Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Vi blir rätt mycket bättre tillsammans

Ledare 2016-11-29: Albin Carlén • Biträdande projektledare och kvalitetsansvarig • Energieffektiviseringsnätverk (EEnet) • Energimyndigheten

Svensk industri använder mer el jämfört med industrier i andra europeiska länder. En förklaring till den höga elanvändningen är det historiskt låga elpriset i Sverige. Att använda energi – el, värme och bränslen – mer effektivt är en viktig åtgärd för att vi ska klara nationella och internationella energi- och klimatmål samt stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Det är också varför politikerna driver på inom området och ger oss på Energimyndigheten medel för att arbeta.

Läs mer »


"Personalen är vår verkliga styrka"

Artikel 2016-11-29

Bror Tonsjö AB inledde sitt Lean-arbete i samarbete med Produktionslyftet under 2012. Då var det ett traditionellt verkstadsföretag med otillräcklig effektivitet och en något hög sjukfrånvaro. På några år har de förvandlats till en högeffektiv och automatiserad enhet där den dagliga styrningen drivs och utvecklas av medarbetarna själva.

Läs mer »


"Som klippt och skuret för FKG-medlemsföretag"

2016-11-29

Orden i rubriken är Göran Johnssons, ordförande i Produktionslyftets styrelse. Fordonskomponentgruppen (FKG) ger ut tidningen Fordonskomponenten där Göran har skrivit en krönika i senaste numret. Här lyfter han betydelsen av ett metodiskt och långsiktigt arbete, något som sedan starten varit ett av Produktionslyftets kännetecken. Förhoppningen är att vi ska etablera ett ännu närmare samarbete mellan FKG och Produktionslyftet. Som Göran också skriver: ”FKG har många små och medelstora företag som medlemmar. Det är i dessa företag vi kan göra mest nytta.” Läs hela krönikan här. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


Lean-film om arbetet på Saltå Kvarn

2016-11-29

Saltå Kvarn i Järna medverkar parallellt med Produktionslyftet även i satsningen MatLust, där de producerat en film om arbetet på företaget. MatLust är ett femårigt EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen och som erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora företag – se hela den trevliga kortfilmen här! Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.


FFI-konferens med tydliga referenser

2016-11-29

Torsdagen den 23 november bjöd på en intressant och inspirerande FFI-konferens på Chalmers Lindholmen i Göteborg med tema ”Transporter i en hållbar stad”. Många kända ansikten var på plats, exempelvis Vinnovas Margareta Groth och Produktionslyftets ordförande Göran Johnsson. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inledde programmet där han betonade bland annat hållbar produktion från regeringens nyindustrialiseringsstrategi, där både Produktionslyftet och Produktion2030 nämns som viktiga aktörer.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet