Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Vill ni vara med i Produktionslyftet en gång till?

2015-04-29

Fyra platser i den pågående etappen av Produktionslyftet kommer att erbjudas till företag som redan tidigare deltagit i Produktionslyftet. Medverkan en andra gång ska syfta till att företaget ska kunna ta ytterligare ett tydligt steg i sin utveckling, där det kan röra sig om till exempel tillämpningar av Lean inom utveckling, projektprocessen, marknadsföring och försäljning, ny-/ombyggnad av fabrik, utveckling av leverantörskedjor, ledarskap, medarbetarutveckling etcetera.

Läs mer »


Historiskt steg för byggsektorn mot att bli en modernare industri

Ledare 2015-04-29: Helena Lidelöw • Konstruktionschef Lindbäcks Bygg
Biträdande professor träbyggnad Luleå tekniska universitet

Som styrelseledamot i Lean Forum Bygg är det otroligt roligt att följa det som händer just nu inom svensk byggindustri. Intresset för Lean har aldrig varit större och antalet partnerföretag skjuter i höjden. Framförallt är det häftigt att det är företag av alla storlekar som hör av sig, det är inte bara de stora aktörerna med sina resurser som identifierar Lean som en väg framåt, det händer saker även på ”gräsrotsnivå”. Samtidigt finns det grundläggande skillnader mellan traditionell industri och byggindustrin, där vissa tankar och principer måste ifrågasättas och anpassas och där tillströmningen av företag tydligt visar vikten av Lean Forum Byggs arbete.

Läs mer »


Lek och Lean för en hållbar utveckling

Artikel 2015-04-29

Slottsbro AB i det lilla samhället Slottsbron i Värmland ägs av den danska koncernen Kompan A/S men har en tydlig regional förankring. De avslutade Produktionslyftet i oktober 2013 och under resan har de myntat två uttryck som genomsyrar hela deras Lean-process: ”Att mäta är att veta” samt ”Var behöver produkten mig idag?” Och över alltsamman svävar Slottsbroandan … Detta reportage är den 15e i serien av reflektionsartiklar från tidigare Produktionslyftsföretag.

Läs mer »


Avslut för Produktionslyftets fyra ”fördjupningsföretag”

2015-04-29

I slutet av mars genomfördes ett slutseminarium efter de ”fördjupningsresor” som genomförts i fyra tidigare Produktionslyftsföretag. Företagsrepresentanter och Produktionslyftets Lean-coacher från HP Tronic, Setrab och Lagan Emballator Plast fanns på plats vid mötet i Ljungby; från Rototilt Group deltog endast Produktionslyftets Lean-coacher.

Läs mer »


Positivt men lite vemodigt avslut hos Gränsfors Bruk

2015-04-29

Den sista mars var det dags för avslut för Produktionslyftet hos Gränsfors Bruk i Bergsjö, tillverkare av kvalitetsyxor sedan mer än 100 år tillbaka. Lite vemodigt blev det då såväl företagsrepresentanter som Produktionslyftets Lean-coacher tackade för tiden som varit, samtidigt som Gränsfors genomförande har varit imponerande.

Läs mer »


Uppmärksammad ”hemflytt” av produktion

2015-04-29

OilQuick i Hudiksvall har påbörjat arbetet med att insourca produktion, både för att säkerställa den och korta ledtiderna. Detta har bland annat uppmärksammats i tidningen ”Hela Hälsingland”, som i en artikel från slutet av mars beskriver företagets satsning. OilQuick har precis haft några av sina bästa månader någonsin och investerar 30 miljoner kronor i nya tillverkningsmaskiner, skriver tidningen.

Läs mer »


Deltagande och engagemang hos EVU

2015-04-29

Hos EVU – Energi- & VVS-Utveckling AB – genomförde de i mars Lean-introduktioner vid enheterna i såväl Lund som i Karlshamn. Företagets vd deltog vid bägge tillfällen med stort engagemang och skötte själv stora delar av introduktionen, vilket var mycket positivt. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.


Förbättringar kring säkerhet och ergonomi

2015-04-29

I april genomförde pilotgruppen på Åkers Sweden i Åkers Styckebruk en workshop i standardiserat arbetssätt för ”återställande av gjutsystem”. Gruppen filmade arbetet och letade slöserier, varefter de diskuterade fram en gemensam standard. Under arbetet identifierades även ett antal förbättringsförslag för arbetet, framförallt gällande säkerhet och ergonomi. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.


Medskick till Valmet från Permobil

2015-04-29

I mars genomförde Valmet i Sundsvall ett bra studiebesök hos Permobil, där de fick en övergripande bild av deras Lean-resa. Produktionslyftet har varit en viktig del i förändringsarbetet i kombination med koncernens eget arbete och konsultinsatser, där Produktionslyftet lyftes fram som avgörande för företagets mjukare värden samt förmågan att kunna se och förstå helheten. Medskicket från Permobil till Valmet bestod av uppmaningarna ”var uthållig”, ”håll det enkelt” samt ”våga prova”. På bilden visar Permobils Mikael Boija från studiebesöket. Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.


Produktionslyftspresentation vid SLA-dagen

2015-04-29

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) arrangerade den 15 april SLA-dagen i Näringslivets Hus i Stockholm. 4000 företag – alla inom ”den gröna sektorn” – är medlemmar i SLA, exempelvis inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet