Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Stora möjligheter inom produktionsområdet!

Ledare 2017-04-27: Cecilia Warrol • Programchef Produktion2030

På kort tid har förväntningarna på digitaliseringens möjligheter ökat, från regering och myndigheter till industrin och forskningsutförare. I april godkände riksdagen forsknings- och innovationspropositionen som bland annat innehåller en kraftig förstärkning av satsningar på digitalisering för att på sikt stärka svensk industris konkurrenskraft.

Läs mer »


Industri i omvandling – hur möter jag utmaningarna?

Artikel 2017-04-27

2017 års upplaga av Business Forum arrangerades i Olofström den 15 mars med tema ”nyindustrialiseringsstrategin – kunskapslyft industrin”. Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars, Techtank i Olofström och IUC Syd bjöd in till en kunskapsintensiv dag i industrins tecken med föreläsning från Produktionslyftet.

Läs mer »


Studiebesök med och samsyn hos FOV Fabrics

2017-04-27

Från Borås besökte FOV Fabrics det tidigare Produktionslyftsföretaget Emballator Ulricehamns Bleck, där det bland annat betonades att ledningens engagemang är avgörande för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Därefter har de även haft en lång och kreativ diskussion som landade i en samsyn i styrgruppen om linje och inriktning i det kommande arbetet. Mer information har jan.andersson@produktionslyftet.se.


Positivt inför avslut hos Saltå Kvarn

2017-04-27

Saltå Kvarn i Järna avslutar nu sitt arbete inom Produktionslyftet (vilket vi återkommer mer utförligt om). Så här långt kommenterar kvalitetsingenjör Therese Grandell Svärd deras arbete: ”Jag har tidigare arbetet med olika system för kvalitetssäkring och ständiga förbättringar och för mig är Lean ett annat uttryck för kvalitetssäkring.

Läs mer »


Fördjupade förbättringar hos Mönsterås Metall

2017-04-27

Mönsterås Metall i Mönsterås deltar i Produktionslyftet i en andra fördjupande omgång, där hela styrgruppen bestämde sig för att genomföra ett ”riktigt” förbättringsmöte med prioritet på att ”göra” och hålla igång. Genomförandemötet gav en bra respons på och resulterade i hela fem genomförda förbättringar på mötes- och förbättringstiden. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.


Projektledningsstöd inom Produktion 2030

2017-04-27

Produktion2030 omfattar sex olika styrkeområden som de identifierat som viktiga för svensk industris konkurrenskraft. Inom programmet drivs ett stort antal intressanta projekt med stöd av Produktion2030s expertgruppsledare från respektive styrkeområde. Den som är intresserad av att veta mer om projekten och programmets arbete är välkomna att kontakta expertgruppsledarna, som just nu presenteras i en serie porträtt på deras hemsida.

Läs mer »


Kursanalys för lämpligt pilotområde

2017-04-27

EMVE Sweden AB i Åstorp driver på sitt Lean-arbete utifrån såväl Produktionslyftets Lean-kurs och vår Sneda vågen-metodik. Lean-styrgruppen sammanställer nu Fas 1, där utmaningar och ambitioner samt principer har arbetats fram. Genom Lean-kursen har en värdeflödesanalys genomförts och sammanställts, både en Nulägesanalys samt en Framtida lägesanalys (se bild). Utifrån värdeflödesanalysen i produktionen har sedan ett lämpligt pilotområde formats. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.


Sök till Årets Lean-byggare 2018!

2017-04-27

Nu har Lean Forum Bygg officiellt öppnat för ansökningar till den åttonde omgången av deras utmärkelse ”Årets Lean-byggare”. Detta kan då riktas även mot de Produktionslyftsföretag som har en verksamhet med inriktning mot byggbranschen. Tävlande bidrag kan omfatta hela eller delar av företaget eller organisationen och det kan också utgöra en del av Lean-arbetet, exempelvis användandet av pulstavlor, daglig styrning, förbättringsarbete. Läs mer här – ytterligare information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet