Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Tåget går!

Ledare 2017-05-24: Martin Hedman • VD IUC Sverige AB

Vi har nu i Sverige en utmaning i att tillvarata vår samlade kraft till förändring genom att tillvarata alla våra förmågor att samverka. Det är viktigt att regeringen har manat på alla aktörer genom nyindustrialiseringsstrategin där de fokuserar på de fyra områden som bedöms ha störst betydelse för industriföretagen: Digitalisering, innovation, hållbar produktion och kompetensförsörjning.

Läs mer »


Partssamverkan – viktig ingrediens för lyckat Lean-arbete

Artikel 2017-05-24

Brogren Industries är ett av tre företag, tillsammans med Autoadapt och Nolato MediTor, som varit knutna till ett projekt med fokus på arbetsmiljö inom Produktionslyftet. Projektet har finansierats av AFA Försäkring och avslutades i slutet av mars, då vi även passade på att genomföra ett uppföljningsmöte hos Brogrens.

Läs mer »


Två startprogram i Väst med start i augusti

2017-05-24

Den 30 augusti drar höstens första startprogram igång i Göteborg med tema Lean. Programmet följer upplägget med fem halvdagar i nätverksträffar samt coachning vid två tillfällen per företag däremellan. Den 31 augusti inleds det andra startprogrammet i Trollhättan med tema flödeseffektiv automation. Redan den 2 juni arrangeras en informationsträff om startprogrammet flödeseffektiv automation på Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan. Läs mer här – ytterligare information har ulf.johansson@produktionslyftet.se.


Mot nya utmanande måltillstånd hos E.ON Värmeproduktion

2017-05-24

Hos E.ON i Norrköping samlas pilot- och styrgrupper för avstämning i ”Pulsen”, det rum som utvecklas mot en ”förbättringscentral” på Händelöverket. I rummet samsas styrgruppens pulstavla med pilotgruppens förbättringstavlor och underhållsresans förbättringstavlor. Det är verkligen mycket på gång och pilotgruppen närmar sig sitt första måltillstånd och definierar ”i farten” även sitt nästa.

Läs mer »


Daglig styrning och gemensamma arbetssätt hos Martin G

2017-05-24

I pilotgruppen hos Martin G Anderson har uppföljning och trimning av daglig styrning i pilotområdet genomförts och det fungerar allt bättre. De har även genomfört en workshop kring gemensamma arbetssätt där de tog fram ett utkast till underhåll och rengöring av maskinen under körning. Dessutom arbetar styrgruppen med framtagning av rutiner för spridning av daglig styrning. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.


Rivstart hos Malmkvist i Alvesta

2017-05-24

Hos Malmkvist Produktion i Alvesta skrevs avtalet med Produktionslyftet på i början av maj och redan innan halva månaden gått var de igång med arbetet. Trots den intensiva starten blev det en bra inledande dag med goda diskussioner om möjligheter i företaget där engagemanget var på topp! Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.


Spännande workshoppar på Vinnova-konferens

2017-05-24

Den 4 maj arrangerade Vinnova en nationell konferens om samverkan för innovation där fyra av de 17 strategiska innovationsprogrammen som startats ansvarade för varsin workshop. Med tema industriell digitalisering arrangerade Produktion2030 sin workshop under ledning av Cecilia Warrol Ersson och Johan Stahre där de fokuserade på nyttan med industriell digitalisering utifrån verkliga behov.

Läs mer »


Inspirerande studentintresse för Lean

2017-05-24

I mitten av april deltog Produktionslyftets Johanna Strömgren som en av föreläsarna vid en innovationskonferens anordnad av MITC. En av åhörarna var studenten Johanna Colling vid Mälardalens högskola som går kursen ”Processer för värdeskapande”.

Läs mer »


Uppskattat projekt om produktion i Sverige

2017-05-24

Projektet Producera i Sverige är initierat av OpiFlex Autmation ABs VD Johan Frisk och leds av Swerea IVF med Boel Wadman som projektledare. Kärnan i projektet är att visa att vi kan ha en hållbar och lönsam småserieproduktion i Sverige och det rimmar väldigt väl med regeringens intentioner i nyindustrialiseringsstrategin.

Läs mer »


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet