Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Tillsammans har vi nått långt

Ledare 2014-12-18: Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Så här långt har 200 företag, från Pajala i norr till Tomelilla i söder, påbörjat sin Lean-resa med Produktionslyftet. Det innebär en 18-månaders coachningsresa för att öka förändringsförmågan och därmed förändringstakten, som ju faktiskt är den enda bestående konkurrensfördelen. Vår ambition framåt är att nå ett betydligt större genomslag genom en omfattande regional verksamhet och en stabil och kvalitetssäkrad nationellt sammanhållen struktur.

Läs mer »


”Vi har något riktigt bra på gång …”

Artikel 2014-12-18

Elektroautomatik (EA) i Göteborg är ett smart företag. Inte bara för att de har varit med i Produktionslyftet, de har även en övergripande ambition i sitt arbete som både omfattar att behålla produktionen i Sverige och att attrahera nästa generations medarbetare. De har dessutom insett att vikten av en gemensam målbild inte nog kan betonas.

Läs mer »


Är tomtens verkstad Lean?

2014-12-18

Barnens önskelistor skickas in och produktionen har säkert startat i tomtens verkstad. Stora volymer ska produceras på kort tid, men är verkstaden Lean? Fredrik Karlsson på Ny Teknik har frågat automationsexperten och Produktionslyftets Lean-coach Björn Langbeck hur det står till med den saken.

Läs mer »


NCC besökte Strängbetong i Kungsör

2014-12-18

Styrgruppen från NCCs avdelning bostad i Stockholm hade många frågor om framgångsfaktorer och praktiska erfarenheter i Produktionslyftsarbetet vid besöket hos Strängbetong i Kungsör i mitten av november.

Läs mer »


Väletablerade vägledande principer

2014-12-18

På Deform är arbetet i full gång med att formulera och förankra företagets vägledande principer. I slutet av oktober samlade styrgruppen Deforms medarbetare för att medverka i utvecklingen av företagets principer. Styrgruppens utkast till vägledande principer utmanades av medarbetarna i mindre grupper.

Läs mer »


Välfyllt i Värnamo

2014-12-18

I början av december arrangerade Värnamo Företagarförening ett frukostseminarium kring Lean till vilket Produktionslyftet bjöds in. Hans Reich deltog som moderator och Christian Silvasti från Emballator Lagan Plast svarade på frågor kring deras framgångsrika Lean-arbete. Med 120-talet deltagare var det ett synnerligen välbesökt arrangemang och dessutom en mix av både tillverkande företag och handelsföretag, som alla verkade väldigt nöjda. Seminariet har även lett till ett antal uppföljningsbesök. Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.


Nominera till Svenska Monteringspriset 2015!

2014-12-18

Välkommen att föreslå pristagare inom ditt eget företag eller från andra företag, eller varför inte söka själv? Det finns inga krav på att de nominerade måste vara medlemmar i Monteringsforum, som är arrangören bakom priset. Priset delas ut vid Årets Monteringskonferens den 11 mars i Stockholm. Nomineringarna ska vara inkomna senast den 6 februari 2015 – se www.monteringsforum.se för statuter. Mer information har bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.


Positiva signaler efter Scanautomatic

2014-12-18

Den 2 december genomförde Svenska Mässan det sedvanliga uppföljningsmötet med branschrådet för mässorna Scanautomatic och ProcessTeknik. Ett 20-tal personer deltog vid mötet där Mikael Jansson från Fairlink initierat och intressant presenterade den sammanställning som gjorts runt mässorna, med både tillbakablickar och identifiering av trender.

Läs mer »


Vad är skandinaviskt Lean?

2014-12-18

I slutet av november arrangerade KTH Leancentrum en seminarie- och reflektionsdag utifrån frågeställningen ”Vad är skandinaviskt Lean?”. Ett 90-tal personer från akademi, näringsliv och offentlig sektor kom till Södertälje Stadshus för att höra forskare inom ämnet från Sverige, Norge och Danmark samt lyssna till chefer som visade på praktikfall. Efter seminariedelen organiserades sju dialoggrupper med olika inriktning, där deltagarna fick röra sig fritt mellan dem utifrån open space-metodiken.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet