Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev juni 2007


Höglöne- och lågkostnadsland med Lean

I en värld med frihandel gäller det att ha produkter med bäst värde för pengarna. Under många år har den svenska kronans värde försämrats genom ett flertal devalveringar – en fungerande metod som snabbt ger resultat. Företagen har gjort stora vinster och arbetslösheten har hållits låg. Kapitalägarna har blivit allt rikare. Problemet har i stället blivit att vanliga svenskar har blivit allt fattigare. Många företag och organisationer har samtidigt blivit allt ineffektivare. Denna strategi är inte bra långsiktigt.
Läs Hans Reichs ledare här >>

”Mycket bra initiativ i Dalsland”Lean har fått stort ”fäste” i Dalsland. Alla styrande i Färgelanda, med kommunledning och förvaltningschefer, totalt ca 50 personer, kom och lyssnade den 11 juni när Hans Reich berättade hur effektiva företag och organisationer arbetar. Kommunföreträdare från Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors och Mellerud kommer under hösten, tillsammans med företagare i regionen, att gå på vår 5p-utbildning i Lean produktion. Kommunledningarna har insett att Lean inte enbart är bra för företag, utan i lika hög grad för all offentlig verksamhet. ”Ett mycket bra initiativ”, tycker Produktionslyftets Hans Reich, som nås på hans.reich@produktionslyftet.se.


Urvalsarbetet med pilotföretagen pågår för fullt

Vi har fått in många intresseanmälningar från företag som vill bli ett pilotföretag. Produktionslyftets Hans Reich och Lean-coacherna Anders Hugnell (KTH), Lars Eskilsson (JTH) och Hans Engström (LTU) besöker under sommarmånaderna ett 20-tal företag. Det slutgiltiga urvalet är en viktig punkt vid nästa möte för programstyrelsen den 20 augusti. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.


Scanautomatic 9-12 oktober 2007

Inför årets upplaga av Scanautomatic på Svenska Mässan i Göteborg är Produktionslyftet starkt engagerade. Bland annat ingår Hans Reich i mässans branschråd och såväl IVF som Chalmers är medarrangörer vid seminarieprogrammet. Som exempel kan nämnas att IVFs Magnus Widfeldt är moderator under tisdag förmiddags tema Rätt Automation. Produktionslyftets Dan Carlsson från Chalmers är moderator för onsdag förmiddags Robotteknik, medan Hans Reich modererar eftermiddagens Lean Production och Automation. Anna-Karin Jönbrink på IVF är moderator för torsdagens Automation och Energieffektivitet. Dessutom medverkar personal från såväl Chalmers som IVF som enskilda föreläsare. Den 9 oktober deltar även Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson, då han medverkar i Heta Stolen på scen. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Heldag med värdeflödesanalys

Den åttonde 5p-utbildningen i Lean pågår för fullt. Kursen, som startade i maj, avslutas till hösten i september. Den 19 juni i sommarvärmen i Borås genomfördes den tredje träffen med en heldag om grunderna i värdeflödesanalys. Träffen genomfördes hos Ericsson, där teori blandades med praktik vid en analys av produktionen. Ulf Johansson är produktionschef hos Ericsson och var en av dem som deltog i förra 5p-kursen.

– Vi har tidigare använt en del av Lean-verktygen men utan att knyta samman dem för att få en samverkan mellan principer, metoder och tekniker, säger Ulf. Nu skapar vi en mer hållbar satsning över tiden. Ulf är starkt engagerad i praktiskt förändringsarbete i kombination med en organisatorisk kompetensuppbyggnad. Därför låter han produktions- och linjechefer gå 5p-kursen i olika omgångar för att etablera synsättet i organisationen. De arbetar kontinuerligt med sitt EBPS, Ericsson Borås Produktionssystem, inspirerat av bland andra Scania.

– Förutsatt att man verkligen gör sina hemarbeten för att skapa förståelse så är kursen både viktig och värdefull, menar Ulf.


Från värdeflödesanalysdagen på Ericsson i Borås. I bakgrunden Produktionslyftets Lean-coach Peter Lundin.

En av kursens deltagare är Daniel Björk, Lean-koordinator på Nimoverken, och för hans del har Lean-utbildningen förändrat synsättet. Även om Daniel haft en hel del med sig från TPM-arbetet på Volvo Power Train, där han tidigare arbetade, så är det en stor skillnad på ett mindre företag. På Nimoverken har Daniel en helt annan roll med överblick över helheten.

– I och med att det är ett mindre företag kan vi arbeta igenom ett område, byta layout och ganska snabbt få en effekt, säger Daniel. Vi flyttade faktiskt ett par punktsvetsar i veckan med gott resultat. Just nu fokuserar vi på styrning, planering och Kanban-frågor, vilket passar perfekt med kursens upplägg.

Produktionslyftets Birgitta Öjmertz, som höll i heldagen hos Ericsson, framhöll vikten av att inte bara göra en värdeflödesanalys en gång. Deltagarna måste fortsätta med hemarbetet kring nuvarande och framtida tillstånd.

– Det får inte bara bli ett produktionstekniskt verktyg, säger Birgitta. Det ska vara en naturlig del av det ständiga förbättringsarbetet. För mer information kontakta birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Effektivitet och nätverkssamarbete

Ett tjugotal företagsrepresentanter lyssnade den 12 juni när Produktionslyftet berättade om vikten av att bli effektivare och vad Produktionslyftet kan erbjuda företagen. Värd för seminariet var Ystad kommun och platsen var Draka Kabels lokaler. Deltog gjorde även Lars Danielsson (bilden) från Pompano AB. Lars har drivit flera regionala Lean-nätverk, bland annat med företaget Alde (se artikel i detta nyhetsbrev) och berättade om sina erfarenheter från dessa nätverk och som lokal genomförare i Kristianstad. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Lean-fokus på produktion och personal

I södra Sverige har ett antal företag gått samman i nätverksgrupper för att höja sin kompetens inom produktionsområdet. Ett av dessa företag är Alde i Färlöv. Trots att arbetssättet i nätverk är relativt nytt så är resultaten goda. Metodiken utgör ett bra exempel på hur Produktionslyftet är tänkt att arbeta för att stärka företagens konkurrenskraft genom effektiv produktion.

I snart 60 år har Alde International Systems AB levererat utrustning i form av bl a värmepannor till husbilar, husvagnar och båtar etc. De har nyligen lanserat en vidareutvecklad panna med såväl el- som gasoluppvärmning – elegantare konstruktion, lägre vikt och högre effekt. Allt enligt affärsidén ”att utveckla och marknadsföra värmeutrustningar för mobilt boende samt erbjuda marknaden kompletterande produkter inom områdena pentry, gasolmaterial, komfort och säkerhet”. Vid anläggningen i Färlöv utanför Kristianstad arbetar ett 60-tal personer.

Våren 2005 fick Alde en inbjudan till ett seminarium från Kristianstads Företagsgrupp. Seminariet handlade om Lean och föredragshållare var Hans Reich från Chalmers. Ca 15-20 personer deltog och efteråt kontaktades produktionschefen Lars-Åke Grundmark av Lars Danielsson med en intresseförfrågan. Intresse fanns och fler möten följde där de diskuterade upplägg, Lean-frågor och finansieringsmöjligheter.

– Vi inledde en analysfas där vi i stora drag lade upp tidsplan och innehåll, berättar Lars-Åke. Det var dags för förändring!


Framför produktionens ”Lean-tavla”, längst bak till vänster Lars Danielsson, till höger Lars-Åke Grundmark och i förgrunden Marcus Kaski.

Tanken var att skapa en nätverksgrupp, en av flera liknande som finns i Skåneområdet. Upplägget bygger på arbetet i KK-stiftelsens satsning ”proDesign – expertkompetens industriell produktframtagning” och motsvarar i mångt och mycket metoderna inom den nya satsningen Produktionslyftet. Initiativtagare till nätverksgruppen är Lars Danielsson på Pompano AB, mångårig medarbetare till proDesign och väl insatt i de metoder som Produktionslyftet utgår ifrån. Med goda kontakter hos såväl IVF och Chalmers som andra kompetensleverantörer vet han hur ett förbättringsnätverk ska byggas upp utan och innan.

Arbetet omfattar även en hel del ekonomisk planering. En stor del av finansieringen har Lars utverkat via ESF (European Social Fund) och Mål 3 – totalt drygt 6 200 000 kronor för de tre Lean-nätverk som hittills etablerats. Att det är väl investerade pengar visar företagens resultat med all tydlighet, något som nu följs upp i och med satsningen inom Produktionslyftet. I den aktuella gruppen med Alde ingår även företagen Rhino i Knislinge och Åhmans i Åhus.

– Som ett första steg samlades ledningarna från varje företag till en Lean-introduktion, berättar Lars-Åke. Hos oss genomfördes en SWOT-analys med fackrepresentanter och nyckelpersoner på företaget i december 2005.

I januari 2006 hade Aldes ledning beslutat om att den nya produkten, en ny typ av värmepanna, skulle gå i produktion och att den skulle täcka 50% av produktionsvolymen. Lars-Åke kontaktade Lars Danielsson med beskedet att ”nu kör vi igång”, allt för att samordna omställningen med den nya produkten.
– Efter en värdeflödesanalys skissade Björn Langbeck från IVF och jag på ett ganska ”milt” förslag till produktionslayout, allt för att förankra förändringen, berättar Lars Danielsson. När personalen själva fick börja arbeta med förändringarna så tog de det hela ett steg längre, vilket var mycket positivt.

Inför hösten 2006 skulle den nya pannan lanseras, med ökad produktion som följd. Vilket ställde krav på kapaciteten – hos Alde, precis som på andra företag, har alla alltid fullt upp…

– Vi ville visa att det fanns kapacitet kvar. Det innebar en stor satsning, en ordentlig satsning från ledningens sida, säger Lars-Åke. Alla skulle börja arbeta med ständiga förbättringar, med början vid sin egen arbetsplats.


Logisk produktionskedja, enkel materialtillförsel och nära till alla operationer och handgrepp – tydlig effektivisering i produktionen hos Alde.

Layoutförslaget visades för personalen i april, som sedan lade till egna sina förbättringar. Lean-introduktion och Lean-spel inplanerades för hela personalen under april och maj. Ytterligare en värdeflödesanalys genomfördes och därefter – under semestern – flyttades produktionslinan efter den nya layouten. Den 20 augusti 2006 var allt på plats.

– Efter inkörning och smärre justeringar var hela processen färdig i december 2006, berättar Lars-Åke. Nu kör vi efter taktat flöde med en panna var sjätte minut.
Vilka var då svårigheterna? Enligt Lars-Åke var det främst personalens ”mind-set”. Varför skulle saker och ting ändras när företaget ekonomiskt ändå gick bra?

– Vi fokuserade på att det var arbetssättet som skulle bli bättre, inte i första hand resultatet. Vi gjorde helt klart från början att målsättningen inte var att vi skulle minska personalstyrkan, utan att vi skulle producera bättre och mer effektivt.

Målsättningen är en plattform i produktionen med flexibla lösningar och tydligare arbetsuppgifter. Inte bara i själva produktionslinan, utan även kringflödet av bearbetade komponenter ska in i Lean-flödet; produktionen som inköp, mottagarkontroll, distribution till underleverantörer för delmontering etc.

Inför 2005 producerades ca 13 000 pannor per år. Under 2005 låg produktionen under 16 000 och målet för 2006 var 16 400. Idag taktas det mot ett resultat på 18 000 pannor – med samma personalstyrka. Dessutom har de tagit hem en del bearbetning och legoproduktion på de ytor som friställts med den nya layouten.
Mycket görs fortfarande av underleverantörer. Tidigare hade de ett system där en grundkomponent kunde levereras från en leverantör till en annan, vidareförädlas och sedan skickas vidare för ytterligare montering. Ett fel tidigt i kedjan byggdes in och upptäcktes inte förrän vid mottagningskontrollen hos Alde.

– Där delkomponenter ska monteras utanför vår produktion levereras nu alla delar till en och samma underleverantör, berättar Lars-Åke. Där kontrolleras alla komponenter innan monteringen påbörjas, vilket höjt kvaliteten. Från leverantören har vi sedan sekvensleverans.

Det är bara ett exempel på hur Alde med enkla medel och sunt förnuft förbättrat samarbetet med leverantörerna. Ambitionen är att välja certifierade leverantörer och att stödja dem i deras kvalitetsarbete.

– Vi vill lära oss deras processer för att se vad vi kan hjälpa till med, säger Lars-Åke. Eventuellt kan vi tänka oss att skicka dit våra egna tekniker framöver.
På kort tid har Alde klarat av att producera mer än tidigare på endast 35-40% av den ursprungliga produktionsytan. Planeringen har gjort att hantering och transport har minskat betydligt. Vid de nya cellerna finns det mesta inom räckhåll och materialförsörjningen kommer på ett naturligt sätt in i flödet.

– Vi upplever att det är en lugnare och säkrare miljö nu, säger Lars-Åke. Vi producerar under mer kontrollerade former och till skillnad från hösten 05 hade vi ingen övertid i höstas.

Inom Lean-nätverket har Alde främst uppskattat seminarierna och studiebesöken samt de kontakter de fått via nätverket. Saker får ta tid. Idag har de full produktion men varje fredag avsätts 30 minuter till arbetsplatsunderhåll. I planerna ligger även en utbildning inom Lean-ledarskap.

– Nätverket är en bra referenspunkt för att se var man befinner sig och hur utvecklingen går framåt, avslutar Lars-Åke Grundmark. Dessutom hoppas vi kunna dela med oss av vår egen erfarenhet, vilket i sig är en del av Lean-filosofin!

Förhoppningen är att Lars Danielsson i samarbete med Produktionslyftet även i fortsättningen ska ge traktens företag rätt förutsättningar för ett framgångsrikt Lean-arbete. Det är viktigt att såväl regionala aktörer som beslutsfattare inser vikten av arbetet. För att få reda på nyttan hos företagen är det bara att fråga de som medverkat i nätverksgrupperna!

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se
 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet