Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Utveckla svensk industri – innan det är för sent

Ledare 2013-03-28: Hans Reich • Produktionslyftet

Bild

Nyligen var jag inbjuden till ett trevligt möte med Region Skåne för att diskutera strukturfondsprogrammen 2014-2020. Mötet inleddes med en bakgrundsinformation som beskrev utvecklingen inom olika branscher. En uppgift som skrämde mig var att sysselsättningen inom tillverkning i Blekinge och Skåne, där cirka 80 000 människor arbetar idag, har minskat 23,9 procent från 2002 till 2010. Mycket oroande. Ändå känner jag mig ganska ensam i min oro.

Läs mer »


Produktionslyft på viktig industrikonferens

Artikel 2013-03-28

Monteringsforum arrangerade i år för nittonde gången sin Monteringskonferens, liksom ifjol på Filmhuset i Stockholm. Under konferensen presenterades vinnarna av Svenska Monteringspriset – som delats ut sedan 2000 – och flera av de medverkande hade direkt eller indirekt koppling till Produktionslyftet, som exempelvis företagsledaren Carl Bennet och VINNOVAs handläggare Tero Stjernstoft.

Läs mer »


Dags att söka till Svenska Leanpriset 2013!

2013-03-28

Varje år prisbelönar Lean Forum ”Best Practice” och goda exempel på Lean-arbete genom att dela ut Svenska Leanpriset. Företag eller organisationer (hela eller delar av) med verksamhet i Sverige som arbetar med Lean-tänkande har möjlighet att söka. Du hittar en utförlig instruktion kring ansökan på Lean Forums hemsida www.leanforum.se/leanpriset – nominera din kandidat senast den 16 maj 2013!


Prioriterade utmaningar i flödesanalysen

2013-03-28

Styrgruppen hos Milleteknik i Partille hade i början av mars en intensiv dag med mycket bra diskussioner, där de utgick från utmaningarna i flödesanalysen. Företaget kunde snabbt prioritera viktiga områden att fokusera på under det fortsatta arbetet. Deras nya flödesgrupp är färdiginstallerad och de prövar nu att montera tre produkter i detta nya flöde, som beräknas ge kraftiga förbättringar med avseende på såväl transporter och lager som takttid och flexibilitet. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.


Lean-erfarenhet för givande diskussioner

2013-03-28

Förväntningarna och intresset var stort hos BAE Systems Bofors AB i Karlskoga inför Lean-introduktionen i styrgruppen. Flera deltagare hade sedan tidigare kunskaper och erfarenheter av Lean vilket ledde till intressanta inspel – efter en heldag med flera omgångar Lean-spel var diskussionen om lärdomar ganska uttömmande! Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.


Ny metod gav sänkt ställtid

2013-03-28

Hos Fricweld AB i Hällefors genomfördes i början av mars en introduktion till SMED (ställtidsreduktion) med all personal. Efter kartläggning av stället vid två maskiner analyserades arbetet och förbättringar togs upp. På den ena maskinen genomfördes även ett ställ med en ny metod som sänkte ställtiden med drygt 50 procent. Operatören upplevde dessutom omställningen som lugnare. Också på den andra maskinen ser företaget potential för en sänkning. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.


Inspiration för utbildare och coacher

2013-03-28

Ett par gånger om året anordnar Produktionslyftet möten för våra utbildare och coacher. Den 18 respektive 19 mars genomfördes träffarna i Göteborg för erfarenhetsutbyte, metodutveckling och inspiration. Deltog gjorde förutom utbildare och coacher även programdirektör Birgitta Öjmertz, programmets ledningsgrupp och ett antal företrädare för Produktionslyftets olika regioner.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet