Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Att skapa samsyn kring verksamhetens utmaningar

Ledare 2013-06-25: Dan Carlsson • Utbildningsansvarig Produktionslyftet

  Under våren har vi genomfört utbildningar i Lean produktion på nio orter i landet, från Luleå i Norr till Växjö i söder. Enligt deltagarna skapar utbildningen goda möjligheter för att utveckla samsyn kring verksamhetens utmaningar, förståelse för ledarskapets roll vid implementering och det ständiga lärandet som måste falla på plats för långsiktig framgång.

Läs mer »


De satsar på ett modernt Sverige

Artikel 2013-06-25

Inom Produktionslyftet arbetar vi för att övertyga företag om möjligheten med att effektivisera sina processer. Som en del av Produktionslyftet utbildar företagen även medarbetare via kursen Lean produktion, framtagen av Chalmers. Nu har vi träffat ett antal studenter från Chalmers tekniska högskola som själva valt att fördjupa sig inom Lean med sitt kandidatarbete, bland annat genom att besöka tidigare Produktionslyftsföretag.

Läs mer »


Struktur och engagemang gav ökad lönsamhet

2013-06-25

Efter en flytt och många nya medarbetare var mycket kunskap som tidigare satt i väggarna försvunnen. Leveranssäkerheten och lönsamheten var låg. Efter kontakt med IUC Norrbotten kunde de ta del av satsningen Produktionslyftet. Efter 18 månader med Lean-coachning går Duroc Engineering nu med vinst för första gången och de gör idag på normal arbetstid vad som tidigare hade krävt treskift. Nedanstående text har publicerats i IUC Norrbottens årsredovisning för 2012.

Läs mer »


Det värdefulla engagemanget

2013-06-25

Hos Nord-Lock i Mattmar genomfördes i slutet av maj en utvärdering av deras arbete kring att öka engagemanget ytterligare. Företaget fortsätter utvecklas och växa och det är mycket som händer. Trots de stora förändringar som genomförs inom bolaget lyckas de genom målmedvetet arbete ändå att behålla ett högt engagemang. Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Uppskattat och välarrangerat studiebesök

2013-06-25

16 personer från MA Nordic i Östersund genomförde ett mycket uppskattat och välarrangerad studiebesök hos Produktionslyftskollegorna hos Jonsson & Paulsson Industrier, också de i Östersund. Jonsson & Paulsson Industriers vd Mattias Marktin tog emot och guidade besökarna in i verksamheten för att sedan låta dem delta i företagets kvalitetsmöte klockan 08:47 och därefter det dagliga ledningsgruppsmötet 09:15.

Läs mer »


IF Metall på besök hos Produktionslyftsföretag

2013-06-25

Den 5 juni genomförde nätverksgruppen kring Lean inom IF Metall i Göteborg en träff hos det tidigare Produktionslyftsföretaget Cryo. Gruppen fick en introduktion till företaget av Bengt Andreasson som förklarade varför de gick med i Produktionslyftet samt Cryos produktionssystem; de arbetade i över ett år med att formulera sitt överenskomna produktionssystem.

Läs mer »


Handlingsplan med förbättringsförslag

2013-06-25

Hos ACAB i Alfta genomfördes i mitten av maj en coachningsinsats kring standardiserat arbetssätt i montering, en effektiv dag med positiva medarbetare. Flera förbättringsförslag togs fram, där en del blev inplanerade för snabb åtgärd medan andra hamnade i den fortlöpande handlingsplanen. Dagen avslutades med en diskussion kring de tavlor som placerats ut i verksamheten. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.


Värdeflödesanalys och förbättringsförslag

2013-06-25

Värdeflödesanalys och förbättringsförslag

Hos Specma AB i Örnsköldsvik genomfördes i mitten av juni en värdeflödesanalys i pilotgruppen. Analysen följdes av givande diskussioner och flera konkreta förslag till förbättringar. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet