobile, Capio S:t Görans Sjukhus och Autoliv. I år är det fjärde gången som Svenska Leanpriset delas ut; däremot är det första gången som priset delas ut i Södertälje.

– Vi är oerhört glada över att kunna förlägga Lean Forum Konferens 2011 till Södertälje och därmed erbjuda deltagarna en mängd intressanta studiebesök inom flera olika branscher, säger Stina Palmqvist, projektledare för Lean Forum Konferens. Här finns många kända förebilder inom Lean-sfären, exempelvis Scania, AstraZeneca och Södertälje kommun.

Tanken bakom Svenska Leanpriset är att lyfta fram den breda synen på Lean med starka komponenter som ledarskap och medarbetarskap. Fokus ligger inte på teknik och verktyg, utan på själva arbetssättet, vilket är vägledande i juryns urvalsprocess. För att delta i uttagningen till Svenska Leanpriset 2011 fyller du senast den 13 maj i den A3-ansökan som finns på www.leanforum.se/leanpriset.


Notis 2011-03-29

Lean hos stort och litet företag

Vid ett insiktseminarium hos ITT Water & Wastewater i slutet av februari presenterades Produktionslyftet av Mikael Thulin under rubriken ”Möjligheter med Lean”. ITT Water & Wastewater presenterade därefter sitt produktionssystem genom produktionsdirektör Lars-Göran Nilsson (se bild) och förbättringsarbetet genom produktverkstadschef Göran Larsson. AMB Industri AB representerade det lilla företaget och presenterade sitt Lean-arbete genom produktionschefen Lars Randell. De närmare 40 deltagarna bjöds även på en rundvandring. Mer information har mikael.thulin@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet