Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

God jul & Gott Nytt År!

Ledare 2015-12-17: Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Under hösten har regeringen arbetat med en nyindustrialiseringsstrategi som ska vara klar i dagarna. På regeringskansliets hemsida står det att läsa att ”Regeringens vision med nyindustrialisering är att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. I detta ligger en smart, flexibel och resurseffektiv industri som till exempel ligger längst framme i användningen av digitaliseringens möjligheter.” I arbetet med att ta fram strategin har de haft några prioriterade områden som utgångspunkt: Digitala utvecklingen i industrin, Resurseffektivitet och miljöhänsyn för värdeskapande och konkurrenskraft, Kunskap och kompetens i industrin för framtiden och Forskning, innovation och samverkan för nyindustrialisering.

Läs mer »


”Vi var optimister … Hur svårt kan det vara?”

Artikel 2015-12-17

Anderssons Mekaniska i Skillingaryd har nyligen avslutat sitt arbete med Produktionslyftet. De har varit ett av de mindre företagen som genomgått hela programmet och vi besökte dem för att stämma av hur de ser tillbaka på arbetet, vilka utmaningar de haft och eventuella råd till andra företag.

Läs mer »


Tidsresa hos Nymek i Mjödvattnet

2015-12-17

Anders Bohman arbetar till vardags som svetsare på Nymek AB i Mjödvattnet. En dag i slutet av november fick han prova på att flytta sig själv och de övriga anställda på Nymek en tid framåt, närmare bestämt till år 2025. Där fick han skildra historien om hur det dagliga arbetet på företaget förändrats de senaste tio åren och hur och varför detta förändringsarbete tagit Nymek ända till mittuppslaget på Dagens Industri.

Läs mer »


Nytt projektrum hos Nilsson Special Vehicles

2015-12-17

Under november kunde Nilsson Special Vehicles i Laholm genomföra flera pulsmöten i företagets nya projektrum, en satsning som ingår i deras andra omgång av Produktionslyftet. Projektrummet är uppbyggt för ett större produktutvecklingsprojekt som företaget driver och är uppbyggt enligt den etablerade modell som finns i Produktionslyftet. Nya måltillstånd och utmaningar identifierades till nästa gång. Mer information har mikael.strom@produktionslyftet.se.


Norskt intresse för svenskt Lean

2015-12-17

Den 10 december arrangerade det norska Lean-nätverket TPM-Lean Brukernettverket en konferens i Asker där bland andra Hans Reich från Produktionslyftet var inbjuden som talare. ”Lean Nettverkskonferansen Østlandet” lockade många deltagare, trots att det var ett regionalt arrangemang, och bland dem var det också en hel del från den offentliga sektorn.

Läs mer »


Anmäl dig i god tid till Lean ledarskap

2015-12-17

Medan innevarande kurs på 7,5 högskolepoäng i Lean ledarskap pågår som bäst i Södertälje är nästa kursstart redan planerad. Den startar den 11 oktober 2016, också den omfattande fem tvådagarsträffar på KTH i Södertälje – i kalendariet på hemsidan kan du läsa mer. Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa; hur kan ledare utveckla sin förmåga att leda förändringar och utveckling? Som en tidigare kursdeltagare uttryckte det: ”Tänk om jag kunde få fabriksledningen att gå kursen, vad mycket lättare mitt arbete hade varit då!” Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.


Taggade för Lean i Linköping

2015-12-17

Hardford i Linköping har haft en utdragen start på sitt arbete med Produktionslyftet på grund av en intensiv höst. Efter en del förändringar i organisationen har de nu kört igång med Lean-introduktion och flödeskartläggning. Dröjsmålet gör att de känner sig taggade och ordentligt laddade inför det kommande arbetet. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.


Långsiktig Lean-satsning i Söderhamn

2015-12-17

Pepab i Söderhamn har precis avslutat sitt arbete med Produktionslyftet. Trots att de haft organisatoriska utmaningar, ökande volymer och introduktion av nya produkter har de aldrig tvekat om långsiktigheten i Lean-arbetet. Effekter de ser i pilotområdet omfattar bättre ”flyt”, effektivare lagerhantering och bättre samverkan och kommunikation. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet