Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Samverkan för konkurrenskraftig produktion

Ledare 2013-04-30: Eva Wigren • Chef Industriell Utveckling • Teknikföretagen

  Teknikföretagen var en av initiativtagarna till att Produktionslyftet drog igång och vi anser fortfarande att projektet fyller en viktig funktion när det gäller att höja kunskapsnivån inom produktionsteknikområdet. För att behålla och bygga ut produktionen i Sverige måste vi kunna konkurrera med länder som har betydligt lägre kostnadsnivåer och detta kräver hög kunskap om hur man kan höja produktiviteten i företagen.

Läs mer »


Tydliga Lean-ringar på vattnet

Artikel 2013-04-30

Vi fortsätter våra företagsbesök för att dokumentera de verkliga effekterna av Lean hos tidigare Produktionslyftsföretag. Vi fokuserar inte på vinster och omsättning, utan diskuterar med företagen kring deras fortsatta Lean-resa. Den här gången besökte vi Mastec i Dalstorp.

Läs mer »


Stora effekter i värdeflödet hos Slottsbro

2013-04-30


 
  Slottsbro AB i Slottsbron har under mars och april arbetat med kartläggning av företagets flöden. Bland annat genomfördes en ny värdeflödesanalys på en tidigare produkt och de konstaterade att den interna ledtiden i processen har minskat med 30 procent, mycket tack vare daglig styrning och 5S. Den värdeskapande tiden hade nästan halverats och sträckan som materialet rör sig är nu cirka en tredjedel mot tidigare. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.

Pilotgrupp inom administration hos Berg Propulsion

2013-04-30

På Hönö i Öckerö kommun inledde i mitten av april Berg Propulsion Production AB arbetet med en andra pilotgrupp, denna inom det administrativa flödet. Det skedde med en kick-off med Lean-spel där företagets vd också presenterade arbetet under fas ett. Nästa steg är att Lean-koordinatorn beskriver flödet med gruppen för att vidare diskutera upplägg för daglig styrning. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.


Enics i Malmö hos tidigare Produktionslyftsföretag

2013-04-30

Som ett led i det initiala Produktionslyftsarbetet genomförde Enics i Malmö ett studiebesök hos Setrab i Limhamn. Besöket blev mycket lyckat och både besökare och värdar insåg snabbt att oavsett bransch så har de samma utmaningar.

Läs mer »


Framgångsrikt avslut hos Swegon i Tomelilla

2013-04-30

Hos Swegon i Tomelilla genomfördes att avslutsmöte efter deras framgångsrika medverkan i Produktionslyftet. Viktiga nyckeltal som mätts under tiden är leveranssäkerhet, produktivitet, lageromsättningshastighet och de noterar tydliga förbättringar inom samtliga, vilket företaget kopplar till sitt Lean-arbete.

Läs mer »


Workshop med Ekolyftet – konkurrenskraft genom hållbar utveckling

2013-04-30

Nu påbörjas bygget av Ekolyftet med en workshop den 23 maj i Stockholm. Ekolyftet är en utveckling av Swereas satsning på Ekodesign och inspirerat av Produktionslyftet, där det pågår en dialog mellan de båda ”lyften” och där Produktionslyftet delar med sig av arbetssätt, erfarenheter och metodik.

Läs mer »


Fackligt nätverk kring hållbart arbete

2013-04-30

Med målet att verka som goda exempel för andra lokala klubbar inom IF Metall Göteborg har det startats ett fackligt nätverk kring hållbart arbete för att stärka det lokala facket. I mitten av april var det introduktion med medverkan av bland andra Hans Reich, vilket följdes upp av en studieresa till det tidigare Produktionslyftsföretaget Ostnor utanför Mora.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet