Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

"Det är först när vi stannar upp och tittar bakåt som vi ser vilka stora framsteg vi gjort"

Ledare 2016-04-28: Sonata Aidukaite • Produktionsansvarig Kryddor & Sallat Philipp Stawarz • Odlare Hällnäs Handelsträdgård AB

Hällnäs handelsträdgård har liksom de flesta trädgårdsföretag en mängd olika nationaliteter, anställda med olika kulturer och språk. Säsongsvariationerna är stora med medföljande svängningar i personalstyrka. Vi har växt i storlek under lång tid och kände att vi behövde arbeta med strukturen i organisationen. Ett par försök med utbildning av vissa nyckelpersoner inom olika delområden har gjorts, men vi hade svårt att få ”kittet” i företaget att fungera – vi har haft interna UGL-utbildningar (Utveckling av Grupp och Ledare) samt olika ledarskapsutbildningar, men helheten saknades.

Läs mer »


Från regionalt initiativ till ett riktigt lyft

Artikel 2016-04-28

Från att ha varit ett företag för litet för Produktionslyftet har de fördubblat sin personalstyrka, förvärvat grannföretaget och investerat 55 miljoner kronor – samtidigt som de visar svarta siffror. Ovanpå allt detta har de genomfört en imponerande Lean-resa. Välkommen till Gnosjö Laserstans.

Läs mer »


Återflytt av produktion

2016-04-28

Den 8 april genomförde Automation Småland ett frukostmöte i Bankeryd med tema återflytt av produktion till Sverige. På plats var även Produktion2030 för att informera och inspirera kring arbetet för utbyte av kunskap och teknik mellan forsknings- och innovationsprojekt och små och medelstora företag, ett arbete som leds av Produktionslyftets Birgitta Öjmertz. Ett 50-tal deltagare hade tackat ja till inbjudan och de fick lyssna på företagspresentationer från både Östrand & Hansen och Orkla House Care, som delade på morgonens värdskap. Vi bjöds även på en rundvandring i produktionen, där det var lätt att konstatera hur långt Orkla har kommit i sin satsning. Alla besökare var mycket imponerade och ägnade stor tid att studera och följa de olika automatiserade produktionsprocesserna.

Läs mer »


Ökade volymer och bättre kvalitet

2016-04-28

OilQuick i Hudiksvall avslutade Produktionslyftet i slutet av mars, där några av effekterna av arbetet är ökad kundfokus med insikt kring helheten. Även viljan och förmågan till ständiga förbättringar har ökat hos alla och de upplever både en större arbetstrivsel och ökad vi-känsla. Trots ökade volymer har dessutom både leveransprecisionen och kvaliteten blivit bättre. På tårtan ser vi Lean-koordinator Erik Larsson och produktionschef Tobias Dahlström. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.


Lovande avslut hos Hällnäs Handelsträdgård

2016-04-28

Företaget avslutades den 21 mars och kunde då bland annat redovisa förbättrad leveransprecision, minskade kvalitetsförluster och förbättrad kommunikation. De har även arbetat med att ställa om till Kravmärkt odling de sista månaderna och resultatet ser lovande ut. På bilden från vänster: Sonata, Jenny (Produktionslyftets Lean-coach), Philip, Baiba, Valentina (framför Baiba), Björn, Giedre och Lars. Mer information har jenny.larsson@produktionslyftet.se.


"Härliga utmaningar och garanterat lärorikt"

2016-04-28

Efter ett inledande besök hos ett av Produktionslyftets senaste företag, E.ON i Örebro, skickade våra Lean-coacher en hälsning från en fantastiskt bra dag. De fick bland annat en gedigen rundvandring och genomgick den lokala säkerhetsutbildning som krävs för att kunna vistas i anläggningen, samtidigt som de själva utmanade sina komfortzoner rejält genom att promenera på nionde våningsplanet i anläggningen och kika ner … Mer information har malin.hallin@produktionslyftet.se och kalle.persson@produktionslyftet.se.


Flöde och struktur hos Hardford

2016-04-28

Hardford i Linköping har tagit fram ett utkast på sina principer. De fokuserar nu på företagets utmaningar framåt, flöden och struktur i processerna. Bra workshoppar har genomförts i deras två pilotområden, det vill säga nagellacks- respektive projektflödet. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.


Sök till Svenska Leanpriset 2016!

2016-04-28

Fram till den 10 maj är ansökan öppen till Svenska Leanpriset 2016, en möjlighet till såväl genomlysning som utmaning av din organisations Lean-status. Själva arbetet med ansökan i sig innebär en nyttig reflektion av det genomförda arbetet.

Läs mer »


Digilyftet – början på en långsiktig resa

2016-04-28

Inom ramen för Tillväxtverkets satsning Digilyft har ett pilotprojekt i Östra Mellansverige startats för att skapa insikt om utmaningar och möjligheter med industriell digitalisering. Målgruppen är små och medelstora industriföretag – inklusive industrinära tjänsteföretag – och syftet är att stimulera dem till att nyttja digital teknik.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet