Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Produktionslyftet får verksamhetsbidrag för åren 2017-2019

2017-01-30

Produktionslyftet har pågått i tio år och har under den tiden haft finansiering från Tillväxtverket, Vinnova och KK-stiftelsen. Genom åren har omkring 230 företag fått stöd i att införa moderna arbetssätt, baserade på Lean, under ett 18 månader långt program. För första gången har nu Tillväxtverket beviljat verksamhetsbidrag till Produktionslyftet. Det innebär att den nationella strukturen med coachsamordning, regionledare och erfarenhetsutbyte fortsatt har en stabil bas att stå på. Syftet med verksamhetsbidraget är just att finansiera sådana nationella samordningar som många menar behövs, men som är svåra att finansiera.

Läs mer »


Det är förmågan – inte tekniken – som avgör konkurrenskraften

Ledare 2017-01-30: Örjan Larsson • Blue Institute/PiiA

Digitalisering gör annan utveckling möjlig och har därför blivit ett uttryck för förändring målad med breda penseldrag. Som teknikterm kan digitalisering användas mycket precist och samtidigt beskriva helt generell utveckling inom IT-området. Digitalisering är med andra ord ett stort, bitvis svårtolkat och utmanande begrepp.

Läs mer »


Produktionslyftet – så mycket mer än 230 företag

Artikel 2017-01-30

De företag som genomgått Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram uppvisar fantastiska resultat och det är med stolthet som vi ser på deras utveckling. Dock utgör dessa cirka 230 företag bara toppen av ett isberg – de är som sagt fantastiska men programmets framgång vilar på så mycket mer än arbetet i ”bara” dessa företag.

Läs mer »


Produktionslyftet får fortsatt stöd av Tillväxtverket

2017-01-30

Tillväxtverket fortsätter att satsa på Produktionslyftet för perioden 2017-2019. Swerea IVF, som är huvudman för Produktionslyftet, får tillsammans med övriga partner 21 miljoner kronor för att stärka små och medelstora företags produktionskompetens inom ramen för programmet. Tillväxtverket har tillsammans med VINNOVA (initialt även KK-stiftelsen) finansierat Produktionslyftet i tio år.

Läs mer »


Tidsbesparande standard vid Herenco

2017-01-30

Hos Herenco Distribution i Jönköping har de haft ett möte med nattcheferna angående en ny standard kring pålastning och slottider för bilarna. Det var en bra respons med flera goda och nya idéer. Det nya arbetssättet kommer göra att lokaltidningen kan lastas tidigare och frigöra mycket tid i pressen under bemannad tid. Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.


Konkreta uttryck för ledarskap hos Nolato MediTor

2017-01-30

Nolato MediTor i Torekov har tagit tag i ledarskapsutmaningar med bland annat ett antal workshoppar kring ledares förbättringsarbete. I väl genomförda uppgifter gavs flera exempel på konkreta uttryck för ledarskap i vardagen. Dagen omfattade bra diskussioner där flera talade om vikten av att koppla ”neråt” från företagets mål till vad de själva som ledare kan göra för att påverka. Mer information har kathe.nonas@produktionslyftet.se.


Reflektioner kring avvikelsehantering hos Extena

2017-01-30

Extena i Norsjö genomförde i mitten av januari en uppföljning av måltillstånd och experiment i produktion med Kata-metodik. De följde även upp arbetet med standardiserat arbetssätt och dagen gav flera bra reflektioner kring hur en strukturerad avvikelsehantering kan stötta förbättringsarbetet. På tjänstemannasidan följde de upp förbättringsarbetet med bra diskussioner om hur de eliminerar slöserier genom att göra rätt från början. Mer information har moa.hedestig@produktionslyftet.se.


Steg för steg mot Lean på USÖ

2017-01-30

Representanter från Universitetssjukhuset Örebro deltog 2008 vid ett Lean-seminarium i Lindesberg som Produktionslyftet anordnade med bland andra Apel Forskning & Utveckling. 2013 skrev Agneta Halvarsson, som då var verksam inom Apel FoU, att USÖs Lean-arbete hade tagit fart och att de även hade tagit fram en introduktionsfilm om Lean på sjukhuset.

Läs mer »


Tredje E.ON-anläggningen i Produktionslyftet

2017-01-30

I slutet av året 2016 genomfördes en introduktion till Lean och en flödeskartläggning, för ledningen på E.ONs anläggning i Malmö. Det var en välförberedd grupp där en av deras många arbetsprocesser kartlades och ur diskussionerna framkom utmaningar till förbättringar samt behov av ökad samsynen. Fjärrvärmeproduktion i Malmö är den tredje enheten inom E.ON som medverkar i Produktionslyftet! Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.


Uppdaterad bok för Lean inom byggsektorn

2017-01-30

Boken ”Utmana dina processer”, som skrevs 2004 av Birgitta Öjmertz och Dan Blücher, omarbetades till ”Effektivt byggande – utmana dina processer” för byggindustrin av Caroline Jarebrandt och Emile Hamon 2007. Nu har Lean Forum Bygg låtit uppdatera boken med hjälp av nuvarande och tidigare medlemmar i styrelsen. Den som är intresserad kan beställa boken via deras hemsida – mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet