Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Vem snodde osten?

Ledare 2013-08-30: Karin Johansson • Affärsområdeschef Samhällsbyggnad Chalmers Professional Education


 
  ”Vem snodde osten?” Ja, det är väl vad alla företagsledningar oroar sig för, att osten – eller affärerna/affärsmöjligheterna/uppdragen – ska ta slut. För den som undrar över denna märkliga metafor får jag hänvisa till den tankeväckande boken av Spencer Johnson från 1999 med samma namn. ”Sniffa upp” den omedelbart om du har missat den, annars riskerar du att bli kvar på stationen när osten är slut och tåget rullar vidare.

Läs mer »


Utväxling av medarbetarnas engagemang

Artikel 2013-08-30

Smekab AB i Önnestad avslutade sitt engagemang i Produktionslyftet sommaren 2010 och har därefter framgångsrikt drivit sitt Lean-arbete på egen hand. Effekterna är tydliga och på många sätt mätbara, men de talar hellre om inställningen och det förändrade ”tänket” än om siffror och statistik.

Läs mer »


Strategi för ökad kapacitet

2013-08-30

Mötet på Höganäs Verkstad i Höganäs i början av augusti var egentligen tänkt som en uppstart efter semestern. Istället för att ”bara” planera för kommande aktiviteter inleddes ett konkret arbete med företagets strategi för att öka kapaciteten både i produktionen och – framförallt – i försäljningen. Daglig styrning är deras forum, vilket bygger på ett måltillstånd som ska möjliggöra en ny organisation. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Genomtänkt och tydligt resultat

2013-08-30

Citybutikerna i Borås är ett av få Produktionslyftsföretag inom livsmedelsbranschen och de driver arbetet framåt på ett utmärkt sätt. I mitten av augusti genomfördes den sista planeringen innan metodikens andra fas kommer igång på riktigt. Företaget har jobbat vidare med skriften kring sitt ”produktionssystem” under sommaren och resultatet känns både genomtänkt och tydligt. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.


Diskussioner kring kommande utmaningar

2013-08-30

På Slottsbro i Slottsbron lanserades under sommarmånaderna företagets vägledande principer och de utmaningar som företaget står inför. Ekonomichefen ledde presentationen och förbättringsgrupperna på kontor, distribution, hyvleri och snickeri fick sedan diskutera detta samt vilka utmaningar respektive grupp står inför. Dessa grupper kommer sedan att starta upp efter semestern. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.


På Österby Gjuteri börjar resultaten synas

2013-08-30

Efter ett år med Produktionslyftet kan Österby Gjuteri i Österbybruk kassera in viktiga resultat i de två pilotområden som startades i slutet av 2012. Företaget har höjt den interna leveranssäkerheten i gjuteriet från cirka 60 % i slutet av kvartal 1 till fem veckor i rad med 100 % i juni.

Läs mer »


AFA Försäkring anslår medel till Produktionslyftet

2013-08-30


 
  3 000 000 kronor har tilldelats Produktionslyftet vid Swerea IVF för att ta fram och testa ett upplägg för att lyfta arbetsmiljöfrågor tydligare i programmets metodik. Metodiken kommer att utprovas i utvalda pilotföretag.

Läs mer »


Styrelsen på besök hos Bror Tonsjö

2013-08-30

  Den 26-27 augusti genomförde Produktionslyftets styrelse ett möte i Göteborg. Deltog gjorde även ledningen för Lean Lantbruk där alla var överens om nyttan av att ytterligare utveckla samarbetet mellan programmen.

Dessutom besöktes ett av regionens Produktionslyftsföretag, Bror Tonsjö i Kode, vilket var mycket uppskattat av såväl styrelsens medlemmar som företagets representanter. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


Framtidens industriarbete med Swerea IVF och Produktionslyftet

2013-08-30

På Industridagen i Göteborg den 14-15 oktober 2013 har du möjlighet att diskutera framtidens industriarbete med Swerea IVF och Produktionslyftet. Industridagen är ett årligen återkommande arrangemang som Industrirådet genomför. Här samlas industrins företrädare för att tillsammans manifestera viktiga fokusområden för industrin och därmed för Sverige.

Läs mer »


IF Metall-representanter på besök hos Ostnor

2013-08-30

Ett 15-tal deltagare från IF Metalls klubbledningar i Göteborgsområdet gjorde den 18-19 juni en studieresa till Ostnor. Företagen de representerade var bland andra Atlet, Assa OEM och Entrematic samt en del tidigare Produktionslyftsföretag. Deltog gjorde även Produktionslyftets Hans Reich. Vid studiebesöket imponerades deltagarna naturligtvis av Ostnors dagliga styrning i produktionen och de resultat de uppnått genom sin Lean-satsning, men kanske ännu mer av hur Ostnor använder visualiseringstavlor kring samverkan mellan företaget och IF Metall; allt som inte omfattades av sekretess avhandlades på samma sätt som vid styrningen av produktionen.

Läs mer »


Produktionslyftet på Innovation by Collaboration

2013-08-30

Temat för konferensen Innovation by Collaboration den 3-4 september är ”Innovation Union 2020”, där en del av Innovation Union är de fortsatta satsningarna på innovation inom strukturfonderna. Diskussionen om innehållet i den kommande programperioden 2014-20 pågår och i programarbetet lyfts bland annat samverkan mellan nationella och regionala nivåer och mellan flera aktörer fram.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet