Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Enorm potential för den som verkligen förstår

Ledare 2015-08-28: Hans Reich • Produktionslyftet

Många nyckeltal som handlar om effektivitet säger att svensk industri skulle kunna fördubbla sin produktion med befintlig utrustning och infrastruktur. Vad jag har kommit till insikt om är att förståelsen för detta är låg såväl hos företagsledningarna och styrelserna som i samhället i stort. Fortfarande styrs det på högre kvartalsvinst ur ineffektiva företag genom att försöka jobba ännu hårdare, när vi istället borde samarbeta – samhälle, företag, akademi – för att ta bort slöserier och hushålla med tid, pengar, material och människor.

Läs mer »


Projektrum för en Lean produktutveckling

Artikel 2015-08-28

Produktutveckling är en process där många olika kompetenser, funktioner och avdelningar samverkar, exempelvis design, konstruktion, produktion, marknadsföring, service och eftermarknad. I stort sett hela företaget berörs vid framtagning av nya produkter. Projektrum, som används för att åstadkomma ett effektivt värdeflöde vid framtagning av nya produkter, har använts i ett antal Produktionslyftsföretag. Här får vi en introduktion till konceptet, med kommentarer från Milleteknik samt bildexempel från Setrab och BAE Systems.

Läs mer »


Platser kvar på kursen ”Lean och ledarskap” i Södertälje

2015-08-28

Kursen på 7,5 högskolepoäng inleds den 13-14 oktober och omfattar totalt fem tvådagarsträffar i Södertälje. Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa, men vad är det som skiljer ett ”Lean ledarskap” från annat ledarskap? Hur kan ledare utveckla sin förmåga att leda förändringar och utveckling?

Läs mer »


Mycket hög leveranssäkerhet hos Inission Mikromakarna

2015-08-28

Genom daglig styrning och snabbare flöde har Inission Mikromakarna i Pajala lyckats få kontroll på att alla order går iväg som utlovats. Tidigare missade de alltför ofta att leva upp till kundernas önskemål och leveranser kunde gå iväg någon dag sent utan att orsaken till varför det hände utreddes. Som produktionschef Lage Niska säger: ”Vi har ett helt annat fokus på att alla order levereras idag än för ett år sedan.” På bilden ses Lean-koordinator Sirpa Hokka. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se.


Busstrafik med kontroll över läget

2015-08-28

Keolis ansvarar för busstrafiken i Stockholms innerstad och ligger stolta i frontlinjen för mer miljövänlig kollektivtrafik. Med 60 nya hybridbussar och ytterligare 130 gas- och RME-bussar har de det senaste året tagit ett tekniskt jättekliv, men med ny teknik kommer lätt barnsjukdomar och det gäller att verkstäderna står starka när dessa dyker upp på en så stor fordonsflotta.

Läs mer »


Produktion2030 bjuder in till Resultatdagen #1

2015-08-28

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 arbetar för att stärka konkurrenskraften i svensk produktion. De bjuder nu in till Resultatdagen #1 för att presentera programmets resultat och diskutera industrins framtida utmaningar.

Läs mer »


Utökat kursutbud på Produktionslyftets hemsida

2015-08-28

Produktionslyftets utbud av utbildningar och kurser har både utökats och breddats. Förutom vår välrenommerade kurs i Lean produktion finns nu här även Lean och ledarskap, Lean produktionslogistik och Lean Kata. För att ta del av utbytet och anmäla dig för kompetensutveckling, läs mer på www.produktionslyftet.se/kalendarium.html!


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet