Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Produktionslyftet i Roslagsgjuteriet

Ledare 2013-11-29: Crister Ek • Vd Roslagsgjuteriet AB

Bild

Roslagsgjuteriet har en lång tradition av att gjuta komplext järngjutgods i små och medelhöga volymer till industriella kunder i Norden. Vi kombinerar ett stort hantverkskunnande med modern produktionsteknik, simulerings- och analysutrustningar för att möta våra kunders höga krav på komplicerat gods i anpassade material. Efter krisens år 2008 och 2009 blev det mycket tydligt att en omsvängning skett i branschen med krav på bland annat minskade lager, ökad kundorderstyrning och en avsevärt högre leveranssäkerhet.

Läs mer »


Från kris och krig till värdefull samverkan

Artikel 2013-11-29

I samband med mässan Elmia Subcontractor i Jönköping den 12-15 november arrangerade Produktionslyftet tillsammans med Swerea ett välbesökt frukostmöte på torsdagen. Under ledning av moderator Hans Reich berättade Produktionslyftsföretagen Mastec och Ostnor om både fällor och framgångar i sina respektive Lean-satsningar.

Läs mer »


Förbättringspotential och engagemang

2013-11-29

På Gränsfors Bruk i Bergsjö har en engagerad styrgrupp tagit sig an Lean-spelet i sann laganda, en övning som både ägare Daniel Brånby och vd Thomas Eriksson fann verkligt givande.

Läs mer »


Lösningsinriktade grupper i Rottne

2013-11-29

Det var en mycket bra dag hos Rottne Industri i början av november, där de har tagit ett stort steg framåt beträffande grupputvecklingen. De inledde dagen med styrgruppens pulsmöte där fokus låg på avrapportering av pågående avvikelseuppföljning, ett arbete som också går framåt. Det är ett stort engagemang i gruppen för de uppgifter som de är satta att lösa. Mer information har gunnar.backstrand@produktionslyftet.se.


Engagerade grupper i Söderköping

2013-11-29

Hos Elektromontage är engagemanget fortsatt starkt, bland annat efter ett inspirerande studiebesök hos Produktionslyftsföretaget Mastec. Deltagarna driver nu utformning av en ny personlig arbetsvagn som kombinerar material, verktyg och dokumentation.

Läs mer »


Entusiasm och filmanalys hos Hedareds

2013-11-29

På Hedareds Sand & Betongs enhet i Bollebygd har de bland annat skapat en grupp som ska se över arbetssätt och tider. Uppstarten var mycket entusiastisk och de var överens om hur de ska arbeta vidare. En normal dag fungerar uppstarten riktigt bra, medan andra cykeln under eftermiddagen kan utvecklas ytterligare. Båda cyklerna kommer att filmas för att sedan analyseras. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.


Visualisering och struktur i Partille

2013-11-29

Hos Milleteknik i Partille har ett första möte genomförts i anslutning till projektstyrningstavlan, ett mycket väl genomfört möte med stort engagemang och bra utfall. Företaget har struktur och ordning med en tydlig visualisering av sina utvecklingsprojekt. Prioriteringstavlan med kommande veckas aktiviteter fungerar också mycket bra. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.


Tempo kring förbättringsarbete

2013-11-29

Utanför Specma i Örnsköldsvik har snön börjat falla, men inne på företaget är det högt tempo och värme. Pilotgruppen har lagt grunden för sitt arbete med ständiga förbättringar genom att sätta upp regler kring förbättringsarbetet samt tagit fram en tavla för uppföljning av förslag/problem. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.


MITC – Mälardalen Industrial Technology Center

2013-11-29

MITC vid Mälardalens högskola har skapats för att bättre matcha näringslivets och högskolans olika behov. Den 21 november arrangerade de ett event för att dela med sig av erfarenheter, resultat och framgångar av samverkan mellan akademi och näringsliv i regionen, något som lockade ett drygt 100-tal deltagare till Eskilstuna. Dagen bjöd på flera föreläsningar, däribland från Produktionslyftsföretaget Eepabs vd Mikael Joki (på bilden tillsammans med Anders Martinsen från Mälardalens högskola), och eventet avslutades med norrmannen Anders Indset som talade mycket inspirerande under rubriken ”Key Drivers of European Manufacturing”.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet