Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Tid för förbättringsarbete

Även om vintern så här långt varit ovanligt mild i hela landet lackar det mot jul och ledigheter efter en som vanligt intensiv höst. I våra åtta regioner har det arbetats för fullt med utbildningarna, med flera kursavslut nu i december, seminarier och inte minst har ett jättearbete lagts ner i alla företag. Vi kämpar alla med att hitta utrymme för förbättringsarbete.

Just nu tror jag många av er känner en osäkerhet kring konjunkturen och en del av er märker av lägre orderingång Att ändå hitta en balans mellan att leverera nu och att utveckla framåt är viktigt. Kanske är det just nu ett extra bra tillfälle att lägga ytterligare lite kraft på förbättringsarbetet. Och det ger ju så mycket igen på längre sikt – det ser vi inte minst i detta nummers artikel om Emballator Lagan Plast. När det gäller lite längre sikt för vårt arbete i Produktionslyftet så har vi under hösten fortsatt arbeta en hel del med planeringen för framtiden, och kan glädjande nog meddela att Tillväxtverket beslutat om att finansiera ytterligare 20 företag med start 2012, med motsvarande villkor som vi har idag. Vi återkommer med mer detaljer kring detta. Vi arbetar parallellt vidare med att planera och arbeta för ett Produktionslyftet 3 inför 2013. Vi vill ta vara på den struktur och den kunskap vi alla gemensamt byggt upp och fortsätter bygga på – för att utmana oss att ta ytterligare ett steg i utvecklingen för att långsiktigt kunna ge stöd till er företag utifrån grundtanken om nationell spetskunskap och regional närhet. Men först önskar jag er alla en skön och välförtjänt julledighet, och vill tacka för ett gott samarbete under det gångna året!

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!

Birgitta Öjmertz • Programdirektör


Artikel 2011-12-22

Verkliga effekter av Lean

Inom Produktionslyftet talar vi alltid om långsiktigheten och uthålligheten i Lean-arbetet. Det är ur detta de verkliga effekterna kommer – ekonomiska siffror och omsättningsvolymer är ”bara” ett resultat av dessa.

Emballator Lagan Plast AB i Ljungby utvecklar, producerar och marknadsför plastemballage för livsmedel, läkemedel och kemtekniska produkter. De inledde sin Lean-satsning 2005, gick med i Produktionslyftet 2008 och vann Svenska Leanpriset 2011. För att belysa effekterna av Lean-arbetet satte vi oss med vd Christian Silvasti, fabrikschef Håkan Larsson, förbättringskoordinator Marcus Wahlgren, och kvalitets-, miljö- och hygienchef Anette Larsson.

Kunder
Kundkontakterna är inte bara tätare än tidigare, de är betydlig effektivare och mer givande för samtliga parter. De har operatörsutbyten där företagets och dess kunders operatörer kopplas samman och utbyter erfarenheter samt visar hur respektive tillverkningsprocess går till.– Tidigare var det ofta våra säljare som skötte kontakterna, berättar Anette Larsson. Engagemang och jobbrotation innebär att i stort sett vem som helst av oss kan svara på frågor.

Emballator Lagan Plast hjälper också kundföretag konkret med deras Lean-satsningar; fokus har gått från det traditionella volym/pris till mervärde/kundnöjdhet.

– Vi brukar säga att köper ni mindre så får ni bättre pris, eftersom det innebär mindre batcher, ler Christian Silvasti. Det finns dock ett allvar bakom detta; hade vi fortsatt jobba som våra konkurrenter med tanke på vår produktionsökning så hade vi fått bygga flera lager till!

Trots mer än dubblad volym från 2004 till 2011 och 50 % fler kunder är de bara åtta personer fler i företaget – och kundnöjdheten har gått upp från 7,7 till 7,85 på en niogradig skala.

– Förr ville vi inte ha reklamationer, idag söker vi aktivt upp dem, berättar Anette. Vi vill veta för att kunna förbättra. Idag är kreditfaktureringen bara någon promille av omsättningen.

Leveransprecisionen har mellan 2004 och 2011 stigit från 94,0 % till 98,7 %, men den verkliga vinsten ligger i kundernas förtroende med ett fungerande och effektivare arbetssätt – något Emballator också gärna delar med sig av till kunderna.

Medarbetare
En stor effekt av Lean-arbetet är förstås nämnda Svenska Leanpriset, vilket de fick i oktober. Det har enligt Marcus Wahlgren fått medarbetarna att känna ytterligare stolthet för sitt arbete.

– Reaktionerna vid studiebesöken blir ofta ”vad fint ni har, vilken bra arbetsplats”, något som också ger en positiv självkänsla. Dessutom har vi märkt ett ökat antal arbetssökande, vilket är något av den bästa kritiken ett företag kan få. Medarbetarna är stolta över att arbeta här!

Är då produktionssystem, eller ”Vår Väg..” som Emballators beskrivande skrift kallas, etablerat hos alla medarbetarna? Arbetar de efter företagets uppdaterade affärsidé: ”Tillsammans skapar vi hållbara förpackningskoncept med fokus på kundupplevelsen”?

Jo, alla är rörande överens om att nivåerna i företagen har plattats till. För en tid sedan var koncernchefen på besök och gick runt i produktionen och hälsade personligen på medarbetarna, något som inte hänt så utförligt förut. Även mellan medarbetarna är kommunikationen bättre.

– Synkroniseringen är helt enkelt bättre i hela företaget, säger Anette.

Tryggheten och engagemanget syns även i utvecklingen av frisknärvaron under perioden 2004-2011, vilken ökat från 94,2 % till 97,5 % vad gäller korttid, och från 90,6 % till 98,1 % för långtid. Den tydligaste effekten är dock trivseln på jobbet.

– Vi skrattar mer, vi har roligare ihop, säger Marcus. Vi drar åt samma håll.Samhälle
Från att ha varit nedläggningshotade för 7-8 år sedan flyttar de nu tillverkning från Danmark till Ljungby i befintliga lokaler, allt tack vare ett effektivare utnyttjande av ytor och effektivare produktion. Studiebesöken på företaget har ökat lavinartat de senaste åren och 2011 räknade de till 500 besökare. Med starten av Lean-arbetet började de ”öppna” företaget mer, både för organiserade och mer spontana besök.

– Det finns ett stort intresse från omgivningen, men det viktiga är att engagera personalen vid besöken, säger Håkan. Allt oftare är ledningen inte med alls vid besöken.

Som nybliven VD 2005 bjöd Christian in kommunalråden; de hittade inte ens till företaget … Nu har flera politiker varit på studiebesök eftersom de själva vill börja arbeta med Lean.

– Lean-arbetet innebär också att vara en aktiv aktör i samhället, säger Christian. En tråkig trend att företagen automatiskt säger ”vi har inte tid”, det är bedrövligt. Vi lär oss av besöken!

De har traditionellt haft gigantiska elräkningar och ett sätt att mäta förbrukningen mot produktionen är att dela upp kilowattimmarna med antal kilo förbrukad plast. Utan att de har fokuserat på energiförbrukningen har kvoten sjunkit från 2,41 till 1,73 mellan 2004 till 2011.

– Det påverkar naturligtvis miljötänket och investeringsviljan då ägarna ser effekterna av att ta bort slöserier på alla plan, säger Christian. När vi nu investerar i lokalerna satsar vi på slutna kylsystem, vi värmer lokalerna med överskottsvärme etc. Vi är smartare hela vägen.


Ägare
Förutom den ökande emballageförsäljningen säljer de idag också testutrustningar, leasar ut kundutrustningar, kontrollerar rörläckage och erbjuder logistiktjänster etcetera åt kunder. Det rör sig om en helt ny företagsstruktur.

– Vi har en annan öppenhet idag, säger Håkan. Kan vi hjälpa till så gör vi det, kunden är vårt fokus. Tack vare Lean har vi dessutom frigjort tid och resurser för att kunna göra detta.Deras bransch är mycket kapitalintensiv med krav på uppgraderingar och investeringar, vilket gör att det krävs kontroll av cashflow. Det är både dyr utrustning och dyra processer i kombination med billiga produkter, vilket gjorde att de nästan blev utkonkurrerade.

– Idag är vi en uppskattad del av koncernen, vilket kanske inte var fallet med våra röda siffror 2004, säger Christian med ett leende. 2010 hade ägarna sitt första koncernstyrelsemöte någonsin på företaget sedan bolaget förvärvades för 27 år sedan …

Ägarna är nu med och bidrar i alla former samt frigör kapital för satsningar och investeringar. De har svarta siffror och går bra, men det är ett resultat av ett målinriktat arbete. Sedan 2004 har de drygt fördubblat omsättningen från 98 MSEK till 205 MSEK.

– Nu siktar vi på 500 MSEK till 2015, avslutar Christian Silvasti.


Notis 2011-12-22

Seminarium och prisutdelning i Malmö

Den 24 november genomförde Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Produktionslyftet tillsammans med Region Skåne och Teknikföretagen ett Lean-seminarium i Malmö. Intresset var stort med ett 60-tal deltagare på plats på Swedbank Stadium.

Teknikföretagens Björn Åhlander inledde med att presentera hur svensk produktion står sig i den globala konkurrensen och betydelsen av att stärka vår produktionskompetens. Därefter hölls presentationer av dels erfarna medarbetare i Produktionslyftet och dels representanter från företag där de framgångsrikt arbetat med Lean. LK Armatur, ett företag som deltagit i Produktionslyftet i snart ett år, berättade om de positiva effekter som Lean-arbetet har givit dem. Bengt Ruuth från ArjoHuntleigh berättade om deras erfarenheter från de fem år av framgångsrikt Lean-arbete som pågått i organisationen.

I samband med insiktsseminariet delades det Sydsvenska Leanpriset ut för andra gången. Priset gick detta året till ArjoHuntleigh i Eslöv och Bengt Ruuth (bilden) överraskades med en uppvaktning efter avslutad presentation. Priset är en årligen återkommande utmärkelse och bakom står BTH, som håller i och är utdelare av priset. En kommitté bestående av representanter från BTH, Teknikföretagen, Region Skåne och Produktionslyftet utser vinnaren. Motiveringen av 2011 års Sydsvenska Leanpris till ArjoHuntleigh var:

”Med stort engagemang från ledningen och delaktig personal så fortsätter vinnaren att utveckla sin effektivitet. Vinnaren vågar pröva sig fram och satsar oupphörligt med ett ständigt lärande i sin organisation.”

Överlämnare av priset var Henric Johnson, vicerektor vid Blekinge Tekniska Högskola. Mer information lena.prinselaar@produktionslyftet.se.


Notis 2011-12-22

Samsyn kring Mekanotjänsts produktionssystem

Hos Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB har styrgruppen etablerat en bra samsyn kring de utmaningar de står inför. Inom koncernen, där flera enheter deltagit i Produktionslyftet, finns redan ett dokumenterat produktionssystem vilket används som referens. Samstämmigheten är hög och efter årsskiftet ska deras eget system presenteras. Mer vet lennart.wallberg@produktionslyftet.se.


Notis 2011-12-22

Positiv utveckling och långsiktig planering

I månadsskiftet november-december planerade Arvika Gjuteri för nästa års aktiviteter, men redan nu ser de en positiv utveckling på både antal förbättringsidéer och genomförda förbättringar. Pilotområdets flaskhals, som vid start låg på 35 enheter per timme, har under de senaste fyra veckorna legat på över 60 per timme. Företaget har även gjort tre studieturer till Ostnor i Mora för att få inspiration. Mer vet bo.ericson@produktionslyftet.se.


Notis 2011-12-22

Gränslös erfarenhetsspridning hos Modul-System

Modul-System i Mullsjö har en systeranläggning i Paris, som av förklarliga skäl inte ingår i Produktionslyftet. Däremot har representanter från Mullsjö genomfört ett besök i Parisverkstaden för en presentation av Standardiserat arbetssätt och en revision av det igångsatta 5S-arbetet.

Satsningen har gått mycket bra och arbetet i pilotområdet genomförs med bravur. Anläggningarna sporrar varandra och det är inspirerande att se hur kunskapen flödar över gränserna. Strategin är att etablera ett standardiserat arbetssätt i hela koncernen och pilotområdena finns i Paris, Mullsjö och Mölndal. De fokuserar på att skapa smarta taktade flöden från Mullsjö till installationsarbetet i bilar i Paris. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.


Notis 2011-12-22

Genomarbetat produktionssystem

Mora of Sweden har tagit fram ett genomarbetat underlag för sitt produktionssystem. Planeringen för att sprida samsynen brett pågår och beslut har tagits om att påbörja arbetet i två pilotgrupper. Mer information har asa.martensson@produktionslyftet.se.


Notis 2011-12-22

5S-effekter i pilotgruppen

Waco Jonsered i Halmstad kör vidare med sin pilotgrupp i utlastningen, där 5S-arbetet redan börjar synas. Första veckan i december organiserade de pulstavlan för att kunna använda den på ett bättre sätt. Styrgruppen genomförde även en Gemba-walk, vilken gav positiva intryck. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2011-12-22

Erip-avslut med Produktionslyftspresentation

EU-projektet Erip (European Regions for Innovative Productivity) höll sin avslutskonferens den 23-24 november i Newcastle. Från Nordsjöregionen var deltagare från sex regioner i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Norge, Belgien och Sverige representerade. Sverige representerades av Swerea med Produktionslyftet och tre Produktionslyftsföretag som har ingått i projektet: KraftPowercon, Falk Graphics och Westcoast Windows. Programdirektör Birgitta Öjmertz höll en föreläsning tillsammans med Björn Westling från Swerea om Produktionslyftets metodik, resultat och utveckling.

Produktionslyftet besökte för ett par år sedan projektkoordinatorn i Erip och genomförde då studiebesök hos ett par företag i Newcastle. Det är alltid intressant att se hur andra angriper liknande problemställningar och det var lite av denna samlade erfarenhet som avslutskonferensen fokuserade på. Vid tiden för studiebesöken saknade vi lite av den övergripande helhetssynen i deras upplägg, även om de imponerade med de enskilda verktygen.

Vid avslutskonferensen var intrycket motsvarande; det var ingen som talade om produktions¬system eller bredare förståelse i företagen. Däremot fokuserades det en hel del på olika punktinsatser med exempel på framgångsrika förändringar. Efter presentationen av Produktionslyftet med vårt arbetssätt och resultat kändes det som att vi har kommit långt i utvecklingen av vår Lean-metodik. Den som är intresserad av anteckningar från konferensen kan kontakta bjorn.stenvall@produktionslyftet.se; mer information om Erip har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet