Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Framtidens industri bygger på viljan till förnyelse

Ledare 2016-06-29: Birgitta Öjmertz • Programdirektör

För att vi ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga i Sverige krävs en allt högre förnyelsetakt i företagen såväl som i samhället i övrigt. Hur vi bygger förnyelseförmåga blir därför allt viktigare. Det räcker alltså inte med att vi skapar en innovation en gång, vi behöver förnya både affärsmodeller, organisation, teknik och processer – och det måste ske om och om igen. Att tänka kring hur vi kan förbättra och förnya behöver vara ett sätt att leva. Vi behöver känna oss trygga i förändringen så att vi känner att vi VILL förändra, inte bara MÅSTE. Vi ser att det vi byggt upp inom Produktionslyftet har potential att bidra till detta genom att medverka till att företag bygger förnyelseförmåga än bredare i hela organisationen, inom fler och fler funktioner. Involvering av både ledare och medarbetare är en grund och röd tråd i detta arbete.

Läs mer »


Produktionslyftet borde vara ännu tuffare

Artikel 2016-06-29

Sedan starten har Produktionslyftet regelbundet genomfört vad vi kallar reflektionsdagar, där medarbetare från alla funktioner i programmet – coachning, kommunikation, utbildning, ledning – samlas för inspiration, erfarenhetsutbyte och uppdateringar av processer och material. I år samlades vi den 16-17 juni i Kista och Swereas lokaler för ett riktigt inspirations- och kunskapslyft.

Läs mer »


Bra driv och snabba resultat i Ankarsrum

2016-06-29

Maj avslutades med en mycket bra dag hos Ankarsrum Motors i Ankarsrum. SMED-insatsen gav snabba resultat redan efter första testet och både pilotgruppen och ledningen kunde se hur kraftfullt verktyget är och att små åtgärder kan ge stora resultat. Dessutom var det bra diskussioner och driv i gruppen – en mycket positiv dag! Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.


Pod med Produktionslyftet

2016-06-29

Vad krävs för att industrin ska kunna ta sig an de möjligheter och utmaningar som beskrivs i regeringens nyindustrialiseringsstrategi ”Smart industri”? I senaste avsnittet av Swereas podcast-serie ”Framtidens industri” berättar Produktionslyftets Richard Berglund och Birgitta Öjmertz om hur företag kan lyckas med sina visioner och strategier. Du kan lyssna på hela programmet här. Mer information har richard.berglund@produktionslyftet.se.


Säker start för E.ON i Norrköping

2016-06-29

E.ON Värmeproduktions anläggning i Norrköping har dragit igång sitt arbete med Produktionslyftet. Styrgruppen är spikad och arbetet med Fas 1 inleddes med en fullmatad introduktionsdag i slutet av maj.

Läs mer »


Smidigt och smärtfritt hos El-Björn

2016-06-29

Hos El-Björn i Anderstorp har pilotgruppen kommit igång med daglig styrning. Det har gått smidigt och smärtfritt, även om det varit lite ovant enligt operatörerna. De har bland annat arbetat med problemlösning i produktionspilotområdet där problem benats ut till gemensamma A3or. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.


Välplanerat och produktivt hos Johpomek

2016-06-29

I början av maj hade Johpomek i Osby en bra genomgång kring inköp och planering. Att räkna på kostnader för yta är svårt där dagens kostnader är förhållandevis låga, varför det kan vara en idé att ta fram ett jämförelsepris för vad ytan är värd om den vore ”produktiv” exempelvis med bearbetning eller montering. Pilotgruppen har filmat bänkmontering och i ett nästa steg ska de göra en visuell standard för de kritiska momenten. Mer information har martin.kurdve@produktionslyftet.se.


Smart industri och Produktionslyftet hos IUC Sverige

2016-06-29

IUC Sverige har i juniutskicket av sitt nyhetsbrev mycket intressant läsning, där bland annat VD Martin Hedman skriver en ledare under rubriken ”Nyindustrialisering/Smart Industri – från strategi till handling”. Dessutom finns det en text från både Birgitta Öjmertz, med rubriken ”Hållbar produktion för långsiktig utveckling”, och en artikel om företaget Bolon och deras Produktionslyftsarbete. Läs mer via denna länk. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet