Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Engagera sig på jobbet – varför då?

En organisation där alla agerar på eget initiativ för det gemensamma bästa, där alla är beredda att hugga i när det behövs, där alla samspelar för att nå resultat och där alla bidrar till att utveckla organisationen – det är en dröm för såväl ledare som medarbetare. Alla vill att medarbetarna och kollegorna ska engagera sig. Men varför skulle de? Har företaget gjort sig förtjänt av att någon gör mer än hon måste?

Det finns en imponerande kompetens i de allra flesta företag, men bara en liten del av denna resurs är utnyttjad. Vilket slöseri det är! Engagemang kan bidra mycket starkt till lönsamheten genom ökade prestationer, ökad kreativitet, ökat lärande etcetera – under förutsättning att det finns något sätt att ta hand om engagemanget. Det går inte att förvänta sig en kader av ja-sägare om du söker engagemang. I stället får du människor som med sakens bästa för ögonen agerar självständigt, ställer krav och ibland går utanför ramarna. Första frågan att ställa för en ledare är därför: Vill jag verkligen ha engagerade medarbetare?

Engagemang kan ses som en skör planta: Den kräver rätt betingelser, näring, omsorg och ständig tillsyn under lång tid. Missgrepp kan snabbt ta död på den, men rätt skött kan den växa sig stor och stark och ge ordentligt med frukt. Efterhand blir plantan mer robust, men fortfarande är den sårbar. Det tar tid att bygga en kultur där medarbetarna väljer att engagera sig.

Richard Berglund • Coach-ansvarig Produktionslyftet


Artikel 2011-08-26

Nytänkande väveri med gamla traditioner


Andreas Johansson, vd för Klässbols Linneväveri, i företagets utställningslokal för fabriksförsäljning.

Att Klässbols Linneväveri levererar servetter och dukar till såväl hovet som till Nobelfesten är det säkert många som känner till. Vad däremot alla inte känner till är att de har vävstolar med den patenterade lösningen som Sakichi Toyoda uppfann – och som innebar grundplåten till Toyota Motor Corporation. Efter genomgången satsning med Produktionslyftet baserar även Klässbols Linneväveri sin verksamhet på Lean-principer.

När Produktionslyftet i början av augusti besöker Klässbols Linneväveri, som ligger några mil söder om Arvika, har vi inte vädergudarna med oss. Det är mulet och regnar till och från, något som dock inte verkar bekymra besökarna till Klässbols fabrikförsäljning.

– Nej, det får inte vara för bra väder, då kommer inte besökarna, ler Andreas Johansson, vd för Klässbols Linneväveri. Under en normal sommar har vi omkring 80 000 besökare här.


Efter lagerrensning och utförsäljning, som genomfördes som ett steg i Lean-arbetet, är lagret mycket välordnat och luftigt.

I september 2010 avslutades Klässbols Linneväveri som Produktionslyftsföretag efter en 18 månaders insats, men intresset för Lean har funnits där längre. Själv började Andreas på allvar intressera sig för Lean för fyra år sedan via kontakter med IUC Wermland och Handelskammaren. Det som dessa verkligen brann för var 5S, men de kände även till Produktionslyftet och kunde berätta inspirerat om Lean. Tyvärr var reglerna sådana på den tiden att Klässbols Linneväveri låg utanför Produktionslyftets målgrupp – vilket inte stoppade Andreas.

– Vi började istället arbeta med IUC Wermland på konsultbasis, med bland annat 5S, under ett års tid, berättar Andreas. Det var en bra start och ett bra test för att se hur personalen reagerade. Vi fick en struktur för det kommande arbetet och kunde konstatera att medarbetarna var mycket positiva.

Som alltid inför något nytt och okänt fanns det en oro, men de positiva effekterna övervägde och väckte frågeställningar som ”Vad gör vi nu?” och ”Hur går vi vidare?” Det inspirerade Andreas att tillsammans med företagets ekonomiansvariga Åsa Björqvist Eriksson på eget bevåg anmäla sig till Produktionslyftets kurs Lean produktion på 7,5 högskolepoäng.

– Det fanns flera orsaker till att vi valde att göra så, berättar Andreas. Kursen arrangerades i Arvika, vilket underlättade det hela rent praktiskt, vi fick möjlighet att komma i kontakt med andra Produktionslyftsföretag och kunde samla på oss både information och inspiration.


Andreas Johansson förevisar Sakichi Toyodas patent, en lösning som automatiskt stoppar vävstolen när en tråd går av och som används fortfarande hos Klässbols Linneväveri; en närbild är infälld i bilden. Försäljningen av patentet innebar grundplåten till bilföretaget som Sakichis son startade: Toyota.

Däremot var kunskapen från kursen svårare att föra över till företaget, motståndet blev större när det rörde sig om ett bredare synsätt än ”bara” ordning och reda. Speciellt i styrelsen mötte Andreas ett stort motstånd. Samtidigt, i samband med att Andreas och Åsa gått färdigt kursen, fick de till sist möjlighet att söka till Produktionslyftet – och blev antagna.

– Vi, det vill säga Åsa och jag, var kanske lite för entusiastiska, vi hade ju lärt oss så mycket på kursen. De andra såg det mer som ett slitsamt arbete, men efter en del tuffa diskussioner så sa majoriteten i styrelsen ja till Produktionslyftet och vår Lean-satsning.

Även om avtalet skrevs i maj 2009 så påbörjades egentligen inte det operativa arbetet förrän i september på grund av företagets viktiga sommarsäsong (att Klässbols Linneväveri i år dessutom medverkat i ett avsnitt av ”Sommar med Ernst” har knappast sänkt besökarantalet). När arbetet väl kom igång så gick det desto smidigare, mycket tack vare att Produktionslyftets Lean-coacher Bo Warg och Bo Ericson redan var ”kända” på företaget; Bo Warg från sin roll på IUC Wermland och Bo Ericson som inspirerande föreläsare.

– I dem fick vi både trygghet och inspiration, bra kontraster och mycket duktiga coacher, framhåller Andreas. Även Produktionslyftets Clas Mellby gjorde ett starkt intryck under den workshop kring förändringsledning som han ledde.

Övningen i förändringsledning strax före jul var något av en vändpunkt. Genom att lyfta in tankesättet i vardagssammanhang och verkligen studera hur olika personer kommunicerar och uppfattar varandra fick de många aha-upplevleser. Eller, som Andreas säger, polletten trillade ner och de kunde köra igång på allvar. Under hela hösten hade fokus legat på ledningsgruppen för att få samsyn och förståelse – ett arbete som Andreas betonar var mycket viktigt. Efter årsskiftet var det dock dags att sprida tankegångarna vidare till medarbetarna.

– Det var nog första gången som alla verkligen insåg att Lean inte handlade om att städa … Genom introduktionen med bland annat Lean-spel fick de en större helhet, en insikt om att små förändringar i slutänden har en stor påverkan.

Som exempel nämner Andreas mellanlager, något som tidigare varit en naturlig del i Klässbols produktion. Detta i kombination med ett stort färdigvarulager samt ett lager för andrasortering – som inte redovisades – gav både en falsk trygghetsbuffert i produktionen och stora summor i uppbundet kapital.

– Det slutade med att vi hade en lagerrensning i våras, den största sedan starten på 1920-talet, ler Andreas. Men det var effektivt, vi fick ett naturligt fokus på att ”komma rätt” i lager och väva rätt produkter. Att vi tidigare ofta tillverkat ”fel” produkter kom helt enkelt upp till ytan, lika tydligt som i den japanska sjön.

Klässbols Linneväveri är avslutat som Produktionslyftsföretag men driver Lean-arbetet vidare efter bästa förmåga – och det händer att Bo eller Bo kommer på oannonserat besök. Tyvärr är det lätt att glömma hur mycket som faktiskt har gjorts för den som fått insikt om vad som kan göras …

– Visst har vi kommit en bit, men samtidigt vet vi att vi har lång väg kvar, avslutar Andreas Johansson. Vi har börjat gå uppför trappan, men det känns som om vi har en längre bit kvar nu än när vi inledde arbetet!


Notis 2011-08-26

Gemensamma förbättringsmöjligheter

I slutet av juni träffades Duroc Special Steel och Nord-Lock i Luleå för att diskutera sina affärer i egenskaper av leverantör/kund. Då båda företagen ingår i Produktionslyftet ser de möjligheten till ett närmare samarbete. De presenterade sina flödeskartläggningar och utifrån detta uppstod flera intressanta frågeställningar. Dan Bergman (till vänster på bilden), vd för Duroc Special Steel, gjorde följande reflektion under rundvandringen:

– Det är när man förutsättningslöst diskuterar den egna verksamheten tillsammans med kund som man får de goda idéerna till vad som kan göras.

Bland de många förbättringsmöjligheterna identifierades exempelvis ändrade leverans/förpackningsrutiner som skulle kunna leda till förenkling för båda bolagen och därmed kostnadsbesparingar. Företagen kom överens om att kartlägga flödet från Durocs sista värdeskapande aktivitet till Nord-Locks första värdeskapande aktivitet samt ta fram en handlingsplan för gemensamma förbättringar under tre dagar i höst. I slutet av september kommer arbetet att presenteras för de båda bolagens ledningar och beslut om genomförande tas. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se och anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Notis 2011-08-26

TModul-Systems samsyn kring målbild och strategiext

Hos Modul-System genomförde styrgruppen en workshop kring målbild och strategi, vilket ledde till en god samsyn. En genomgång gjordes av den övergripande värdeflödesanalysen (se bild) omfattande Mullsjö och Mölndal; meningen är att arbeta igenom verksamheten på de olika verkstadsorterna och utveckla ”best practice”. Därefter kommer de att satsa på att standardisera och sprida denna inom hela verksamheten. Ett utkast ska presenteras efter semestern. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.


Notis 2011-08-26

Summering och höstplanering hos Nolato

I slutet av juni summerade Nolato Polymer sin resa så här långt med öppna diskussioner. Plan har lagts för höstens arbete fram till Produktionslyftets avslut. Även ett besök i Ängelholmsenheten är planerat, då 5S, Daglig Styrning och tankarna kring ställtidsreduktion ska implementeras. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2011-08-26

Stabil grund för Waco Jonsereds produktionssystem

Waco Jonsered har nu en bra grund för sitt produktionssystem Waco-lyftet. Det är stort engagemang i styrgruppen och inför hösten har även företagets pilotområden blivit bestämda. Höstens aktiviteter är planerade och semestern var välförtjänt! Mer information har nils.svensson@produktionslyftet.se.


Notis 2011-08-26

Positiv och insiktsfull avstämning hos Tebex

Inför halvårsskiftet genomförde Tebex Cable Assemblies en avstämning kring hur arbetet har fortskridit. Överlag ser det mycket bra ut och de fortsätter att konsekvent jobba på och leva efter det som bestämts, samtidigt som insikten om faran att falla tillbaka i gamla rutiner betonades. Mer information har jan.linell@produktionslyftet.se.


Notis 2011-08-26

Det värdefulla engagemanget

Produktionslyftets Richard Berglund har, tillsammans med Mats Karling och Clas Mellby, tagit fram boken ”Det värdefulla engagemanget: En guide för Lean och andra strategier för utveckling” för att stimulera till reflektion kring hur organisationen och ledningen påverkar medarbetarnas engagemang. De kunskaper och erfarenheter som lett fram till boken har sin grund i många års uppdrag och forskningsprojekt inom industrin och även i tjänsteföretag. Boken bygger till stor del på en doktorsavhandling som kom förra året, ”Engagemang efterfrågas – hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean”, men är förenklad och omskriven för att direkt kunna tillämpas. Mer information finns på www.swerea.se/ivf/engagemang, eller kontakta richard.berglund@produktionslyftet.se.


Notis 2011-08-26

Konstruktivt kring enhetligt Kitron

I juli genomfördes en Lean-introduktion för Kitrons ledning i Jönköping tillsammans med representanter från Karlskoga-enheten. Det var en konstruktiv dag med mycket diskussioner, där fokus låg på vad de kan lära av varandras organisationer för att bli ”ett” Kitron. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet