Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Ledare 2012-06-29 Björn Stenvall • Informationsansvarig Produktionslyftet
”Välkommen tillbaka Produktionslyftet”

Under året har vi planerat ett tiotal återbesök hos tidigare Produktionslyftsföretag för att reflektera kring hur deras Lean-arbete fortsatt och vad de verkliga effekterna av Lean inneburit för dem. Vi har nu genomfört hälften av besöken och vid vart och ett har vi blivit överraskade – positivt överraskade. Hos en del tack vare att det vi förväntat oss förvisso blivit uppnått, men att det varit på helt andra områden som de viktigaste/största/mest spännande vinsterna visat sig. Hos andra därför att vi kanske inte haft så mycket förväntningar, men där effekterna varit större än vad vi kunnat ana.

En annan positiv omständighet är det faktum att vi blivit så varmt välkomnade hos företagen vi besökt. Produktionslyftet har varit en välsedd gäst där våra Lean-coacher byggt både förtroende och, tillsammans med företagen, lagt grunden genom vår metodik för det fortsatta arbetet. Ett återkommande samtalsämne har varit det uppskattade upplägget med coachning kombinerat med Lean-utbildningen på 7,5 högskolepoäng; många har redan anmält sitt intresse för en eventuell fortsättningskurs. Med tanke på att metodiken ständigt utvecklas kanske det inte är en så dum idé. Oavsett vilket så är både det och det faktum att företagen fortfarande välkomnar oss ett gott tecken inför en tänkt fortsättning av Produktionslyftet efter 2012.

En tredje gemensam nämnare har varit att företagen själva – i takt med intervjuerna – mer och mer insett och kommit ihåg vad de verkligen åstadkommit och allt som hänt sedan de startade sin Lean-resa. Det är tydligt att de idag tar många av arbetssätten och tankegångarna för givna, det har ”satt sig” så naturligt att de knappt tänker på det. Men ju längre samtalen fortskridit har alla förbättringar krupit fram; det har varit i slutfasen av våra besök som de mest spännande förbättringarna kommit upp till ytan. Förbättringarna visar sig för alla företagets intressenter; kunder, medarbetare, samhälle och ägare. Vår viktigaste insikt är dock – helt i linje med Produktionslyftets ansats ”hjälp-till-självhjälp” – att när de väl bestämt sig för att driva arbetet vidare så har de fortsatt i samma tempo som efter starthjälpen från Produktionslyftet. Förhoppningsvis ska vi få hjälpa många fler företag att komma igång. Men först stundar semestertider och vi önskar er alla en riktigt skön och välförtjänt ledighet!

Björn Stenvall • Informationsansvarig Produktionslyftet


Artikel 2012-06-29

”Allt bygger på vår starka filosofi”

Indexator i Vindeln utanför Umeå har satsat på två ”mjuka” områden: Jämställdhet och Lean. På dessa har de byggt sin filosofi som kommit att genomsyra inte bara företaget utan såväl den enskilda medarbetaren som samhället i stort.

5
I ett rototiltprodukthav, från vänster: Rototilt Systems produktionsledare Jens Johansson, Rotator Systems produktionschef Tony Norgren och Rototilt Systems produktionschef Tord Johansson.

Indexator ligger i Vindelns kommun mellan Umeå och Lycksele och tillverkar rotatorer för skogsmaskiner, styckegods- och materialhantering, samt rototilt för grävmaskiner som möjliggör skopor och andra redskap att rotera och tilta i samma rörelse. I uppföljningsarbetet av hur företagens Lean-satsning fortsatt efter Produktionslyftet besökte vi dem i mitten av juni. Indexator avslutade sitt Produktionslyftsarbete i början av 2010 och hette då rätt och slätt Indexator AB; idag är de uppdelade i två enheter, Indexator Rototilt Systems och Indexator Rotator Systems.

Vi reflekterade kring deras fortsatta Lean-arbete tillsammans med Rototilt Systems vd Anders Jonsson, produktionschef Tord Johansson och produktionsledare Jens Johansson, samt Rotator Systems produktionschef Tony Norgren. Som vanligt diskuterade vi effekterna av deras arbete med utgångspunkt i Kunder, Medarbetare, Samhälle och Ägare.

Kunder
Indexators ”resa” beträffande värdegrunder och filosofier tog fart redan före Produktionslyftet i samband med Jämvikt, ett projekt kring jämställdhet som drevs av Ledarskapsakademin med start 2007. Arbetssättet i seminarieform med alla medarbetare var något de tog med sig i sin Lean-satsning – tillsammans med värderingarna kring jämställdhetsfrågor.

I samma veva deltog de vid ett Lean-seminarium på Scania i Södertälje, där bland andra Produktionslyftets Hans Reich ledde ett Lean-spel med deltagarna.

– Besöket på Scania väckte intresset hos både ledningsgrupp och ägare, berättar Anders Jonsson. Alla var entusiastiska kring insikten om att ”det här känns viktigt”. Indexator låg i en stark tillväxtfas, vilket lett till en del problem; vi var helt enkelt inte samstämda.

Under ledning av dåvarande vd Pär Lärkeryd beslöt de att söka till Produktionslyftet. De blev antagna och inledde arbetet med att identifiera sina grundläggande principer, vilka sedan låg till grund för skriften ”Indexators filosofi”.

– I det arbetet kunde vi fortsätta med arbetssättet i medarbetargrupper från Jämvikt, säger Tord Johansson. Här diskuterade vi alla delar som skulle ingå i skriften.


Bordssamtal kring nyttan av Lean ur aspekterna kunder, medarbetare, samhälle och ägare: Tony Norgren, Hans Reich (Produktionslyftet), Jens Johansson, Tord Johansson och Kjell Rask (Produktionslyftet).

Det fanns en stor bredd i attityder och inställningar, men inte någon övergripande samsyn kring företaget. Vilket inte var förvånande eftersom det fanns medarbetare som arbetat där sedan 60-talet tillsammans med nyanställda med ett par veckors erfarenhet.

– Vi tog upp det som ett bekymmer i ledningsgruppen, berättar Anders. Vi insåg att vi inte kunde gå ut med ett ansikte mot kund utan att ha täckning bakåt, samtidigt som det var viktigt att vi kunde berätta för nyanställda om våra grundläggande principer.

Delarna föll så småningom på plats och en samsyn kunde etableras. Den slutgiltiga putsningen gjordes av vd, produktionsledning och representanter för Unionen respektive IF Metall under 2009.

– Den här delen av arbetet var otroligt viktig med tanke på samsynen, säger Anders. I efterhand inser vi att det egentligen inte var att få skriften i tryck som var viktigt, utan arbetet med att ta fram den.

Tony Norgren är produktionschef på Rotator och arbetade tidigare som platschef på Plymovent i Lycksele, vilka ingick i Produktionslyftets pilotomgång.

– Förankringen känns djupare här än vad den gjorde på Plymovent, menar Tony. Jag vet inte hur det var för 2-3 år sedan, men inom Rotator har vi kortat ledtiderna enligt alla kundundersökningar. Även leveranssäkerheten har ökat och allt bygger på vår starka filosofi.

Kunderna imponeras av konsekvensen i Indexators förhållnings- och arbetssätt. Anders nämner en kommentar från en tysk kund, som vid ett besök imponerades av det han såg på plats; engagemanget, den positiva inställningen, sättet de ständigt agerar. Kunden konstaterade till sist att ”enda felet med det här är att det inte ligger i Bayern …”

– Det är självklart att vi blivit mer attraktiva som leverantörer tack vare vår filosofi, säger Tord. Vi använder den i vår marknadsföring och vi får praktiskt taget uteslutande positiv respons.

Siffermässigt har leveransprecisionen jämfört bara med ifjol ökat med 18 %. Beträffande kvaliteten – reklamationer, omarbeten, kvalitetsbristkostnader – kan de konstatera en motsvarande förbättring på 5 % under samma period.

Medarbetare
När Indexator rekryterar idag utgår de från företagets filosofier; 90 % av beslutsunderlaget baseras på den sökandes inställning. Allt annat kan de lära dem. Dessutom har det varit viktigt att skicka flera medarbetare på Lean-utbildningen, en avgörande del i arbetet att tillsammans driva Lean-arbetet framåt.

Som produktionsledare har Jens Johanssons yrkesroll förändrats ordentligt under senare år. Idag har Indexator gruppsamordnare i förbättringsgrupperna som ansvarar för planeringen 1-2 dagar framåt; i sin roll som produktionsledare tittar Jens ungefär ett år framåt och Tords roll är att se ännu längre framåt. Arbetssättet har ökat förståelsen och engagemanget, medarbetarna äger sin process och är de som främst kan påverka den.

– Generellt över hela fabriken har vi höjt lägstanivån, säger Jens. När vi förser medarbetarna med rätt bränsle så får vi rätt output, vi får helt enkelt ut beslutskraften i organisationen.

Företagets jämställdhetsarbete är etablerat och det har även gett dem en djupare förståelse för helheten. Vad de också noterat är att kvinnorna anammar och uppskattar Lean-arbetet i hög grad. Eftersom företaget aktivt arbetar med att få in fler kvinnor ser de det som något mycket positivt.

– Idag är jämställdhet och Lean en del av vår filosofi, säger Anders. Jämställdhetsfrågor utgör ett intressant insteg till Lean, där allt vilar på en värdegrund. Lean har egentligen aldrig blivit ifrågasatt hos oss i och med att jämställdhetsarbetet etablerat en förståelse om varför vi är här och vad vi vill åstadkomma.

Att prata öppet och ofta om värdegrunder är ganska ovanligt i företagssammanhang, men det påverkar dessutom medarbetarna och hur de agerar i sina egna liv. Den som inser nyttan av att tänka ett steg längre på jobbet tar gärna med sig tankarna hem.

– Jag tänkte på det när jag lyssnade på gruppen Kents senast skiva, säger Jens med ett leende. I låten 999 sjunger de ”hur långt man än har kommit, är det alltid längre kvar” … Man inser hur Lean-arbetet påverkar en när man kopplar det till sitt arbete!

Indexator har traditionellt haft låg sjukfrånvaro och siffrorna har inte blivit sämre sedan de startade sitt Lean-arbete; korttidsfrånvaron är idag 1,5 % och långtidsfrånvaron 1,6 % bland företagets totalt cirka 220 medarbetare. Ett annat tecken på engagemang är att de sedan februari 2011, i fyra grupper med 35 anställda på Rototilt, genomfört över 200 förbättringsförslag!

Samhälle
Vindeln är ett litet samhälle där Indexators närvaro har ett stort genomslag. Företaget står för en lång tradition, men expansionen av företaget kunde egentligen ha skett var som helst. Det är dock ägarnas uttalade beslut att fabrikerna ska ligga i Vindeln. Indexator har dessutom inspirerat en av sina leverantörer att söka till Produktionslyftet, allt för att stärka sin och regionens konkurrenskraft. De har haft statsminister Reinfeldt på besök, mycket tack vare sina filosofier, samt tilldelats utmärkelsen ”Industrins Jämställdhetspris” för 2012.

– Samhället är verkligt intresserade av vårt arbete och vi har satt Vindeln på kartan, säger Tord. Vi har många företagsbesök då vi gärna delar med oss av våra erfarenheter. Samtidigt som det är en del av vår marknadsföring så ingår det i våra filosofier att inspirera och hjälpa andra.

Indexator har säljbolag i Tyskland, Kanada och Finland. Även dessa arbetar efter samma filosofi.

– Det är inspirerande att se vilket genomslag den fått och vad den betyder för hela företaget, säger Tord. Jag var på en stor dragning med en av de finska cheferna, och han återkom ständigt till att lyfta fram företagets filosofier som ett säljargument.

Indexator har kontinuerliga träffar med skolorna i regionen, en viktig kontakt för en långsiktig kompetensförsörjning. Sedan två år arbetar de efter en plan med årskurs fem till nio, där de tar vara på möjligheten att informera och påverka eleverna. Som Tord poängterar är de efter grundskolan oftast borta i tio år; de kanske utbildar sig eller jobbar på andra orter. Hur ska de sedan lockas tillbaka till Vindeln?

– En anledning till att vi tar oss tid till att berätta om vår verksamhet är givetvis för att inspirera, samtidigt som vi lär oss genom att reflektera över vår egen verksamhet, säger Jens. Dessutom leder det till fler jobbansökningar!

De ”headhuntar” även Teknikcollege-studenter, där två elever erbjuds jobb på företaget varje lov. Bland annat har de en kvinnlig student som gått ut Teknikcollege och ska satsa på en maskinutbildning; hon får möjlighet till extrajobb och examensarbete, allt för att underlätta hennes studier och förhoppningsvis längre fram kunna erbjudas en anställning.

Ägare
Från ägarsidan har de varit tydliga med att det är den etablerade filosofin som ska gälla överallt, vilket gjorde det lättare att hantera omorganisationen till två avdelningar i början av 2012. När diskussioner uppstår är det sällan fråga om vem som gjort vad eller vilket som var fel. Istället handlar det om hur skriften ska tolkas; stämmer det här med våra filosofier?

Den samlade effekten av allas arbete blir tydlig vid slutmonteringen; om allt passar, håller rätt kvalitet och är på plats i tid så löper också slutmonteringen problemfritt. Att det går bra beror det på den samlade insatsen.

För Indexator är det viktigt att alla medarbetare känner att det är ett företag, även om de idag består av två enheter i Vindeln. Samhörighetskänslan med såväl företag och samhälle är vad framtiden ska byggas på. Det finns en stolthet och respekt hos medarbetarna för sin arbetsgivare som är oerhört viktig.

– Vi fick mycket goodwill under lågkonjunkturen när vi valde att satsa på utbildning, avslutar Jens Johansson. Vi har visat att vi lever efter våra filosofier, vilket också ökat förståelsen för Indexator som företag. Alla inser att vi satsar långsiktigt.


Notis 2012-06-29

Nord-Lock nominerade till Svenska Leanpriset

Lean Forum har nu tillkännagett finalisterna till Svenska Leanpriset för 2012 och ett av de nominerade företagen är Nord-Lock. Det är tredje året i rad som ett Produktionslyftsföretag nomineras och vi håller givetvis tummarna för Mattmarföretaget.

– Det här är jätteroligt och ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll, säger Erik Jonsson, Nord-Locks Lean-koordinator. Det är en bekräftelse på den delaktighet i arbetet som funnits hos oss sedan starten med god anda och engagemang i hela företaget.

Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Notis 2012-06-29

Spridning av daglig styrning i Skellefteå

Hos Berco Produktion i Skellefteå har de introducerat daglig styrning. Det har uppfattats mycket positivt av både grupperna och ledningen; företaget upplever att informationsspridningen inom företaget fungerar bättre och att det blir snabbare beslut. Mer information har lennart.wallberg@produktionslyftet.se.


Notis 2012-06-29

Studiebesök hos Volvo med Lean-kursen i Arvika

Den 31 maj genomfördes avsnittet om ”Stabila processer och standardiserat arbete” i Lean-kursen i Arvika. Volvo Construction Equipment, som även har två elever med i kursen, ställde upp med ett intressant studiebesök där deltagarna fick en dragning om hur de i Arvika arbetar med Volvos Produktionssystem (VPS).

Därefter fick deltagarna en rundtur på fabriken med information från olika medarbetare om hur de arbetar med standardiserat arbete, specialist- och operatörsunderhåll samt säkerhet och daglig styrning. Besöket avslutades på fabrikens träningslokal ”Safety Dojo” där medarbetarna får träna sig i att se brister i säkerhets- och miljöarbetet. På bilden ses kursdeltagarna framför fabrikens största produkt, hjullastaren F350, vars skopa kan lyfta hela 35 ton! På knä framför kursdeltagarna står värdarna och kursdeltagarna Niklas Eriksson och Stefan Tjust. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.


Notis 2012-06-29

Fiskeby News om Lean-arbetet i pilotgruppen

På Fiskeby Board i Norrköping löper förbättringsarbetet på enligt planen i företagets pilotgrupp. I senaste numret av deras eget nyhetsforum Fiskeby News har de intervjuat deltagare i gruppen, som fått berätta om arbetet och vad de tycker om satsningen så här långt. Responsen var positiv och bidrar till att sprida information om Lean-arbetet i företaget. Mer vet jan.linell@produktionslyftet.se.


Notis 2012-06-29

Välplanerat trots högsäsong hos Monoflex

Hos Monoflex i Hallstahammar har de högsäsong, vilket påverkar tempot i Lean-arbetet en del. Vid en genomgång i början av juni var dock stämningen hög när de kunde redogöra för resultaten kring förbättringsgruppen och visualiseringsarbetet. De har även hunnit med drygt hälften av 5S samt lagt höstens inledande plan, men det kanske viktigaste resultatet är en tydligt påbörjad kulturförändring som främjar kommunikation och engagemang. Se före/efter-bilden på verktygstavlan; notera i den vänstra ”bra att ha”-hyllan som försvunnit i den högra, där istället säkerhet, renlighet och arbetseffektivitet är i fokus. Mer vet kalle.persson@produktionslyftet.se.


Notis 2012-06-29

Produktionslyftet på höstens M.A.X-mässa

Planeringen kring seminarieprogrammet för M.A.X – Manufacturing & Automation Expo – pågår för fullt. På mässan, som arrangeras den 23-26 oktober, kommer Produktionslyftet att föreläsa. Vår förhoppning är att även flera Produktionslyftsföretag ska medverka, bland andra Tebex Cable Assemblies, Nord-Lock, Falk Graphic, Permobil och Kockums Maskin. Programmet är dock inte spikat än. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.


Notis 2012-06-29

Bättre flöde hos Öhlins Racing

Hos Öhlins Racing i Upplands Väsby har de fortsatt sitt arbete i pilotgruppen för att skapa ett förbrukningsstyrt flöde av komponenter från lager till montering. Första steget med Kanban reducerade genomloppstiden från cirka 10 till 4 dagar. Mer vet lars.danielsson@produktionslyftet.se.


Notis 2012-06-29

Nysatsning inom Lean Forum Bygg

Föreningen Lean Forum Bygg gör en satsning på förnyelse med uppdaterad hemsida, nytillträdd ordförande och uppfräschad logotyp. Även nyhetsbrevet har fått en översyn och ska initialt publiceras med fyra nummer per termin. De utökar samverkan med andra partner för ett ökat aktivitetsutbud och räknar framöver med att även själva stå för en del arrangemang. Med tanke på det stora Lean-intresset inom byggbranschen just nu känns satsningen vältajmad. Mer finns att läsa på den nya hemsidan där du även kan anmäla dig för gratis medlemskap – se www.leanforumbygg.se.


Notis 2012-06-29

Produktionslyftets styrelse hos Svenska Leanprisets vinnare

Vid Produktionslyftets styrelsemöte den 25 april passade de på att göra ett studiebesök hos Emballator Lagan Plast, vinnare av Svenska Leanpriset 2011. Bilden visar från vänster Marcus Wahlgren (förbättringskoordinator Emballator Lagan Plast), Tommy Thunberg Bertolone (Produktionslyftets styrelse/IF Metall), Göran Johnsson (Produktionslyftets styrelseordförande), Mats Björkman (Produktionslyftets styrelse/Linköpings universitet), Christian Silvasti (vd Emballator Lagan Plast), Birgitta Öjmertz (Produktionslyftets programdirektör), Malin Larsson (Produktionslyftets styrelse/Vattenfall), Robert Dubois (Produktionslyftets styrelse/Scania), Lena Ovesson (Produktionslyftets styrelse/Spring Systems) och Anders Rydahl (Produktionslyftets styrelse/Electrolux). Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


Notis 2012-06-29

Utmana unga talanger genom Utmaningsverket

Utmaningsverket är en ny modell för hur unga på ett trovärdigt sätt kan synliggöra och utveckla sitt värde på arbetsmarknaden samtidigt som de skapar konkret värde för organisationer. Det rör sig om en nationell plattform för öppen innovation och rekrytering där unga bjuds in för att lösa företags, organisationers och myndigheters utmaningar. Bakom satsningen står bland andra Ungas Innovationskraft, ett projekt som drivs av Tillväxtverket och Vinnova. Utmaningsverket är perfekt för små och medelstora företag som kan ha svårt att komma i kontakt med unga talanger – ställ din utmaning på www.utmaningsverket.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet