Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Innovationsledning – nästa steg i Lean-arbetet?

Ledare 2015-11-26: Ingrid Kihlander • KTH • Projektledare Leading Innovation

Inom Vinnovas satsning på strategiska forsknings- och innovationsagendor skapades ”Leading Innovation – En nationell agenda för organisering och ledning av och för innovation”. Bakom denna står forskningsprogrammet PIEp (Product Innovation Engineering programme) och Stiftelsen IMIT (Institute for Management of Innovation and Technology). I agendans handlingsplan pekar vi på att vi måste bedriva bättre forskning inom innovationsledning, att öka professionalismen kring innovationsledning genom exempelvis utbildning samt höja kunskapen generellt kring innovationsledning genom att göra en kraftsamling runt nyttiggörande av innovationsledningskunskap.

Läs mer »


Vikten av en kritisk massa för förståelse och samsyn

Artikel 2015-11-26

En viktig del av Produktionslyftets upplägg är utbildningen i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Just kombinationen mellan praktisk coachning med teoretiska inslag och teoretisk utbildning med praktiska inslag gör att programmet skiljer sig från andra satsningar. I början av november avslutades kursen i Södertälje med deltagare från bland andra Produktionslyftsföretagen Stora Enso, NCC, Strängbetong, HAGS Aneby och Contiga. Här följer några av deras reflektioner.

Läs mer »


Positiv start hos småländska El-Björn

2015-11-26

El-Björn i Anderstorp inledde i början av november sitt Produktionslyftarbete med ett möte med en för detta tillfälle förstärkt styrgrupp. Det var överlag en bra dag med mycket diskussioner och glada tillrop, ett positivt avstamp för fortsättningen. Det är också inspirerande att deras försäljningschef kommer från ett tidigare Produktionslyftsföretag. Mer information har malin.hallin@produktionslyftet.se.


Produktionssystem och daglig styrning hos Extena

2015-11-26

Styrgruppen hos Extena i Norsjö arbetar med att få klart sin förklaringsmodell – sitt ”hus” – av produktionssystemet och planen är att ha den etablerad i gruppen innan juluppehållet. De har tagit fram en styrtavla för daglig styrning för sitt eget arbete och en tavla håller även på att tas fram i pilotområdet. Också säljavdelningen arbetar med att ta fram sin. Styrgruppen tränar nu daglig styrning varje dag för att hitta sin modell för hur detta ska se ut. Mer information har stefan.almarlind@produktionslyftet.se.


Utvecklat flödestänk hos Fanerami i Mjölby

2015-11-26

Efter att ha flyttat samman sina två produktionsenheter under samma tak har Fanerami utvecklat sitt flödesstänk med resultatet att materialet i flödet har minskat radikalt jämfört med tidigare.

Läs mer »


Valmets ”Vår väg framåt” klar för tryck

2015-11-26

Hos Valmet i Sundsvall genomfördes tidigt i november ett möte med styrgruppen, som har många framåtriktade aktiviteter på gång. Beskrivningen av deras produktionssystem ”Vår väg framåt” är klar för tryck och de diskuterar och planerar nu sitt förändringsarbete med hjälp av årsplaneringen ”Drivhjulet”, där de kan se vad som ska göras under året.

Läs mer »


Principarbete hos Etikhus i Varberg

2015-11-26

Etikhus i Varberg har arbetat med urvalet av sina principer, vilket de redovisade i mitten av november. De kommer att etablera daglig styrning på en av sina byggarbetsplatser samt att visualisera sin projektstyrning för hela verksamheten. Dessutom startar de med standardiserat arbete inom stombyggnation samt arbetet med företagets administration från ritningsarbete fram till kontraktskrivning – det kan bli riktigt bra, men kräver samarbete med kommunala instanser. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.


Lean Kata hos Öhlins Racing

2015-11-26

Öhlins Racing i Stockholm har inlett sin andra period med Produktionslyftet med diskussioner kring hur arbetet med att genomföra strategin ska gå till. De har bestämt sig för att arbeta med Lean Kata-modellen där de tittar på företagets utmaningar och måltillstånd, förbättringsgrupper, coacher och adepter för genomförande. I mitten av november var det genomgång av uppstarten av förbättringsarbete och coachning. Bilden visar Öhlins ledning framför styrtavlan. Mer information har magnus.thordmark@produktionslyftet.se.


Utlysning inom ”Industrins energianvändning – forskning och utveckling”

2015-11-26

Energimyndigheten har nyligen öppnat en ny utlysning inom programmet ”Industrins energianvändning – forskning och utveckling”. Energieffektivisering kan vara en del av en effektivare produktion och här ges en möjlighet att testa nya lösningar eller genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet