Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Vilja till förändring bygger ”nya industrin”

Ledare 2015-06-24: Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Produktionslyftet har nu hållit på i åtta år och det vi gör bygger vidare på verksamhet vi bedrivit långt innan dess. Det här med att tänka och agera långsiktigt är en av våra vägledande principer, både i arbetet i företag och för oss själva. Vi pratar ofta om att det i arbetet i företagen är så att även om vi också kan se resultat på kort sikt, så kommer de stora effekterna på längre sikt.

Läs mer »


Vitaliserar orten genom sin satsning på Lean

Artikel 2015-06-24

AB Munkforssågar avslutade sitt arbete i Produktionslyftet i början av 2014. I vår uppföljning av tidigare Produktionslyftsföretag besökte vi dem ett år senare för en reflektion kring deras fortsatta Lean-satsning och mötte ett inspirerande företag där Lean-arbetet kommit att bli en naturlig del av företagets vardag.

Läs mer »


Nytt upplägg för operatörsunderhåll hos Hanson & Möhring

2015-06-24

På Hanson & Möhring i Halmstad har de testat Produktionslyftets nya underlag för operatörsunderhåll, vilket togs emot mycket bra där de ser en stor nytta med att jobba på det sätt som materialet beskriver. Både underhållsavdelningen och produktionspersonalen ser fram emot att pröva upplägget fullt ut och pilotområden är redan utvalda. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.


Taggad flödeskartläggning hos Ankarsrum Motors

2015-06-24

Ankarsrum Motors i Ankarsrum genomförde i slutet av maj en flödeskartläggning med ett väldigt taggat gäng. Deltagarna var aktiva och bidrog på olika sätt till en väl genomförd analys vilket ledde till ett flertal identifierade problem och förbättringar, där alla hade många tankar och idéer. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.


Medvetna steg mot ett mönsterflöde på Deform i Degerfors

2015-06-24

Deform i Degerfors ger en positiv bild av utvecklingen och arbetet med Produktionslyftet. Experiment kring nya arbetssätt pågår och de tar små, medvetna steg framåt för att åstadkomma ett mönsterflöde. I början av juni startade de en ny pilotgrupp för utformning av standardiserad skiftöverlämning och daglig styrning. Mer information har malin.hallin@produktionslyftet.se.


Inspirationsdag hos Specma Components i Ljungby

2015-06-24

Den 21 maj var företrädare för näringsliv och kommun på besök hos Specma Components i Ljungby för att studera deras arbete med Produktionslyftet. Talare var Produktionslyftets Hans Reich och Specmas platschef Peter Jarmin. På bilden, från vänster: Nina Karlsson (Linnaeus Technical Centre), Mats Nilsson (Swepart Transmission), Isak Eklund (Transpo AB), Tomas Riksö (Älmhults kommun), Alexander Denés (Borox), Eddie Hansson (Älmhults kommun), Göran Löfgren (Invacare), Claes-Göran Cleasson (Transpo Konstruktions AB) och Gösta Karlsson (Elme Spreader). Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.


Lean Café hos Försäkringskassan

2015-06-24

Som ett led i att sprida kunskap och insikter om verksamheter som använder Lean genomfördes i Produktionslyftets regi ett studiebesök hos Försäkringskassan i Östersund den 29 april, som för första gången visade sin Lean-verksamhet för externa besökare. Deltagarna fick höra om den utveckling som ägt rum och se exempel från den pågående verksamheten i form av flödeskartläggningar och daglig styrning.

Läs mer »


Kurs i Lean och ledarskap – start 22 september

2015-06-24

Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa. Vad är det som skiljer Lean ledarskap från annat ledarskap? Hur kan ledare utveckla sin förmåga att leda förändringar och utveckling? Denna kurs på 7,5 högskolepoäng utgår från fyra huvudteman:

  • Utveckla och tydliggör ditt operativa ledarskap
  • Coachning och utveckling av medarbetare
  • Leda organisatorisk förändring
  • Arbeta med visioner och mål för en långsiktig utveckling.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet