Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev augusti 2007


Goda exempel ger Trovärdighet

Produktionslyftet ska stärka svenska företag. Med exemplens makt ska vi visa hur medelstora tillverkande företag kan förnyas genom medarbetares engagemang. För att skapa ett långsiktigt och excellent kompetensstöd är Trovärdighet en av de viktigaste egenskaperna att utveckla. Om tillverkande företag, och alla goda krafter som arbetar för företag, tror på Produktionslyftets förmåga att bidra till förnyelse, så kan vi nå resultat. Som tidigare ledare pekat på måste ett förändringsarbete få helhjärtat stöd från ägare och ledning. Och man ger bara sitt fulla stöd om man verkligen tror på genomförandet och genomföraren.
Läs Magnus Wiktorssons ledare här >>
Piloter och coacher på platsVecka 33 och 34 innebar lite av ett avstamp för Produktionslyftet. Vecka 33 hade programmet en kick-off med planering för bl a Produktionslyftets Lean-coacher. Veckan därefter var det dags för Produktionslyftets styrelsemöte, där den första omgången av pilotföretag identifierades. Således är allt på plats för det inledande operativa arbetet, ett arbete som kantats av ett inspirerande högt intresse från företagens sida. Bilden visar Produktionslyftets samlade resurs så här långt. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.
Stort intresse för Produktionslyftets 5-poängskurser i Lean

En förutsättning för att delta som pilotföretag är att företaget skickar medarbetare på vår 5p-kurs i Lean. Efterfrågan är dock större än så och många deltagande företag vill skicka fler medarbetare än vad vi har allockerade platser. Dessutom har flera regionala samarbetspartners engagerat deltagare långt över förväntan. Tack vare efterfrågan är ytterligare en kurs inlagd med start under november – anmäl ditt intresse på vår hemsida redan nu! Mer vet dan.carlsson@produktionslyftet.se.
Bred geografisk spridning bland Produktionslyftets företag

Från norr till syd, från väst till öst – företag från hela landet deltar i Produktionslyftet. Efterfrågan har varit så pass hög att ett antal företag inte kom med i första omgången. Bara i region Sydost har Lars Eskilsson vid Tekniska Högskolan i Jönköping fört en dialog med åtta företag. Dialogen med alla företag som inte kommit med fortsätter och möjlighet finns att komma med som pilotföretag i nästa omgång. Mer vet lars.eskilsson@produktionslyftet.se.
Populärt Produktionslyftet i media och mötenSedan årsskiftet har Produktionslyftet märkts ordentligt i såväl media som på olika möten som seminarier och konferenser. Några mycket omskrivna evenemang den närmaste tiden där Produktionslyftet är engagerade är Lean Forum Konferens (www.leanforum.se) och Scanautomatic (www.scanautomatic.se). Vi har även medverkat vid flera regionala sammandragningar och lokala nätverksträffar – sedan årsskiftet har vi föredragit för ca 650 personer! Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Inspirerat om Lean i Ljungby

I slutet av maj arrangerade Produktionslyftet i samarbete med TEK i Halmstad och Idé & Resurscentrum ett inspirationsseminarium i Ljungby. Arrangemanget lockade ett 70-tal deltagare som fick höra både mindre och större företag berätta om sina satsningar inom Lean. Inledde gjorde Produktionslyftets Hans Reich med en översikt av vad Lean står för.

Det var ett lika intressant som inspirerande startfält bland föreläsarna. Alla medverkande – från Volvo och Scania till Bjurab och Lindab – uppmanade åhörarna att ta till sig Lean. Efter en kort introduktion av arrangörsvärden Idé & Resurscentrums vd Stefan Ramstedt och Hans Reichs Lean-genomgång, inleddes seminariet av Curt Åberg från Scania.


Curt Åberg, Supply Chain Development vid Scania, berättade bland annat att Scania lägger beställningar för 30 miljarder per år hos ca 800 leverantörer, främst mindre och medelstora företag.

Scanias föreläsning hade rubriken Supply Chain Development med SPS (Scania Production System) och handlade således om leverantörsutveckling. Curt Åberg berättade att de främst arbetar med mindre och medelstora företag och att de lägger beställningar för 30 miljarder kronor per år hos ca 800 leverantörer. Totalt rör det sig om 20 000 detaljer till 350 fordon per dag. En bil eller buss lämnar bandet varannan minut, vilket ställer höga krav på exakt leverans. 99% räcker inte.

Traditionellt sett innebär en produktionsökning eller organisk tillväxt en ökning på alla plan, från leverantörer till personal. Scania stod 1995 inför just detta alternativ.

– Vi ville öka produktionen från 50.000 fordon till 70.000 fordon per år, berättar Curt Åberg. Tidigare hade det inneburit en investeringsökning på 30% och att anställa 20% mer personal. Den här gången valde vi istället att öka processeffektiviteten med SPS.

Vad innebar detta för leverantörskedjan? En oerhört viktig del i arbetsgången var – då som nu – värdeflödesanalysen. Scania tittar först på den hos leverantören volymmässigt största produkten; det kan röra sig om en lång produktionskedja eller några få operationer. De samlar in fakta som buffertar, Scanias behov, produktionskapacitet per dag, cykeltider, ställtider etc. Helst vill de klocka tiden för varje cykeltid för att verifiera alla uppgifter.

– Därefter tittar vi på produktionsstyrning. Förädlingstiden kan vara 30 minuter, men ledtiden tre veckor … Vi analyserar helt enkelt produktionen utifrån inhämtad information.

Allt utgår från effektiviteten, (antal detaljer x cykeltid)/produktionstid, låt säga 55% i detta exempel. 45% är tekniskt felaktiga detaljer, andra störningar m m. När de gått igenom leverantören så vet de att 55% är normalläget. Övriga 45% utgör bränslet för leverantörens ständiga förbättringar, som sedan olika förbättringsgrupper arbetar vidare med.

– Alla leverantörer arbetar olika, men det viktiga är att visualisera helheten. Hur varje leverantör tar tag i sina 45% är upp till dem, men vi kan stödja dem med referens till vårt SPS. Vi bjuder även in dem till studiebesök hos Scania och agerar bollplank.

Känn din konkurrent

De leverantörer som tar till sig Lean förbättrar sina möjligheter gentemot sina konkurrenter. Det gäller att inse vem du tävlar emot. Den mest förutseende vinner, vilket Hans Reich beskrev på ett illustrativt sätt.

– Två turister promenerar genom djungeln då de plötsligt ser ett lejon. Och lejonet ser dem. Den ena turisten tar genast av sig sin ryggsäck, tar upp ett par gymnastikskor och sätter dem på sig. Den andre säger: ”Det förstår du väl att du inte kan springa ifrån ett lejon!” ”Nej det vet jag, men jag kommer att springa snabbare än vad du kan …”

Näste talare var Johan Svenningstorp från Volvo Technology, som berättade allmänt om Volvo och mer ingående om den satsning de medverkar i, SwePS – Swedish Production System. Volvo består idag av åtta affärsområden, där lastvagnar utgör det största med 67%. Liksom Scania har de sina filosofier och visioner, principer och metoder. Enligt Johan Svenningstorp är det ganska snarlikt, även om han menar att det finns förbättringspotential.


SwePS projektledare, Johan Svenningsson från Volvo Technology, presenterade programmet för ett 70-tal åhörare i Ljungby.

– Vi tjänar pengar på bra produkter, inte bra produktion. Vår produktion är hyfsad, men produkterna är efterfrågade.

Det är en av anledningarna att de är engagerade i Mera-programmets satsning SwePS, där Johan Svenningstorp är projektledare. Projektet har ambitionen att åstadkomma tydliga förbättringar i tillverkningen inom svensk fordonsindustri baserat på principerna i Lean. Projektet omfattar tre huvuddelar: (1) Utbildning inom Lean Production, (2) Analys och konceptutveckling samt (3) Implementering i produktionsanläggningar. Samfinansiärer och deltagare i projektet är AB Volvo, Saab Automobile, Volvo Cars, Cabeco, IAC (f d Lear), Metallfabriken Ljunghäll, Fordonskomponentgruppen samt Chalmers och IVF. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz var för övrigt en av dem som var med och startade projektet.


Representanter från både akademi, kommun och företag visade det breda intresset för Lean i Ljungby.

– Slutmålet är givetvis en ökad effektivitet i produktionen baserat på Lean, berättar Johan Svenningsson, både direkt och konkret, långsiktigt och teoretiskt. Vi har bra förutsättningar då jag tror att vi ligger närmare den japanska kulturen än många andra länder.

Lär av andra

Hur ska svenska företag bygga upp en långsiktig strategi för utveckling av produktionssystem baserat på Lean? Hur kan vi tillämpa Lean inom områden som normalt inte förknippas med Lean? Detta är två av de forskningsfrågor som SwePS arbetar med. Dessutom genomför de fallstudier inom områden som värdeflödesanalys, förändringsarbete, materialflöde samt just-in-time på tjänstemannasidan. Projektet avslutas 2008.


Bjurabs tidigare vd Joakim Bjurström är numera konsult i det egna bolaget Leanab. I bakgrunden moderator Hans Reich, Produktionslyftet.

Efter en uppskattad lunch avslutades dagen med rubriken ”Vad gör företagen”, där Bjurab, Electrolux och Lindab gav exempel ur verkligheten. Bjurabs tidigare vd Joakim Bjurström, som idag driver konsultföretaget Leanab, berättade om deras Lean-satsning på bl a Rapid Improvement Event. Det framgångsrika konceptet finns presenterat i artikelform på proDesigns hemsida (www.prodesign.nu). Mats Jeppsson, Electrolux produktionschef på Electrolux Professionals i Ljungby, beskrev EPS – Electrolux Production System – där en stor del baseras på det visuella. Alla avvikelser ska synas, ingenting ska kunna gömmas eller byggas in.


Mats Jeppsson, produktionschef på Electrolux Professionals i Ljungby, beskrev Electrolux Production System (EPS).

Sist ut var Lindab med verksamhetschef Björn-Ragnar Carlstedt och produktionschef Stellan Rosinder. De kunde visa talande bildsekvenser av ”före” och ”efter” sina Lean-insatser. Björn-Ragnar arbetar dedikerat med processutveckling på företaget, något som är ovanligt inom svensk tillverkande industri enligt Hans Reich.Förutom att publiken visade sin tydliga uppskattning av seminariet var det intressant att se bredden även bland åhörarna. Representanter från såväl akademi, kommun och industri var närvarande och alla kunde ta till sig något från föreläsningarna. TEKs Anders Stegmark hade vid avslutningen en lång kö för intresseanmälan till kommande arrangemang. Vi lär återkomma med fler rapporter från en Lean-inspirerad region!

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet