Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Produktion på ”bästa sätt” med Produktionslyftet

Permobil står inför en tid av förändringar där Claybay (produktionsenheten i Lervik, Sundsvall) kommer att ta ett delvis nytt ansvar inom Permobil. Vi kommer att agera som en Master-enhet, vilket innebär att vi kommer att ha en speciell roll mot framförallt utveckling av nya stolar, där vi under industrialiseringsfasen ska se till att dessa är producerbara samt att vi kan återanvända dokumentation och annat på de andra produktionsenheterna globalt.

Att gå mot en global produktionsuppsättning är oerhört utmanande, men innefattar samtidigt en stor potential. Vi har globalt fattat beslut om att sätta upp gemensamma produktionsprinciper, gemensamma mätningar och ett antal forum där experter inom liknande befattningar från respektive enhet kommer att kunna mötas. Detta för att gemensamt fylla vårt produktionssystem med ”bästa sätt” att göra de saker vi behöver göra för att i slutänden leverera en perfekt stol i rätt tid till en nöjd kund. Vårt produktionssystem, Permobil Production System (PPS) kommer att vara navet för våra produktionsprinciper globalt.

Som ett led i att öka både bredd och djup kompetensmässigt så har Claybay som enhet från och med i början av 2011 startat en resa tillsammans med Mittuniversitet för att under 1,5 års tid genomgå coachning genom Produktionslyftet. Detta tillsammans med att två medarbetare genomgår en fördjupad utbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng i Lean produktion kommer för oss att ge en bra grund till att vi står väl rustade inför kommande utmaningar.

Christer Ek • Production Director Sundsvall • Permobil AB


Artikel 2011-04-29

Från världsledande produkter till dito processer

Normalt brukar vi dokumentera våra Produktionslyftsföretag först när de ordentligt kommit igång med Lean-arbete enligt Produktionslyftets modell, men för AB Momento i Flen har vi gjort ett undantag. De koordinerar sin satsning med planeringen av en ny produktionslokal, vilket ger oss en perfekt möjlighet till ”före/efter”-dokumentation – om ett år följer vi upp Momentos Lean-arbete!

AB Momento i Flen är en ledande tillverkare av krafthylsor och specialverktyg samt utför värmebehandlingstjänster. De har även en viss del OEM-tillverkning på omkring 15 %. Momento har ca 45 anställda och omsatte 2010 drygt 40 miljoner kronor. 80-85 % av produktionen går på export.


Produktionslyftets Lean-coach Jan Linell, till vänster, med AB Momentos ägare och vd Torbjörn Palmberg.

Precis som de allra flesta företag drabbades de av finanskrisen. Omsättningen sjönk exempelvis från 2008 till 2010 med en fjärdedel, men trots detta sades ingen upp.

– Vi valde under krisen att sänka lönerna och gå ner i tid, berättar Momentos vd och ägare Torbjörn Palmberg. En av fördelarna med det är förstås att vi nu har alla på plats när det vänder.

I samband med konjunkturvändningen satsar företaget även på att vidareutveckla sina processer. Som ett led i detta arbete antogs de för ett par månader till Produktionslyftet. Tankarna på Lean har funnits där ett tag, bland annat från mitten av 90-talet då de genomförde ett stort förändringsarbete mot målstyrd produktion för att säkra leveranssäkerheten. Nu går de alltså vidare i satsningen.


Grupparbete i samband med framtagningen av den skrift som ska beskriva Momentos produktionssystem. Från vänster: Björn Nordgren, Johanna Andersson och Bo Karlsson.

– Vi kände att vi behövde göra något för att bli effektivare, få bort slöserier och jobba med rätt saker, fortsätter Torbjörn. Vi har funnits i samma lokaler sedan 1988 och det är dags att ta ett helhetsgrepp i samband med den tillbyggnad vi gjort. Samtidigt gäller satsningen inte bara tillverkningen, utan även kontorssidan ska bli effektivare.

Det som bland annat triggade nysatsningen var att de teoretiskt vet hur lång bearbetningstiden är, men det tar betydligt längre tid att få verktygen genom produktionen. Ledtiden kan uppenbarligen kortas.

Via en lokal företagssammanslutning och en konsult via Svenska Handelskammaren sökte de Mål 3-pengar för att delfinansiera en Lean-satsning. De hade även möten med Almi kring upplägget och det var efter ett Lean-spel i deras regi som Momento kom i kontakt med Produktionslyftets Lean-coach Jan Linell. Något som Torbjörn Palmberg idag är glad för.


Lokalen som ska inredas parallellt med företagets Lean-satsning. Om ett år visar vi resultatet.

– Vi efterfrågade kunskap och där kom Produktionslyftet med kursen i Lean produktion! Vi blev helt övertygade om att det var rätt sätt för oss. Samtidigt kändes det som att hela satsningen var ett projekt som vi inte kunde driva på egen hand, hjälp krävdes. Det tjusiga med Produktionslyftet är vägledningen under 18 månader, jag tror att det kan vara väldigt svårt att komma vidare annars.

Torbjörns råd till andra som ska inleda sin Lean-satsning och arbetet med Produktionslyftet är att trycka på ”erase” och köra vidare; gå in med öppna ögon istället för en förutfattad problemlösning. Även om Momento relativt nyligen påbörjat sitt arbete med Produktionslyftet så är en värdeflödesanalys genomförd och de har identifierat hur 80 % av flödet går. Utifrån detta har de planerat en ny layout med tre huvudspår, ett arbete som tagit tid men samtidigt varit väldigt nyttigt.

– Dessutom koordinerar de på ett smart sätt sitt Lean-arbete med invigningen av sin nybyggda lokal, berättar Jan Linell. Tanken är att ”sätta” nya lokalen efter Produktionslyftets inledande fas med en press och två svarvar. Från det bygger vi vidare med bearbetningsmaskinerna.


Lars Malmqvist, operatör, har arbetat på Momento sedan 1974. Vad är hans tankar kring satsningen?
– Det var lite rörigt i början, svårt med informationen. Vissa saker blir säkert bättre, även om jag kanske inte är övertygad fullt ut. Vi har dock fått möjlighet att påverka, men en del som inte varit helt positiva har kanske inte tagit den chansen. Om ett år hoppas jag att folk tagit sig igenom omställningen och börjat inse att det kanske inte var så dumt ändå …Tanken med att dokumentera Momentos satsning är just samordningen med den nya lokalen. I samband med detta ges det en unik möjlighet att dokumentera ett ”före”- och ”efter”-läge. Om ett år följs arbetet upp med ytterligare ett besök.

Trots att arbetet med Produktionslyftet inte pågått så länge är satsningen väletablerad i företaget, även om alla inte hunnit börja arbeta aktivt än. Företagets lokala fackordförande är mycket intresserad av arbetet, vilket även gäller IF Metalls representant i styrgruppen. Ett annat tecken på engagemanget från såväl personal som företag är att de valt att skicka hela fyra personer på kursen i Lean produktion.

– Kursen ökar både förståelsen och intresset för Lean, framhåller Torbjörn. Och det är inspirerande att få lyssna till utbildare som exempelvis Peter Ohlsson från Chalmers, mycket vass och bra.


Vackra produkter på lagret hos Momento. Jessica Wiberg, som arbetar på lagret, är inte säker på att de kommit hela vägen fram om ett år, men är ändå försiktigt positiv.

Hur ser det då ut hos Momento om ett år? Torbjörns och Jans vision är att de tre flödena är i drift. De har även testat kapning vid pressen, kanske även i produktion i den mindre presslinan. Fler maskiner har tillkommit samt en del nya intressanta produkter. Det finns en etablerad samsyn på företaget med en tydlig majoritet som gillar utvecklingen, även om det fortfarande finns en del som avvaktar bakom ett ”vi får se”. Däremot tror varken Torbjörn eller Jan att någon kommer att vara öppet negativ. För att fortsätta att vara ett företag i framkanten av sin bransch har de egentligen inget val.

– Idag är vi världsledande inom krafthylsor, avslutar Torbjörn Palmberg. Det är viktigt att vi är världsledande även i processen, inte bara produkten. Vi måste hålla oss i topp!


Notis 2011-04-29

Dubbel Lean-introduktion hos Nord-Lock

Vid Lean-introduktionen i månadsskiftet mars-april hos Nord-Lock i Mattmar genomfördes den i två grupper, en produktionsinriktad och en ledningsbetonad. Det gjorde det intressant att följa grupperna och de olika för- respektiva nackdelar som de båda grupperna kunde ställas inför. Överlag visade företaget, med ledningen i täten, att de är väldigt ”på hugget” – positivt! Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Notis 2011-04-29

Värdefull dag för värdeflödesanalys

Husqvarna Manufacturing genomförde den 5 april en bra andra dag av arbetet med värdeflödesanalys med pilotgruppen (se bild). Det var mycket diskussioner kring Lean-principer och hur de ska fungera i praktiken på företaget. En pulstavla för pilotgrupp finns nu uppsatt. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se


Notis 2011-04-29

Mycket Lean i Wermland

I aprilnumret av IUC Wermlands nyhetsbrev fokuserar de på Lean, Produktionslyftet och Chalmers 7,5-poängskurs. Arvikas tredje omgång av den populära kursen startade tidigare denna månad med 25 deltagare från små och medelstora företag i Värmland. Deltagande företag är Euromaint Rail AB i Åmål, Fricweld AB i Hällefors, Swegon AB i Arvika, Kitron AB i Karlskoga, Volvo CE Arvikafabriken, Moelven Edanesågen AB i Edane, Dynawind AB i Kristinehamn, Arvika Gjuteri AB i Arvika, Volvo Bussar i Säffle, Mondi Sunne AB i Sunne, Norma Precision AB i Åmotfors och Nordic Paper Seffle AB i Säffle. Brevet avslutas med en presentation av Produktionslyftet och en länk till hemsidan. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se


Notis 2011-04-29

PLM + Lean + Innovation = Konkurrenskraft

Torsdagen den 12 maj arrangeras Konkurrenskraft 2011, en heldag om PLM, Lean och Innovation – massor av inspiration och kunskap med fokus på hållbar tillväxt i allt högre tempo! Enligt projektledare Maria Härdig presenteras ett robust och intressant program inför årets konferens. Det breddade arrangemanget säkerställer en stor uppslutning; förra året deltog nästan 100 personer, men i år med en bättre konjunktur förväntar de sig fler. Det blir först till kvarn som gäller! Bakom Konkurrenskraft 2011 står Tekniska Mässan och Eurostep i samarbete med Produktionslyftet, PLMforum, KTH och Automation Region – för mer information och anmälan, se www.konkurrenskraft.com.


Notis 2011-04-29

Pilotgrupp i orderflödet

Hos Scana Steel Björneborg har en ny pilotgrupp dragits igång i början av april, sammansatt av personer i orderflödet – det vill säga från ordermottagning till planering. I gruppen diskuteras det mycket och de inser sin betydelse för hur flödet fungerar i produktionen. Samtidigt måste de arbeta efter en del svårkombinerade mål, som exempelvis långsiktighet och ekonomisk kvartalsavstämning. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.


Notis 2011-04-29

Workshopstart med hemläxa

Waco Jonsereds i Halmstad har haft en positiv start med platschef och Lean-koordinator som drivande. Avtal med Produktionslyftet skrevs så sent som i mitten av april, men snart tar arbetet i de inledande workshopparna vid. Hemläxa i form av att sätta samman en styrgrupp är redan utdelad! På bilden vd Ebbe Johansson med Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2011-04-29

Fortsatt Lean-resa i Östervåla

Zetterbergs Industrier i Östervåla är ett företag som redan har kommit en bit på sin Lean-resa. Bland annat så har de sedan tidigare redan skapat sitt produktionssystem och även arbetat med 5S och daglig styrning. Trots detta var Lean-spelet som genomfördes i mars en lyckad aktivitet, då de kunde gå snabbare fram i spelet och diskutera mer i detalj. Mer information har asa.martensson@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet