Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Tar ni order i en global konkurrens med er produktion i Sverige?

Ledare 2015-02-26: Stefan Hörberg, grundare och huvudägare av HP Tronic Group, ett av de företag som medverkar en andra gång i Produktionslyftet

Det är dags att nyindustrialisera Sverige! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att göra vårt yttersta att behålla industrin i Sverige. Utav gammal hävd har vi oftast jagat förbättringar i första hand i produktionen. Produktionspersonalen kan oftast inte påverka hela företagets processutnyttjande eftersom förutsättningarna sätts högre upp i hierarkin/ledningen. Därför anser jag att vi måste utmana den administrativa processen i företagen, vi måste även börja mäta och följa upp tjänstemännens utförda arbeten och inte bara produktionspersonalens insats.

Läs mer »


Nyindustrialisering – ett produktionslyft?

Artikel 2015-02-26

Tillväxtverket bjöd den 20 februari 2015 in till en workshop kring tillverkningsindustrins framtid, förutsättningarna för nyindustrialisering och Produktionslyftets plats i denna utveckling. Ramböll Management Consulting har under perioden november 2014 till januari 2015 på uppdrag av Tillväxtverket genomfört en studie av Produktionslyftet just med tanke på nyindustrialisering och dagen syftade bland annat till att inhämta synpunkter och reflektioner som bidrag till studien. Bland deltagarna fanns representanter från förutom Produktionslyftet och Tillväxtverket bland andra Teknikföretagen, Vinnova och Energimyndigheten.

Läs mer »


Förståelse för hur Lean-filosofin bäst implementeras

Artikel 2015-02-26

Produktionslyftets Lean-kurs i Malmö avslutades den 22-23 januari med kursredovisningar, diskussioner och gästföreläsning av Anders Paarup Nielsen från Center for Industrial Production, Aalborgs universitet. Anders gav intressanta exempel på olika sätt att ”tänka Lean” i olika verksamheter med olika ambitionsnivåer, från de korta verktygsinriktade projekten till långsiktiga, strategiska satsningar som arbetar med kulturen i hela företaget.

Läs mer »


Ny ledamot i Produktionslyftets styrelse

2015-02-26

Ottar Henriksen, styreleder för Lean Forum Norge, blir ny medlem i Produktionslyftets styrelse. Produktionslyftet och Lean Forum Norge har under en längre tid haft långtgående kontakter, med erfarenhetsutbyte och i diskussioner kring att bygga upp ett liknande initiativ som Produktionslyftet i Norge. Produktionslyftet medverkade också vid genomförandet av Lean Forum Norges stora konferens fjol. Med Ottar som styrelseledamot i Produktionslyftet läggs nu grunden för en ytterligare fördjupning av samarbetet. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


Alternativt Lean-spel hos Elbogen

2015-02-26

När Elbogen Electric i Malmö startade sitt arbete med Produktionslyftet i mitten av januari provades ett alternativt Lean-spel. Spelet betonar Kata-metodiken mer än vad som brukar ske i det vanliga spel med legoklossar som normalt används. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.


Positiva uppföljningar hos Contiga

2015-02-26

Hos Contiga i Norrtälje genomförs uppföljning av de utvärderingar som gjorts kring startade arbetssätt med diskussioner kring spridningsplan och organisation av olika team. De har även haft uppföljning av pilotområdet, där daglig styrning fungerar mycket bra liksom förbättringsgruppsarbetet. Kopplingen mellan nyckeltal och måltillstånd är också bra. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.


Flera återkopplingar hos Nolato

2015-02-26

Produktionslyftets Hans Reich var i mitten av februari inbjuden till Nolato MediTor i Torekov för att hålla ett föredrag i samband med ett personalmöte. Besöket gav en återkoppling på flera sätt; Nolato MediTors vd Michael Holmström var tidigare vd för Produktionslyftsföretaget SwePart Verktyg, erfarenheter som han nu tagit med sig till sitt nya företag. Enligt Michael blev föredraget lyckat med positiv personal och många diskussioner. Nolato i sin tur har haft inte färre än tre olika koncernbolag med i Produktionslyftet tidigare: Cerbo, Plastteknik och Polymer. Kan det vara dags för ett fjärde? Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.


Lean Energi – för företag som vill effektivisera sin energianvändning

2015-02-26

Undersökningar visar att de flesta tillverkande företag har potential att kunna halvera sin energianvändning, där tillförsel av kompetens anses vara den viktigaste faktorn för att lösa detta. Mittlyftet – ett samarbetsprojekt mellan IUC Z-Group AB och MIUN med finansiering från Region Jämtland – erbjuder företag ett utvecklingsprogram med Lean som metodik. I april 2014 startade fyra företag i programmet Lean Energi med syfte att minska energianvändningen och därmed också sänka sina kostnader.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet