Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

PeterLedare 2013-02-28 Peter Palmér • Senior Manager Process Support R&D • Scania
Dags att koppla Lean till R&D?

Jag har sett Lean fungera väl i flera olika kulturer, både i Europa och i Sydamerika, och tror helt på att det handlar om oss människor. Både chefer och medarbetare belönas av arbetet med ständiga förbättringar genom en bättre arbetsmiljö. Det är den primära drivkraften. Vi mår bättre, hinner med mer och är säkrare på att få behålla jobben.

I och med att fler företag nu kan ingå i Produktionslyftet kanske det är dags att bredda Lean mot produktutveckling. Inom produktutveckling finns det ett antal olika skolor som talar om Lean och de är inte helt överens om innehållet. Helt klart är dock att mycket handlar om att skapa bra flöden och sedan ta bort hinder på vägen.

Produktutveckling består av två huvudsakliga flöden: Produktflödet och kunskapsflödet. Produktflödet är viktigt för att snabbt få ut nya, säljbara produkter som skapar värde för våra kunder. Detta ska göras så snabbt och så ofta det är möjligt. Kunskapsflödet ska fånga så mycket relevant kunskap som möjligt så att vi kan återanvända den i framtiden för att kunna starta från en högre nivå och därmed få fram innovationer till nya produkter.

Faktum är dock att det mesta av värdeflödet byggs vid produktutvecklingen och sätts i samarbete mellan produktutvecklare, produktionsteknik och produktion. De besparingar och rationaliseringar som sedan kan genomföras i produktionsledet är egentligen marginella. I tidigare ledare har kollegor inom Scania berättat om hur viktigt det är att jobba med samma metoder inom produktion. Det är minst lika viktigt att jobba proaktivt i gränssnitten produktion – produktutveckling – eftermarknad. Det kanske handlar om ”nästa generations värdeflöden och dess symbios” som en kollega på Swerea IVF uttryckte det.

Hur som helst tänkte jag även reflektera lite om hur vi jobbar i min organisation inom R&D i denna ledare. Mycket handlar om ledarskap och vi brukar trycka på att vi ledare har tre uppgifter:

  • Att köra verksamheten
  • Att förbättra verksamheten
  • Att vara lärare.

Sedan förra året har vi en obligatorisk mötesfri timme på morgonen där vi ledare ska vara tillgängliga och aktiva för att hjälpa våra medarbetare att lösa problem och hinder i realtid. Eftersom jag har en verksamhet som börjar tidigare på morgonen så har jag valt att lägga två timmar varje morgon hos respektive grupp i min organisation. Det har gett mig en ypperlig möjlighet att lyssna och förstå mina medarbetare, deras dagliga problem samt att träna både dem och cheferna i hur de skulle kunna lösa problemen; jag skriver ”skulle kunna” då det fortfarande är deras problem i deras dagliga verksamhet och då vore det respektlöst om jag trodde att jag hade bästa lösningen. Dessutom är det träning i problemlösning jag vill ge dem så de klarar sig bättre imorgon, på egen hand, i teamen. Positiv kritik, uppmuntran och beröm brukar ge bra resultat. Som ledare är min huvudsakliga uppgift att stötta med den personliga utvecklingen, det är där jag skapar mervärde.

Det är alltid den som gör jobbet som ansvarar för resultatet och förbättringen av processen, det är de som har den bästa kunskapen och som hela tiden måste fundera på hur det de gör kan göras bättre. Som ledare kan vi visa intresse, träna och ställa utmanande frågor. Häromdagen hade jag och min ledningsgrupp en övning i ”stå & se”, inspirerat av den berömda ”Ohno-cirkeln”. Vi stod tysta och antecknade vad vi såg. Det är mycket intressant att notera hur mycket man kan lära sig av att bara observera och sedan reflektera över det man sett och tror man sett.

Ledaren måste leda förändringen, delta i den dagliga styrningen med egen planering på visuella tavlor. Lean kräver engagemang och uthållighet för att skapa trovärdighet. Målet är att jobba långsiktigt för att skapa en kultur av ständig förbättring. Gör besök, gå och se, få idéer och testa hypoteser. Älska avvikelser, förbättra och utmana. Det är ett ständigt lärande – och det är kul!

Peter Palmér • Senior Manager Process Support R&D • Scania


Artikel 2013-02-28

”Det här är fantastiskt roligt”

Produktionslyftet har under programmets gång breddats mot att inte ”bara” inrikta sig på traditionell tillverkningsindustri. Vi har redan arbetat med exempelvis tryckerier samt ett antal företag inom byggsektorn. Ett av de sistnämnda är Hedareds Sand & Betong AB, som inledde sitt arbete vid enheterna i Hedared och Bollebygd i september 2012.

Hedareds Sand & Betong är ett familjeägt företag som enkelt beskrivet arbetar med betong inom olika användningsområden. De har egna grus- och bergtäkter och är därmed självförsörjande på ballastmaterial. Produktionsenheter finns i Hedared och Bollebygd med produkter inom bygg och utomhusmiljöer. Vi besökte Bollebygd, där de förädlar ballastmaterial samt producerar plattbärlag och stödmurssystem.


Till vänster Thorbjörn Stigson, platschef vid Hedareds Sand & Betong i Bollebygd, tillsammans med enhetens Lean-koordinator Emil Larsson.


Företaget påbörjade sitt arbete med Produktionslyftet sensommaren 2012 och de har etablerat pilotgrupper både i Hedared och i Bollebygd. I Bollebygd är det Emil Larsson som är företagets Lean-koordinator och han har också deltagit i Produktionslyftets Lean-kurs på 7,5 högskolepoäng, en av totalt tre deltagare från företaget. När platschefen Thorbjörn Stigson på Bollebygdsenheten frågade om Emil ville gå kursen nappade han direkt.

– Det var en mycket bra kurs, en riktig ögonöppnare, säger Emil. Föreläsaren Jan Lindér gav en verklig aha-upplevelse, även om det tog en dag eller två att smälta.

I Produktionslyftets upplägg ingår det att företaget ska skicka minst två deltagare till kursen. Att Hedareds valt att skicka ytterligare en person är bara ett tecken på allvaret i den satsning de nu gör.


Tydlighet; tavlor finns uppsatta på alla avdelningar. ”Lathund till dom” … som ”ströar”, inom produktionen av plattbärlag.


– Vi har ett bra stöd från ledningen, inga hinder från något håll, säger Thorbjörn. Alla är överens om att det får ta den arbetstid som krävs, det är helt klart ett prioriterat område.

Enligt den första planen skulle arbetet inledas med en pilotgrupp i Hedared, men de insåg snart att de ville ha en grupp i Bollebygd också. Sagt och gjort; pilotgrupper etablerades inom byggelement i Hedared och plattbärlag i Bollebygd. Arbetet med förbättringsgrupper inleddes i november.

– Idag har vi totalt fyra förbättringsgrupper på plats, säger Thorbjörn. De representeras av den administrativa avdelningen, spisavdelningen, elementfabriken och plattbärlagsavdelningen. Faktum är att vi i dagarna firar vårt 100e genomförda förbättringsförslag!

Introduktionen till de 15 medlemmarna i Bollebygds förbättringsgrupp genomfördes av Emil, som liksom Thorbjörn ingår i företagets styrgrupp för Lean-satsningen. Här fick han tillfälle att berätta för en majoritet av enhetens 25-tal medarbetare om företagets vision. Som alltid inför kommande förändringar så fanns det en del skeptiker, men även en hel del positiva reaktioner.

– Visst står arbetet för en stor förändring, det är ingenting att sticka under stol med, säger Thorbjörn. De ska vänja sig vid att de själva kan förändra, kan påverka. Samtidigt är det ingen som ”fixar allt” åt dem, utan de har mycket mer eget ansvar nu.

I styrgruppen finns alla avdelningar och nivåer av företaget representerade. Tillsammans inledde de arbetet med att etablera en samsyn och ”brainstormade” kring principer och filosofier – något som resulterade i mängder av postit-lappar. Därefter fick var och en i gruppen prioritera tre alternativ var för att utkristallisera de viktigaste.

– Det var intressant att alla var tämligen överens om att en lärande organisation var det viktigaste, säger Emil. Alla insåg vikten av att både kunna dra nytta av den kunskap som finns och vara öppen för nytt!


Rundvandring i fabriken med Thorbjörn, Hans Reich från Produktionslyftet och Emil.


Även Thorbjörn menar att det är en nyckelfaktor för företaget, speciellt med tanke på att de i produktionsavdelningarna har som mål att minst halva styrkan ska kunna alla moment.

– Därför är det så viktigt att lyfta känslan av att vi gör det här tillsammans, säger Thorbjörn. Vi är en liten grupp och är därför ganska känsliga. Med en breddning får vi en betydligt stabilare organisation och mindre känslig produktion.

Med i gruppen är även Anders Wallerius, fackordförande i Bollebygd. Både Emil och Thorbjörn menar att det är viktigt att han är med, inte bara för sina infallsvinklar utan också för att skapa engagemang. Vid tiden för vårt besök var han tyvärr inte på plats.

– Det är viktigt att framhålla att facket inte har något emot detta arbete även om åsikter i sakfrågor kan skilja sig åt, säger Thorbjörn. Diskussionen är viktig och vi samtalar på en helt annan nivå idag.

I sammanhanget är informationsspridningen också avgörande för att skapa samsyn och engagemang, varför de ”tjuvstartat” med daglig styrning. För Bollebygdsenheten är det ett effektivt sätt att få ut informationen brett. Alla i produktionen samlas två minuter vid tavlan varje morgon klockan 06:00, snabbt och effektivit. Det ger samordning då de lyfter dagens mål och stämmer av bemanningen.


En förbättringstavla, vackert placerad bakom ett exempel på företagets eget mursystem.


– Tidigare saknade vi ett forum för att sprida information och för att synkronisera våra aktiviteter, säger Emil. Det gäller att hålla tavlan aktiv och uppdaterad, men det känns kanonbra.

De blev också inspirerade av det studiebesök som genomfördes hos ett tidigare Produktionslyftsföretag, Mastec Components i Ulricehamn. Där använder de mycket visuell styrning, samtidigt som de betonade vikten av att ta det lugnt.

– Vi tyckte att de hade kommit långt, men de hade faktiskt bara ett pilotområde, säger Emil. Min första tanke var ”Herregud, är det så här lång tid det kommer att ta?” Det är dock en bra lärdom att ha med sig i det dagliga arbetet.

Emil menar att det efter kursen, som han avslutade i januari, och med styrgruppsarbetet känns lite som att ligga ett halvt steg före. Risken finns att han vill gå för snabbt fram. Även Kristofer Samuelsson, som sitter i företagets lednings- och ägargrupp och tillika är Lean-koordinator för hela företaget, reflekterar över tidsåtgången. Han erkänner att Lean-arbetet tar mycket mer av hans arbetstid än vad han först trodde, men konstaterar samtidigt att det måste få ta den tid det tar.

– En anledning är att jag som Lean-koordinator för hela företaget inte vill bromsa utvecklingen i förbättringsgrupperna, säger Kristofer. Just nu känns det därför viktigt att försöka hålla jämna steg med alla grupperna och snabbt besvara frågor, städa undan hinder etcetera för att allt ska löpa på så bra som möjligt.

Närmast i arbetet kommer en introduktion till Lean för alla medarbetare inklusive legospel och presentation med avstämning av produktionssystemet. Detta är redan avstämt i ledningsgruppen och förbättringsgrupperna, men nu är det dags att etablera det hos resten av medarbetarna.


Murstenar som väntar på vidare transport.


– Vi ligger på lite olika ”Lean-nivåer” beroende på vem du talar med, säger Thorbjörn. Emil ligger längst fram i vår grupp, sedan Anders Wallerius och jag, därefter de övriga. Det i sig innebär dock en stor potential; när alla har fått samma förutsättningar så känns det som att vi kommer att kunna åstadkomma fantastiska saker!

En viktig del av arbetet är att behålla det stora engagemang och intresse som finns menar Kristofer. De har hört talas om ”besvikelsens dal” när den första Lean-euforin har lagt sig och vill att den ska bli så grund och kort som möjligt.

– Samtidigt är vi lyckligt lottade hos oss med både Lean- och produktionsansvariga i alla grupperna som verkligen brinner för Lean, säger Kristofer. Den här satsningen skulle inte varit möjlig utan dem!

Som Emil avslutningsvis konstaterar: Ju mer vi arbetar med Lean, ju mer inser vi att det finns att göra … Men han konstaterar också:

– Det här är fantastiskt roligt!


Notis 2013-02-28

Positiv uppstart av fas 2 hos Specma

Specma AB har fått en flygande start i det fortsatta Produktionslyftsarbetet. I pilotgruppen, som omfattar rörproduktion och stödjande funktioner, har de haft intensiva diskussioner och många aha-upplevelser för såväl produktion som planeringen.

En djupare förståelse för koppling mellan bland annat flöde, batchstorlekar och ställtider har också uppnåtts. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Notis 2013-02-28

Reflektion över genomförda aktiviteter

ÅMV Production i Åsele reflekterade i januari över arbetet under fas 1 och jämförde med utfall och genomförda aktiviteter som Kanban och daglig styrning. Det var en bra övning med god respons, speciellt kring utvecklingen av mjuka frågor som delaktighet och intresse. Styrgruppen kommer nu att omorganisera sig och införliva styrgruppsmötet i ordinarie verksamhet. Mer vet christer.hedlund@produktionslyftet.se.


Notis 2013-02-28

Välkommen till Svenskt Monteringsforum

Årets Monteringskonferens arrangeras den 13 mars och är en naturlig samlingspunkt för alla som arbetar med utvecklingsfrågor och problemlösning inom monteringsområdet. I år är det artonde gången konferensen arrangeras med syfte att sprida kunskap om forskning och nyheter inom området. Under dagen delas även Svenska Monteringspriset ut. Vid konferensen medverkar bland andra Produktionslyftets handläggare Tero Stjernstoft vid Vinnova samt Produktionslyftsföretaget Öhlins Racing. Anmäl dig på www.monteringsforum.se.


Notis 2013-02-28

MoraOfSwedenMora of Sweden – årets företag i Dalarna

Mora of Sweden har blivit utnämnt till årets företag på Dalarna Business Stjärngala 2013 i Falun med följande vinnarmotivering: ”Med en imponerande skärpa i utvecklingen av såväl resultat som tillverkningsmetoder och med synnerligen vassa produkter samt med ett stort lokalt engagemang framstår bolaget som en värdig vinnare av Stjärnan i kategorin Årets Företag.” Bilden visar vd Fredrik Skarp med utmärkelsen, mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.


Notis 2013-02-28

Bättre kontroll på leveranserna

I mitten av februari följdes förbättringsgruppernas arbete hos Mekanotjänst i Örnsköldsvik upp. Överlag har de kommit igång bra, även med reflektioner över hur daglig styrning fungerar. De har ett ökat fokus på leveranser och kan se exakt var i produktionen artiklarna finns som snart ska levereras. Mer vet lennart.wallberg@produktionslyftet.se.


Notis 2013-02-28

Experimentlust och ställtidsreducering

Alla var laddade när Proton Engineering i Skillingaryd tog sig an en februariövning med både experimentlust och ställtidsreducering för ögonen. De satte upp en mindre flödescell för bearbetning och montering i enstycksflöde med en ny fixtur och landade processen stabilt med en variation på i princip noll.

En förbättringstavla har arbetats fram och som nu ska användas som standard när de inleder arbetet i nästa pilotområde. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2013-02-28

Eliminering av flaskhalsar

Pilotområdet har tagit form vad gäller 5S och daglig styrning hos Slottsbro i Slottsbron. Daglig styrning har medfört ett ökat engagemang och en ökad förståelse för företaget som helhet. Företaget både driver och startar upp flera pilotområden där fokus ligger på flödet. Det finns en betydligt större samsyn nu jämfört med tidigare och de både prioriterar flöde, produkter i arbete och ser vinster med 5S. Dessutom arbetar de mer med att etablera att varje pilotområde ska driva sina egna utmaningar, där flaskhalsar ska elimineras. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.


Notis 2013-02-28

Presentation av produktionssystem

Hos Inission genomfördes en dag med hela Göteborgsenheten engagerad i Lean-spel, vilket ledde till en bra spelutveckling med god vinst. Ledningen presenterade utkastet till företagets produktionssystem på ett genomtänkt och naturligt sätt, där platschefen deltog med stort engagemang. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.


Notis 2013-02-28

Kvalitetsdagen i Norrköping den 13 mars

Kvalitetsdagen genomförs den 13 mars vid Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping. Årets tema – Kvalitets- och verksamhetsutveckling, på bredden och på djupet – erbjuder kunskap om olika typer av utvecklings- och förbättringsarbete som pågår inom svenska företag och offentliga organisationer.

Organisationer som sjösätter stora förbättringsinitiativ av typen Lean, Six Sigma, Processutveckling eller Ledningssystem har ofta även ett behov av mer detaljerade kvalitetsmetoder och verktyg. Det behövs ett samspel mellan strategisk kvalitetsutveckling och operativt förbättringsarbete. Huvudtalare under Kvalitetsdagen är Bo Edvardsson, professor vid Karlstads universitet, och Eva-Lena Frick, vd för Vätternrundan. Programmet innehåller även seminarier och interaktiva workshopar i aktuella ämnen och metoder. Produktionslyftet kommer att vara representerat på plats. För ytterligare information, program och anmälan se www.iei.liu.se/q/kvalitetsdagen.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet