Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Ledare 2012-11-30 Marit Börjesson (vd) • Anders Olofsson (fackklubbsordförande)
Förväntansfulla och taggade!

Berg Propulsion har funnits i 100 år och vi har avsikten att finnas i 100 år till – det var vår utgångspunkt när vi ansökte till Produktionslyftet! Företaget designar och tillverkar propulsionsystem för kommersiell sjöfart; ställbara akterpropellrar, roterbara thrustrar, tunnelthrustrar och manöversystem. Företaget fick nya ägare för tolv år sedan och har sedan dess genomgått en tillväxtresa från 35 till 1 300 miljoner kronor. Arbetet har fokuserats på att klara den ökade efterfrågan och de högre volymerna. Samtidigt har vi jobbat med att ta fram och dokumentera interna processer och rutiner för att anpassa dem efter företagets utveckling och industrialisering. Självklart har denna resa inte bara varit lätt – det har inneburit en del växtvärk i organisationen – men vi har en tydlig vision: Att bli ett verkstadsföretag i världsklass.

Som för de flesta som strävar efter världstoppen så behövs det mycket träning och vi har nått en punkt där vi behöver hjälp för att komma vidare. Vi behöver en personlig tränare, en coach, som hjälper oss att utvecklas och sedan följer upp så att vi håller farten. Från fackligt håll kan vi konstatera att ingenting varar för evigt och industrin måste vara beredd att förändra sig. Vi har ett antal utmaningar framför oss som exempelvis effektivitetskrav och marknadskrav på kortare ledtider.

En genomtänkt arbetsorganisation är nyckeln till framgång eftersom den påverkar kvaliteten, produktiviteten, stärker konkurrensen och förbättrar lönsamheten. För den anställde leder det till utveckling i jobbet, bättre arbetsmiljö och ökad anställningstrygghet. Vi gillar att alla inblandade parterna är intresserade av att industrin ska utvecklas och vi tror starkt på upplägget med kontinuerlig uppföljning och hjälp till självhjälp. Vi hoppas på kompetensutvecklingen både på djup och bredd och där inflytande och delaktighet ger förutsättning för medarbetarna att forma arbetet. Samtidigt försöker vi att inte vara naiva i tidsåtgången och vi är lite oroade hur vi ska få ihop det. Klarar vi det?

Vi ser dock redan ett spirande intresse trots att vi ännu inte startat och både ledningen och fackstyrelsen har en stor samsyn i att detta är rätt väg framåt. Produktionslyftet har blivit ett tydligt mål som vi kan sluta upp omkring från alla håll i företaget – vi är både förväntansfulla och taggade att komma igång!

Marit Börjesson (vd) • Anders Olofsson (fackklubbsordförande)


Artikel 2012-11-30

Effekterna talar för sig själva

Setrab AB i Limhamn, ledande tillverkare av aluminiumkylare, avslutade sitt arbete med Produktionslyftet 2009. I vår serie av uppföljningsartiklar reflekterade vi tillsammans med ledning och medarbetare kring hur deras Lean-satsning påverkat dem – slutsatsen blev att den förmodligen räddat företaget …

Setrab AB etablerades redan på 60-talet som importör av kylare och började under 70-talet att producera egna. Deras nisch är kundanpassade värmeväxlare av aluminium, främst för fordonsindustrin, och de har idag ett 60-tal medarbetare. Med bland andra företagets Lean-ansvarige Oscar Serger, ekonomichef Hans-Åke Krantz och vd Fredrik Serger reflekterade vi kring Setrabs arbete med Lean med utgångspunkt i Kunder, Medarbetare, Samhälle och Ägare.


”Reflektionsgruppen” samlad, från vänster: HR-chef Thomas Arvebratt, vd Fredrik Serger, ekonomichef Hans Åke Krantz, inköpschef Kent Grahn, produktionschef Stefan Nordeng, produktionsteknisk chef Jim Eriksson, R&D-chef Fredrik Gustafsson och Lean-ansvarig Oscar Serger.

Kunder
Hos Setrab konstaterar de att effekten av Lean-arbetet påverkar alla processer i företaget. Det finns idag en gemensam och etablerad syn på alla åtgärder, då allt styrs utifrån Setrabs produktionssystem (SPS). Alla infallsvinklar blir gemensamma och arbetet med ständiga förbättringar är något som även kunderna uppskattar.

– Effektiv produktion är en förutsättning för konkurrenskraftiga priser och där är ständiga förbättringar en avgörande del av arbetet, förklarar Oscar Serger.

Han berättar också om kundernas positiva gensvar vid de tillfällen de gör revision, oavsett om det rör sig om tidigare eller nya kunder. De får generellt höga betyg då kunderna ser att de har verklig kontroll över verksamheten. Setrab är dessutom TS-certifierade sedan 1,5 år (internationellt kvalitetsledningssystem för underleverantörer till fordonsindustrin), vilket är viktigt med tanke på att cirka 80 % av omsättningen kommer från fordonsindustrin.

– En annan effekt är att kunderna inte hänger på luren lika mycket som tidigare, ler Oscar. Vi är mer proaktiva nu; förr låg vi steget efter, idag ligger vi i alla fall ett halvt steg före!

Setrab har höga kundkrav på flexibiliteten, vilket var en naturlig infallsvinkel för företaget att tillsammans med medarbetarna ta fram en kompetensmatris. Tanken var att verifiera kompetenserna för att harmoniera dem med produktionssystemet, vilket de tycker att de lyckats bra med.

– Att utnyttja alla kompetenser är ett sätt att undvika ett stort slöseri, framhåller Oscar. Det möjliggör också en utjämning och balansering på kort tid. Vi är inte riktigt där än, men på god väg.

Kvaliteten har gått upp som en följd av att de har full kontroll över processerna, vilket leder till både jämnare kvalitet och högre leveranssäkerhet. Det syns också i de kundattitydundersökningar som Setrab gör; på en skala 0-2 (där bedömningen 0-1 innebär sämre än konkurrenterna, medan 1-2 innebär bättre) ligger de närmare 1,8.

– Idag har vi en helt annan kontroll på verksamheten, säger Fredrik Serger. Vi har ett systematiskt arbetssätt kring problemlösning, sättet vi identifierar och arbetar med avvikelser. Vi har en bättre leveranssäkerhet, halverat antal kassationer och genomloppstider som minskats med veckor.


Produktionslyftets Hans Reich och Setrabs Stefan Nordeng vid en av förbättringstavlorna i produktionen.


I konkreta siffror innebär det att de under de senaste åren minskat ledtiderna med 75 % och kassationen med 50 %.

Medarbetare
Vid förändringar finns det alltid ett motstånd initialt och visst finns det något av detta kvar idag. Alla har dock tillägnat sig arbetssättet, om än i lite olika grad, och arbetar efter produktionssystemet. Alla vet hur och vad de ska jobba med, det finns en tydlighet i planering och upplägg. Förr kunde det förekomma snabba förändringar som inte hade förankrats ordentlig och som därför inte slog igenom hela vägen. Nuvarande arbetssätt innebär att det är lugnare i produktionen med betydligt mindre stress och strul.

Även beträffande omarbete, något som de var ganska dåliga på att mäta tidigare, ser de en positiv trend. Produktionssystemet i sig ökar också möjligheten för medarbetarnas engagemang; både kring vad de gör och hur de gör det har allt blivit mycket tydligare.

Det systematiska arbetssättet och ordningen i verksamheten ger överhuvudtaget bättre förutsättningar för medarbetarna, de trivs helt enkelt bättre. Även om det fortfarande finns en gräns mellan kontor och produktion så är den betydligt smalare idag. Även ledningsgruppen har förändrat sitt arbetssätt, det finns ett gemensamt fokus som tidigare saknades.

Idag har de ett ”kvitto” på att arbetet med kompetensmatris och arbetsrotation både är uppskattat och värdefullt, även om det i början var det svårt att få igång. Idag uppskattar medarbetarna omväxlingen det innebär att arbeta inom ett annat område, samtidigt som tryggheten inför eventuella byten har ökat.

– Förbättringsförslag droppar ständigt in och vi har organiserade möten varje vecka, säger Oscar. Idag vågar vi prova och ändra tankesätt. Förut utgick från att det är som det är, nu vrider vi till det för att se vad som kan åstadkommas.

Samhälle
Setrab har arbetat mycket med energi och miljö, de kan sina processer och vet exakt vad som behöver bytas och när – de förbrukar helt enkelt inte lika mycket som tidigare och har ett bättre organiserat underhåll, färre omarbetningar och mindre kassation. Maskinerna går inte hela tiden, samma sak gäller värme och ventilation.

– Samtidigt har vi tid att jobba proaktivt utanför produktionen, vi behöver exempelvis sällan några extra transporter, inga expressleveranser, säger Hans-Åke Krantz. Idag förekommer det i stort sett inte. Transportkostnaderna sjunkit med fyra femtedelar … Visserligen hade vi då en högre omsättning, men flygtransporter och sådant behövs inte längre.

De har även en helt annan kontakt och samarbete med sina leverantörer. Förr var det ett mer traditionellt leverantör/kund-förhållande, eller som Fredrik säger halvt på skämt: ”Vi skällde på varandra.”


Rent, snyggt och välplanerat – Setrabs produktion av idag.


– Idag vet de vad vi kräver och de ställer upp, fortsätter Fredrik. Vi har exempel där leverantörer, tack vare att vi satt press på dem, har fått andra kunder inom fordonsindustrin.

Leverantörerna vet vad som gäller och Setrab bjuder gärna in dem för besök och inspiration och erbjuder dem att ta efter. Produktionspersonal från flera av deras största leverantörer har varit på besök och de arbetar mycket proaktivt. Det ökar förståelsen för kraven på beställningarna och ger en bred påverkan där Setrab känner att de kan inspirera ut i leverantörsleden.

– Vi har kunder som köper så stora batcher som möjligt, en gång i kvartalet, säger Fredrik. Andra vill ha X antal komponenter i veckan i serier som rullar kontinuerligt. Vi ser vilka leverantörer som förstår och inte … Vitsen med mindre batcher är ibland svårt för en del att ta till sig.

Setrab skulle gärna dela med sig ännu mer av sina erfarenheter, men saknar en naturlig kanal. Beträffande Lean-nätverkande så känner de en avsaknad; de delar som sagt gärna med sig i det småföretagarnätverk de är med i, men saknar kontakten med andra ”Lean-företag” för ett mer konstruktivt erfarenhetsutbyte.

– Jag har i och för sig gjort studiebesök där vi och andra företag ”bytt” besök, säger Oscar. Det ger väldigt mycket, det är lätt att snöa in i sitt eget. Ett bredare Lean-nätverk vore intressant.

Det finns dock andra som också uppmärksammat Setrabs framgångsrika Lean-arbete, vilket de fick bevis för den 30 oktober i år. Då delade bland andra Blekinge Tekniska Högskola, Teknikföretagen och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ut det Sydsvenska Leanpriset till Setrab!

Ägare
När företaget gick som bäst runt 2007-2008 var det mer eller mindre kaos bakom kulisserna. De hade en hög kassation och fick inte ut allt de ville, vilket fick stora konsekvenser när marknaden sjönk. 2009 tappade de 40 % av omsättningen; idag har de fortfarande lägre omsättning än vid toppen men vinsten är tillbaka på samma nivå.

– Vi hade aldrig klarat det ekonomiskt om vi inte gjort denna satsning, säger Hans-Åke. Vårt produktionssystem kring Lean har räddat företaget.


Setrab vann Sydsvenska Leanpriset 2012 med motiveringen: ”Vinnaren har genom ett konsekvent, långsiktigt och engagerat arbete med Lean tagit sig igenom finanskrisens stålbad och kommit ut som ett hel nytt företag med produktion i världsklass.” På bilden ses Setrabs prismottagare Jim Eriksson, Camilla Baeckström Ljung, Oscar Serger och Thomas Arvebratt.


Visst fanns det en stolthet över vad de åstadkom redan 2007/2008, men de släppte helst inte in kunderna i produktionen på den tiden. Ändå hade de nästan allt fokus på produktion; idag är de en affärsorganisation med projektflöde och inriktning på nya affärer, det finns tid för engagemang på annat – produktionen vet de att den fungerar!

– När man arbetar så inriktat som vi gör efter vårt produktionssystem så är det lätt att man tappar historien och bara ser utmaningarna, säger Fredrik. Det har satt sig i väggarna. Samtidigt kan vi alla konstatera att det har hänt mycket.

Setrab har även en förbättringsgrupp på kontoret där fokus initalt låg på 5S, vilket de tyckte blev lite mycket av en ”inredningsfas”; idag fokuserar de på effektivitet och produktivitet även här. Det viktigaste är dock att samsynen finns med strukturerat förbättringsarbete och riktade insatser, exempelvis struktur och organisation kring datorer, mappar, e-posthantering etcetera. Allt är systematiserat.

– Vi diskuterar mycket och går ofta tillbaka till produktionssystemet för att hitta stöd i argumentationen, säger Oscar. Vi använder det som ledstjärna och stabilitet, det är en lika naturlig del i det dagliga arbetet som i utvecklingen framåt.


Så här varmt var det vid besöket hos Setrab i september … Ett glatt gäng som till och med fått Hans Reich på knä!


Framgångsfaktorerna i Setrabs Lean-satsning består i mångt och mycket av att de har en vd som brinner för arbetet och en ledning som aktivt och engagerat stöttat från start. Sedan har de dragit nytta av den positiva spiral som arbetet lett till; frilagd tid har möjliggjort arbete inom nya områden, vilket medfört mer frilagd tid etcetera. För att få till en uthållig utveckling av ständiga förbättringar så är det avgörande att den ”positiva spiralen” återinvesteras och inte används till rationaliseringar eller ökade vinster. Då avstannar arbetet och de långsiktiga effekterna går förlorade.

Setrab har kommit en bra bit på vägen i sitt Lean-arbete, något alla som besöker dem kan konstatera. De har också kommit mycket längre idag än var de befann sig när de avslutade Produktionslyftet. Vad är då deras tips till andra som sliter med sitt Lean-arbete?

– Det går inte att göra detta snabbt, det tar sin tid för polletten att ramla ner, avslutar Fredrik Serger. Visst, vi är ”troende” och kan inte tänka oss att driva företaget utan SPS som bas. Idag behöver vi däremot inte stå på barrikaderna; för fem år sedan var det mer ”halleluja” över arbetet, idag sitter det så hårt att det inte behövs. Effekterna talar för sig själva …


Notis 2012-11-30

Insiktsseminarier med rekordbesök – 350 deltagare!

Den 16 november arrangerade MIUN och Produktionslyftet i samverkan med Lean Forum samt Sundsvalls kommun respektive Z-Group två Lean-seminarier i Sundsvall respektive Östersund. Temat vid seminarierna var Lean Healthcare, men även övergripande Lean-tankar presenterades liksom Produktionslyftets Lean-utbildning. Det kanske bästa med dagen var mixen mellan näringsliv och offentlig sektion, ungefär 50/50 bland de hela 350 deltagarna.

Möjligheten till kunskapsspridning är stor där exempelvis vårdpersonal kan gör studiebesök hos företagen och vice versa; här finns en tydlig utvecklingspotential för regionen. Stort tack till Magnus Lord (på bild med Produktionslyftets Anna Godevärn) som förgyllde seminarierna med både klokhet och humor, samt till Nord-Lock som delade med sig av erfarenheterna från sin Lean-resa. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Notis 2012-11-30

Studiebesök med Produktionslyftsföretag

Hedared Sand & Betong, ett av de senare Produktionslyftsföretagen, var på studiebesök hos Mastec Components i Dalstorp som nyligen avslutat sitt arbete. Mottagande värdar var platschef Daniel Segerqvist och Tommy Säll, Lean-koordinataor för alla enheter i gruppen. Mastec tillverkar komponenter i tunnplåt i korta och medellånga serier och Hedared fick en genomgång av deras Lean-resa. Mastecs struktur på daglig styrning, 5S och utvecklingsarbete var inspirerande även om de påpekade att de har mycket kvar, men det gav ändå Hedared perspektiv på vad som komma skall. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.


Notis 2012-11-30

Teamtavla för mätbar process hos SwePart Verktyg

På SwePart Verktyg i Tyringe genomfördes i början av månaden en uppföljning med Monteringsgruppen. De har etablerat en ”teamtavla” där morgonmöten hålls som planerat. Eventuella störningar från tidigare pass lyfts upp och de arbetar kontinuerligt med stort fokus på att göra processen mätbar. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2012-11-30

Layout-satsningar hos SNA Europe

Pilotområdet på SNA Europe i Bollnäs arbetade i början av november i två grupper med förslag till ny maskinlayout, för att sedan gemensamt arbeta med att utreda möjligheten till att genomföra och investera i framtagna förslag. De har även gått igenom en del layout-teori som grund inför ett Lean-event som anordnas av SNA centralt, då de ska arbeta med layouten i hela fabriken. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.


Notis 2012-11-30

Frukostseminarium om Lean Energy i Eskilstuna

Torsdag den 6 december klockan 07:30 bjuder Chalmers Professional Education och Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) på frukost och föredrag om Lean Energy – energieffektivisering med hjälp av Lean-filosofi. Vid seminariet, som arrangeras på Munktell Science Park i Eskilstuna, medverkar Per-Erik Johansson från DynaMate och Anette Winter från Chalmers Professional Education.

Båda arbetar med kursen Lean Energy som startar i Eskilstuna den 20 mars 2013. På plats finns också deltagare i tidigare kursomgångar som berättar om sina erfarenheter. Anmäl dig på www.chalmersprofessional.se (via affärsområde ”Energi” i högerspalten, scrolla sedan ner till arrangemanget). Mer vet dan.carlsson@produktionslyftet.se.


Notis 2012-11-30

Lean-pris till Produktionslyftsföretag

I samband med seminariet ”Verksamhet för framtiden” den 24 oktober i Halmstad delades Årets Leanpris i Södra Halland och Nordvästra Skåne ut för fjärde gången. Priset gick till Falkenberg Graphic Media AB med motiveringen: ”Med stort engagemang från ledningen, delaktig personal, och en dos humor så fortsätter vinnaren att utveckla sin effektivitet. Vinnaren vågar även pröva sig fram och siktar på ett ständigt lärande i sin organisation.” På plats för att ta emot priset var Hans Karlsson, Martin Lundahl, Marcus Lidbäck och Mattias Sturesson. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.


Notis 2012-11-30

Lean-seminarium med prisutdelning

Den 30 oktober arrangerade BTH och Produktionslyftet med Teknikföretagen och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ett Lean-seminarium i Volvo Lastvagnars lokaler i Olofström. 30-talet deltagare fick lyssna på både Produktionslyftets Lean-coach Joakim Bjurström och Lean-koordinator Ingvar Hagström från Produktionslyftsföretaget Swegon i Tomelilla.

Volvo med bland andra Peter Jensen visade upp sitt lagstyrda målarbete med verkliga lagtavlor i hörsalen. Dessutom delades Sydsvenska Leanpriset ut till Limhamnsföretaget Setrab (se artikeln i detta nummer). Bilden visar från vänster Joakim Bjurström, Henric Johnson (vicerektor BTH) och Setrabs Lean-ansvarige Oscar Serger, i bakgrunden Volvos lagtavlor. Mer vet lena.prinselaar@produktionslyftet.se.


Notis 2012-11-30

HT Svarv i Kalix lever som de lär

I ett nyhetsbrev från Skola & Näringsliv berättas det om Kalix kommun som vill öka kunskapen om företagen och näringslivet på orten bland lärare och studievägledare. Företagsbesöken blev en aha-upplevelse av stora mått och ett av företagen som besöktes var det tidigare Produktionslyftsföretaget HT Svarv där vd Mikael Nilsson tog emot: ”Det funkade bra, vi visade dem verkligheten och fick mycket god respons. Många av lärarna sa att ’det här hade vi ingen aning om’ när de fick se hur vi arbetar. En modern verkstadsindustri har ingenting att göra med den förutfattade bilden av ett skitigt industrijobb.” Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.


Notis 2012-11-30

Nominera till Svenska Monteringspriset

Den 13 mars 2013 delas Svenska Monteringspriset ut för tolfte gången och det är dags att nominera pristagare. Priset tilldelas en person eller en grupp av personer (alltså inte ett företag eller annan juridisk person) som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg, eller någon form av hjälpmedel, som utgör ett industriellt föredöme och därmed bidrar till utveckling inom monteringsområdet.

”Produkt” ovan avser produktutformning med avseende på produktens egen, rationella montering. Alla kan nomineras och själva nomineringen behöver inte vara omfattande, vanligen cirka en A4-sida och några bilder. Regelverk finns på www.monteringsforum.se, mer information har björn.langbeck@produktionslyftet.se.


Notis 2012-11-30

 

Kunskapsförmedlingen har fyllt tio år

Kunskapsförmedlingen, en samlingsplats för svensk forskning inom produktframtagning, har firat tioårsjubileum. De arbetar för att föra ut och nyttiggöra forskningsresultat till svensk industri genom seminarier och driver också en webbplats där svenska forskare och forskningsprojekt presenteras.

Den har idag mellan 5-10.000 unika besökare per månad och i samband med tioårsjubiléet lanseras en ny webbplats med modernare design och ökad funktionalitet. Kunskapsförmedlingen drivs gemensamt av KK-stiftelsen, Mistra, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vinnova i samverkan med Svensk Näringsliv och Teknikföretagen. Läs mer på www.kunskapsformedlingen.se.


Notis 2012-11-30

Rapport från Lean-konferensen i Chicago

Vid årets AME-konferens med drygt 2 000 deltagare i Chicago, med tema Learn-Share-Grow, deltog Produktionslyftets Lean-coacher Joakim Bjurström och Lars Danielsson samt tre andra skandinaviska kollegor. De konstaterade att arrangören hade lyckats få tag på väldigt bra huvudtalare, där de speciellt lyfter fram Patricia Gabow från Denver Health som med tydligt ledarskap och obändig vilja förändrat Denver Health till en framgångshistoria.

De noterade också det tydliga skiftet från att prata verktyg i ”Lean-lådan” till ledarskap och strategifrågor. Tankesättet som lanseras i boken Toyota Kata har även satt sin prägel på det underliggande budskapet. Nästa års konferens arrangeras i Toronto. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet