Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Tillväxtföretagens utmaningar & tillväxthinder

Ledare 2014-01-29: Lars Aspling • Certifierad Management Konsult (CMC) och följeforskare Aspling Konsult AB

På uppdrag av Tillväxtverket har jag genomfört en ”Behovsanalys för större småföretag” bland utpräglade tillväxtföretag med 10-49 anställda för att ge Tillväxtverket vägledning vid utformning av insatsområdet ”Riktade insatser för större småföretag för att bland annat stödja affärsutvecklingen”. I denna ledare vill jag sprida kunskaper om hur tillväxtföretag kan identifieras på ett objektivt sätt och de insikter om tillväxtföretagens utmaningar och tillväxthinder som framkommit genom behovsanalysen.

Läs mer »


Avgörande för svensk industri

Artikel 2014-01-29

Sommaren 2013 avslutade SwePart Verktyg i Tyringe sitt arbete med Produktionslyftet. Efter konkurs några år tidigare och en skakig konjunktur har de lyckats vända utvecklingen till svarta siffror och nyanställningar. Dessutom drar de ett viktigt strå till stacken för att behålla svensk industri genom att utbilda morgondagens verktygsmakare.

Läs mer »


Positiv utveckling mot flöde

2014-01-29

Det var ett bra möte i Munkfors hos Munkforssågar den 17 december, där de fokuserade på att hitta fler slöserier i pilotområdet. Det noterades att förslagen blir alltmer styrda mot att få flödet att bli bättre, vilket är en positiv utveckling. De arbetar också med att hitta alternativa mätmetoder vid omställningar, eftersom dessa är deras största tidstjuv. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.


Uppföljning med störningsfokus

2014-01-29

SenseAir AB i Delsbo genomförde i början av december en uppföljning med styrgruppen vad gäller handlingsplan och mål beträffande de förbättringar de gör. Samtidigt följdes pilotområdets arbete med daglig styrning och förbättringsgrupper upp, där fokus låg på störningar och hur de ska lära sig att identifiera dessa. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.


Mycket har hänt hos Specma

2014-01-29

Det har varit ett minst sagt turbulent år för Specma AB i Örnsköldsvik! Vid utvärderingen efter de 16 månader som företaget har deltagit i Produktionslyftet så kunde de konstaterat att förutom Produktionslyftsarbetet så har Specma dessutom flyttat hela produktionen till nya lokaler, tredubblat omsättningen och fördubblat antalet anställda.

Läs mer »


Svenska Leanpriset 2014

2014-01-29

Lean Forum efterfrågar och prisbelönar varje år förebilder genom Svenska Leanpriset. Organisationer med verksamhet i Sverige har möjlighet att söka och ansökningar välkomnas under våren. Lean Forums medlemmar inbjuds till studiebesök hos vinnare och några finalister. Tidigare vinnare har varit: AstraZeneca, Turbuhaler • Autoliv Sverige • Capio S:t Görans sjukhus, akutflödet • Gambro Lundia, Manufacturing Monitors • DeLaval International AB, Tumbafabriken • Emballator Lagan Plast • Malmö stad, Sdf Södra innerstaden, Avdelning Individ och Familj • Saab Automobile.

Läs mer »


Lean-seminarium i Gnosjö den 4 februari

2014-01-29

Välkommen till inspirationsseminarium om Lean i Gnosjö den 4 februari 2014 mellan 13:00-16:00 på GKC (Gnosjöandans Kunskapscentrum). Deltar gör Arne Ottosson och Ingalill Ebbesson från Gnosjö kommun samt representanter från Gårö Plåtprodukter, Gnosjö Laserstans och Nyströms Metallgjuteri. Dessutom medverkar Hans Reich och Tomas Wigerfelt från Produktionslyftet, som också är medarrangör tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping, Träcentrum, Gnosjö kommun, Made in Gnosjö och GKC. För anmälan se www.produktionslyftet.se – mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet