Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

En arena för industrins långsiktiga kompetensutveckling

Ledare 2013-09-26: Bengt Forsling • Ordförande Riksföreningen Teknikcollege Sverige

Vilken är den viktigaste byggklossen för att stärka företag, individer och regioner i Sverige? För mig är det självklart partssamverkan! Om inte arbetsgivare och arbetstagare inser möjligheterna för samtliga parter med att samarbeta så kommer svensk industri aldrig utvecklas och därmed inte heller kunna klara sig i den globala konkurrensen. Svenska industriföretag har blivit världsledande just för att vi i Sverige har en unik samverkan och ett väl etablerat förtroende mellan fack och arbetsgivare.

Läs mer »


Mer Lean inom EU ska ge effektivare program

Artikel 2013-09-26

EUs regionalpolitiska satsningar för 2014-2020 är av stort intresse för Produktionslyftet, där vi gärna framhåller nyttan och effekterna av vårt arbete. För att lära oss mer om förutsättningarna besökte vi en varm sommardag i juli Veronica Gaffey, chef för Regios utvärderingsenhet i Bryssel.

Läs mer »


Vill ni vara med i Produktionslyftet en gång till?

2013-09-26

Tre platser i den pågående etappen av Produktionslyftet kommer att erbjudas till företag som redan tidigare deltagit i Produktionslyftet. Medverkan en andra gång ska syfta till att företaget ska kunna ta ytterligare ett tydligt steg i sin utveckling, där det kan röra sig om till exempel tillämpningar av Lean på utveckling, marknadsföring, ny-/ombyggnad av fabrik, ledarskap, medarbetarutveckling etcetera.

Läs mer »


Från kris och krig till värdefull samverkan

2013-09-26

– företag i Produktionslyftet berättar hur de nått framgång

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostmöte med Swerea och Produktionslyftet vid Elmia Subcontractor den 14 november. Du kommer att få lyssna till företagen Ostnor och Mastec som berättar om sina utvecklande förändringsresor, genom vilka företagen har stärkt sina möjligheter att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Läs mer »


Lean-seminarium i Ljungby den 7 oktober

2013-09-26

Under rubriken ”Stor satsning på ökad produktivitet och lönsamhet” genomför Högskolecentrum i Ljungby en stor satsning på att utveckla organisationer och företag i samarbete med Produktionslyftet. Den 7 oktober har de därför samlat flera personer inom Produktionslyftet som berättar om hur systematiskt förbättringsarbete ger ökad produktivitet, mer nöjda medarbetare, lönsamhet och fler nöjda ”kunder” – inom både industri och offentlig förvaltning. Välkommen måndag den 7 oktober mellan 13:00-17:00, anmäl dig till malin.erikson@ljungby.se.


Förbättringsfokus hos MA Nordic

2013-09-26

Arbetet hos MA Nordic i Östersund går vidare efter en inledande fas med värdeflödesanalys. Efter detta har förbättringsmetodik med fokus på PDCA introducerats under sensommaren med mycket givande diskussioner kring förbättringar inom tidsredovisning och materialstyrning. Mer vet christer.hedlund@produktionslyftet.se.


Positiv uppsummering hos Swepart

2013-09-26

Swepart Verktyg AB i Tyringe avslutade i slutet av augusti sitt arbete med Produktionslyftet. Uppsummeringen av deras resa blev väldigt positiv med en struktur för fortsatt förbättringsarbete och – vilket de påpekar – ett annorlunda ”tänk” jämfört med tidigare.

Läs mer »


Produktionslyftet på Island

2013-09-26

På Island genomfördes ett seminarium i anslutning till 13Al+, ett nordiskt tvärvetenskapligt projekt som kopplar samman isländska designers och svenska aluminiumproducenter för att studera möjligheterna kring aluminiumproduktion på Island. Hans Reich från Produktionslyftet deltog i slutkonferensen och berättade dels om Produktionslyftet, dels om vikten av en effektiv produktion för att ge möjlighet att skapa nya aluminiumföretag på Island. På bilden ses till vänster industridesigner Dag Holmgren (DH Industriell Design) och Hans Reich. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.


Fördubblad verksamhet hos Specma

2013-09-26

Specma AB i Örnsköldsvik har genomgått en stor förändring under året där de bland annat har fördubblat sin verksamhet. Uppstarten med Produktionslyftet efter sommaren inkluderade såväl en tillbakablick som en översyn av företagets handlingsplan. Bilden visar värdeflödesanalys hos pilotgruppen i röravdelningen. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Trevligt klimat i Arvika vid Swegons avslut

2013-09-26

Utöver förbättrade siffror på produktivitet, omsättningshastighet och kvalitet med mer, konstaterade Swegon i Arvika att även ”mjuka frågor” hade förbättrats under tiden inom Produktionslyftet. Idag sprids fler ”positiva tankar” mot tidigare konstaterade de bland annat från fackligt håll, ett bättre samarbetsklimat helt enkelt.

Läs mer »


Stort Lean-intresse inom byggbranschen i Stockholm

2013-09-26

Fredagen den 13 september arrangerade Lean Forum Bygg i samarbete med Chalmers Professional Education/Samhällsbyggnad ett frukostseminarium hos Ernst & Young i Stockholm. Lean Forum Byggs ordförande Kajsa Simu hälsade välkommen med en kort introduktion och lämnade därefter över till Hans Reich från Produktionslyftet.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet