Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

”Företag som gått igenom Produktionslyftet har bättre beställarkompetens inför upphandling av automationslösningar”

Ledare 2016-10-30: Joacim Lorentsson • Försäljningschef KUKA Nordic AB

Den lite utmanande rubriken syftar inte på den tekniska kompetensen, utan på att beställaren har bättre klart för sig var i sitt flöde det finns möjligheter för dagens kollaborativa automation. När jag är ute bland företag känner jag att folk inte riktigt vet vad som finns, många jobbar med 10-15 år gammal teknik. Det är absolut inte dåliga tekniker, men just denna kompetens måste lyftas eftersom det öppnar upp för helt nya möjligheter.

Läs mer »


Samverkan inom och mellan regionala Lean-nätverk

Artikel 2016-10-30

I början av oktober genomförde Produktionslyftets noder i region Syd och region Småland ett gemensamt arrangemang som omfattade ett studiebesök hos Emballator Lagan Plast. Det var ett otroligt inspirerande besök, men frågan är om inte utbytet mellan regionernas olika Lean-nätverk var lika inspirerande!

Läs mer »


Digilyftets nätverksträffar är igång!

2016-10-30

I mitten av oktober drog arbetet igång med Digilyftets nätverksgrupper i såväl väst som öst. För det sistnämnda stod Munktell Science Park som värd när deltagare från de fyra deltagande företagen samt representanter från MITC, Blue Institute och Swerea IVF strålade samman.

Läs mer »


Taktat flöde och balansering i Skellefteå

2016-10-30

Hos Berco Produktion i Skellefteå har monteringen definierat de olika arbetsmomenten och fördelat dem på olika monteringsstationer. De beslutade att de ska sikta på ett taktat flöde, det vill säga mäta tiden och flytta fram på en given tidpunkt. Målsättningen är att gå upp 30 procent i produktionstakt! Deras fokus på taktat flöde och balansering har fallit mycket väl ut, nästa steg blir att definiera arbetssätt efter standard. Mer information har lennart.wallberg@produktionslyftet.se.


Enhetlig bild hos Nolato MediTor i Torekov

2016-10-30

Deltagarna vid senaste workshoppen på Nolato MediTor fick beskriva sin uppfattning om skillnaden när principerna blir styrande och intrycket från pilotgruppernas arbete. Det var en relativt enhetligt bild som målades upp där vikten av att ta ett steg tillbaka och reflektera över sig själv och sitt eget ledarskap betonades. Mer information har kathe.nonas@produktionslyftet.se.


Standardiserat arbetssätt på gång i Nymölla

2016-10-30

Hos Stora Enso Paper i Nymölla finns det ett engagerat och tydligt mod i gruppen. Det är också tydligt att de börjar närma sig sitt eget sätt att arbeta med standardiserat arbete, något de jobbat fokuserat med för att få till. Mer information har martin.johansson@produktionslyftet.se.


Inspiration för en taggad pilotgrupp

2016-10-30

Hos Saltå Kvarn i Järna har de fortsatt en taggad pilotgrupp som jobbar vidare med 5S-arbetet. Det är dock lätt att falla tillbaka varför företagets VD och Produktionslyftets Lean-coach höll ett inspirationstal för pilotgruppen om vikten av att hålla i och följa överenskomna rutiner. I slutet av oktober fortsätter arbetet med 5S enligt den lagda spridningsplanen. Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.


Inspirerande möten på Scanautomatic & Processteknik

2016-10-30

Budskapet ny teknik och nya arbetssätt stod i fokus när Swerea IVF mötte besökare vid de expansiva industrimässorna Scanautomatic och Processteknik – i år för första gången med över 10 000 besökare och fler än 300 utställare. Swerea IVFs monter lockade med flera additivt tillverkade komponenter i metall, plast och keramik, vilket öppnade för dialoger om framtidens fabrik med attraktiva arbetsplatser, automatisering och digitalisering i de industriella flödena.

Läs mer »


"Medarbetarna avgörande för framgång"

2016-10-30

Det var många intressanta föredrag under Automation Summit i Göteborg den 4 oktober. Christian Silvasti från Emballatorgruppen, som via flera av gruppens företag varit engagerad i Produktionslyftet, betonade medarbetarnas betydelse i förändringsarbetet för tillväxt, något som under konferensen kom lite i skymundan bland teknikfrågor kring digitalisering och automation. Christian uppmanade också närvarande politiker och företagsledare att ta till sig Produktionslyftets budskap och metodik, som han menar varit till stor hjälp vid den framgångsrika utvecklingen av de företag som deltagit i programmet. Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.


Styrning i förändring

2016-10-30

Detta, med underrubriken ”En studie av Lean Production’s effekter på verksamhetsstyrning och ledarskap i några svenska tillverkande företag” är titeln på ett väl genomfört examensarbete av Victor Dahl och Julius Mauritzson vid Linnéuniversitetet. Syftet har varit att beskriva samt analysera de effekter och utmaningar som kan identifieras i en övergång mot Lean på verksamhetsstyrning och ledarskap bland några svenska tillverkande företag.

Läs mer »


Uppmärksammat Produktionslyftsföretag

2016-10-30

Det är alltid kul när företagen i Produktionslyftet uppmärksammas för sitt framgångsrika arbete. Här ett exempel från Håkansson Sågblad i Åmål där Provinstidningen gjort ett fint reportage om företag – läs hela artikeln här! Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.


Anmäl dig till Framtidens automation

2016-10-30

Eftermiddagen den 1 december genomför Automation Småland sin konferens ”Framtidens industri” i Värnamo. Moderatorer är professor Anna Öhrwall Rönnbäck från Luleå tekniska universitet och processledare Automation Småland med professor Johan Stahre, chef för Produktionssystem på Chalmers och ordförande för nationella FoI-rådet inom produktion. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz kommer att delta med en presentation av såväl Produktionslyftet som Digilyftet och Produktion2030. Medverkar gör också Björn Langbeck på Tillväxtverket. Registreringen är öppen och du kan anmäla dig här! Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet