Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev mars 2007


Vi har en lång tid tillsammans

Att förändra hela företags sätt att fungera är extremt svårt. Det krävs kunskap, mod, envishet och ödmjukhet. Och det tar tid – lååång tid – varför uthållighet och tålamod också är bra att ha. Produktionslyftet ska stötta medelstora företag genom att vara tränare och ge hjälp till självhjälp. Vi ska bidra både genom kvalificerad utbildning, företagsanpassade utbildningar på plats i produktionen och stöttning i det praktiska förändringsarbetet. Produktionslyftet bygger på samma grunder som gäller för Lean produktion och det arbete som grundlades inom proDesign. Vi ger också produktionstekniskt stöd vid behov, men deltagande företags ledning och styrelse måste först förstå de filosofier och principer som ligger till grund för Lean. Utifrån viljan att förändra både sitt och företagets sätt att tänka, utvecklas i Produktionslyftet en standardiserad metodik som stöd i förbättringsarbetet. Produktionslyftet har en stark uppbackning i form av finansiärerna KK-stiftelsen, Vinnova och Nutek. Positiv är också den samsyn som Teknikföretagen och IF Metall visar för att arbeta med frågor kring produktionskunskap. Många av er som läst föregångaren till detta nyhetsbrev, proDesign-Nytt, har följt Lean-resan som pågått. Nu har vi fått förtroendet att ytterligare fördjupa arbetet och stötta företag i det direkta förbättringsarbetet. För att leva som vi lär – arbeta långsiktigt och planera väl – kommer vi under 2007 förfina vårt arbetssätt. Vi kommer att arbeta på djupet med tio pilotföretag, för att under kommande år kunna nå fler företag. Förutom det kommer vi att på bredare front genomföra insiktsseminarier och andra spridningsaktiviteter, bl a tillsammans med regionala partners. IVF och Chalmers är huvudmän för satsningen, men för att Produktionslyftet ska få genomslag i hela Sverige krävs ett antal strategiskt placerade partners som vår förlängda arm. Ni som företräder målgruppsföretag, regioner och andra bland företagens vänner, måste dra åt samma håll. Finansiärerna satsar 65 MSEK under de första tre åren, men Produktionslyftet ska leva vidare långt därefter och det kräver samarbete. Vi ser fram emot att tillsammans och med gemensamma krafter arbeta för att lyfta svensk produktion!

Birgitta Öjmertz • programdirektör
Lean-inspirerade kommuner i DalslandFärgelanda kommun tillsammans med Dals-Ed och Tanum drog den 5 mars samman ett antal företag inom främst bilindustrin. Tillsammans med Produktionslyftet önskar de rigga en större satsning för att utbilda och coacha företagen i Dalsland. Kommunerna har blivit inspirerade av de goda resultat som IAC Group i Färgelanda (fd Lear) uppnått genom dess utbildningar och forskningsprojekt tillsammans med Chalmers inom Lean Production. Drivande på företaget – och även medverkande vid arrangemanget – är Bo Ericson. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Näringsministern med Produktionslyftet

Produktionsnätverket Sydost tillsammans med fem olika IUC-bolag och Teknikcentrum i Växjö bjöd in proDesign och representanter för Produktionslyftet till ett samtal om hur företagen i regionen kan stöttas. Talare vid arrangemanget den 7 mars var även näringsminister Maud Olofsson, Johan Ancker vid Teknikföretagen och Produktionslyftets Hans Reich. Ett 60-tal representanter från företag och organisationer deltog och kontakter togs för uppföljning av seminariet. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.
Monteringskonferens i StockholmDen 14 mars lockade årets Monteringsforum ett 100-tal deltagare. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz deltog i programmet med en presentation av Produktionslyftet. Programmet tog bland annat upp outsourcing med ett föredrag av IVFs Berndt Holmer. Peter Gröndahl, projektledare på KTH, sammanfattade dagens blandning av föredrag kring forskning och tillämpning på följande sätt: ”Vi vet, vi kan, vi vill, vi törs, vi måste!” Moderator var Björn Langbeck från IVF, som i vanlig ordning drev arrangemanget framåt. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Gjuteritekniska Föreningens vårkonferens

Den 8 mars var Hans Reich inbjuden som talare vid Gjuteritekniska Föreningens vårkonferens med tema ”Det kostnadseffektiva gjuteriet”. Platsen var Jönköping och närmare 100 åhörare deltog. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Samverkan för kompetensutveckling

Den femte upplagan av konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS) arrangeras i Jönköping den 8-11 maj 2007. För en kontinuerlig kompetensutveckling krävs lärande miljöer och strukturer som kan ta till vara nya möjligheter liksom identifiera svagheter. För att åstadkomma dessa behöver högskolor, företag, offentlig verksamhet, arbetsmarknadens parter och forskningsorganisationer samspela mer effektivt. HSS främjar förståelsen för och utvecklingen av sådan samverkan.
Under konferensen erbjuds deltagarna att fördjupa sig i olika teman och spår (se www.hss07.se under ”Program” för mer information). Ett av dessa spår är Industriell Omvandling, där bland andra Produktionslyftets Hans Reich kommer att vara moderator. En viktig del av konkurrenskraft i koppling till industriell omvandling handlar om förmågan att anpassa befintlig verksamhet till rådande omständigheter och krav. En del av spåret Industriell Omvandling lägger därför fokus på just Effektiv Produktion samt Produktutveckling, där samarbetspartners är Tekniska högskolan i Jönköping och proDesign.
Syftet med ett fokus på produktion är att föra fram perspektiv och goda exempel samt att diskutera hur högskolor och universitet kan bidra till utveckling och framgång inom dess områden. Under dagen kommer bland annat Produktionslyftet att diskuteras, liksom representanter från organisationer med erfarenhet och intressen i dessa frågor att presentera sina tankar. Två av de inledande talarna vid Industriell Omvandling är Johan Ancker (chef industriell utveckling, FoU, Teknikföretagen) och Hasse Johansson (forsknings- och utvecklingschef Scania). Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Maritime Partenariate ScandinaviaMaritime Partenariate Scandinavia är ett samarbete mellan regioner i den så kallade skandinaviska triangeln. Det är ett kontakt- och affärsforum för de maritima näringarna i sydöstra Norge, västra Sverige och norra Danmark. Vid arrangemanget, som lockade ett 100-tal personer, talade bland andra Hans Reich om hur Lean fungerar och vad företagen har att vinna på att införa ett sådant arbetssätt. Inte bara traditionell båtindustri medverkade, utan även tyngre industri för exempelvis borrutrustning för oljeriggar fanns på plats. Företagen i triangeln, främst norska, är världsledande på området. Inom kort ska en stor del av världens borrutrustningar bytas ut, varför det är en mycket konkurrensutsatt bransch där samarbete krävs för att behålla försprånget. Deltog gjorde även Svenska Redarföreningen och Chalmers satsning Lighthouse. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Musteri inspirerar verkstadsföretag på Österlen

I södra Sverige har ett antal företag gått samman i nätverksgrupper för att höja sin kompetens inom produktionsområdet. Arbetssättet är relativt nytt, men resultaten är goda. Företagen, från flera olika branscher, utgör bra exempel på hur den nya satsningen Produktionslyftet kommer att arbeta för att stärka företagens konkurrenskraft genom effektiv produktion. Hos Kiviks Musteri har arbetet på kort tid resulterat i ökad flexibilitet, bättre flöden och färre kassationer.

I Skåneområdet finns ett antal nätverksgrupperingar av företag som arbetar med Lean för att effektivisera sina verksamheter. Metoderna bygger på arbetet i KK-stiftelsens satsning ”proDesign – expertkompetens industriell produktframtagning” och motsvarar i mångt och mycket metoderna inom den nya satsningen Produktionslyftet.
Bakom Produktionslyftet står KK-stiftelsen, Vinnova och Nutek, med IVF och Chalmers som utförare. Till initiativtagarna hör även Teknikföretagen och IF Metall. Det övergripande syftet är att stärka produktionskompetensen och att utveckla företagens förmåga att producera effektivt. Fokus är på medelstora företag i tillverkningsindustrin, men metoderna är egentligen desamma oavsett bransch. Företagens egen kompetens ska byggas upp och Produktionslyftet ska ge stöd i det praktiska förbättringsarbetet.
Produktionschefen Ingvar Hagström på Kiviks Musteri är en stark anhängare av ständiga förbättringar och har varit en drivande kraft i företagets satsning inom området. Han började på musteriet i början av 2005 och redan till hösten var det första 5S-arbetet igång, men arbetet med ”ordning och reda” gick lite trögt.

– Ett annat företag, Fiberduk, kontaktade mig våren 2006 och frågade om vi var intresserade av att delta i ett förbättringsnätverk, berättar Ingvar Hagström. Jag tror att jag svarade ja innan han hann prata klart…
Kiviks Musteri är ett av traktens största företag. Med modern teknik och utpräglat miljötänkande tillverkar de ett stort antal frukt- och bärprodukter av råvaror både från lokala odlare och från soligare breddgrader. I sortimentet ingår bland annat cider, juice, kräm, soppa, dryck, lättdryck, sylt och vin. Ca 60 miljoner förpackningar – Tetra Brik, glas och burkar – levereras från musteriet årligen och de omsätter omkring MSEK 250.
Tillsammans med Kiviks Musteri AB och Fiberduk AB kom förbättringsgruppen att bestå av Gyllsjö Träindustrier AB och IFÖ Ceramics AB. Bredden kan ingen klaga på och med projektansvaret hos Ystad kommun finns även uthålligheten på plats. Samtidigt visar kommunen både insikt och vägen till regional utveckling genom sitt engagemang. Denna nätverksgrupp har en projektbudget på MSEK 1,7 varav 80% kommer av EU-medel från ESF (Europeiska socialfonden). Företagens insats, förutom nedlagd tid, varierar från grupp till grupp.
Initiativtagare till nätverksgruppen är Lars Danielsson på Pompano AB, mångårig medarbetare till proDesign och väl insatt i de metoder som Produktionslyftet utgår ifrån. Med goda kontakter hos såväl IVF och Chalmers som andra kompetensleverantörer vet han hur ett förbättringsnätverk ska byggas upp utan och innan.
Efter ett antal inledande besök av Lars inleddes arbetet på Kiviks Musteri sommaren 2006. För att förankra satsningen generellt och Lean-tankarna speciellt så samlades ledningarna från alla fyra företag initialt för en genomgång. Det innebar en halvdag Lean-introduktion i kombination med en halvdag Lean-spel, genomfört av Lars i samarbete med Björn Langbeck från IVF.


Ingvar Hagström, produktionschef, med produktionsledare Mats Nilsson på Kiviks Musteri AB.

– Företag i samma grupp ska naturligtvis inte uppleva sig som konkurrenter, säger Lars Danielsson. Det är just öppenheten som är en av framgångsfaktorerna. Däremot har vi haft företag inom samma bransch som deltagit utan några som helst problem. Att blanda företag från olika branscher kan dock i sig vara nyttigt och ger ofta mycket positiva resultat.
Som exempel pekar Lars på just Kiviks Musteri, där det är inspirerande för verkstadsföretagen att se hur ett företag som hanterar färskvara styr sina flöden och lager. Så borde även verkstadsföretagen se sina produkter, d v s som färskvaror som inte alltid tål att ligga på lager.

– Upplägget passade oss mycket bra och det märks att arbetet följer väl genomtänkta metoder, säger Ingvar. Vår målsättning är att alla på företaget ska engageras i Lean-arbetet.
Nästa steg var således att hela företaget fick samma duvning som ledningen. Först en Lean-introduktion, med Hans Reich från Chalmers, sedan en halvdag med Lean-spel, också denna gång i samarbete med IVF. Med 70-talet anställda på Kiviks Musteri var det en intensiv insats.
Det mer praktiska arbetet på Kiviks Musteris inleddes med en värdeflödesanalys i glas-avdelningen (där de tappar upp på flaskor och burkar). En förbättringsgrupp bildades där liksom på ett par andra avdelningar. Varje fredag samlas respektive grupp för att diskutera förbättringar och gå igenom de projekt som genomförts. Alla förslag beaktas och prioriteras upp på en lista. En ansvarig utses för varje delprojekt och driver frågan.


Trots att Kiviks Musteri inte räknas som mekanisk industri, så är det de facto en väldigt mekaniserad industri. Produktionslyftets målgrupp är medelstora tillverkande företag, men i nätverksgrupperna förekommer olika inriktningar vilket leder till korskopplingar och inspiration – Lean fungerar överallt! Mats Nilsson och Ingvar Hagström tillsammans med produktionsledarens Kent Hallgren till höger.

– Inget förslag är för dumt för att diskuteras, berättar produktionsledaren Mats Nilsson. Genom att vi verkligen ser till att genomföra saker både skapar och bibehåller vi engagemanget hos personalen.
Parallellt med arbetet på företaget har ett antal studiebesök gjorts, allt för att ge inspiration och visa hur andra lyckats. Bland annat har nätverksgruppen besökt Autoliv, Absolut och Tetra Pak. En av höjdpunkterna var ett besök vid Toyotas fabrik i Turkiet, vilket gav många aha-upplevelser. Alla fyra nätverksföretagen möts dessutom var fjärde till var sjätte vecka, då en ansvarig från varje företag deltar.

– Varje kvartal träffas vi förutom det i större grupper från företagen, berättar Ingvar. Vi går igenom vad som gjorts och lär av varandra. Det brukar vara mycket givande.

– Samtidigt får vi en bekräftelse på att vi är på rätt väg, menar Mats. I och med att man själv får presentera arbetet så gäller det att ha gjort det man lovat. Mötena gör att man står lite på tå, det är lätt att falla tillbaka i det gamla.
Lars Danielssons uppgift är i mångt och mycket att driva på detta, att få alla att berätta vad som hänt. Att ”tvingas” till denna redovisning är också ett bra sätt att samla tankar och strategier kring arbetet på ett strukturerat sätt.


Planerat för snabba verktygsomställningar, ordning och reda vid såväl arbetsceller som på lagret – tydligt synliga effekter från Lean-arbetet på Kiviks Musteri.

– Det kopplar även lärandet till det praktiska, framhåller Ingvar.
Det praktiska, ”hands-on”, är något som även prioriteras i de interna förbättringsgrupperna på Kiviks Musteri. Ofta går de ut ur mötesrummet för att ställa sig på plats vid den maskin eller utrustning som diskuteras. Diskussionen kan ta en helt ny inriktning och nya lösningar – och, för all del, problem – upptäcks. Det kräver dock att det finns tid avsatt.

– När vi kommer in i högsäsong kan det bli svårare, säger Ingvar. Samtidigt är vi bättre förberedda nu efter alla de förbättringar som redan genomförts. Det är de många små stegen som ger resultat.
Vad har de då uppnått för resultat? Bland annat är Lean-tänket väl förankrat, från ledningen till lagret. Arbetsbelastningen har minskat, det är mindre stress. Acceptansen för förändringar har ökat markant. Flödena i produktionen är bättre planerade och arbetsstationerna tydligt uppmärkta.

– Vi hade besök av inköpare från en stor dagligvaruhandel som berättade att vi hade det fantastiskt fint och välordnat i jämförelse med andra, säger Ingvar. Samtidigt gör tydligheten vid stationerna det lättare för oss att ta in extrapersonal när vi behöver.
Ett konkret exempel på förbättring är arbetet med kortade ställtider. Tanken är att de ska kunna ställa om oftare och därigenom snabbare växla mellan olika produkter. Istället för att köra långa serier, vilket gör att material som är kvar från föregående produkt måste kasseras eller frysas in, ska de hinna växla tillbaka i god tid. Flexibiliteten ökar, svinnet minskar.
Insikten har också gjort att de ser sina behov tydligare. Tillsammans med Lars kan de identifiera och beställa de utbildningar de behöver. De diskuterar övergripande i företagsnätverket, där de genomfört workshops inom bland annat ledarskap och flödesanalys.

– Att få hit en föreläsare som exempelvis Hans Reich höjer både nätverkets status och ger inspiration, avslutar Ingvar Hagström. Studiebesöken, stödet från de andra företagen och tillgång till både kompetens och en coach som Lars Danielsson har varit oerhört viktigt. Vi kommer absolut att gå vidare. Om vi skulle göra om resan idag skulle vi göra den på samma sätt!

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet