Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Starkt engagemang, positiva resultat – och mycket att se fram emot!

Ledare 2013-12-20: Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Bild

Nu är snart ännu ett spännande år till ända. Vid vårt senaste pulsmöte för oss som arbetar i Produktionslyftet, där vi går igenom läget både vad gäller coachning, utbildning och insikts-/motivationsarbetet, tog vi bland annat upp de många företag som vid årsskiftet avslutar sin 18-månaders coachningsresa och som nu ska fortsätta på egen hand.

Läs mer »


Kockumiternas framgångsrika revansch

Artikel 2013-12-20

Kockums Maskin AB var ett av Produktionslyftets tio första pilotföretag. De har under och efter tiden med Produktionslyftet gjort en verklig resa, där de ett tag var endast ett telefonsamtal från konkurs. Idag återanställer de och kan visa svarta siffror – och de låter med stolthet medarbetarna visa upp deras produktionssystem. I november tilldelades de engagerade ”Kockumiterna” årets Sydsvenska Leanpris!

Läs mer »


Glädjande och inspirerande seminarium i Östersund

2013-12-20

Ett 40-tal personer samlades den 4 december för att dela erfarenheter och få ny inspiration i Östersund. Seminariet inleddes av Mattias Marktin från Jonsson & Paulsson Industrier som kunde visa på en fantastisk utveckling under senaste året med goda exempel på Lean i praktiken. Även Ove Karlsson och Linda Haugskott från Lean Lantbruk (på bilden tillsammans med Anna Godevärn till vänster) gav oss en god inblick i arbete med Lean inom det svenska lantbruket - spännande att se potentialen! Stort tack till alla deltagare – mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Ekolyftet hjälper företag att införa ekodesign

2013-12-20

Ekolyftet är ett pilotprojekt inom Swerea som tilldelats medel av Vinnova och där även Produktionslyftet deltar. Syftet är att lyfta svensk industris förmåga och möjligheter till hållbara innovationer i produktframtagningen – det vill säga ekodesign – och därmed dess konkurrenskraft. Målet är att ta fram, och i några företag prova och vidareutveckla, metodik för implementering av hållbarhet vid utveckling av produkter och processer.

Läs mer »


Nominera pristagare för Svenska Monteringspriset 2014!

2013-12-20

Du är välkommen att föreslå pristagare inom ditt eget företag eller från andra företag – du kan även söka själv, det behöver alltså inte vara någon annan som nominerar. Det finns inga krav på att de nominerade måste vara medlemmar i Monteringsforum. Priset delas ut vid Årets Monteringskonferens den 18 mars i Stockholm. Statuter och övrig information finns här. Mer information har bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.


Enhetlig utformning och synkronisering

2013-12-20

På City Knalleland i Borås diskuterade de under andra veckan i december sina tavlor för daglig styrning. Dels söker de en enhetlig utformning, dels vill de att de ska synkronisera bättre mot den centrala tavlan. Eftersom det var det sista styrgruppsmötet för året med Produktionslyftets Lean-coach lades även planen upp för det kommande arbetet under våren. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.


Samsyn kring utmaning

2013-12-20

Hos Proton Engineering i Skillingaryd adresserades i mitten av december deras utmaningar kring materialhantering inför kommande år. De vill separera materialdelen från produktionssidan och inledande diskussioner genomfördes med materialhanterarna. En god samsyn över problembilden skapades, vilken förmedlas till ledningen. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet