Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Ledare 2011-09-30 Carl Bennet, Ordförande och huvudägare i Getinge och Elanders • Ägare av Lifco-gruppen
Produktionslyftet är väl förankrat i verkligheten

Vi har under de senaste åren varit engagerade i Produktionslyftet med två företag, Lövånger Elektronik AB (Leab) och Modul-System, satsningar som varit mycket positiva. För Leabs del är Produktionslyftet en viktig komponent inom såväl kvalitet som produktionseffektivitet, och detsamma gäller för Modul-System. I det sistnämnda arbetar de nu med att implementera metodiken i både sitt franska och engelska dotterbolag. Vi ser positiva effekter även internationellt.

Det är viktigt att ha Produktionslyftets insikt om produktionens betydelse, och samtidigt förstå att den är förknippad med den omgivande organisationens kompetens. Det är genom att öka medarbetarnas engagemang som deras kunskap kommer till sin fulla rätt – och företagets konkurrenskraft ökar. Vi måste ständigt utveckla vår produktionsförmåga utifrån de förutsättningar som finns. Produktionslyftets verksamhet är väl förankrad i verkligheten, vilket är en förutsättning för att lyckas.

Utan satsningar som denna riskerar vi i högsta grad att tappa vår konkurrenskraft. Den som inte arbetar med detta riskerar att slås ut. Däremot innebär det inte att alla företag ska producera allt; precis som Produktionslyftet betonar gäller det att se leverantörskedjorna som helhet. Jag vill påstå att vi har goda förutsättningar att producera i Sverige, men det hindrar inte att vissa komponenter kan tillverkas utomlands. Se helheten!

Inom vår grupp har vi företag som köper vissa komponenter utomlands, komponenter som det kostnadsmässigt inte är försvarbart att producera här – den som insisterar på att göra allt själv riskerar att skjuta sig i foten. Däremot ligger konstruktion, sammansättning, kvalitetskontroll och processtyrning kvar i Sverige. Vi ska producera i Sverige, men vi ska producera rätt saker på rätt sätt. Att låta standardkomponenter produceras i låglöneländer är ett sätt för oss att behålla produktionen. Samtidigt är det då oerhört viktigt att vi utvecklar våra egna produktionsprocesser efter de förutsättningar vi har.

I många företag, bland annat hos Leab, finns det en inneboende, god kunskap om både produktionsteknik och Lean. Vad Produktionslyftet gör är att lyfta fram och ta tillvara på denna kunskap, sätta den i fokus och få företaget att aktivt arbeta med den. I Leabs fall har det inneburit att leveransprecisionen ökat, ledtiden kortats, varulagret sjunkit, resultatet ökat och frisknärvaron stigit. Jag konstaterar att Produktionslyftet utför ett lika viktigt som framgångsrikt arbete och ser fram emot att få arbeta enligt Produktionslyftets metodik i fler av våra företag – både i Sverige och internationellt.

Carl Bennet
Ordförande och huvudägare i Getinge och Elanders • Ägare av Lifco-gruppen


Artikel 2011-09-30

Produktionslyftets 100e företag – Mora of Sweden

I somras tecknade Produktionslyftet företagsavtal nummer 100 med Mora of Sweden, tillverkare av bland annat den välkända Morakniven. Dessutom kunde vi vid halvårsskiftet konstatera att Produktionslyftet utbildat 1000 personer i kursen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng, där vi totalt genomfört 40 kurser över hela landet.

2011 är något av ett jubileumsår för Produktionslyftet. Sedan starten 2007 har 10 000 åhörare medverkat vid olika arrangemang där vi berättat om Produktionslyftet, 1 000 personer har utbildats i vår kurs Lean produktion på 7,5 högskolepoäng och avtal har skrivits med 100 företag. Den 40e kursen, denna gång i Södertälje, avslutades i samma veva. Det är siffror vi är stolta över och som samtidigt ger oss en bra erfarenhetsbas inför det fortsatta arbetet.


Jubilarer; Mora of Swedens produktionschef Johan Sigås till vänster tillsammans med företagets vd Fredrik Skarp.

– Vi ser detta bara som en början, intresset och behovet bara ökar både inom tillverkningsindustrin och i andra branscher, säger Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz. Nu jobbar vi hårt för att säkra en fortsättning för Produktionslyftet så att vi med Lean som grund kan utveckla och utöka vårt stöd till svensk industri.
Birgitta lyfter även fram det 100e företaget Mora of Sweden som en bra representant för Produktionslyftets målgrupp.

– Det är ett företag som utvecklar sin verksamhet med utgångspunkt i kvalitet och tradition med konkurrenskraftig tillverkning i Sverige. Här finns en inbyggd, stark vilja att ständigt bli bättre med nöjda kunder som ett resultat.

Mora of Sweden i Dalarna är för övrigt ett företag som själva firar ett jubileum.

– Ja, det stämmer, ler Mora of Swedens vd Fredrik Skarp. Morakniven fyller 120 år i år, något vi kommer att fira med olika aktiviteter under året.

Den intresserade kan följa Moraknivens historia på företagets hemsida www.moraofsweden.se, en i lika delar spännande som allmänbildande svensk kultur- och industrihistoria.

Företaget vilar dock inte på sina lagrar utan satsar vidare på att bland annat utveckla sina produktionsprocesser. I dagsläget arbetar Mora of Sweden med tre produktvarumärken: Morakniv, Frosts och Mora Ice. Frosts vänder sig till professionella användare i slakteribranschen, medan Mora Ice är deras varumärke för isborrar.

Mora of Sweden står för en äkta svensk tradition med produktionen kvar i regionen sedan 1891. Idag är de dock mer konkurrensutsatta än någonsin från främst lågkostnadsländer med dess billigare produkter. Det ställer också nya och hårdare krav på företagets produktionssystem.


Produktionschefen Johan Sigås visar Produktionslyftets Lean-coach Åsa Mårtensson, till vänster, och programdirektör Birgitta Öjmertz runt på fabriken. I bakgrunden Mora of Swedens vd Fredrik Skarp.

– Vi står inför stora utmaningar internt eftersom vi måste bli effektivare, betonar Fredrik. Med tanke på just dessa bitar ligger vår satsning med Produktionslyftet på Lean helt rätt i tiden.

Eftersom Mora of Sweden ligger i en region med en etablerad entreprenörsanda och aktiva företagsnätverk har de god kontakt med andra företag i trakten. Det var via dessa de fick höra talas om Produktionslyftet i positiva ordalag, med en metodik som gav konkreta resultat. De besökte även ”grannföretaget” Ostnor, som redan arbetat med Produktionslyftet, och lämnade därefter in sin ansökan. Vid halvårsskiftet skrevs avtalet, som alltså blev Produktionslyftets 100e företagsavtal.

Mora of Sweden har med andra ord ganska nyligen påbörjat sitt arbete, men ser redan ett antal positiva effekter. Först och främst noterar Fredrik en ökad samsyn i ledningsgruppen, vilket är av stort värde. Att företaget med initial hjälp av Produktionslyftet får upp ögonen för olika typer av slöserier samt ett fokus på ständiga förbättringar ser han som avgörande för företagets framtid.

– Samtidigt vet vi att arbetet måste få ta sin tid och att vi är tydliga med att informera vad arbetet går ut på, säger Fredrik. Vi märker redan en tydlig nyfikenhet från våra medarbetare, trots att vi ännu inte har påbörjat arbetet i pilotområdet.


Företaget är även en ledande tillverkare av isborrar, där kunskapen om skären är den gemensamma nämnaren med knivarna.

Att det dyker upp en del blandade känslor är naturligt, liksom en viss osäkerhet. Överlag är dock företaget och dess medarbetare mycket motiverade och entusiastiska, även om de som sagt ser stora utmaningar framför sig. Alla inser behovet av att effektivisera företagets processer.

Fredrik ser Produktionslyftet som starthjälp för det kommande arbetet. Att ha erfarna coacher på plats som kan peka på slöserier och etablera en metodik i pilotområdet ger en möjlighet till flygande start, men det är viktigt att vara tydlig med att det är de själva som ska göra jobbet.

– Målsättningen är att vi efter Produktionslyftets insats har etablerat grunden för ett starkare produktionssystem, ett tydligt arbetssätt där vi verkligen arbetar efter de principer vi tagit fram. Vi ska även ha etablerat ett tydligt och ständigt pågående förbättringsarbete i vardagen.

Den lokala förankringen är också oerhört viktig för Mora of Sweden. Regionen som sådan är en del av företagets själ, vilket är ytterligare en drivkraft bakom satsningen.


En Morakniv är alltid tillverkad av Mora of Sweden, alltid i Sverige.

– Med starthjälp av Produktionslyftet och medarbetarnas samlade styrka ska vi fortsätta att utvecklas som ett lokalt men internationellt konkurrenskraftigt företag, avslutar Fredrik Skarp. Vårt tvåhundraårsjubileum ska också firas i Mora!


Notis 2011-09-30

Bra utrullning av Daglig styrning

Edita Västra Aros i Västerås har efter introduktion i två pilotgrupper haft utrullning av sin Dagliga styrning. Pilotområdena omfattar projektledning och prepress, vilket är spännande då det valt att starta i den administrativa processen och hitta lämpliga mätetal där. En bra strategi för tavlor att arbeta med i utvärderingen är även framtagen. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.


Notis 2011-09-30

Starkt engagemang och intresse

Hos Husqvarna i Höör (Höörs Plåt) har arbetet påbörjats med 5S, det vill säga ordning och reda. Sedan slutet av augusti arbetar de med steg ett till tre vid kantpressarna, där främsta fokus har legat på S1 (Sortera). Handlingsplan är dock skapad för fortsatt eget arbete med såväl S2 (Strukturera) och S3 (Städa), ett arbete som utförs med starkt engagemang och intresse. Under oktober kommer därefter de viktiga S4 (Standardisera) och S5 (Skapa vana). Den egna beskrivningen av Leans värderingar och principer (HP Lyftet) kommer att presenteras och diskuteras med samtliga anställda under oktober. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.


Notis 2011-09-30

40 % kortare ställtider

När Momento i Flen kom tillbaka från semestern i augusti så blev det som alltid ett abrupt uppvaknande, något som de dock snabbt kom över. En workshop kring ställtidsreduktion planerades och genomfördes med lyckat resultat; via enkla förändringar i processen kunde de korta ställtiderna med hela 40 %. Mer information har jan.linell@produktionslyftet.se.


Notis 2011-09-30

Driv för spridning från pilotgrupp

I början av september genomfördes ett möte med styrgruppen på Scana Steel Björneborg. Deras nye produktionschef arbetar tillsammans med en nyanställd Lean-koordinator och driver utvecklingen allt mer intensivt med fokus på att sprida 5S och operatörsunderhåll. Nästa satsning i pilotgruppen gäller ställtidsreduktion. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.


Notis 2011-09-30

Goda resultat i Östervåla

I början av september var det genomgång av Daglig styrning för konstruktion och beredning hos Zetterbergs Industri i Östervåla. Företaget har ett bra engagemang och en mycket positiv stämning med en engagerad ledning. Eftersom de redan påbörjat sitt Lean-arbete innan starten med Produktionslyftet har de flera goda resultat att visa upp inom olika områden, något vi ska återkomma till. Ett arbete de kommit långt med är 5S; på bilden syns ett av de svetsbås (ja, det är ett svetsbås!) där de färdigsvetsar lastbilsflak. Alla bås är numera så här snygga och välordnade, dessutom är de alla lika med verktygen hängande på sina platser. Mer information har bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet