Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Samverkan – ett måste!

Ledare 2015-10-29: Fredrik Bergman • Projektchef Genomförande • Norra Djurgårdsstaden • Exploateringskontoret • Stockholms stad

Att utveckla värdeflöden för att skapa en hållbar och resurseffektiv arbetsplats kräver samverkan. Vi vill i stadsutvecklingsprojekt Norra Djurgårdsstaden utmana alla aktörer för att nå högt ställda mål och skapa goda förutsättningar och ett mervärde för de som bygger och verkar i vårt projekt. I stadsutvecklingsprojektet finns en strävan att förändra – att skapa ett mervärde utöver det vanliga. Ett mervärde som både ska tillfalla slutkunden men också byggherren och entreprenören som kommer till vår arbetsplats.

Läs mer »


”Det är samverkan som leder till framgång, inte den individuella insatsen”

Artikel 2015-10-29

I början av oktober avslutade Brogren Industries officiellt sitt arbete med Produktionslyftet. Företaget har haft en bitvis tuff men samtidigt väldigt intressant resa, där en viktig aspekt har varit den inriktning de haft mot arbetsmiljö genom stöd från AFA Försäkring.

Läs mer »


Ambitiös tidplan hos Autoadapt

2015-10-29

Autoadapt har startat upp arbetet efter sommaren med en träff i styrgruppen, där de diskuterat upplägget för arbetet under hösten (Fas 3). De planerar för en viss omorganisering där styrgruppen blir mindre men med två arbetsgrupper som ansvarar för spridning av grundläggande Lean-kunskap respektive daglig styrning/förbättringsverksamhet. Tidsplanen är ambitiös där både noggrann planering och resurstilldelning behövs. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.


Effektivt 5S-arbete hos OilQuick

2015-10-29

Hos OilQuick i Hudiksvall har en engagerad styrgrupp fokuserat på 5S. Företaget genomförde i slutet av augusti en 5S-insats både på ett kontor och i ett arkiv – de kom riktigt långt under dagen och gruppen hann med de fyra av fem S. Dagen avslutades med uppföljning av arbetet under sommaren; de har fortfarande hög orderingång och styrgruppen är medveten om risken för tidsbrist vad gäller stöd till pilotområdet. Samtidigt finns det en stor vilja och beslutsamhet och arbetet går överlag säkert framåt. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.


Energimyndigheten satsar på energieffektivisering i små och medelstora företag

2015-10-29

Nu drar Energimyndigheten med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden igång flera stöd till små och medelstora företag för att åstadkomma en sänkt energianvändning. Stöd till energikartläggningar och fördjupande studier inför investeringar samt energieffektiviseringsnätverk över hela landet erbjuds. Nätverken ökar företagens energikompetens, ger individuell expertrådgivning och möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra företag och kan bli starten på ett långsiktigt arbete som ger ökade besparingar i företagen.

Läs mer »


Produktionslyftet på Stora Leverantörsdagen

2015-10-29

Produktionslyftet fick två timmars utrymme på Fordonskomponentgruppens arrangemang Stora Leverantörsdagen på Lindholmen Sience Park den 14 oktober. Styrelseordförande Göran Johnsson inledde med att berätta om sitt stora engagemang i Produktionslyftet och anledningen bakom initiativet till finansieringen 2007 tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall.

Läs mer »


Stort intresse för Arbetsplatsnära FoU

2015-10-29

Bakom Arbetsplatsnära FoU står drygt 150 arbetslivsforskare vid åtta högskolor, universitet och högskolor med samordning från Swerea IVF. Satsningen är ett initiativ som Produktionslyftet också står bakom för att utveckla framtidens arbetsplats, där konkurrenskraft och förnyelse nås genom goda arbetsförhållanden.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet