Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Leverera idag – planera för i morgon

Nu när semestertiderna närmar sig och en högtrycksrygg ligger över landet, känns det passande att se tillbaka lite på vårens arbete. Det har varit en intensiv period på många sätt, vilket jag tror att flera av er kan hålla med om. I företagen har ni jobbat hårt med både den löpande verksamheten och arbetet tillsammans med Produktionslyftet – att efterfrågan generellt varit god känns väldigt positivt när vi vet hur det var för några år sedan. Samtidigt är det just den dubbla utmaningen som det gäller att hitta ett sätt att hantera: Att både leverera idag och utveckla verksamheten för imorgon. Jag tycker ni gör ett fantastiskt arbete för att klara detta och vet att ni sliter hårt!

Samma utmaning har vi i Produktionslyftet; att både genomföra dagens arbete och arbeta för en fortsatt verksamhet efter vår andra programperiod som löper 2010-2012. Under våren har vi haft en takttid på att starta upp ungefär ett företag per arbetsvecka, vilket lett till att vi i dagarna startade upp arbetet i företag nummer 100! Under våren har vi också startat upp 6 utbildningar fördelade över landet, och utbildning nummer 40 är precis avslutad. Samtidigt har arbetet med att skapa förutsättningar för en fortsättning av Produktionslyftet intensifierats, med dialog om innehåll, nationell och regional finansiering och hur vi bäst organiserar oss för att skapa ett ännu starkare nationellt nätverk med regional närvaro. Har ni tankar kring hur vi ska utveckla och stärka Produktionslyftet så hör gärna av er!

Det finns med andra ord mycket att arbeta vidare med, med många spännande utmaningar att ta tag i. Men först en härlig semester för att hämta nya krafter. Jag önskar er alla en skön sommar och ser fram emot att arbeta vidare med er i höst!

Birgitta Öjmertz • Programdirektör Produktionslyftet


Artikel 2011-06-30

Hållbart arbete för svensk konkurrenskraft

En av intressenterna bakom Produktionslyftet och en drivande kraft för utvecklingen av programmet är IF Metall. De har sedan starten varit engagerade i styrelsen och har löpande kontakt med lokala fackklubbar hos företagen som Produktionslyftet arbetar med. De ingår även i den ”framtidsgrupp” som tittar på hur Produktionslyftet kan utvecklas på lång sikt. Här förklarar de hur de ser på möjligheterna med Lean-arbetet och dess påverkan på svensk konkurrenskraft.


Tommy Thunberg Bertolone på IF Metalls kongress i Älvsjö i juni, där även Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz medverkade.

Tommy Thunberg Bertolone, ombudsman på IF Metalls förbundskontor, är ledamot i Produktionslyftets styrelse och är den som förmodligen har mest kontakt med de lokala fackklubbarna. I styrelsen diskuterar de mycket kring arbetsorganisation och arbetsinnehåll, men även kring Produktionslyftets arbetssätt och metodik. IF Metall står bakom metodiken och menar att det är viktigt att den följs och utvecklas.

– Vårt mål är att behålla landets industriarbeten, och enda sättet att göra det är att Sverige är konkurrenskraftigt. Enligt vårt sätt att se det är Lean, eller Toyota Production System eller vad vi vill kalla det, egentligen en filosofi och ett tänk mer än ett verktyg. Bakom alltsammans ligger tanken på ständiga förbättringar och att använda kompetensen hos alla anställda.


Till vänster ses Ola Asplund, utredningschef på IF Metall, här tillsammans med, från vänster, Stefan Löfven, förbundsordförande för IF Metall, Birgitta Öjmertz, programdirektör för Produktionslyftet samt Johan Ancker från Teknikföretagen.

Under Produktionslyftets första tre år etablerades programmets struktur och metodik. I den andra perioden, som pågår just nu, är partsamverkan tydliggjord redan från avtalsskrivandet. Fackliga representanter sitter med i styrgruppen för Lean-arbetet, något som lyfts fram som en väldigt viktig del och en förutsättning för ett lyckad Lean-satsning.

– Det här är också den stora skillnaden mellan Produktionslyftet och externa konsulter, säger Tommy. De sistnämnda är inhyrda av företagen och går in med verktyg som 5S eller värdeflödesanalys, varvid samverkansdelen lätt kommer bort. De lokala representanterna äger sällan frågorna, vilket kan leda till att när konsulten försvinner så försvinner även Lean-satsningen. Med Produktionslyftet bygger vi upp den lokala kompetensen, vilket leder till att efter 18 månader driver lokala parterna frågorna vidare tillsammans.

IF Metalls satsning på Lean har inte varit helt okontroversiellt. En del kritiska röster hördes framför allt i början på grund av olika tillämpningar av Lean; en del såg det som rationalisering och ett sätt att kortsiktigt öka vinsten. Det sättet att använda verktyg för vinstoptimering är ingenting som Produktionslyftet står för – och naturligtvis inte heller IF Metall.


IF Metalls kongress på Stockholmsmässan i Älvsjö.

– Filosofin och tänket måste användas i partsamverkan och genom att engagera medarbetarna i produktionen, framhåller Tommy. Med vårt begrepp ”Hållbart arbete” menar vi ett långsiktigt perspektiv där de anställdas kompetens både används och utvecklas; goda utvecklingsmöjligheter leder samtidigt till bättre produktivitet i företagen.

Som drivande inom IF Metall är Tommy väl medveten om att detta kan slå fel om företagen missar de anställdas möjlighet till utveckling. Med fokus på mindre produktionsavsnitt och fokus på korta cykler, takttider etcetera så är vi snart tillbaka i tailorismen. På många arbetsplatser idag omfattas arbetsinnehållet av 30 sek upp till tre minuter, kanske över tre arbetsstationer. Det leder till belastningsskador samt en avskärmning kring vad som händer runtomkring, det ger ingen helhet. Ur en sådan arbetssituation kommer det inget engagemang och deltagande i Lean-tänket; själva vitsen är att få alla att dra åt samma håll.

– Det är därför det är så viktigt att företagen ger medarbetarna möjlighet att både utveckla sig själva och sin arbetssituation, menar Tommy. Det behöver inte betyda att allt löpande band ska skrotas, men det gäller att se helheten, att koppla arbetsorganisationen till taktid med en tolkning där även arbetsmiljön ingår som en faktor.

Ett sätt att åstadkomma detta är att forma innehållet i arbetet efter en naturlig växling under arbetsdagen. Ur detta kommer engagemang, arbetsuppgifterna blir roligare och arbetet utvecklande för medarbetarna. Det är de företag som lyckas med detta, som kan erbjuda ”hela jobb”, som även lyckas locka till sig de som går ut teknikcollege eller söker sig till mer inspirerande arbete.

– Det här är ingenting som står i vägen för produktiviteten, vi kan bevisa att detta sätt ger bättre produktivitet. Att däremot gå tillbaka till ”T-Fordsproduktion” innebär en utarmning av arbetsinnehållet och är på sikt förödande för Sveriges konkurrenskraft.

För IF Metall är det viktigt att vara tydliga med vad de menar med Lean; skällsord som snål bemanning och slimmad produktion måste bemötas sakligt. De arbetar med partsamverkan för att ta bort slöserier och använda allas kreativitet för att skapa en vinna/vinna-situation med utveckling för de anställda och ökad produktion för företagen. Det är vad de menar med hållbart arbete och det är grunden för att Sverige ska klara att behålla bra reallöner.


Paneldebatt kring hållbart arbete under ledning av moderator Agneta Karlsson från Arengruppen med Roger Mörtvik (samhällspolitisk chef, TCO), Birgitta Öjmertz (Produktionslyftet), Stina Johansson (doktorand, Luleå universitet, avdelningen för Industriell produktionsmiljö), Carl Benett (styrelseordförande, Getinge) och Johan Ancker (Teknikföretagen).

– Vi vill att våra klubbar ska vara aktiva, och för att resultatet ska bli bra så måste de vara aktiva, avslutar Tommy Thunberg Bertolone. Vi arbetar mycket med att stärka deras kompetens och självförtroende, exempelvis genom vår egen utbildning Hållbart Arbete. Detta är något vi arbetar brett med ute hos alla klubbar, det är viktigt att få upp frågan på dagordningen.

Ola Asplund är utredningschef på IF Metall och en av dem som ingår i Produktionslyftets ”framtidsgrupp”. Tillsammans med bland andra Teknikföretagen tittar de på hur arbetet med att stärka Sveriges konkurrenskraft kan drivas vidare på längre sikt inom Produktionslyftet.

– Globaliseringen gör tekniska lösningar och kapital tillgängligt för alla, säger Ola Asplund. Produktionslyftet sätter fokus på att vi i Sverige utvecklar en del där vi kanske skiljer oss åt. Med Toyotas produktionsfilosofi kan vi dra nytta av de anställdas initiativ, ansvar och breda kompetenser, och bli duktiga på att driva mer komplexa produktionssystem. Det passar oss särskilt bra och är också svårare för andra att kopiera. Det ger Sverige ett försprång som gör att vi kan ta bättre betalt för våra produkter.


Notis 2011-06-30

Produktionslyftsföretag tävlar om Svenska Leanpriset!

Lean Forums styrelse har utsett finalisterna i Svenska Leanpriset bland alla ansökningar. I år har de fått in inte färre än 26 stycken ansökningar. Återigen står Lean Forums utvärderare inför en svår urvalsprocess.

– Det här är verkligen glädjande för alla oss på Lean Forum som arbetat med priset under dessa år, säger Lean Forums ordförande Gert Frick. Inte bara det att det är fler ansökningar än någonsin, det är dessutom högkvalitativa sådana och från många olika branscher.

Styrelsen valde i mitten av juni ut sju finalister, vilka går vidare till en avslutande bedömning, utvärdering, analys och återkoppling till Lean-arbetet. Finalisterna är:

• Primärvården Göteborg
• Skånes Universitetssjukhus, Barn & Ungdomssjukhuset Lund
• Lantmännen, Lantbruk Kimstad
• Emballator Lagan Plast AB
• AB Halmstads Gummifabrik
• Ostnor AB
• Phadia AB.

I fjol var en av finalisterna Produktionslyftsföretaget Mekanotjänst i Järvsö. I år är det två företag från Produktionslyftet som nominerats, både Emballator Lagan Plast och Ostnor.

– Det här är jättekul, ett mycket positivt kvitto på att vi är på rätt väg, säger Björn Erkersson, Lean-koordinator på Ostnor AB. Det innebär en injektion för oss att öka takten i Lean-arbetet ytterligare.

Svenska Leanpriset delas ut på Lean Forum Konferens i Södertälje den 4-5 oktober. Vinnaren får – förutom ära, diplom och pris – även extra publicitet kring sin organisation och sitt Lean-arbete samt möjlighet att presentera Lean-arbetet vid huvudprogrammet på Lean Forum Konferens. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


Notis 2011-06-30

Framgångsrik och långsiktig planering

Hela Lean-arbetsgruppen, som består av ledningen, förbättringsledare och fackliga företrädare vid Nord-Lock i Mattmar, samlades tisdagen den 21 juni och hade en gemensam lunch och avslutning av fas 1 enligt Produktionslyftets metodik. Gruppen kunde med glädje gå igenom resultatet av arbetet i form av värdeflödesanalys (både nuläge och framtida läge), Nord-Locks produktionssystem, mål/nyckeltal samt en gedigen handlingsplan för perioden från vecka 37 2011 till vecka 21 2012.

– Jag är otroligt glad över det engagemang och resultat som vi har åstadkommit så här långt, säger VD Anders Jönsson.

Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Notis 2011-06-30

Brainstorming för bättre materialhantering

Med tanke på materialhanteringens framtida läge och förbättringsarbetet genomfördes en brainstorming på Faiveley Transport Nordic i Landskrona. Många bra idéer kom fram och deltagarna är mycket positiva. I början av juni testades ett antal idéer för materialplock; gruppen arbetar bra och det finns en hel del att hämta. Nästa steg blir maskinbearbetning och SMED. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2011-06-30

Ledningsdriven produktionsutveckling

Efter ett styrgruppsmöte i slutet av maj på Scana Steel Björneborg genomfördes en introduktion av förbättringsgruppen i det nya pilotflödet. Den nya pilotgruppen, som visar både vilja och engagemang, är tvärfunktionellt sammansatt och spänner över orderflödet och beredningsprocessen. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.


Notis 2011-06-30

Tydliga steg mot kortare ledtider

Hos Westcoast Windows i Trollhätten har en genomgång med samtliga teamledare i förbättringsgrupperna genomförts i flödet från sälj, beredning, montering, måleri och träavdelningen. Lean-styrgruppens representanter deltar i förbättringsgrupperna, där informationen nu ska bli tydligare och där arbetet fokuserar på att minska ledtiderna i alla led. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.


Notis 2011-06-30Insiktsseminarium hos Alfa Laval

Över 50 deltagare medverkade vid detta seminarium som fokuserade på att visa på vad som kan åstadkommas med Lean i praktiken. Produktionslyftets Hans Reich inledde med att berätta om vad Lean är och varför det är så viktigt för svensk industri att anamma principerna. Lena Ovesson (se bild), företagare och medlem i Produktionslyftets styrelse, var nästa talare som berättade från egna erfarenheter hur det är att leda ett företag i förändring. Ett annorlunda föredrag hölls av VD Mats Malmqvist från Kockums Maskin; istället för att visa en Powerpoint så genomförde Hans en intervju med Mats.

Han betonade att långsiktigheten är mycket viktig samt hur viktigt det är med delaktighet hos medarbetarna. Ola Lovängen, Lean-koordinator på Finnveden Metal Structures i Olofström, berättade om hur deras Lean-resa startade och hur den fortsatt genom Produktionslyftet, innan Lena Prinselaar berättade om Produktionslyftets innehåll, vad det innebär att gå med och hur företagen kan anmäla sig. Avslutningsvis så berättade Gunnar Olsson, platschef på Alfa Laval, och Anders Björnsson, enhetschef, om det förbättringsarbete som genomförts på en av deras produktionslinor. Genom små och ständiga förbättringar så har de lyckats reducera ledtiden för en värmeväxlare från 18 dagar till 3 dagar; dessutom har de ökat leveransprecisionen från 80% till 97%. Mer information kring seminariet har lena.prinselaar@produktionslyftet.se.


Notis 2011-06-30

Välförankrade idéer inför Lean-introduktion

Permobil Produktion visar ett starkt engagemang i arbetet med sitt Permobil Production System (PPS). Många synpunkter kommer fram under diskussionerna, men därför är det också väl förankrat när besluten tas. De har genomfört eget arbete med att färdigställa skriften kring PPS, som presenterades i samband med Lean-introduktionen för alla anställda i mitten av juni. Som ett nästa steg kommer produktionssystemet att förankras globalt på enheterna i USA och Kina. Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet