Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Om jag får säga vad jag tycker …

Ledare 2014-05-28: Hans Reich • Produktionslyftet

De flesta etablerade riksdagspartierna framhåller med all rätt vikten av att behålla jobben i Sverige. Då är det också avgörande att vi jobbar ”rätt”; är det så att vi måste arbeta mer i Sverige? Vore det inte bra om vi kunde jobba mindre och samtidigt få mer gjort genom att hushålla med människornas tid, hushålla med el, hushålla med material och hushålla med hur vi använder våra fabriker och vår gemensamma sektor?

Läs mer »


En gång till med HP Tronic

Artikel 2014-05-28

Vi fortsätter med våra återbesök hos tidigare Produktionslyftsföretag för att reflektera kring deras fortsatta arbete. Vi har bara besökt en bråkdel men varje gång så har vi blivit positivt överraskade. Hos HP Tronic, som denna artikel handlar om, blev det dessutom dubbelt upp – för att ytterligare stärka sitt framgångsrika arbete har de sökt sig till Produktionslyftet för en andra omgång!

Läs mer »


Givande dag med flera utmaningar

2014-05-28

I Söderhamn hos Pepab Produktionspartner genomförde de i mitten av maj en workshop kring målbild och strategi. Det var en givande dag med högt tempo och många bra diskussioner, där flera aktuella utmaningar vaskades fram och nyckeltal diskuterades. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.


Insikt och inspiration från Bryssel

2014-05-28

För cirka ett år sedan besökte Produktionslyftet EU-parlamentet i Bryssel och Veronica Gaffey, chef för utvärderingar vid Generaldirektoratet för regionalpolitik. Detta har vi nu följt upp med ett besök hos Doris Schroecker som är chef för enheten Industrial Technologies, Policy and Strategy vid Generaldirektoratet för forskning och utveckling. Genom att på detta sätt följa upp VINNOVAs och Tillväxtverkets – det vill säga Produktionslyftets finansiärers – kontakter inom EU får vi möjlighet att skapa oss en tydligare bild kring hur Produktionslyftets inriktning och arbetssätt passar in i EUs långsiktiga satsningar. Artikeln kommer att presenteras under sensommaren. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.


Stadig tillströmning till Produktionslyftet

2014-05-28

Årets kvot av företag som godkänts till Produktionslyftet börjar fyllas, även om det finns några platser kvar. Ett av de senaste företagen är Hanson & Möhring AB i Halmstad, som Produktionslyftet skrev avtal med i mitten av maj. På bilden ses Claes Andersson, vd för Hanson & Möhring, tillsammans med Richard Berglund från Produktionslyftet. Mer information kring möjligheten att söka till Produktionslyftet har richard.berglund@produktionslyftet.se.


Månadens förebild maj 2014

2014-05-28

Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) är en ekonomisk förening med företagarföreningar och näringsliv i de tre orterna Köping, Arboga och Kungsör inklusive kommunerna själva. Föreningen utser regelbundet månadens förebild och för maj valde de Marie Nordqvist, fabrikschef på Produktionslyftsföretaget Strängbetong i Kungsör. Motiveringen lyder: ”Marie Nordqvist har med entusiasm och konsekvent ledarskap utvecklat Strängbetong i Kungsör till ett framgångsrikt företag och ett föredöme för svensk byggindustri.

Läs mer »


Fördjupande omgång kring produktutveckling

2014-05-28

Hos Setrab AB i Limhamn, ett av de fyra företag som deltar i en andra fördjupande omgång av Produktionslyftet, har en introduktion av Lean Produktutveckling genomförts för pilotgruppen samt samtliga konstruktörer och produktionstekniker. Även en nulägesanalys av offertprocessen som även innehåller utveckling av lösningskoncept har genomförts. Här har pilotgruppen på bilden formulerat sin utmaning, ett första måltillstånd och utformat experiment som ska genomföras och utvärderas. Mer information har magnus.thordmark@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet