Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Se till att inte missa tåget

Ledare 2015-01-28: Ingegerd Andersson • Tommy Blom
IF Metall-klubben vid Nolato Plastteknik AB

Vi måste erkänna att det gick som tåget när vi kom igång med i Produktionslyftet. Ledningen hade lyft tankarna kring en satsning och från fackets sida ställde vi oss genast positiva och betonade att vi ville vara aktivt engagerade. Vid de första presentationerna kring det kommande arbetet var både ledning och fack på plats, en inställning som sedan löpt genom hela arbetet.

Läs mer »


Mycket att lära från Japan – men kulturen har betydelse

Artikel 2015-01-28

Tillsammans med en grupp europeiska Lean-kollegor reste Produktionslyftets Richard Berglund med brittiska Industry Forum till Japan för en veckas intensiva studiebesök och diskussioner. Vilka lärdomar kan vi dra till nytta för Produktionslyftets utveckling? Här sammanfattar Richard sina erfarenheter i en reseberättelse från soluppgångens rike …

Läs mer »


”Huset” presenterades för alla på Heléns Rör

2015-01-28

Den 20 januari samlades ledningsgruppen för Heléns Rör i Halmstad samt alla avdelningschefer för en lansering av HVS, Heléns Verksamhets System, i korthet kallat ”Huset”. Gruppen var så pass stor så mötet delades upp i två omgångar, förmiddag och eftermiddag. Alla delar av HVS presenterades av ledningsgruppen på ett förtjänstfullt sätt, där ett rollspel presenterades och analyserades som visade på hur produktion genomför sin dagliga styrning.

Läs mer »


Engagemang för Kata-metodik hos Chris Marine

2015-01-28

Engagemang för Kata-metodik hos Chris Marine Hos Chris Marines i Malmö drivs de av ett stort engagemang i pilotgrupperna som startat med Kata-metodiken, där Lean-koordinatorerna Anita Vogelius och Marcus Johansson hjälper till att leda arbetet. Ovanligt nog har arbetet börjat på kontoret där det handlar om två olika administrativa flöden – orderprocessen respektive releaseprocessen (del av produktutvecklingsprocessen – som har påbörjat ett förbättringsarbete mot ett måltillstånd som initierats av styrgruppen.

Läs mer »


Trimning hos OilQuick i Hudiksvall

2015-01-28

Strax före årsskiftet genomfördes en Lean-introduktion för pilotområdet på OilQuick i Hudiksvall, som visare både ett stort engagemang och en god förståelse för Lean-principer. I mitten av januari följdes arbetet upp med teori för styrgruppen kring daglig styrning, vilket upprepades under eftermiddagen för pilotgruppen. Det sistnämnda rörde sig mest om intrimning då de redan har god erfarenhet av morgonmöten. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.


Tjuvstart på Handelsträdgården i Hällnäs

2015-01-28

Vid Hällnäs Handelsträdgård nordväst om Umeå har de sedan november arbetat med sina värderingar och principer, men även ”tjuvstartat” med exempelvis en förbättringstavla i verksamheten. I december genomfördes en Lean-introduktion och presentation av arbetet för pilotgruppen, som även tog fram ett första utkast på sin tavla. Styrgruppen arbetar vidare med att ta fram arbetssätt för daglig styrning. Mer information har jenny.larsson@produktionslyftet.se.


Seminarium om Lean produktutveckling

2015-01-28

Hur kan du maximera tid, vinst och kvalitet genom en praktisk händelsestyrd utvecklingsprocess? Swerea IVF i samarbete med ABB, Lean Forum och MITC bjuder in till ett mycket intressant seminarium i Västerås den 12 mars. Föreläser gör Ronald Mascitelli, erkänd konsult, LPD-expert, utbildare och författare till flera böcker i ämnet, varav den senaste är ”Mastering Lean Product Development: A Practical, Event-Driven Process for Maximizing Speed, Profits, and Quality”. Seminariet kostar 1750 kronor exklusive moms – för anmälan och information klicka här.Mer vet magnus.thordmark@produktionslyftet.se.


Experimenterande hos Emballator Lagan Plast

2015-01-28

I januari spelade Emballator Lagan Plast i Ljungby Lean-Kata Simulation för alla produktionsledare för att inspirera coachningen, en bra dag med mycket experimenterande. Deltagarna kändes nöjda efter dagen och flera kliver verkligen fram och driver på bra. Intressant utveckling! Mer information har joakim.bjurström@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet