Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Energi för förändring

Ledare 2014-08-28: Thomas Björkman • Energimyndigheten
Avdelningen för Energieffektivisering • Programansvarig för PFE


 
  På ett stort stålföretag ringde driftspersonal till kontrollrummet: Det är för lågt tryck på kylvattnet! Trycket höjdes, stålet producerades vidare, alla nöjda. Här fanns ett energiteam som bad att få titta på konsekvenserna, vilket ansågs onödigt när produktionen fungerade bra. För att göra en lång historia kort så analyserades kostnaderna för pumpdriften för kylvattnet från älven vid det förhöjda trycket.

Läs mer »


Doldisarna bakom Produktionslyftet

Artikel 2014-08-28

Inom Produktionslyftet presenterar vi en stadig ström av företagsartiklar, utvärderingar och eventreportage. Något vi däremot sällan nämner är de grupperingar som arbetar i bakgrunden, en dold skara människor som ändå är de som bygger förutsättningarna för programmet: Produktionslyftets styrelse och ledning. När vi nu planerar som bäst för ytterligare en programperiod berättar här deltagarna själva om arbetet fram tills nu och deras syn på framtiden.

Läs mer »


Arbetsmiljöperspektiv hos Brogren Industries

2014-08-28

Sedan hösten 2013 pågår ett projekt finansierat av AFA Försäkring som syftar till att integrera arbetsmiljöperspektivet ytterligare i Produktionslyftets metodik. Brogren Industries utgör ett av tre pilotföretag där former för att integrera arbetsmiljöperspektivet testas. I slutet av juni besökte projektets referensgrupp företaget och det blev en givande dag där referensgruppen fick ta del av företagets bakgrund och pågående Lean-resa.

Läs mer »


Färre slöserier hos Milleteknik

2014-08-28

I mitten av juni genomfördes avslutsseminariet hos Milleteknik i Partille, där tydliga framsteg i deras Lean-arbete med fokus främst inom produktion och produktutveckling har skett. Bland annat har monteringen byggts om till flödesceller för kundorderstyrd produktion med lätt ombyggbara celler och flexibla materialställ, vilket har förkortat direkta tider och synliggjort slöserier.

Läs mer »


Experiment och förbättringar hos Nilsson Special Vehicles

2014-08-28

Engagemang och delaktighet präglar förbättringsarbetet hos Nilsson Special Vehicles med goda resultat av bland annat Kanban, packsatser och daglig styrning. Stort fokus ligger också på att mäta och följa upp aktiviteter. De för även diskussioner kring förslag på en ny layout för att skapa möjligheter för ny modell planerad för en utländsk marknad. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.


Aktiviteter och diskussioner hos Haglund

2014-08-28

Hos Haglund Industri i Gällstad deltog pilotgruppen aktivt med resonemang kring möjliga sätt att effektivisera materialförsörjningen. Ett antal olika typer av artiklar valdes ut för att pröva Kanban-lösningar och ett eventuellt tvåbingesystem. Vid följande styrgruppsmöte hade de sedan en genomgång av förmiddagens aktiviteter i pilotområdet, då de också diskuterade olika möjligheter kring hur styrgruppen kan bli mer involverad. Mer information har jan.andersson@produktionslyftet.se.


Principer och pilot hos R-man

2014-08-28

Vid R-man i Värnamo har de sammanställt företagets principer samt valt pilotområde och gruppmedlemmar. De har utöver detta fastställt sina utmaningar, planerat arbetet för pilotgruppen framöver samt startat med daglig styrning. I mitten av augusti genomfördes en Lean-introduktion för alla och Lean-spel med pilotgruppen med gott resultat. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.


Lean som arbetssätt inom bygg

2014-08-28

Lean används för verksamhetsutveckling i många olika branscher och under de senaste åren har filosofin även fått fotfäste inom samhällsbyggandet. Lean Forum Bygg arrangerar den 19 september ett frukostseminarium hos Veidekke i Lund där Hans Reich från Produktionslyftet ger en introduktion till Lean och visar på framgångsrika exempel.

Läs mer »


PiiA Summit – innovation inom automation

2014-08-28

Det strategiska innovationsprogrammet PiiA – Processindustriell IT och Automation – har som målsättning att stärka Sveriges företag genom effektivare processer och automation. Produktionslyftet har sedan tidigare en del samverkan med Automation Region, en av aktörerna bakom PiiA, där även tankarna kring Lean ingår som en viktig del i programmets satsning. Den 21-22 oktober arrangerar PiiA sin årskonferens PiiA Summit tillsammans med Automation Region och SICS i Västerås, där bland annat ett antal av PiiAs beviljade projekt kommer att presenteras. Konferensen är en mötesplats för företag och forskningsparter som vill medverka till strategisk förnyelse inom området och löper lunch-till-lunch och anmälan görs via www.sip-piia.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet