Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Ledare 2012-09-27 Hans Reich • Produktionslyftet
Gör ditt val – tänk nytt!

Att befolkningen i låglöneländer också vill ha jobb har jag betonat många gånger. Ofta våra jobb. Att devalvera oss från detta hot går inte när vi ska konkurrera om jobben med Kina. Sedan tolv år har jag stått på barrikaderna för att vi i stället ska konkurrera med effektivitet; inte genom att jobba hårdare, utan genom att jobba smartare. Och vi ska göra det tillsammans. Sverige måste vara ett höglöneland och lågkostnadsland samtidigt om vi ska behålla jobben och välfärden.

I början var det väldigt få som tyckte att det var en bra idé. Varför tänka nytt när det gamla har fungerat sedan andra världskriget? Det var en iskall motvind med störtregn varje dag i Lean-arbetet. Sedan 2007, då Produktionslyftet startade, har vi dock fått över 130 företag att tänka nytt. När jag i dag hälsar på hos de tidigaste företagen får jag belöningen för allt slit då det har blivit oerhört bra i väldigt många företag. De är mycket positiva till sitt nya ”tänk” och nu är det inte jag som står på barrikaderna; det är vd eller ägaren eller fackrepresentanten. De berättar engagerat om resultat och effekter av sitt arbete med att jobba smartare – och det är just det som är Produktionslyftets sätt. Vi effektiviserar tillsammans genom att jobba smartare och genom att engagera personalen.

Ändå är det många företag som fortfarande hoppas på en mirakelmedicin så att vi kan konkurrera med Kina utan att ”träna” och förbättra. Produktionslyftet har nyligen fått möjlighet att ta med ytterligare ett antal nya företag under hösten 2012, företag med mellan 30-500 medarbetare. Här finns möjligheter även för de som ligger utanför Produktionslyftets traditionella målgrupp ”tillverkande företag”. Är det din chans att tänka nytt?

Gör ditt val. Ta kontakt så kan jag berätta mer om hur ni kan förändra motgång till framgång, men gör det innan era kunder väljer bort er. Då är det för sent.

Hans Reich • Produktionslyftet


Artikel 2012-09-27

Summering och avstamp

Den 10-11 september samlades alla som arbetar med Produktionslyftet för den årliga sammankomsten som går under namnet ”reflektionsdagar”. Det är en av få gånger då vi får möjlighet att fysiskt träffas och utgör en plattform för diskussioner, erfarenhetsutbyte och tillbakablickar. Samtidigt med reflektioner kring utfört arbete gav mötet även en inspirerande inblick i vad som kan mynna ut i en tredje programperiod.


Styrelseordförande Göran Johnsson berättar om visionen inför
en tredje programperiod av Produktionslyftet.

Produktionslyftet har sedan starten 2007 inlett arbete i över 140 företag spridda över hela landet. Den lilla grupp på 5-10 personer som drog igång de operativa insatserna i Produktionslyftet har idag vuxit till närmare ett 50-tal med både coacher, utbildare och centrala funktioner. Från pilotföretagen och de inledande tre åren med första programperioden (PL1) till nuvarande period (PL2) planerar vi nu för en tredje programperiod, PL3.

En som varit med sedan starten är Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson, som inledde reflektionsdagarna med en övergripande sammanfattning.

– När vi startade PL1 fanns inte tankarna på PL2, poängterade Göran. Anledningen till en andra omgång kom av att vi levererade under den första. En tredje programperiod bygger på motsvarande sätt på att vi levererat under innevarande period.

Inför PL2 genomfördes också en del förändringar, bland annat infördes den regionala indelningen med åtta lärosäten ansvariga för respektive region. Det var inte något vi hade planerat för och ledde till en hel del omställningar.


Programdirektör Birgitta Öjmertz framför en engagerad skara Lean-arbetare.

– Först tappade vi tempo men idag är vi tacksamma över denna förändring, framhöll Göran. Nu har vi grunden för en stark nationell struktur med den centrala styrning som krävs för att samordna alla aktiviteter med våra regionala lärosäten.

I arbetet inför PL3 planerar vi denna gång ända fram till 2018 – så är i alla fall siktet inställt. Samtal pågår med befintliga finansiärer – Vinnova, Tillväxtverket och KK-stiftelsen – och samtliga är positiva till Produktionslyftets insatser. Sedan återstår det att se vilka som har möjlighet till ett fortsatt engagemang i programmet.

– Det är spännande att arbeta med PL3-upplägget och dess nya utmaningar, avslutade Göran. Vi får inte tappa på djupet – tvärtom – samtidigt som vi vill bredda oss. Det är en utmaning inför verksamhetsplanen, som förhoppningsvis läggs i november.

Även programdirektör Birgitta Öjmertz fokuserade på vad Produktionslyftet levererat med en kartbild över alla deltagande företag. En förutsättning för en fortsatt finansiering är att vi åstadkommer det vi åtagit oss och kan påvisa de positiva effekter det leder till.

– Ett bra exempel är de återbesök hos tidiga Produktionslyftsföretag som vi nu genomför, berättade Birgitta. Besöken resulterar i ett antal reflektionsartiklar med konkreta exempel på vad som hänt, både gällande mjuka och hårda värden, både kvalitet och kvantitet.

Alla som arbetar med Lean kommer snart till insikten att det hela tiden finns mer att göra; för varje förbättring upptäcks ytterligare två möjligheter … Idag har Produktionslyftet en stuktur att bygga vidare på, en nationell struktur med regional närvaro och en nationell rikstäckande koordinering och kvalitetssäkring.

– Naturligtvis finns mycket kvar att göra för att förstärka detta, något vi kommer att fortsätta arbeta intensivt med, berättade Birgitta. Men det finns redan nu mycket att vara stolta över!

Inför PL3 krävs både förnyelse och utveckling, vilket är ett krav från finansiärerna. Här ingår målgruppsbreddning (beträffande storlek, branscher etcetera), fördjupade insatser (ytterligare ett steg i företagens utveckling mot exempelvis marknadsarbete, produktutveckling med mer), akademikontakter (ökad interaktion på respektive lärosäten med såväl forskning som utbildning) och regional utveckling (det krävs en tydlig struktur i NUTS-indelningen för att kunna söka EU-stöd). Det sistnämnda är en utmaning att förstå och kunna utnyttja …


Mats Magnusson från KTH höll en inspirerande föreläsning på tema ”Scenarioanalys och innovation av tillverkningsstrategier”.

– Vi har satt 800 deltagande företag som mål fram till 2018, men det omfattar även företag med kortare insatser, förklarade Birgitta. Huvudblocken är dock insatser motsvarande dagens coachning och vi jobbar nu för att kunna vara igång vid årsskiftet. Detta både för att inte tappa tempo och för att kunna ”boka upp” de resurser som krävs, det vill säga coacher och utbildare.

Speciellt inbjuden under reflektionsdagarna var Mats Magnusson från KTH. Han har ett förflutet från Chalmers och har arbetat med produktion, även om han idag fokuserar på innovation.

– Det är egentligen skamligt att innovation och produktion är så långt ifrån varandra i Sverige, inledde Mats. Det finns så mycket kunskap som kunde korsutnyttjas, från produktion till innovation eller produktutveckling. Vi skulle även kunna dra nytta av mer innovationer i produktionen.

Mats tema var ”Scenarioanalys och innovation av tillverkningsstrategier”. En grundläggande förutsättning för konkurrenskraftig produktion i ett företag är att dess valda tillverkningsstrategi passar med de specifika förutsättningar som finns i dess omgivning. Vid utformningen av en tillverkningsstrategi är det vanligt att utgå från ett antal identifierade omvärldsfaktorer, i synnerhet kundkrav, men också tillgängliga teknologier, relationer till leverantörer etcetera.


Hela gänget samlat på gräsmattan utanför konferenslokalen.

Vad som mindre sällan beaktas är hur dessa faktorer förändras över tid, något som ofta sker i form av en stegvis förändring. Även om dessa förändringar ofta är svåra att förutsäga korrekt finns det anledning att aktivt söka och fånga upp de så kallade ”svaga signaler” som indikerar olika möjliga framtida utvecklingsförlopp och använda dessa i utformning och utveckling av tillverkningsstrategin. Ett av de enklaste men samtidigt kraftfullaste verktygen för att undersöka förändringar av omvärldsfaktorer och dess effekter för tillverkningsstrategi är enligt Mats scenarioplanering eller scenarioanalys, ett strukturerat verktyg för att analysera något så osäkert och ostrukturerat som framtiden.

Insikt, inspiration, förståelse och se möjligheter med innovation – det var målet med Mats föreläsning, något alla närvarande tyckte att han uppnådde. I Vinnovas nya arbetssätt ”Utmaningsdriven innovation” lyfter även de fram konkurrenskraftig produktion som en av fyra utmaningar, där Produktionslyftet ska stärka svensk industri och forskning.
Sammantaget visar summeringen av årets reflektionsdagar på möjligheterna för en fortsättning av Produktionslyftet. Entusiasmen och erfarenheten hos alla deltagare visar också att de rätta förutsättningarna finns – nu väntar vi på avstamp!

– Det vore fantastiskt om vi kunde få till stånd en tredje programperiod, avslutade Birgitta Öjmertz. Med det gäng vi har knutit till oss har vi alla möjligheter att även fortsättningsvis stötta Sveriges företag.


Notis 2012-09-27

Produktionslyftslunch på Elmia Subcontractor

Tack vare Swereas satsning på Elmia Subcontractor 6-9 november får även Produktionslyftet möjlighet att närvara vid mässan. I Heta Stolen den 8 november 10:30 intervjuas Christian Silvasti, vd för Produktionsföretaget och vinnarna av Svenska Leanpriset 2011 Emballator Lagan Plast, under rubriken ”Ledarskap i en innovativ organisation”.

Functional Food följer därefter mellan 11:30-12:30 den 8 november, en timme med underrubriken ”Produktion med hållbar framgång”: Tre talare som delar på en timme medan deltagarna får sig en god smörgås. Functional Food är en värdeskapande lunch med dialog och lärande om den långsiktiga nyttan av företagens investering i Produktionslyftet. Anmäl dig till Carina Egeman enligt nedan; biljetten hämtar du i Swereas monter C04:20.

Lunchen vänder sig till företag som deltagit i Produktionslyftet med syftet att mötas, utbyta erfarenheter och bli inspirerade av hur tillverkande företag stärker sina möjligheter att möta dagens och morgondagens utmaningar. De tre talarna består av nämnde Christian Silvasti (Emballator Lagan Plast), Tony Norgren (Indexator) och Hans Reich (Chalmers Professional Education/Produktionslyftet).Den naturliga mötesplatsen för alla Produktionslyftsintresserade under mässan är Swereas monter C04:20. Har du frågor eller vill ha mer information om arrangemanget kontakta gärna carina.egeman@produktionslyftet.se.


Notis 2012-09-27

Nyhetssida med Produktionslyftssatsning

Fromells VIP-Teknik AB skriver så här på sin nyhetssida från slutet av augusti: ”Fromells startade mot slutet av 2011 ett utvecklingsarbete med hjälp av Produktionslyftet som syftar till att lägga en bra grund för långsiktig utveckling av verksamheten. Produktionslyftets arbetssätt grundas på att utveckla produktionssystemet i företaget efter de principer som används inom Lean Production och därmed läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning.

Fokus ligger på att stärka kompetens, effektivare produktion och metodik för ständiga förbättringar. I motsatts till traditionell effektivisering riktar sig metoderna på att minska icke värdeskapande tid. Efter ett inledande halvt år kan vi kort summera följande aktiviteter:

  • Ett genomfört pilotprojekt där vi efter värdeflödsanalys har reducerat ledtiden med 50 % samt arbetstiden med 15 % för en produktfamilj
  • Genomfört 5S (ordning och reda) på tre arbetsplatser
  • Påbörjat arbetet med styrning av inkommande material.”

Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.


Notis 2012-09-27

Inspirerande företagsbesök

Programstyrelsen och finansiärernas handläggare passade vid sitt senaste möte på att besöka Öhlins Racing, där de bland annat inspirerades av att höra hur en nyligen introducerad Kanban-tavla tagits fram tillsammans av lager- och produktionspersonal och hur positivt resultatet blivit för båda parter. Under dagen pågick också Lean-spel för delar av personalen under ledning av Produktionslyftets Lars Danielsson. Programstyrelsen var väldigt positiva och inspirerade efter besöket, vilket inte minst hördes på alla frågor och kommentarer. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se


Notis 2012-09-27

Firar femtio med Produktionslyftet

Bror Tonsjö AB i Kode har i stort sett inlett sitt arbete med Produktionslyftet med att fylla femtio år. Som namnet avslöjar är det ett familjeföretag som varit igång sedan 1962, då Bror Tonsjö startade sin mekaniska verkstad strax norr om Göteborg. Det började med specialtillverkning av maskindelar till andra företagare i trakten, men utvecklades snabbt till en leverantör för industrin i Sverige och Europa. Idag drivs företaget vidare av tredje generationen och de har närmare 100 medarbetare. Vid halvårsskiftet 2012 påbörjade de sitt arbete med Produktionslyftet. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.


Notis 2012-09-27

Framgångsrikt förbättringsarbete

Hos Rudhäll Industri i Gnosjö har OEE-talet i pilotområdet har förbättrats tydligt, vilket indikerar att förbättringsarbetet i gruppen har gett önskat resultat. Dessutom har införandet av daglig styrning radikalt förbättrat leveranssäkerheten. Pilot- och styrgrupp arbetar vidare enligt plan med regelbundna aktiviteter vid respektive pulstavla och en plan för höstens arbete har lagts. Mer vet nils.svensson@produktionslyftet.se.


Notis 2012-09-27

Mindre ”magkänsla” – mer struktur

På Fiskeby Board i Norrköping genomfördes en dag med Lean-spel med arbetsledare och chefer. ”Fokus på fakta, inte känsla” var en del av dagens budskap. Målet på lite längre sikt är att samtliga på företaget ska arbeta med daglig styrning och har etablerat ett strukturerat förbättringsarbete. Mer information har jan.linell@produktionslyftet.se.


Notis 2012-09-27

Tips på examensarbeten?

Vi får en del förfrågningar från studenter från högskolor och universitet beträffande examensarbeten. Om ditt företag har behov av och möjlighet att ta emot en student för examensarbete så förmedlar vi gärna kontakten. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.


Notis 2012-09-27

Lean i byggbranschen

I mitten av september föreläste Hans Reich vid seminariet ”Lean i byggbranschen” hos Sweco. Arrangör var SVR Samhällsbyggarna, en branschövergripande ideell teknik- och nätverksorganisation. De cirka 30-talet deltagarna välkomnades av SVRs Kristofer Samuelsson (se bild), som även arbetar på Produktionslyftsföretaget Hedareds Sand & Betong. Föreläste gjorde även Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu och bland publiken fanns stora delar av Lean Forum Byggs styrelse, som valde att runda av sitt eget styrelsemöte med detta seminarium. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.


Notis 2012-09-27

Produktionslyftet på Lean-konferens i Serbien

Den 13-14 september arrangerades konferensen LeanTech ’12 vid universitetet i Novi Sad, Serbien. Dan Carlsson och Lars Medbo från Chalmers och Produktionslyftet medverkade med ett ”paper” med rubriken ”Implementation of Lean in SME, experiences from a Swedish national program” som de tagit fram tillsammans med Produktionslyftets Clas Mellby och Björn Stenvall. Vid konferensen deltog ett 50-tal Lean-intresserade åhörare från både industri och akademi som, förutom föreläsningar, också erbjöds ett studiebesök i Fiats toppmoderna fabrik i landet. Förutom från Sverige deltog föreläsare från bland annat England, Finland och Rumänien. Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet