Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Hur kan vi säkerställa att Sverige fortsättningsvis kan behålla industrin?

Ledare 2014-04-24:
Henry Andersson • Ordförande IF Metalls Verkstadsklubb • Cryo AB

  Jag heter Henry Andersson och arbetar på Cryo AB, ett mellanstort företag i Göteborg som tillverkar tryckkärl för flytande gaser. Konkurrensen är stenhård inom vårt område och vi konkurrerar med företag utanför Sveriges gränser. Hur ska vi kunna bli mer lönsamma?

Läs mer »


Värdiga vinnare efter långsiktigt arbete

Artikel 2014-04-24

Strängbetong i Kungsör bygger för framtiden med en långsiktig satsning på industriellt byggande. Fabrikschefen Marie Nordqvist och hennes medarbetare har lyckats föra in sitt nytänkande i den traditionella byggbranschen – den 31 mars tilldelades de Lean Forum Byggs pris Årets Lean-byggare för sin insats.

Läs mer »


Lean-spel med GPS hos Gränsfors Bruk

2014-04-24

Tisdagen den 1 april genomfördes Lean-spel med alla anställda vid Gränsfors Bruk AB – hela 25 personer – och det handlade inte om något skämt … Tvärtom, alla gick in i denna givande dag med liv och lust men också stort allvar, som enligt utvärderingen gav inspiration på bred front för deras fortsatta arbete. En gedigen insats från styrgruppen presenterades också, GPS – Gränsfors Produktions System – som fyndigt nog kallas ”Nya Tag”, passande för ett traditionellt hantverk för yxtillverkning. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Utmaningar och SWOT i fokus hos Setrab

2014-04-24

Setrab AB i Limhamn är ett av de företag som deltar i en andra, fördjupad omgång av Produktionslyftet, denna gång med fokus på projektprocessen. I mitten av april diskuterades vad de lärt sig under ett studiebesök hos Autotube i Varberg, hur experimentet med en ny projekttavla har gått och så genomförde de en SWOT-analys. Ett fokus för utvecklingsarbetet börjar utkristalliseras och ett resonemang kring hur de kan jobba med ”Måltillstånd” gav ett förtroende för ett bra arbete framöver. De allra viktigaste utmaningarna ska filtreras fram och nyckeltal definieras till nästa möte, då pilotområdet ska fastställas och arbetet framöver planeras. På bilden ses Camilla Baeckström Ljung och Oscar Serger från Setrab med Produktionslyftets Magnus Thordmark. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.


Föredrag med WOW hos Bolon

2014-04-24

I slutet av mars presenterade styrgruppen på Bolon AB i Ulricehamn sitt utkast till den skrift där de beskriver sitt produktionssystem. Det har ett mycket träffande arbetsnamn: WOW (Way Of Working). Metodiken följdes noggrant och fungerade mycket bra. Under mötet kom de även fram till de utmaningar som kändes mest relevanta och valde efter en lång och fruktbar diskussion ett pilotområde där flödet är relativt omfattande med många anställda med olika arbetstider – detta istället för att fokusera på ytterligare piloter, något som dock kan bli aktuellt i ett senare läge. En produktiv dag! Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.


Kartläggning med AHA hos Contiga

2014-04-24

Hos Contiga AB i Norrtälje fick de till en riktigt bra sammanhållen dag kring flödeskartläggning med många aha-upplevelser, bland annat kring partistorlekar, ordning och reda samt när och var arbetsmoment utförs. De har redan startat en hel del bra styrtavlor i produktionen som kommer att utvecklas efter hand. Man har jobbat mycket bra med att informera och förankra förändringsresan med Produktionslyftet hos alla medarbetare redan innan starten och styrgruppen har en bra samsyn om att utveckla företaget. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.


Kittning med LEGO hos Produktionslyftet

2014-04-24


 
  I arbetet med att ta fram nya byggstenar för Produktionslyftet presenterades nyligen ett upplägg för att ge en förståelse för betydelsen av instruktioner och komponentförsörjning vid montering. På bilden ses coachningsansvarige Richard Berglund när han försöker få ihop en Lego-bil med hjälp av en instruktion som får representera det vi ofta hittar på monteringsarbetsplatser runt om i Sverige. 

Läs mer »


Framgångsrika förändringar vid avslut hos Proton

2014-04-24

I Skillingaryd avslutade Proton Engineering AB sitt arbete med Produktionslyftet den 18 mars. Företaget har verkligen tagit till sig Produktionslyftets koncept och gjort mycket, bland annat inom Daglig Styrning. De har satsat en hel del på att genomföra förändringar i celler och lyckats korta sina ledtider. Även på inköpsavdelningen har de genom ett konsekvent arbete lyckats få bort materialbristen. På bilden ses Proton Engineerings produktionschef Jonas Pellgaard med Produktionslyftets Richard Berglund. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Vad gör man egentligen om dagarna på en industri?

2014-04-24

Denna trevliga rapport har vi fått direkt från källan, nämligen Falks Metall i Gnosjö (aningen redigerad): ”I veckan har vi arbetat med något som heter Produktionslyftet. Det är ett omfattande nationellt program som initierats av Teknikföretagen och IF Metall 2006 med syfte att stärka svensk industri. För ett småföretag är detta arbete väldigt intressant där vi får ställa oss frågor som ’Varför finns vi?’ ’Vad är vi bra på?’ ’Vad kan vi förbättra?’ Ibland kan man tycka att det är jobbigt med förbättringar, då det som oftast är förknippat med en viss arbetsinsats.

Läs mer »


Produktionsklusterkonferens i Katrineholm den 20-21 maj

2014-04-24

Med rubriken ”Mötesplats för framtidens framgångsrika verkstäder” bjuder Produktionsklustret in till sin årliga konferens. Här presenteras resultat från en omfattande satsning som bidrar till att Sverige är ett av världens främsta länder för långsiktigt hållbar produktion år 2030.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet