Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Var uthållig och försök att stycka elefanten

Ledare 2016-02-25: Katja Seppänen • HR/HSE Manager • Åkers Sweden AB

När vi på Åkers drog igång med Produktionslyftet var det några saker som var extra viktiga och som vi i efterhand kan konstatera varit våra nycklar till framgång. Först och främst hade vi en samsyn i ledningen kring att detta var nödvändigt. Vi insåg att vi var tvungna att förändra, både organisationens och vårt eget sätt att jobba. Med hjälp av Produktionslyftets fantastiska coacher utsågs en bred styrgrupp för projektet, med representanter från alla delar av företaget och facken.

Läs mer »


Autoadapt har gjort Lean-arbetet till sitt eget

Artikel 2016-02-25

Autoadapt AB i Stenkullen har sedan starten varit lite av ett ”eget” företag inom Produktionslyftet. Deras verksamhet är speciell och kundnära – de anpassar bilar för personer med särskilda behov – och de har i förhållande till sin storlek utbildat flest personer i kursen Lean produktion. Dessutom har de deltagit med finansiering från AFA Försäkring för att ytterligare integrera arbetsmiljöperspektivet. De har visat ett enormt engagemang och naturligtvis har de genomfört arbetet på sitt eget sätt.

Läs mer »


Utökade möjligheter att medverka på nytt i förändringsresor enligt Produktionslyftets metodik

2016-02-25

Vi har nu utökade möjligheter att erbjuda medverkan i förändringsresor inom Produktionslyftet och även inom närliggande områden. Möjligheten finns både för nya företag och företag som tidigare medverkat. Nya företag genomgår ett 18-månadersprogram, medan företag som redan gjort detta erbjuds ett fördjupningsprogram på ungefär halva tiden för att genom detta ta ytterligare ett tydligt steg i sin utveckling.

Läs mer »


Projektrum och problemlösning i Mora

2016-02-25

Företaget Morakniv – tidigare Mora of Sweden – följde i mitten av januari upp sitt arbete i projektrummet, där en A3a tagits fram för att snabbt fånga upp lärdomar runt inköp av verktyg. Själva förbättringsarbetet drivs enligt Kata-metodiken och pilotprojektets utmaning kring repiga knivblad har de löst med hjälp av strukturerad problemlösning. Mer information har mikael.strom@produktionslyftet.se.


Komplexa utmaningar i Sundsvall

2016-02-25

Vid Valmet i Sundsvall har de etablerat ett andra pilotområde, där medarbetarna samlats för att forma utmaningar och fokusera på arbetet med att bryta ned dessa och samtidigt börja mäta – de ser en stor potential i en mer strukturerad verksamhet. Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se


Principer, processer och digital puls

2016-02-25

Hos Sandström Nätentreprenad, FBS Installation och Nätdesign i Arlandastad ”satte” styrgruppen under januari sina principer som nu kan användas i det kommande pilotområdet. Hindret med en geografiskt ofta utspridd styrgrupp har tacklats med en digital variant av pulstavla och med denna samt Lync som stöd har förutsättningarna för högt deltagande på pulsmöten kommit på plats.

Läs mer »


Möjlighet till EU-finansierad studieresa i Japan

2016-02-25

European Commission-funded programme in Japan – Call for applications: Participate in the 5-day ”World Class Manufacturing” training mission in Japan! Training dates in Japan: 27 June – 1 July 2016, application deadline: Thursday, 24 March 2016.

Läs mer »


Årets monteringskonferens den 16 mars

2016-02-25

Monteringsforum bjuder in till konferens med underrubriken ”Människa och teknik i samverkan för framgångsrik montering”, den 21 monteringskonferensen i ordningen. Under ganska lång tid har mycket kretsat kring Lean och tillämpningar av det i svensk industri. Det är fortsatt en viktig del i de förändringar som krävs för konkurrenskraftig produktion, men numera har även automation blivit uppmärksammat och på årets konferens berörs detta ämne ur flera aspekter.

Läs mer »


Digitaliseringen – berör den mig?

2016-02-25

Om det rör sig om en fjärde (eller femte?) ”industrirevolution” kan vi låta vara osagt, men något kommer att hända – inte minst med tanke på de miljardsatsningar som redan initierats. De företag som inte tar digitaliseringen på allvar löper risk att stagnera eller försvinna. Musik, detaljhandel, media och resor är alla branscher där digitaliseringen förändrat spelplanen.

Läs mer »


Framtidens produktutvecklare – workshop i Eskilstuna 14-15 april

2016-02-25

Swerea IVF bjuder in till en framtidsinriktad workshop med tema ”Framtidens produktutvecklare”. De utlovar spännande och upplevelsebaserade dagar ”lunch-till-lunch” med forskare och industriexperter den 14-15 april 2016 i Eskilstuna. Öppna innovationslösningar och externa samarbeten blir en allt vanligare modell för att kunna leverera innovation och förnyelse i den takt som marknaden kräver.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet