Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Produktionslyftet – inspirerande årsbarn & Perfect Match

Ledare 2013-05-31: Helena Jerregård • Vd SICS i Västerås • Processledare Automation Region

  Med etablering 2007 – årsbarn med Produktionslyftet! – har Automation Region sedan verksamheten etablerats haft en tydlig koppling till Lean. I Sverige är automation och Lean viktiga framgångskoncept som har alla förutsättningar att utvecklas vidare. Lyckade satsningar inom dessa områden innebär en framgång för hela AB Sverige.

Läs mer »


”Får man vara med en gång till?”

Artikel 2013-05-31

WR Controls i Timmele avslutade sitt arbete med Produktionslyftet i början av 2010. Som ett led i vårt arbete med att följa upp tidigare Produktionslyftsföretag besökte vi dem i mars för en reflektion kring deras fortsatta Lean-arbete. Vi mötte ett välmående företag med framtidstro och ett väletablerat Lean-tänk.

Läs mer »


Inspirationsträff på Kockums Maskin

2013-05-31

Lean Lantbruk håller inspirationsträffar för lantbrukare runtom i landet och i april passade de på att studera Lean-arbetet på Kockums Maskin i Kallinge, ett av de tio pilotföretagen i Produktionslyftet. Lean Lantbruks inspirationsträff arrangerades tillsammans med LRF Konsult i Blekinge där Kockums Maskins vd Mats Malmqvist berättade om deras arbete.

Läs mer »


5S-uppföljning och spridning

2013-05-31

Hos Kitron i Jönköping följde de i april upp sitt 5S-arbete där de har nått bra resultat i pilotområdet. De är även igång med arbetet att sortera och systematisera i ytterligare ett flöde.

Läs mer »


Mentorskap för egen utveckling

2013-05-31

I Skillingaryd fortsätter SMED-projektet i Proton Engineerings första pilotgrupp, där våra coacher har tagit ett steg tillbaka för att låta arbetet drivas av gruppen och dess egna Lean-koordinatorer.

Läs mer »


Verksamhetsanpassat lego-spel

2013-05-31

MA Nordic i Östersund driver en verksamhet som innebär stora och långa kundprojekt där ledtiden kan löpa över 1-1,5 år, kundunika projekt som ställer krav på såväl planering som konstruktion och produktion. Utmaningen är att hitta en puls och att kunna standardisera.

Läs mer »


Branschrelaterade motivationsseminarier

2013-05-31

Produktionslyftet medverkade under maj vid ett par bransch- och företagsarrangemang för att sprida kunskap om Lean och programmets arbete. Den 7 maj genomfördes Café Avanto i regi av Göteborg Business Region där diskussioner nu pågår med ett potentiellt deltagarföretag. Den 17 maj var det en VVS-konferens i Göteborg med ett 90-tal medverkande som lät sig inspireras. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.


Avsluts- och framtidsplanering

2013-05-31

Arkitektkopia i Stockholm har i maj haft sin sista workshop med Produktionslyftets coach, där fokus låg på flöde och utjämning av operatörsresurserna över olika arbetsuppgifter.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet